קבע כעמוד הבית
|
הוספה למועדפים
|
פרסם אצלנו
|
צור קשר
|"הפטור לבני ישיבה בהסכמת מייסד צה"ל" ● מיוחד
(יום חמישי, כ''ט תמוז תשע''ח)
חוק הדיחוי לבני הישיבות עולה להצבעה ומעורר סערה במערכת הפוליטית. ממי ביקש הרבי למחות כשכתבו נגד בחורי הישיבות? מהי העצה שנתן הרבי לאדמו"ר מגור להפחית את הטענות נגד בני הישיבות, ואיך ביטל הרבי את גזירת הגיוס בארצות הברית? מתי הרבי הזהיר שבחור שעוזב את הישיבה הוא "עריק" ומסכן את הביטחון, מה הרבי ענה בתקופת מלחמת סיני לבחור ישיבה שרצה להתגייס, ומתי הרבי נשאל האם חסידי חב"ד מתגייסים לצה"ל? ● הסופר והמרצה הרב שבתי ויינטראוב בכתבה מאלפת ומרתקת על חוק הדיחוי לבני הישיבות לאור תורתו של הרבי ● מגזין שישיאקטואליה בתורת הרבי

הרב שבתי ויינטראוב

נדמה שמאז קום המדינה, הנושא הבוער ביותר ביחסי דת ומדינה, היה גיוס בני הישיבות לצבא. וכמו בכל נושא ועניין ציבורי דעתו, של הרבי הייתה בהירה וברורה ונחרצת ללא פשרות. בעוד שאנשי הצבא זכו מהרבי ליחס חם ואוהד ובפרט ובעיקר אנשי הרבנות הצבאית, תוך סיוע ועזרה בכל המובנים, הרי בנושא בני הישיבות ומעמדם החוקתי הבלתי ניתנת לערעור, הדברים היו נחרצים וברורים שאין לוותר בעניין זה.


פסק דין ברור שאין לגייס בחורי ישיבות לצבא!

העמדה הברורה והנחרצת של הרבי לגבי הסדרת מעמדם של בני השיבה עולה כבר במכתב בו הרבי נשאל על כך לפני 57 שנים בראש חודש אלול ה'תשכ"א "במענה למכתבו מכ"ה מנחם אב, השואל האם מחויב בן ישיבה באה"ק ת"ו להתגייס שמה בצבא. - לפלא הספק בעיניו ועד שצריך לישאל ממרחק, והרי ידוע וגם מפורסם פסק דין הברור של רבני ישראל וכמובן - מבוסס הוא בתורתנו תורת חיים, אשר בני ישיבה אין לגייסם ולא יצאו בצבא. ולימודם תורתנו הקדושה בהתמדה ושקידה - מגין ומציל על ארצנו הקדושה ת"ו ועל הדרים עליה.טענה שתבטל את כל הטענות

ביחידות של כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א בכ"ד אייר תשל"ז, הרבי הרבה לשוחח אודות כך שיש להכשיר רבנים ומורי הוראה בכוללים ובישיבות שיצאו אח"כ לערי השדה. הרבי התבטא באותה פגישה עם האדמו"ר מגור "אם הייתם יכולים לעשות בזה איזה שינוי עיקרי  - הייתם מצילים אלפים ורבבות בישראל". בין הדברים הרבי אף הפתיע שדבר זה להכשיר אברכים לצאת לשליחות ברבנות ובהפצת יהדות יפחית גם את ה'רעש' אודות גויס בני הישיבות.

רבי רבי יעקב אריה אלתר האדמו"ר מגור ביחידות אצל הרבי

"ענין נוסף בכך: כל ענין צריך להיות על פי דרך הטבע – וכיון שישנו רעש גדול, ויראים מגיוס בני הישיבות – תהי' זו אפשרות לבטל את הטענות, הבלבולים וכו'; הם, הרי טוענים כי העומדים על המשמר בגבולות – משרתים שם שלוש שנים, ולאחר מכן משתחררים. וכאשר יאמרו להם כי הישיבה מכשירה ומוציאה "מורי הוראה" היוצאים לקיבוצים, ישובים ו"עיירות פיתוח" – זה יבטל את כל הטענות והבלבולים".


הרבי מבקש למחות על כרוז נגד בחורי הישיבות

כידוע לאחר מלחמת ששת הימים שהייתה נהירה ואהדה לצבא ומנגד חוגים מסוימים הסיתו נגד בחורי הישיבות דבר שהיה כרוך גם בשיטת הכחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. באותה תקופה יצא כרוז מטעם בני עקיבא שיש לגייס את בחורי הישיבה.

בדיוק באותה תקופה ביקר אצל הרבי נשיא דורנו הגאון צבי נריה זצ"ל הרב שכיהן כראש ישיבת 'כפר הרואה'. הביקור של הרב נריה אצל הרבי התקיים באור ליום ב' כסלו תשכ"ח.


הרב צבי נריה זצ"ל

באותה יחידות בהם הרבי דן עם הרב נריה במגוון רחב של נושאים, העלה הרבי מיוזמתו את נושא כרוז שיצא מטעם "בני עקיבא" שקוראים לבחורי ישיבות להתגייס לצבא. הרבי הביע את אי שביעות רצונו מכך וביקש מהרב נריה למצוא דרך למחות נגד הכרוז. הרב נריה הסביר לרבי שהכרוז המדובר לא יצא מטעם ההנהלה הארצית של בני עקיבא שכידוע הרב נריהכיהן כראש ישיבות בני עקיבא, אלא הייתה יוזמה של אדם פרטי שאין שהוא מכירו כלל.


מי שעוזב את הישיבה פותח את החזית לפני האוייב

חודשיים לפני ביקורו של הרב צבי נריה, הרבי השמיע שיחה נוקבת והסביר באריכות רבה את מעלת בני הישיבות ולימוד התורה שזה חלק מכריע בניצחון במלחמות ישראל.

היה בהתוועדות ו' תשרי תשכ"ח יום הפטירה של אם המלכות הרבנית חנה נ"ע. התמליל מתוך ההקלטה

"בדיוק כמו ש"עריק" הוא מי שבורח מהחזית אם העמידו אותו שם, כך גם "עריק" הוא מי שיושב בישיבה שתפקידו שם הוא לשבת וללמוד תורה יומם ולילה כי "בזכות התורה ניצלו, בזכות העסק בתורה "יואב מנצח בצבא", ואם הוא יסגור את הגמרא ויברח כי הוא רוצה להראות שגם הוא לוחם וגם לו מגיע עיטורים וכו' וכו', אז לא רק שהוא לא עוזר לניצחון, אדרבה, הוא עריק ממקומו ופותח את החזית לפני האויב!!


התורה היא היסוד עליו מיוסד הניצחון הגשמי

"וכמו מזון ומאכל גשמי צריך מזון ומאכל רוחני!! ואם לא מספקים את המזון ומאכל רוחני אז אין את הניצחון במלחמה. ואצל לומד התורה חלקו גרוע הרי לא יודעים מה פעל, עד ש"נשים מוזרות בלבנה" (כמו שאומרת הגמרא) מסתובבות וצועקות 'האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה'?! - אתה פחדן!! לך ותסביר להם שהתורה הכרחית, וזה העורף וזה היסוד שעליו מיוסד הניצחון הגשמי.


"על ציוני כבוד לאברכים לא כותבים בעתונים"

"לא רק שאין להם סבלנות לשמוע, העיקר שהם כלל לא רוצים לשמוע! ובמילא על ציוני כבוד לאברכים לא כתוב בעיתונים, לגבי כותרות גדולות בעיתונים הלוואי שלא ידפיסו לגנאי, לשבח ודאי שלא ידפיסו.

"ואחרי זה כשבא לומד התורה לביתו אומרת לו אשתו את יודע השכן הביא מהמלחמה טנק שלם ואתה הבאת גמרא שנדפסה לפני 150 שנה, אלא שאז היו "שנים כתיקונן", אפשר להשוות טנק לגמרא ישנה? ואין לו מה לענות!


"הישיבות ממשיכות חיים ביוצאי הצבא"

"כאן נכנס העניין של תורה איך נהיה החייל ב'חיות'? על ידי שיהודי לומד תורה שאז התורה מגינא ומצלא על הלומד, ומגינה על כלל ישראל. צריך את החייל היוצא במלחמה ואדרבה שכרו מקודם לזבולון שכרו קודם לכל אחד היות והוא העמיד את עצמו בסכנה בפועל, אבל אם זה שלומד תורה שפועל שיהיה 'עורף' בריא ושמח וממשיך חיים ביוצא צבא בישראל אם הוא יעזוב את מקומו ילך לחזית הוא נהיה עריק ומכניס את הבלתי סדר, והפך הסדר גם לענייני החזית שזהו היפך הניצחון.
"וכמו שדובר קודם כמו אי אפשר להיות הניצחון במלחמה שבלי "יואב בן צרויה על הצבא" כך לא יכול להיות ניצחון במלחמה בלי דוד יושב ועוסק בתורה. (התוועדות ו' תשרי תשכ"ח)


"הפטור לבני ישיבה בהסכמת מייסד צה"ל"

במכתב מדהים של הרבי מיום כ"ו אייר תש"מ מתרגום לאנגלית ליהודי בקליפורניה אודות כך האם חסידי חב"ד משרתים בצה"ל, הרבי טורח להסביר לו את משמעות הפטור לבני ישיבות מגיוס לצבא.

"הרשה לי לציין כמה דוגמאות בהתייחס לשאלותיך. אתה שואל מדוע חסידי חב"ד אינם משרתים בצה"ל. כמובן, יש בידיך מידע מוטעה, משום שרבים מהם כן משרתים בצה"ל, ורבים הגיעו לדרגה גבוהה בכוחות ההגנה בתפקיד פעיל; ולא רק ברבנות הצבאית, כפי שחשבת.
בנוגע לאלה שמשרתים ברבנות הצבאית, ברור שזהו המקום שבו הם תורמים הכי הרבה לצה"ל ולבטחון המדינה, מכיוון ששמירה על המוסר של כוחות ההגנה ברמה הגבוהה ביותר היא בעלת חשיבות עליונה.

"בעוד אנו עוסקים בנושא זה, הרשה לי להזכיר נקודה נוספת, אף-על-פי שאתה לא מתייחס אליה במפורש, והיא, הפטור של תלמידי ישיבה משירות צבאי.
כפי שאתה אולי יודע, פטור זה קיבל הכרה והסכמה על-ידי מייסד צה"ל, ד. בן-גוריון המנוח. הוא מבוסס על העובדה שתלמיד ישיבה יכול להשיג למען בטחון המדינה על-ידי שימשיך את לימוד התורה שלו יותר מאשר על ידי תפקיד צבאי. כל מי שמכיר את פרשת בחוקותי, ואין לו דעה קדומה, יכול לראות זאת באופן ברור.


מה לענות על הטענה הידועה "לך לצבא"?

"ישנם הטוענים: מה זאת אומרת שההוא יישב וילמד תורה? שילך לצבא, ובכך יתווסף עוד חייל, ועל ידי זה דווקא יגיעו לנצחון! - טענה זו היא כשם שיטענו כלפי המפקד היושב לעצמו בחדר ועסוק בלתכנן את טכסיסי המלחמה שיעזוב את כל עיסוקיו וילך להלחם בחזית, כיון שעל ידי זה יתווסף עוד חייל. הרי מובן שכזה ענין עלול להרוס את כל הצבא; ועל דרך זה בעניננו: אלו שיושבים ולומדים תורה כל הזמן, אסור להם להזניח את לימודם ולצאת למלחמה, אלא מוכרחים הם לשבת וללמוד תורה, ודווקא על ידי זה יגיעו לנצחון. (שיחות קודש תשל"ב חלק א עמוד 258)


הישיבות הם הצבא הרוחני שמגן גם בגשמיות כפשוטו!

"כשם שמטרת הצבא היא להגן על יהודים, כן לומדי התורה הם הצבא הרוחני המגן גם בגשמיות כפשוטו ממש. . . עד שזהו פסק דין בפועל, שיהודי שתורתו אומנותו אסור לקחת אותו לצבא להגן על יהודים ואדרבה, בשעה שלוקחים אותו מלימוד התורה, הרי זה גורע בהגנה. ועל ידי זה שהוא מוסיף בלימוד תורתו בהתמדה, הרי זה מוסיף בהגנה על אותם המגינים בגופם כפשוטו; שמוכרח הרי להיות ההתלבשות בלבושי הטבע, היות שרצונו של הקב"ה הוא שבזמן הגלות תהיה ההתלבשות בלבושי הטבע.(שיחות קודש תשל"ז ח"א עמ' 182)


"לימוד התורה גורם להצלחה של אלו הנמצאים במלחמה"

בתקופת מבצע סיני בחור ישיבה רצה להתגייס כדי לסייע במצב המלחמתי ושאל את הרבי מה לעשות ". בודאי לומד בהתמדה ושקידה הן בנגלה והן בחסידות ומשפיע גם על חבריו בכגון דא, ובפרט מתאים להתחלת מכתבו על דבר המצב העכשווי (מבצע סיני), וכידוע דברי רז"ל על הכתוב (שמואל ב ח, טו) אשר העסק בתורה של אלו הנמצאים בפנים גורם להצלחה של אלו הנמצאים במלחמה, ובפרט לימוד תורת החסידות תורת חיים דלית תמן כו' מסיטרא דרע (אגרות קודש חי"ד עמ' קסא)


כיבוש העולם בתורה פעל את ביטול גזירת הגיוס לצבא

לאחר חזרת כ"ק האדמו"ר ה"לב שמחה" מגור זצוק"ל לארץ ישראל סיפר למשלחת מחסידי חב"ד שביקרוהו באותם ימים, סיפור מופלא ששמע מהרבי ביחידות שהיתה לו בל' שבט תשל"א:

"בט"ו בשבט שהייתי ב'אוהל' הורו לי להתוועד. ובכן, חשבתי על מה אפשר לדבר בהתוועדות עם יהודים? - להוסיף בתורה. דיברתי על כך, וזה היה ממש בהשגחה פרטית, שכן, כעבור ימים ספורים הועלתה בבית הנבחרים בארצות-הברית הצעה ל'גזירת' גיוס-בני-ישיבות לצבא. ועניין זה של כיבוש העולם בתורה פעל מיד את ביטולה של ההצעה". 


הרבי בהתוועדות ט"ו בשבט

יש לציין שאותם הדברים שסיפר הלב שמחה מגור למשלחת חסידי חב"ד הרבי אמר בעצמו בהתוועדות שבת הגדול תשל"א כאשר הניח את ידיו הקדושות על מצחו וסיים ואמר "עכשיו הבנתי למה דחפו אותי להתוועד בט"ו בשבט"...

 
הרבי עם מצוייני צה"ל (ארכיון ליובאוויטש)
הרבי עם מצוייני צה"ל (ארכיון ליובאוויטש)

הדפסה |
שלח לחבר:  שמך: אימייל הנמען:
תגובות
הוספת תגובה
כותרת:

תגובה:


אין כרגע תגובות לכתבה זו


© 2019 COL תקשורת - כל הזכויות שמורות אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ואמיתותן