קבע כעמוד הבית
|
הוספה למועדפים
|
פרסם אצלנו
|
צור קשר
|שיחה מבוארת של הרבי לפרשת לך-לך ● הרב מאיר אליטוב
(יום שישי, י' חשוון תשע''ו)
המשנה במס' אבות: "חמשה קניינים ברא הקב"ה בעולמו...", והלא כל העולם כולו הוא קנינו של הקב"ה? ● הרב מאיר אליטוב מגיש שיחה מבוארת של הרבי לשבת פרשת "לך-לך" ● מגזין שישי  הרב מאיר אליטוב
המשנה במסכת אבות אומרת: "חמשה קנינים קנה הקב"ה בעולמו: תורה קנין אחד, שמים וארץ קנין אחד, אברהם קנין אחד, ישראל קנין אחד, בית המקדש קנין אחד".

וצריך להבין: הלא כל העולם כולו הוא קנינו של הקב"ה כמו שכתוב: "לה' הארץ ומלואה כו'" ומדוע מציינת המשנה רק לחמשה דברים אלו ותו לא?

ועוד שאלה: מדוע לא נכלל אברהם אבינו בעם ישראל, הלא הוא תחילתו של עמ"י?

ומסביר הרבי: שמהותו של קנין הוא, חפץ העובר מרשות לרשות, אבל בו עצמו לא נגרם שום שינוי.

בוודאי שכל העולם כולו הוא קניינו של הקב"ה וכן כל הנבראים, אלא שמרגע שירדו לעולם לא ניכרת בהם התאחדותם עם הקב"ה אלא רק אם יהיה בהם שינוי המוכיח שגם הם מאוחדים עמו וחלק מעולמו.

משא"כ חמשת הדברים הנ"ל הם קנינים של הקב"ה. כלומר, שגם כמו שנבראו בעולם וגם במציאותם העכשיות ניכרת בהם התאחדותם עם הקב"ה, לפי שכל ענינם וגדרם הוא ההתאחדות עם הקב"ה.

בדיוק כמו חפץ שנעשה בו קנין, שכל השינוי שנגרם בו הוא המעבר מרשות אחת לרשות אחרת, אבל בו עצמו לא נגרם שום שינוי.

א: תורה קנין אחד. כי הגם שירדה בעולם והתלבשה בעניינים גשמיים עד כדי כך שמתעסקת גם בטענות שקר של התובע והנתבע, הרי שאין ירידה זו פועלת בה כלום ואינה זקוקה לשום שינוי למען התאחדותה עם הקב"ה.

ב. ישראל קנין אחד: נשמות ישראל הן חלק אלקה ממעל ממש, וגם אחרי שירדו והתלבשו בגופים גשמיים נשארו נשמות ישראל במעלתן זו - כי הירידה לעולם אינה פועלת בהם שום שינוי כלל.

ג. בית המקדש קניין אחד. שהגם שנבנה מדברים גשמיים אין זה גורע מאומה מהשראת עצמותו של הקב"ה בו.

ד. שמים וארץ קנין אחד. כי עובדת היותם קנינו של הקב"ה מתבטאת גם בציור הגשמי שלהם שהם "חזקים כיום הבראם" ויש בהם תמידיות שאינה כלה כמו שאר הדברים הגשמיים בעולם שנכלים ונבלים וקיומם מוגבל לזמן מסויים.

ה. אברהם אבינו קנין אחד. שבלבד מעלתו כחלק מעמ"י יש בו מעלה נוספת, שפועל אחדות ה' בעולם וזוהי כל פעולתו בעולם לפעול הכרת ה' יתברך אצל בני האדם ואילו העולם אינו פועל בו שום שינוי והוא אף אינו התפעל מהעולם כלל כמארז"ל "כל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר אחד" ועוד זאת שנקרא אברהם אוהבי ע"ש שהמשיך את ה' אחד גם בארץ למטה.

(ע"פ לקו"ש חלק ל"ה ע' 39)

שבת שלום ומבורך.הדפסה |
שלח לחבר:  שמך: אימייל הנמען:
תגובות
הוספת תגובה
כותרת:

תגובה:


אין כרגע תגובות לכתבה זו


© 2019 COL תקשורת - כל הזכויות שמורות אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ואמיתותן