קבע כעמוד הבית
|
הוספה למועדפים
|
פרסם אצלנו
|
צור קשר
|"מה שגילה לי המשגיח": הרב סלונים בסדרת גילויים בקול ישראל
(יום שני, כ' אלול תשע''ד)

בתכנית הפפולרית 'מלווה מלכה', במוצ"ש לרגל ח"י אלול יום הולדתם של שני המאורות הגדולים הבעש"ט ואדמוה"ז זיע"א, סיפר הרב זאב דב סלונים רבה של מרכז העיר ירושלים ת"ו, סיפורים מרתקים על 'שיעור ה'מוסר' שלמד בישיבת 'מיר', גילוי מיוחד על חיבור החת"ת, ועל חלום שמימי והבטחה שהתגשמה  גילויים מרתקים 

הגאון החסיד ר' זאב דב סלונים רבה של מרכז העיר ירושלים ת"ו התארח במוצאי ש"ק בתוכניתו הפופלרית של ר' אורי רווח 'מלווה מלכה' ברשת מורשת. לרגל ח"י אלול יום הולדתם של שני המאורות הגדולים הבעש"ט ואדמוה"ז זיע"א.

הרב סלונים סיפר כמה סיפורים:

א. בהיותו בחור למד בישיבת 'מיר', והמשגיח דאז היה הגאון יחזקאל לוינשטיין, שאמר שיעור ב'מוסר'. לאחר שסיים את השיעור 'מוסר', סיפר להרב סלונים שכל השיעור 'מוסר' מתבסס על מילה אחת בספר ה'תניא קדישא'.

ב. כידוע שהרב זאב דב סלונים זכה לחבר את ספר החת"ת (חומש תהילים תניא).

וכך היה השתלשלות הדברים: לאחר הסתלקות אביו הרה"ח יהודא לייב סלונים זצ"ל, הציעה כלתו הרבנית גיטל לאה סלונים ע"ה (שהסתלקה לפני למעלה מחודש) לחבר את שלשת הספרים חומש תהילים ותניא לספר אחד.

מיד שאל וביקש הרב זאב דב סלונים את הסכמתו וברכתו של הרבי. הרבי נתן את הסכמתו וברכתו "שנכון הדבר". ובאמת תוך זמן קצר יצא ספר החת"ת ביחד עם ביאור מאת הרב זאב דב סלונים על מעלתו ויחודו של לימוד חת"ת בכל יום.

ג. כחודשיים לפני הלידה של בנם השני הגיע להרבנית סלונים בחלום זקנה אדמו"ר הזקן  בעל התניא ואמר לה "את תלדי את בנך ביום שמחתי וגאולתי וייקרא את שמו כשמי שניאור זלמן". 

ואכן בתום ההתוועדות חג הגאולה י"ט וכ' כסלו נולד בנם ונקרא שניאור זלמן (שליח הרבי לסאן פאלו בברזיל).


הרב זאב דב סלונים בתכנית 'מלווה מלכה' במוצ"ש. בעיגול: ר' אורי רווח מנחה התכנית
הרב זאב דב סלונים בתכנית 'מלווה מלכה' במוצ"ש. בעיגול: ר' אורי רווח מנחה התכנית

הדפסה |
שלח לחבר:  שמך: אימייל הנמען:
הערות למערכת
הוספת הערה למערכת
כותרת:

הערה למערכת:
© 2019 COL תקשורת - כל הזכויות שמורות אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ואמיתותן