קבע כעמוד הבית
|
הוספה למועדפים
|
פרסם אצלנו
|
צור קשר
|הרב אקסלרוד במכתב חריף: "להטיל נידוי על מר זמרוני ציק"
(יום חמישי, ו' שבט תש''ע)
בהמשך למחאתו הנמרצת של רב קהילת חב"ד באוסטרליה, הרב צבי טלזנר, נגד קבוצת פורקי-העול שערכו סעודה בצום עשרה בטבת, ובהמשך למכתבו החריף של הרב גדליה אקסלרוד מהשבוע, מפרסם היום (חמישי) הרב אקסלרוד מכתב שבא לאחר בירור מקיף ● הרב אקסלרוד קובע בקשר למר זמרוני ציק: "על-פי הלכה צריך להטיל עליו חרם ונידוי אם לא יחזור בו ולהוציאו מקהל אנ"ש ועל כן אני קורא בזה מלב קרוע ומורתח סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה ואל תגעו בכל אשר להם. וח"ו מלהשתתף בכינוס הנ"ל שהוא ההיפך מכינוסם של צדיקים" למכתב במלואו

ב"ה ו' שבט ה' תש"ע

קריאה לאנ"ש שיחיו לאוי"ט

בעניין הכנס, שרוצה מר זמרוני ציק לקיים, בט' שבט ש.ז. באודיטוריום באוניברסיטה ת"א הריני בזה בהמשך למכתבי מאתמול ליידע את הציבור שדברתי היום עם שנים מחשובי אנ"ש שליט"א והם אמרו לי אישית ששמעו בעצמם ממר זמרוני הנ"ל שנוהג לאכול בעשרה בטבת ובצומות שקבעו חז"ל וכאשר שואלים אותו כיצד לנהוג אינו מורה לעשות כמוהו אלא מפנה לשיחות ק' לעיין בהם לדעת מה לעשות רח"ל.

כן ביטל רח"ל את סי' קל"א בשו"א או"ח דיני נפילת אפים מסדר התפלה שלו ועיקר יסוד שטתו היא שלא רב קובע אצלו ולא השו"ע.

ידוע לי אישית שהשקפתו בענין האמונה באחדות ה' ית' יש בה מינות ואפיקורסות כהשקפתו של מר שמואל פרומר שהוא חבר קרוב אליו.

ומכיון שנמשכים אחריו מאנ"ש ויש שהתדרדרו למטה למטה הרי הוא בבחי' מחטיא את הרבים והוא האוייב הגדול ביותר של מלך המשיח.

דרכו היא ממש כדרך כת שבתי צבי שר"י ואחריתו מי ישורנו.

על פי הלכה צריך להטיל עליו חרם ונידוי אם לא יחזור בו ולהוציאו מקהל אנ"ש ועל כן אני קורא בזה מלב קרוע ומורתח סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה ואל תגעו בכל אשר להם.

וח"ו מלהשתתף בכינוס הנ"ל שהוא ההיפך מכינוסם של צדיקים.

מכיון שאף רב אינו משתתף בכינוס שלו הזמין את הרב החסיד הנעלה הרב קלמנסון שליט"א מארה"ב לנאום בכינוס ואני פונה אליו בזה להדיר רגליו מהכנס ויקבל שכר גדול על הפרישה.

ואסיים בתפלה ואמונה בהתגלות מלך המשיח מיד ממש יבוא ויגאלנו מלך ביפיו תחזינה עינינו
באעה"ח יום הנ"ל
הרב גדליה אקסלרוד


הרב אקסלרוד על רקע מכתבו המתפרסם היום
הרב אקסלרוד על רקע מכתבו המתפרסם היום| הסר תמונה
הדפסה |
שלח לחבר:  שמך: אימייל הנמען:


© 2019 COL תקשורת - כל הזכויות שמורות אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ואמיתותן