קבע כעמוד הבית
|
הוספה למועדפים
|
פרסם אצלנו
|
צור קשר
|'חנוכה געלט': ימי חנוכה אצל הרבי במשך השנים ● מיוחד
(יום חמישי, כ''ח כסלו )
ימי החנוכה אצל הרבי במשך השנים, מוסיף והולך באור: התוועדויות, שיחות בכינוסי ילדים, מעמד 'חנוכה לייב' העולמי, שיחות, קונטרסים, מכתבים כלליים לחנוכה, 'חנוכה געלט' שחילק הרבי, ועוד ועוד  צפו ברשימה מאת א' החסידים  חנוכה אצל הרביממאורעות ימי חנוכה במשך השניםהתועדויות:
נר ה' דחנוכה תש"ל; מוצאי זאת חנוכה תשל"ד; מוצאי זאת חנוכה תשל"ה; מוצאי נר ה' דחנוכה תשל"ו; מוצאי ש"פ מקץ שבת חנוכה תשל"ח; מוצאי זאת חנוכה תשל"ח (סעודת הודאה); מוצאי ש"פ מקץ שבת חנוכה תשל"ט; מוצאי זאת חנוכה תשל"ט; נר ה' דחנוכה תש"מ; מוצאי זאת חנוכה תשמ"א; מוצאי נר א' דחנוכה תשמ"ב; מוצש"ק ליל זאת חנוכה תשמ"ו; מוצאי זאת חנוכה תשמ"ושיחות בכינוסי ילדים:
ז' דחנוכה תשל"ח; ז' דחנוכה תשל"ט; ב' דחנוכה תש"מ; א' דחנוכה תשמ"א; אור לא' דחנוכה תשמ"ב; ז' דחנוכה תשמ"ב; ד' דחנוכה תשמ"ג; ו' דחנוכה תשד"מ; ז' דחנוכה תשמ"ה; ד' דחנוכה תשמ"ו (יחד עם הזקנים-ות); ד' דחנוכה תשמ"ז; ז' דחנוכה תשמ"ח; ד' דחנוכה תשמ"ט; ד' דחנוכה תש"נ; ז' דחנוכה תנש"א; נר א' דחנוכה תשנ"בחנוכה לייוו:
ד' דחנוכה תש"נ; ז' דחנוכה תנש"א; נר א' דחנוכה תשנ"ב; נר א' דחנוכה תשנ"ג


מעמד 'חנוכה לייב' אצל הרבי


שיחות לתפארת זקנים לוי"צ וחכמות נשים
:

ב' דחנוכה תשמ"ה; ד' דחנוכה תשמ"ו (יחד עם הילדים-ות); ו' דחנוכה תשמ"ח; ב' דחנוכה תשמ"ט; ו' דחנוכה תש"נ; א' דחנוכה תנש"א; ב' דחנוכה תשנ"ב

שיחות:
נר ה' דחנוכה תשי"ב להתמימים; נר ה' דחנוכה תשי"ב (בעת "קבלת פנים"); נר ה' דחנוכה תשי"ג להתמימים; נר ג' דחנוכה תשי"ד (בעת "קבלת פנים"); מוצאי ה' דחנוכה תשי"ד להתמימים; נר ה' דחנוכה תשט"ו להתמימים; נר ה' דחנוכה תשט"ז להתמימים; נר ה' דחנוכה תשי"ז להתמימים; מוצאי ה' דחנוכה תשי"ח להתמימים; נר ה' דחנוכה תשי"ט להתמימים; נר ה' דחנוכה תש"כ להתמימים;
ב' דחנוכה תשל"ח; זאת חנוכה תשמ"ב; 
ה' דחנוכה תשמ"ז; ו' דחנוכה תשמ"ז לאחר תפלת מנחה [ולאחר תפלת מעריב אמר "אנשטאט אפגעבן די צייט אויף הערן וואס איך רעד, זאל מען בעסער ארומפארן און שטורמען מיט פרסומי ניסא פון חנוכה"];
ימי חנוכה תשמ"ח אחר תפלת מנחה - יום ג' נר א' דחנוכה; יום ד' נר ב' דחנוכה; יום ה' נר ג' דחנוכה; יום ועש"ק נר ד' דחנוכה; יום א' נר ו' דחנוכה [נר ז' ראה לעיל "שיחות לתפארת זקנים"; נר ח' ראה לעיל "שיחות בכינוסי ילדים"]
א' דחנוכה תשמ"ט; ועש"ק ו' דחנוכה תשמ"ט; מוצש"ק ז' דחנוכה תשמ"ט [כנראה פעם היחידה שאמר שיחה בהמשך אחד לתפלת מעריב דמוצש"ק]; יום א' זאת חנוכה תשמ"ט לפני חלוקת הדולרים; זאת חנוכה תשמ"ט לאחר תפלת מנחה; ב' דחנוכה תש"נ; ב' דחנוכה תנש"א ב"יחידות כללית" להאורחים די"ט כסלו; מוצאי זאת חנוכה תנש"א (שיחה קצרה ע"ד חלוקת הדולרים); ז' דחנוכה תשנ"בקונטרס חנוכה:
תשמ"ז (ד"ה ת"ר מצות נ"ח דמוצאי ש"פ וישב תשל"ח; ד"ה מצותה משתשקע דזאת חנוכה תשל"ח); תשמ"ח (ד"ה ברוך שעשה נסים תשמ"ג); חנוכה תש"נ (ד"ה ואתה ברחמיך תשמ"ח); זאת חנוכה תש"נ (ד"ה ביום השמיני תשמ"ו); תנש"א (ד"ה ברוך שעשה נסים תשט"ו); תשנ"ב (ד"ה לה"ע נ"ח תשכ"ו)

מכתבים כלליים בקשר לחנוכה:
ימי חנוכה תשל"ג; נר ה' דחנוכה תשל"ד; כ' כסלו תשל"ח; יום א' דחנוכה תשמ"ב; ערב ימי חנוכה תשמ"ג; כ"ף כסלו תשמ"וחנוכה געלט
[נכללו ברשימה זו החלוקות שבהם עברו כאו"א ולא אלו שע"י המארגנים וכיו"ב]: 
נר ה' דחנוכה תשי"ב להתמימים; נר ה' דחנוכה תשי"ג להתמימים; מוצאי ה' דחנוכה תשי"ד להתמימים; נר ה' דחנוכה תשט"ו להתמימים; נר ה' דחנוכה תשט"ז להתמימים; נר ה' דחנוכה תשי"ז להתמימים; מוצאי ה' דחנוכה תשי"ח להתמימים; נר ה' דחנוכה תשי"ט להתמימים; נר ה' דחנוכה תש"כ להתמימים [חלוקות הנ"ל - מטבע של דולר, בחדרו הק'];
נר ז' דחנוכה תשל"ד להמשתתפים במבצע חנוכה (שטר של דולר, ע"פ חדרו הק');
נר ג' דחנוכה תשל"ז לכאו"א מהילדים (שני מטבעות של עשר סענט, ע"פ הביהכ"נ); ליל זאת חנוכה תשל"ז לכאו"א (שטר של דולר, ע"פ הביהכ"נ);
נר ג' דחנוכה תשל"ח לכאו"א (שטר של דולר, ע"פ הביהכ"נ);

תש"נ - ב' דחנוכה (שני שטרות של דולר - א' לצדקה וא' לדמי חנוכה); ג' דחנוכה; ד' דחנוכה (לילדים - ד' מטבעות לכאו"א); ה' דחנוכה (שני שטרות של דולר); ו' דחנוכה (שני שטרות של דולר); ז' דחנוכה (ג' שטרות של דולר)

תנש"א - ב' דחנוכה (בסיום יחידות כללית - מטבע של דולר בתוך נרתיק "חנוכה ה'תנש"א" לכאו"א (גם מאלו שלא היו ב"יחידות")); מוצאי זאת חנוכה (ב' שטרות לכאו"א)
תשנ"ב - אור לא' דחנוכה (שטר של דולר ומטבע של עשר סענט בתוך נרתיק "חנוכה ה'תשנ"ב"); אור לה' דחנוכה (שני שטרות של דולר); יום א' ז' דחנוכה לאחר תפלת שחרית (שטר ומטבע של דולר בתך נרתיק "חנוכה ה'תשנ"ב", ע"פ חדרו הק'); יום א' ז' דחנוכה לאחר תפלת מנחה (המשך חלוקה הנ"ל); מוצאי זאת חנוכה (המשך חלוקה הנ"ל)

והעיקר שנזכה לחנוכה ה'תשע"ט תיכף ומיד ממש!

הרבי מחלק לילדים מטבעות לצדקה (ארכיון 'רבי דרייב')
הרבי מחלק לילדים מטבעות לצדקה (ארכיון 'רבי דרייב')

הדפסה |
שלח לחבר:  שמך: אימייל הנמען:
תגובות
הוספת תגובה
כותרת:

תגובה:


אין כרגע תגובות לכתבה זו


© 2019 COL תקשורת - כל הזכויות שמורות אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ואמיתותן