קבע כעמוד הבית
|
הוספה למועדפים
|
פרסם אצלנו
|
צור קשר
|כיצד התבטא הרבי על תנועת שלום עכשיו? • הרבי וגדולי ישראל
(יום חמישי, כ''ד סיון תשע''ח)
אַרְבָּעִים שָׁנָה אָקוּט בְּדוֹר: 40 שנה לאזהרת הרבי מארגון 'שלום עכשיו' וההקשר לפרשת המרגלים • מה הרבי ביקש מזקן האדמו"רים בארץ הקודש? מדוע כלב הלך דווקא להתפלל בחברון ולא בירושלים? כיצד הסביר האדמו"ר מסדיגורא את הפסוק "ונהי בעיננו כחגבים", ומה ביקש הרבי ללמוד מרבי פנחס מקוריץ? • פרק נוסף בסדרה הייחודית 'הרבי וגדולי ישראל' מאת הרב שבתי ויינטראוב, במסגרת מגזין שישי של COL • פרשת המרגלים 

בפרק קודם:
ה'מנחת יצחק' משנה פסק הלכה בעקבות דברי הרבי. מיוחד


הרב שבתי ויינטראוב

הגאון רבי שמחה עלברג זצ"ל היה מגדולי רבני אמריקה בדור האחרון וכיהן כיו"ר אגודת הרבנים עמד גם בקשרי מכתבים עם הרבי בענינים שונים בהלכה, ואת חלקם אף פרסם בספרו "שלמי שמחה".

בר"ח ניסן תשל"ד ליווה הרב עלברג את הגאון האדיר פוסק הדור רבי משה פיינשטיין זצוק"ל כשנכנס ליחידות אצל הרבי, והיה עד לשיחה התורנית עם הרבי שנמשכה כשעה.

במוצאי אחרון של פסח תשל"ח שמע הרב שמחה עלברג מהרבי דברים חריפים ביותר בנוגע לתנועה החדשה שהוקמה אז בשם שלום עכשיו.
רבים לא ייחסו חשיבות לאותה תנועה קיקיונית שהוקמה, אולם הדברים המצמררים שהרבי אמר לרב עלברג לגבי אותה תנועה בדיוק לפני ארבעים שנה, וההקשר לפרשת המרגלים נשמעים אחרת לגמרי לאחר כל האסונות שעם ישראל עבר 'בזכות' אותה תנועה שהוציאה את דיבת הארץ רעה מאז ועד היום הזה.


הגאון הרב שמחה עלברג זצ"ל, בהתוועדות אצל הרבי

הגאון רבי שמחה עלברג רשם את הדברים לעצמו:
"הרבי מבקש שאגודת הרבנים יפעלו בהסברה בחוזק ובכל התקיפות נגד התנועה שקמה לאחרונה ומכנים עצמם "שלום עכשיו", שלדעתו זו התנועה הכי מסוכנת לעם ישראל.

וכך אמר: "כשקמים יהודים ומקימים תנועה שכל עניינה להחזיר את השטחים, על זה נאמר מהרסיך ומחריביך ממך יצאו.

"סכנתם גדולה מאוד"

"הם גרועים בהרבה יותר מהמרגלים, שהמרגלים פעלו מה שפעלו רק בתוך בני ישראל להחלישם, ועוד שרק אמרו להשאר במדבר, ואילו התנועה החדשה תפעל גם בקרב אומות העולם להסביר להם שהיהודים צריכים לוותר על ארץ הקודש, והם יוציאו דיבת הארץ רעה גם בפנים וגם בחוץ, ולכן סכנתם גדולה מאוד. וכנגדם צריכה אגודת הרבנים לפעול בהסברה ולעורר את כל מי שיש לו השפעה בכל הכוח. ואם לא יפעלו בעוד מועד, יהיו מהם צרות צרורות שלא היו כמוהם לישראל.

"אינני רוצה לפתוח פה, אבל כל הארגונים והרבנים צריכים לדעת את האחריות הגדולה, כי הארגון הזה (שלום עכשיו), אם לא ילחמו נגדו בתעמולה, יהיה בתוך תקופה קצרה שורש פורה ראש ולענה, אשר כל החכמים בישראל לא יצליחו לתקן את כל ההיזקים והקלקולים שלו".

שלום עכשיו ה'מהרסייך ומחריבייך' של העם היהודי

בהקשר לדברים אלו מהראוי לציין שיחת קודש של הרבי בשבת פרשת שלח תש"מ:

"אך כשם שאז ראו את מה שהמרגלים המיטו על בני ישראל, שדוקא הם העמידו בסכנה ממש - על-דרך-זה מובן - בנוגע למה ש"שלום עכשיו" מביאים עתה על היהודים ועל ארץ ישראל, שהם הינם ה"מהרסייך ומחריבייך" של העם היהודי ושל ארץ ישראל, רחמנא ליצלן כפי שמוכח מזה גופא שאליהם הצטרפו גם הקומוניסטים ולהבדיל הערבים.

"ולמרות שהם צועקים "שלום עכשיו" והרי אין לך דבר יותר גדול מהשלום - אבל לאידך - "אין שלום אמר ה' לרשעים": יודעים מה כוונותיו של אש"ף, וכפי שהם אישרו את-זה עוד הפעם לאחרונה באסיפה, שכוונתם היא לצוות על כל היהודים ללכת מכל ארץ ישראל!!
"בעינינו היינו כחגבים ובעיניהם היינו כנמלה....."

*

בשיחה מיוחדת בד' תמוז תש"מ ביחידות עם כ"ק האדמו"ר מסדיגורא זצוק"ל כשעלה הנושא של מסירת שטחים הביא האדמו"ר מסדיגורא ביאור מיוחד על הפסוק 'ונהי בעיניינו כחגבים' מפרשת שלח:

הרבי: דבר פלא הוא שדוקא את שלשת המקומות שכם חברון וירושלים שנקנו בקנין כפשוטו - תובעים הערבים. הצרה היא בהסברה - שלא אומרים להם שכן מפורש בתורה ("בייבל" בלשונם).

האדמו"ר מסדיגורא: ואם יסבירו להם שכך מפורש ב"בייבל" האם זה יועיל?!

הרבי: הם מאמינים ב"בייבל", והוכחה לכך ב"יו-ען" (או"ם) פותחים את הישיבות בציטוטים מה"בייבל". גם קרטר הוא מאמין דתי - ובעצמו מוסר ביום ראשון שיעור ב"בייבל".
אינני מבין, מדוע מתביישים לומר להם שכך כתוב ב"בייבל", דבר שהיה מסייע שיבינו.
כשחיים הרצוג ביקר כאן בשמחת-תורה, אמרתי לו: כיון שאתה לוי, וחברון שייכת ללויים - תכריז ב"יו-ען" שחברון שייכת לך, ואינך מוותר עליה. הוא עשה כן, והגיעו לכאן ידיעות על-כך. הגיעוני ידיעות מארץ הקודש ומוואשינגטון שקרטר בעצמו התפלא שהיהודים נסוגו יותר מכפי שהוא קיווה. והסיבה לכך מפני שהממשלה נפולה מאוד בעצמה.

האדמו"ר מסדיגורא: אבי אדוני מורי ורבי אמר פעם על הפסוק בפרשת שלח "ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם", שלכאורה צריך היה להיות כתוב להיפך - בגלל שהיינו בעיניהם לכן גם היינו בעינינו?! אלא הביאור בכך הוא שכיון שבעינינו היינו כחגבים, לכן, בעיניהם היינו עוד יותר נמוכים - כנמלה.


האדמו"ר מסדיגורה זצ"ל אצל הרבי

הרבי: הן הן הדברים, כיון שאמרתם וכולם שמעו זאת (בשעה שאמר זאת הרבי הוא הסתובב לכיוון הנוכחים הראה בידו, והמשיך:) שכולכם צריכים לפרסם מה שנאמר כאן שלא צריכים להיות כל- כך נפולים.

לפרסם את האמת בסכנה במסירת שטחי ארץ ישראל

ביחידות עם האדמו"ר מסדיגורא התלווה אליו מחותנו מי שהיה אז כבר הכנסת ויו"ר אגודת ישראל הרב אברהם (מוניה) שפירא ז"ל שסיפר לרבי כי הוא בן דודו של הגאון הגדול רבי מאיר שפירא זצ"ל מייסד והוגה הדף היומי וראש ישיבת חכמי לובלין.

הרבי סיפר כי נפגש עם רבי מאיר שפירא בחתונתו שהתקיימה בוורשא, ושוחח עמו קצת בלימוד, שכן לא היה זמן כי היה טרוד, וגם רבי מאיר שפירא היה טרוד שהרי היה ראש ישיבה.

ר' אברהם שפירא אמר לרבי כי הוא גם נכד של הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע. ועל כך השיב הרבי:
"ר' פינחס קאריצער "פלעגט זיך קאכן אין אמת", [= לרבי פנחס מקאריץ היה לו עניין מיוחד במידת האמת] ולכך צריכים אתם לפרסם גם-כן את האמת על הסכנה בהחזרת השטחים.

*

כיון שאתם זקן האדמו"רים בארץ הקודש ...

ביקור היסטורי ומיוחד אצל הרבי היה בעת שכ"ק האדמו"ר בעל הלב שמחה זצוק"ל מגור ביקר אצל הרבי בט' אלול תשל"ח. השיחה בחלקה נסובה על בקשת הרבי לפרסם קול קורא של רבנים נגד מסירת שטחים.


האדמו"ר מגור ה'לב שמחה' זצ"ל אצל הרבי

הרבי: הוזכר קודם בנוגע לתוקף ושלום, - ומכיון שאתם הנכם זקן האדמורי"ם בארץ-ישראל, כדאי היה שתצאו לפרסם בתוקף לקיים פסק-הדין של השולחן-ערוך שכאשר הם באים "על עסקי תבן וקש" יש לעמוד עם נשק וכו' - וממילא יהיה "תפול עליהם אימתה ופחד".

האדמו"ר מגור: אכן רואים שכל השירה כתובה בלשון עבר, מה-שאין-כן "תפול עליהם אימתה ופחד" כתוב בלשון הווה, [כ"ק אדמו"ר שליט"א העיר שזהו בלשון עתיד].
והיינו: ישיר שייך להעבר, מה-שאין-כן "תפול גו'" צריכים גם בזמננו.

הרבי: כיון שישנם כאלה שהם "הירא ורך הלבב", ויש להבטיח ש"אל ירך לבב אחיו כלבבו" - יש לפרסם "קול קורא" שזהו דין בשולחן-ערוך (שאיננו קשור ב"קדושת הארץ" "עליה בחומה", וכל כיוצא-בזה) החל על כל ריכוז יהודי בכל מקום שהוא (אפילו בחוץ-לארץ), שאפילו בשבת יש לצאת כנגדם בכלי נשק, ואף כאשר הם באים על עסקי קש ותבן - כיון שזהו ב"ספר" (ליד הגבול).

*

מדוע כלב הלך לחברון ולא להר המוריה בירושלים

בנוגע לנאמר בפרשתנו שכלב הלך להתפלל בחברון שיינצל מעצת המרגלים, התפתח דיון מעניין במהלך יחידות של שלשת בניו הגדולים של כ"ק האדמו"ר הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זצוק"ל.
הם הגיעו לרבי בכ"ה מרחשון תשמ"ה, בשליחות חשאית מאביהם לדבר עם הרבי על מספר נושאים על סדר היום של היהדות החרדית. לפני היחידות הסגורה הם הרבי דיבר עימם בדברי תורה וחסידות.


מכתב הרבי לאדמו"ר מלעלוב

בן האדמו"ר מלעלוב: הרה"צ ררבי דוד מלעלוב היה אומר שבליל שבת נמצאים האבות הקדושים אצל הכותל המערבי, – פעם רצו לנסוע מירושלים לחברון כדי לשהות שם בשבת, ולא הסכים ר' דוד, באמרו שבליל שבת נמצאים האבות בירושלים, אצל הכותל המערבי. והוסיף: מצינו שגם כלב הלך להתפלל בחברון אף שהיה יכול ללכת להתפלל בהר המוריה שבירושלים.

הרבי: בנוגע לכלב – אפשר לומר בפשטות, שירושלים לא היתה בדרכם של המרגלים, שהרי נאמר "ויעלו בנגב", ומשם "הלכו בגבוליה באורך וברוחב כמין גאם כו'", כך שירושלים לא היתה בדרכם של המרגלים (כי ירושלים היא באמצע ארץ ישראל), מה שאין כן חברון. ועוד: ההליכה של כלב דווקא לחברון דוקא היתה מפני המעלה והסגולה המיוחדת שבהשתטחות על קברי אבות, שענין זה לא היה אלא דוקא בחברון.

בן האדמו"ר מלעלוב: אדמו"רי בית לעלוב היו נוהגים להשתטח על קברי האבות בחברון ד' פעמים בשנה.

הרבי: האם היו זמנים קבועים לכך?
בן האדמו"ר מלעלוב: כן, בשלשת ימי הגבלה, ובחודש אלול, ועוד.

*

ונסיים בהוראתו של הרבי לחטא המרגלים, שהתיקון לכך הוא בשמירה על ארץ ישראל וביטחונה מתוך שלימות התורה, שלימות העם ושלימות ארצנו הקדושה.

ונזכה לקיום היעוד וישבתם לבטח בארצכם.

*
כותב השורות, החוקר והמרצה החסידי הרב שבתי ויינטראוב, הוציא לאור את סדרת הספרים הפופולרים על הקשרים של הרבי וגדולי ישראל: "שיח שרפי קודש" "בסוד שיח" ואגרות הרבי עם גדולי ישראל "מנחם משיב נפשי", ב' חלקים.
הדפסה |
שלח לחבר:  שמך: אימייל הנמען:
תגובות
הוספת תגובה
כותרת:

תגובה:


אין כרגע תגובות לכתבה זו


© 2019 COL תקשורת - כל הזכויות שמורות אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ואמיתותן