קבע כעמוד הבית
|
הוספה למועדפים
|
פרסם אצלנו
|
צור קשר
|האכלת דגי נוי בפסח ● בעין משפט
(יום שני, י' ניסן )
אוכל המיועד להאכלת דגים כולל חמץ (גרעינים וגרגרים). היות שהם ראויים למאכל דגים, ויש להם דין של חמץ: הם אסורים בוודאי מדרבנן, ולעיתים הם ראויים למאכל אדם ואיסורם יהיה גם מן התורה. איך ניתן להאכיל הדגים בפסח? ● בית המדרש להוראה ומשפט' בראשות הרה"ג מאיר אהרון מגיש לגולשי COL טור שבועי הלכתי בדיני ממונות שבין אדם לחבירו על-פי פסקי רבותינו נשיאנו ● בהגשת הרבחיים-הלל רסקין דיין ומו"צ ב'בית מדרש להוראה ומשפט רחובות' ורב ביהכ"נ בכפר חב"ד ב' ● הסדרה התורנית-אקטואלית בעין משפט מרתקת גולשים רבים בארץ ובעולם ● למאמרים נוספים ושאלות הלכתיות אתר הלכ"ה  האכלת דגים בפסח

מכירת דגים לפסח

איסור חמץ

התורה אוסרת להנות מחמץ במשך הפסח. התורה גם אוסרת שיהיה בבעלותו של יהודי כזית חמץ. מדרבנן, כל שיעור של חמץ ניכר אסור וצריכים להוציאו ולהסירו מרשותנו לפני כניסת הפסח[1].

מאכל דגים סטנדרטי

מאכלי דגים סטנדרטיים רבים כוללים בתוכם חמץ (גרעינים וגרגרים). לכן, היות שהם ראויים למאכל דגים, אפילו אם אינם ראויים למאכל אדם, מכל מקום, יש להם דין של חמץ: הם אסורים בוודאי מדרבנן, ולפעמים הם ראויים למאכל אדם ואיסורם יהיה גם מן התורה.[2]

איסור הנאה

איסור הנאה מחמץ כולל בתוכו גם איסור להאכיל חמץ לבעל חיים שברשותו, כיוון שבכך הוא נהנה מן החמץ שברשותו. בנוסף, אסור לדג של יהודי לאכול חמץ אפילו מגוי, כיוון שאז גם היהודי נהנה מהחמץ של הגוי בכך שבעל החיים שלו אוכל, והאיסור להנות מחמץ כולל גם להנות מחמץ של גוי.[3]

הפתרון

פתרון אפשרי הוא למכור את הדגים והמאכל שלהם לגוי. יש פוסקים שטענו שרעיון כזה נחשב הערמה, שהרי אין בכוונתו באמת למכור את הדגים, אלא הוא "רוצה בקיומו", רק שמוכרם בכדי שתהיה לו אפשרות להאכיל אותם. אבל מי שמוכר חמצו בצורה מושלמת עם ערב קבלן, כפי תקנת אדה"ז, יכול להסתמך על הדעות המתירות, היות שמכירה זו נקראת אמיתית ולא נחשבת הערמה.[4]

מי יאכיל הדגים?

האכלת הדגים בפסח נחשבת פעולה של הנאה למאכיל, ואסור להנות מחמץ בפסח בשום אופן, וממילא זה אסור. בנוסף, יש איסור לגעת ולהתעסק בחמץ בפסח (לכן ביו"ט לחמץ יש דין מוקצה).[5]

(מצד טעמים אלו יש להיזהר כשהולכים לגן חיות, שלא להאכיל את החיות, העופות והדגים מהמאכלים של גן החיות, כיוון שלפעמים הם חמץ (פרט למאכל שברור שאינו חמץ, כמו סלק
[6]))

על מנת להתגבר על בעיה זו, ניתן למכור את הדגים והמאכל שלהם לגוי, והגוי יאכיל אותם

יש להוסיף, שהגוי שמאכיל את הדגים אמור להיות הגוי שקנה אותם ולא גוי אחר, לפיכך יש למכור אותם בנפרד מהמכירה הכללית של החמץ. אחרת, אם בעל הדגים מוכר אותם במכירת החמץ הכללית של הרב ובנוסף הוא מסדר שגוי אחר יאכיל אותם, הרי הוא רוצה בקיומו של החמץ, שאם לא כן, לשם מה הוא מסדר לשירותו של הגוי שקנה את הדגים גוי אחר שיאכיל אותם? – פעולה זו נחשבת שהוא רוצה בקיומו של החמץ.[7]

פתרון נוסף הוא להשתמש במכשיר שאפשר לשים בו מראש את המאכל לדגים לכל שמונת הימים. במקרה זה, יש לשים את האקווריום עם החמץ בחדר של החמץ על מנת שהחמץ והדגים לא יראו במשך הפסח (או לכל הפחות לסגור את מכסה האקווריום עם דבק ולכסותו על מנת שלא יוכל לפתחו בקלות בפסח).
[8]


מובן שהדרך הטובה ביותר היא להשתמש במאכל דגים שהוא לא חמץ, כמו תולעים או אפילו קטניות (קטניות מותרות בהנאה
[9]), כיוון שבאופן זה אין חשש כלל לכך שרוצה בקיומו של החמץ, כיוון שאינם חמץ.[10]


[1] בל יראה ובל ימצא – שמות י”ג ז’, י”ב י”ט, וראה הקדמת אדמוה”ז לשו”ע הלכות פסח. לא תאכל עליו חמץ -דברים ט”ז ג’, וראה שוע”ר סי’ תל”א ס”ב, והוא מחצות יום י”ד.

[2] שהרי הוא נהנה מהחמץ (ולפעמים יש גם איסור קיום). וראה ס’בדק”ח וביעורו פ”ב הע’ פ”ח שבהרבה מקרים יש בתערובת מאכלי בהמה ועופות חלקים שהם עדיין ראויים למאכל אדם (ואפשר להפרידם). ויש להעיר בנוגע מאכלי דגים מחלוקת רמב”ם וראב”ד פ”א ה”ב בנוגע חמץ שאינו ראוי לחמע.

[3] שוע”ר סי’ ת”נ סי”ח. וראה משנ”ב או”ח סי’ תמ”ח סק”ל.

[4] ראה משנ”ב שם סקל”ג, וס’ בדק”ח וביעורו פ”ב אות נ”ב.

[5] כך אמר לי הגרמי”ל לנדא שליט”א שלא יהא כחוכא ואיטלולא שהגוי שמאכיל הדגים יהיה שלוחו.

[6] שו”ע או”ח תמ”ח ס”ו.

[7] שוע”ר סי’ תמ”ד סי”ג, ורק כדי לבערו מותר ליגע כמ”ש רבינו בסי’ תמ”ו ס”ז. ושם שחיישינן שמא יבוא לאכלו, וצ”ע אי חיישינן שמא יבוא להאכילו.

[8] ראה שוע”ר סי’ ת”מ ס”ה.

[9] הכוונה לקטניות שאין חשש שמעורב בהם חמץ ממש.

[10] ראה שוע”ר סי’ תנ”ג ס”ה שמותר ליהנות מקטניות בפסח .
הדפסה |
שלח לחבר:  שמך: אימייל הנמען:
תגובות
הוספת תגובה
כותרת:

תגובה:


אין כרגע תגובות לכתבה זו


© 2019 COL תקשורת - כל הזכויות שמורות אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ואמיתותן