קבע כעמוד הבית
|
הוספה למועדפים
|
פרסם אצלנו
|
צור קשר
|י"ט כסלו באנטוורפן: הרב אליהו לנדא התוועד עם הרבנים
(יום שני, כ''ג כסלו תשע''ב)

הרב אליהו לנדא, מראשי ישיבת "תומכי תמימים" בכפר חב"ד, הגיע לאנטורפן עיר התורה והחסידות לכבוד ראש השנה לחסידות, השתתף כמה התוועדויות, ומסר שיעורים וערך פגישות עם גדולי התורה של העיר לדיווח ולתמונות

הרב אליהו לנדא, מראשי ישיבת "תומכי תמימים" בכפר חב"ד, הגיע לאנטורפן עיר התורה והחסידות לכבוד ראש השנה לחסידות, השתתף כמה התוועדויות, ומסר שיעורים וערך פגישות עם גדולי התורה של העיר.

ביום חמישי אמר שיעור עמוק בכולל המרכזי של העיר בענין עשה דוחה לא תעשה. אברכי הכולל התפלפלו שעה ארוכה בענין הנ"ל ונהנו מעומק השיעור ומדבריו הנפלאים.

ביום חמישי בלילה השתתף בהתוועדות הגדולה באולמי פוגל בין היתר דיברו בהתוועדות הרה"ג הרב שיף שליט"א אב"ד דקהלת "מחזיקי הדת" והרב ד.מ. ליברמן אב"ד דקהלת "שומרי הדת" שליט"א. פתח את הערב הרב שבתי סלבטיצקי שליח הרבי לבלגיה ועורר את הציבור בדברים חמים על היום הגדול ועל חיזוק לימוד חסידות הנחה את הערב בטוב טעם השליח הרב מנחם מענדל גורארי'.

הרה"ג אלי' לנדא דיבר באריכות על חידשה של תורה החסידות. ובין היתר אמר מדוע אומרים לחיים שיש סוגים שונים של חיים חי של צומח חי של מדבר ואם ח"ו אדם נהיה חי כמו צומח הוא ר"ל נהיה "צמח" ויש חיים של יהודי ושל חסיד זה סוג יותר נעלה ומרומם וזהו האיחול לחיים מזאל לעבען אזוי וווי אחסיד.

ביום שישי נפגש עם גאב"ד "מחזיקי הדת" הרה"ג הרב אהרון שיף  שליט"א בין היתר סיפר הרב שיף שפעם אביו עשה שידוך אך לא היה לזוג ילדים שנים רבות וכאשר פגש אחד מהמשפחה שביקש להתפלל על בני הזוג אמר לאביו שהוא יודע מה הסיבה שאין להם ילדים כיון שהאשה היתה פעם בחלוקת דולרים אצל הרבי וביקשה ברכה לילדים והרבי שאל אותה האם היה פעם שהבטיחה למישהו להתחתן עמו ? ששמע זאת בן המשפחה נהיה מאד חיוור ונרגש ואמר בהתרגשות כן, אני  זוכר שכאשר הייתה האשה  בת  12 הבטיחה לילד אחר שתתחתן עמו !!!

בשבת בלילה דיבר האורח בבית הכנסת טשורדקוב ובשבת בבוקר נערכה סעודת שבת והתוועדות לתלמידי הישיבה וכמה אברכים ההתוועדות נמשכה עד מנחה. אחרי מנחה התקיימה סעודת שלישית גדולה ושם חזר על המאמר של אדמו"ר הזקן בענין "כלים ריקים על תמעיטי" והסביר זאת באופן מוחשי. במוצאי שבת התקיימה סעודת מלוה מלכה גדולה.

לקראת חצות הלילה נפגש עם האדמו"ר פשעוורסק שאמר לו באידיש "תודה לה' שנפגשים שוב"  ודובר האם צריך לברך שהחיינו כאשר ידידים נפגשים ושמחים זב"ז. שלכאורה לפי אדמו"ר הזקן צריכים לברך שהחיינו או שאולי יוצאים בזה שאומרים תודה לה'.  ודובר האם הברכה "בריך רחמנא" היא מעין "תודה לה'"  או ש"רחמנא" אינו כינוי בעלמא לשם ה' אלא יותר מזה.  אגב, סיפר הרב לנדא שמלבד זאת שחסידים בירכו שהחיינו שפגשו את הרבי הרי אביו שהיה ידיד קרוב לאדמור מקלויזנבורג זצ"ל וכאשר נפגשו בירך שהחיינו.

ביום ראשון בבוקר נפגש עם ראב"ד קהלת "מחזיקי הדת" הרה"ג אלי'הו שטרנבוך שליט"א בין שאר הדברים סיפור הרב שטרנבוך בהתפעלות גדולה על פגישתו עם הרבי ועל גדלותו בתורה שמצד אחד כל רז לא אניס לי בכל תחומי התורה ומאידך דיבר עמו על ילדים שבזמן השואה נשארו ל"ע במנזרים ובין הגויים.

בין היתר סיפר ששמע מהרב אברמסקי זצ"ל שאמר על אדמו"ר הריי"צ שבמסירות נפש הוא יחיד בדורו וכולנו תלמידו והרב לנדא סיפר שהיה פעם עם אביו אצל הרב אברמסקי זצ"ל בנוגע לגיוס בחורי ישבה לצבא והרב אברמסקי סיפור להם שהיתה הצעה שיהי' ראש ישיבה בתומכי תמימים בליובאוויטש ונסע לשם לשבת ולבסוף אדמו"ר הרש"ב סידר לו רבנות בעיר אחרת. ובהיותו בליובאוויטש בשבת השתתף בהתוועדות ואמר שאעפ"י שלא הבין מאומה ממה שדיבר אדמו"ר הרש"ב. ממש הרגיש איך ש"שכינה מדברת מתוך גרונו" וממש הרגיש את המלכות בלויבאוויטש. שהיה אצל אדמו"ר הרש"ב.

בתור הדברים דובר הרבה על הגאון הרוגצובער וסיפר הרב לנדוא שהוא סידר חופה וקידושין להוריו ולשם כך עשו את החתונה בדוינסק וסיפור ששמע מיהודי מאנגליה שנסע עם הרוגטשובער לוינה לניתוח והיה לו כאבים גדולים בחלק התחתון והסביר לו באריכות את כל התהליך בגוף של הקיבה וכו' על פי הגמרא. עמם היה רופא שנסע ללוות את הרוגטשבער והגאון פנה אליו ושאל אותו האם זה כך ? ופנה אליו הרוגטשובער ואמר : מהיכן הוא ידע את התהליך בגוף האם הוא למד גמרא ?!

אח"כ נפגש עם ראב"ד דקהלת "שומרי הדת" הרה"ג ד.מ. ליברמן שליט"א והתפלפלו בדיני ברכת הנהנין האם צריך לברך שני ברכות כאשר אוכלים סלט פרות שיש בו פרות העץ ופרות האדמה או שהולכים לפי רוב הפרות.


| הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה| הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה
הדפסה |
שלח לחבר:  שמך: אימייל הנמען:
הערות למערכת
הוספת הערה למערכת
כותרת:

הערה למערכת:
© 2019 COL תקשורת - כל הזכויות שמורות אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ואמיתותן