קבע כעמוד הבית
|
הוספה למועדפים
|
פרסם אצלנו
|
צור קשר
|"כנס האחדות והתעוררות" ● גלרייה מיוחדת של שוקי לרר
(יום חמישי, ה' טבת תשס''ט)
המונים ב"כנס אחדות והתעוררות" בירושלים במלאות 'שלושים' לרצח קדושי מומבאי הי"ד המעמד נערך ביוזמת אגודת חסידי חב"ד באה"ק ♦ מימטרי הגשמים שניתכו במהלך הכנס לא הפריעו להמונים, 'יחד שבטי ישראל', להאזין במשך קרוב לשעתיים לדברי גדולי ומאורי הדור שליט"א שעמדו על גודל השעה ♦ מרן הגר"ש וואזנר בעל 'שבט הלוי' שליט"א: "שלוחי חב"ד חביבין לפני המקום" ♦ עורר על נגעי ונזקי המחשב והסלולרי הלא ­כשר לסיפור המלא

בפנים: גלריית תמונות מרהיבה של הצלם שוקי לרר >>>

מאת ישראל הרשקוביץ, 'המודיע'

ציבור ענק שהיה מורכב מקשת רחבה ביותר של חוגים ועדות ואשר סימל את 'יחד שבטי ישראל', התכנס אתמול בכיכר השבת בירושלים, בראשותם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות, לכנס של התעוררות, ככלות השלושים מהרצחם על קידוש השם של הקדושים אשר נספו בפיגוע הטרור בבית חב"ד אשר במומבאי שבהודו - והאזינו בכמיהה לדברי חיזוק והתעוררות נוכח האסון שאירע ונוכח המצב. כל זאת, תחת גשם שוטף ומימטרים ברוכים שכמעט ולא הרפו.

שלושים יום חלפו מהיום בו נעקדו על קידוש ה' אותם קדושים שיד ההשגחה קיבצה אותם יחדיו מארבע כנפות הארץ לבית חב"ד שבהודו, ועדיין הפצעים שותתים דם. כלל ישראל כולו חש בעוצמת המכה ואין אחד שלא ביקש להתעורר, שלא שאל על מה עשה ה' ככה. אתמול, בעת המעמד שנערך במלאת שלושים להסתלקותם, היה הזמן בו ניתן היה לשמוע מפי גדולי ומאורי הדור שליט"א על דברים שיש להתחזק בהם, מה לחזק וכיצד להתחזק, לעורר זכות על כלל ישראל ולמנוע כל קיטרוג ואסון.

אם היה מי שסבר שהגשמים שירדו במשך כל שעות הצהריים בירושלים יביאו לביטולו של הכנס, כנראה שלא הכיר בפעימות הלב של היהודים הרבים, ששעה ארוכה לפני שעת ההתחלה הרשמית של הכנס נהרו ובאו לכיכר השבת. על במה שהוקמה בידי מארגני המעמד, אגודת חסידי חב"ד בניצוחם של יו"ר אג"ח הרה"ח ר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב והרה"ח חיים יעקב לייבוביץ - שיזמו ואירגנו את הכינוס הייחודי, נראו גדולי ומאורי ישראל שליט"א מכל החוגים והעדות, שהתאספו מתוך הכרה בגודל השעה.

המנחה, הרה"ג ר' זושא הורוביץ רב איגוד אברכים חסידיים ברמות וראש כולל 'שבט הלוי' שהנחה את הכינוס, פתח בדברי נעים זמירות ישראל "ויזעקו אל ה' בצר להם וממצוקותיהם יושיעם" - זהו זמן של 'ויצעקו', אמר, וממילא עת זו מסוגלת ל'ויושיעם'. ראינו מקצת מהישועה כאשר מתוך התופת נחלץ הילד הרך, משה צבי שיחי', בנם של השלוחים שנפשם עלתה השמימה על קידוש ה', וכך נזכה אף אנו לראות את הישועה המלאה שתבוא מתוך ובזכות ה'ויצעקו'.

בהמשך אמר הרה"ח ר' נפתלי רוט את פרק ק"ז בתהילים 'הודו לה'... יאמרו גאולי ה' אשר גאלם מיד צר' יחד עם הציבור. לאחר מכן סיים את הש"ס אביו של השליח הק' הרב גבריאל הולצברג הי"ד, הרה"ח ר' נחמן הולצברג שיבלחט"א, שאמר קדיש לע"נ הקדושים יחד עם היתומים, בני הקדושים הרה"צ ר' אריה לייביש טייטלבוים הי"ד והרה"ח ר' בנציון קורמן הי"ד, כאשר קולות הילדים הרכים באמירת הקדיש ריגשו עד דמעות את ציבור האלפים.

את דברי כ"ק מרן אדמו"ר מגור שליט"א הביא כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א בראשית דבריו: "השי"ת יעזור שלא נשמע עוד בשורות כאלו ושנתבשר רק בשורות טובות. ד' יעזור שיהיו בשורות טובות בארץ ישראל".

אחר נשא כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א את משאו בבכי ובהתרגשות מרובה, כי לעת הזאת עלינו לקיים את ציווי יעקב אבינו לבניו 'האספו', וכדאי' במד' שדבר זה מסר יעקב אבינו לבניו אחריו - כי לעת צרה עליהם להתאסף ולהתלכד, להסיר המחיצות, ואף להתאסף כפשוטו כשמראה זה שבו נקבצים יחדיו שבטי ישראל הוא מעין ההתאספות בבית המקדש. פרט לכך יש לתקן כל אחד לפום שיעורא דיליה, לפנות דרך וליישר מסילה. עוד אמר כי זמן זה עת רצון הוא כאשר רבים מישראל מבקשים להטיב הדרכים, זמן המסוגל לקבלת עול מלכות שמים. יש איפוא לקבל ע"ע להתחזק הן בתורה והן ב'איש את רעהו יעזורו', כשבכך נצליח ואך טוב יהיה לכל ישראל.

במעמד השתתפו כ"ק האדמו"רים שליט"א: מסאדיגורה, מבאיאן, מנדבורנה, בני כ"ק מרן אדמו"ר מויז'ניץ הרה"צ רבי ישראל הגר והרה"צ רבי מנחם מנדל הגר; כ"ק האדמורי"ם מאונגוואר, ממכנובקה, מרחמיסטריווקא, ממודז'יץ, מפינסק­קרלין, הרבנים הגאונים: רבי מאיר ברנדסדורפר, חבר בד"ץ "העדה החרדית" ורב דקהל חסידי "תולדות אברהם יצחק" רבי מנחם מנדל מנדלזון, גאב"ד קוממיות.

הרה"צ רבי יעקב ישראל מייזליש, רבה של קרית באבוב בת ים שעמד בדבריו על גודל האחדות שנראתה אחרי האסון וכמה חשוב להמשיך בכך.

אחר נשא דברים כ"ק האדמו"ר מניקלשבורג ארה"ב שליט"א שהזכיר את ההתעוררות שהורגשה אחר האסון הנוראי, וכמה יש לשמר את ההתעוררות לימים הבאים. בדבריו הזכיר את הפסוק 'רחל מבכה על בניה', שרחל עודנה בוכה ואינה מרפה על צרת ישראל, משום שלא די בזכירת הצרה אלא יש לשמר את ההתחזקות שהיתה כתוצאה מהאסון. כן קרא לדבר תמיד במעלתן של ישראל, שלא נהיה בחינה שרק 'אחרי מות' נגיע ל'קדושים אמור'.

כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א, שחתנו הרה"ח ר' אריה לייביש טייטלבוים ז"ל הי"ד נספה בבית חב"ד, נשא דברים נרגשים. בדבריו הזכיר כי הרה"ק בעל התניא אומר כי בזמן הבית, כדי לחזור בתשובה היה על היהודי להביא קרבן שהיה מקרבו לקב"ה. "כאן הקרבנו כל כך הרבה קורבנות, יתומים ואלמנות שנותרו. יהי רצון שלא נצטרך יותר להקריב ונזכה לביאת המשיח".

מזכירו של כ"ק אדמו"ר הגה"ק מליובאויטש זי"ע, הגאון החסיד רבי יהודה לייב גרונר שהגיע לאירוע במיוחד מארצות הברית, הדגיש את עבודתם של שלוחי חב"ד שכל עבודתם היתה להאיר בתוך החשיכה, לקיים 'פתח ביתו מבחוץ'. עתה, כאשר שקעה חמה לפתע, מוטלת המשימה על יתר השלוחים ועל כל ישראל להמשיך את תפקידם ולהגביר את האור. כן קרא להגביר את האחדות בפרט בשנה זו, שנת 'הקהל', בקרב כל בני ישראל.

לקראת סיום המעמד קרא קהל הרבבות פרקי תהילים על המצב בארה"ק ולרפואת הפצועים. דברי נעילה למעמד ההמונים נשא בהתעוררות מרובה, רבה של כפר חב"ד, הגאון החסיד רבי מרדכי שמואל אשכנזי שליט"א, אשר עמד על גודל פועלם של השלוחים העושים מלאכת קודש בכל קצוי תבל בשליחותו ומכוחו של כ"ק אדמו"ר מליובאויטש זי"ע ועורר את הציבור לתפילה ולתשובה ולאחדות כלל ישראל.

עוד השתפו במעמד, כ"ק האדמו"רים מגורליץ, מקוידינוב, מזידטשויב, מבישטנא, מזוטשקא, מספינקא, מסטרופקוב, מקוזמיר, משאץ, מליטשיק, מדעעש, מקאמרנא, ממבקשי אמונה, מטשאקווא, ממאקווא אשדוד, ממאקווא בני ברק והגאונים והרבנים: גאב"ד פרדס כץ רבי אהרן שפירא, יו"ר ועד רבני חב"ד הרב ירוסלבסקי, אב"ד קרית גת הרב הבלין, הרה"ג ר' יוסף יצחק הבלין רב קהילת חב"ד רמת שלמה ירושלים, הרה"ג ר' אברהם ברוך פבזנר רב קהילת ליובאויטש פאריז, הרב משה ברנסדורפר דומ"ץ בירושלים, הרב יקותיאל פרקש דומ"צ ירושלים, הרב שלעזינגר גאב"ד שטראסבורג, הרב ירמיה כהן אב"ד פאריז, הרב מרדכי שלמה שטיינמץ רב חסידי ויזניץ ירושלים, רב מרכז ירושלים רבי זאב דוב סלונים, הרב אברהם מיכל הלפרין רב הגבעה הצרפתית, הרב חיים שמרלר רב ביהכ"נ 'היכל צבי', רבי אליהו לנדא ר"י כפר חב"ד, הרב מרדכי גולדשמיד ר"י חב"ד בני ברק, רבי יצחק אייזיק קניג ר"י חב"ד לוד, רבי בנימין זאב סגל ר"י תורת אמת, רבי יוסף צבי סגל ראש כולל צמח צדק, הרב יוחנן גור אריה רב העיר חולון, רבי יצחק גולדברג ר"י חב"ד מגדל העמק, הרב מנחם מנדל גלוכובסקי רב קהילת חב"ד רחובות, הרב מרדכי צבי דובראבסקי רב קהילת חב"ד ראשון לציון, הרב אליעזר ברוד רב כרמי יוסף, הרה אנגלרד אב"ד דאברא, הרב ברוך הורביץ ראש ישיבת דבר ירושלים, ועוד.

למעלה: האדמו"ר מגור, לצד הרב מרדכי-שמואל אשכנזי, אמש ● צילומים: שוקי לרר
למעלה: האדמו"ר מגור, לצד הרב מרדכי-שמואל אשכנזי, אמש ● צילומים: שוקי לרר| הסר תמונה

 כ"ק אדמו"ר מגור והרב אשכנזי
כ"ק אדמו"ר מגור והרב אשכנזי | הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה


משמאל: כ"ק אדמו"ר מגור והרב אשכנזי
משמאל: כ"ק אדמו"ר מגור והרב אשכנזי | הסר תמונה

חלק מהקהל הרב באירוע
חלק מהקהל הרב באירוע | הסר תמונה


| הסר תמונה

הרב יהודה לייב גרונר נושא דברים
הרב יהודה לייב גרונר נושא דברים | הסר תמונה


הרב מענדל הגר, האדמו"ר מניקלשבורג, האדמו"ר מזוטשקא, האדמו"ר ממכנובקא
הרב מענדל הגר, האדמו"ר מניקלשבורג, האדמו"ר מזוטשקא, האדמו"ר ממכנובקא | הסר תמונה

הרה"צ ר' ישראל הגר שליט"א
הרה"צ ר' ישראל הגר שליט"א | הסר תמונה

הגאון הרב מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מנדבורנא שליט"א, האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א, הרה"צ ר' יעקב ישראל מייזליש אב"דקרית באבוב בת ים
הגאון הרב מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מנדבורנא שליט"א, האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א, הרה"צ ר' יעקב ישראל מייזליש אב"דקרית באבוב בת ים | הסר תמונה

הגאון הרב מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מנדבורנא שליט"א, האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א, הרה"צ ר' יעקב ישראל מייזליש אב"דקרית באבוב בת ים
הגאון הרב מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מנדבורנא שליט"א, האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א, הרה"צ ר' יעקב ישראל מייזליש אב"דקרית באבוב בת ים | הסר תמונה| הסר תמונה

האדמו"ר ממחנובקא, האדמו"ר מבויאן, והאדמו"ר מרחמסטריוקא
האדמו"ר ממחנובקא, האדמו"ר מבויאן, והאדמו"ר מרחמסטריוקא | הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה| הסר תמונה

המנחה הרב זושא הורביץ
המנחה הרב זושא הורביץ | הסר תמונה

הרב סלונים, הרב גרונר וגאב"ד מקאווא שליט"א
הרב סלונים, הרב גרונר וגאב"ד מקאווא שליט"א | הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה| הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה| הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה| הסר תמונה

האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, חבר הבד"ץ הגאון רבי מאיר בראנדסדורפר, והרב אשכנזי
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, חבר הבד"ץ הגאון רבי מאיר בראנדסדורפר, והרב אשכנזי | הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה| הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה| הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה| הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה| הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה| הסר תמונה


| הסר תמונה


| הסר תמונה
הדפסה |
שלח לחבר:  שמך: אימייל הנמען:
תגובות
הוספת תגובה
כותרת:

תגובה:


1. תמונות נהדרות!!!
(2009-01-01 19:05:38)
2. וואו - עכשיו רואים את הכינוס
(2009-01-01 19:07:00)
תסלחו לי אבל כל התמונות שהיו עד עכשיו היו של כינוס אחר
סוף סוף רואים מי הרבנים והאדמורים
כאילו שוקי לרר צילם את התמונות האלה בכינוס אחר
3. שמות......................
(2009-01-01 19:14:06)
למה חוזרים על אותה טעות
סוף סוף רואים את כל האדמורים
אז שימו שמות
למען ה'
זה כל כך חשוב
אנחנו בלונדון פוגשים חרדים נוכל לומר להם הרבי שלכם היה אתמול בכינוס חב"ד
זה יוצר חיבור
4. העוזר של שוקי
(2009-01-01 19:15:19)
לא לשכוח את גולדשטיין
העוזר של שוקי שצילם בלי סוף
5. אחד האירועים הקשים ביותר לצילום
(2009-01-01 19:16:58)
שוקי לרר אמר בתום הכינוס זה היה אחד האירועים הכי קשים לצילום היו הרבה אדמורים ורבנים שבאו והלכו והיית צריך לתפוס את המומנטום
בגשם בקור ברוח
תוצאה יפה
כה לחי
6. מוסיף דעת יוסף מכאוב - הילדים הצדיקים אינם יודעים מה עובר עליהם ושלא ידעו
(2009-01-01 19:35:16)
אך רואים את הכאב שיש לאדמו"ר שנכדיו נשארו יתומים, שבור ורצוץ יה"ר מן שמיא שתפילת הדיוט שלי תתקבל וילדיו אלו לא ידעו צער ומכאוב ואך טוב וחסד ישופם אמן וכן יה"ר.
7. מסכים עם 2, סוסוף רואים מה היה באירוע
(2009-01-01 19:38:22)
אני הגבתי לפני זה שלא היה כלום. סליחה! מרשים ביותר!!!!
8. איפה הייתם?
(2009-01-01 19:41:49)
כל האדמורי"ם שם.
עזבו את כמות הקהל - תראה איזה כבוד בבמה!!
9. מעמד עצום
(2009-01-01 19:54:07)
כמות האנשים לא משנה, מזג האויר הפריע לעמך לבוא. מה שחוב היא האיכות: גדולי ישראל. כולם באו למעמד זכרון לנרצחים ובכך גם הצדיעו למסירות הנפש של שלוחי חב"ד. ההדרת פנים של הרבי מגור שליט"א, האדמו"ר סדיגורא שטרח לבוא, בני האדמו"ר מויזניץ שליט"א ועוד. חבל שהאדמו"ר מבעלזא נעדר.
כולם צדיקים וכולם אהובים.
10. אחדות
(2009-01-01 20:22:07)
ב"ה עכשיו רואים שבאם באמת רוצים אפשר להתאחד ממש עם כולם. כל הכבוד באו ונמשיך בדרך זו ונביא את המשיח. ואל תתפנו לכל המקטריגים למיניהם. הס קטיגור וקח סניגור.
11. עכשיו רואים?
(2009-01-01 23:01:06)
נראה לי שלשוקי לרר יש אינטרסים אחרים לצילום. הוא צריך לצלם את הרבנים ה"זרים"לחב"ד,ולצלמי המגזר החבדי יש אינטרסים לצלם את רבני המגזר החבדי. אבל לא הייתי אומר שאיכות הצילום שלו עולה על איכות הצילום של הצלמים החבדיים באתרים השונים.
12. הילדים
(2009-01-01 23:51:15)
מי הם שני הילדים שרואים אותם מדברים ברמקול?
13. שאלה...
(2009-01-02 00:44:39)
מהילדים הקטנים שנמצאים שם (התמונות שלהם אם האדמור"ים) זה הילדים של טטלבויים?2?2?
14. אפילו שרשום"כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונים...........
(2009-01-02 00:49:44)
הלוואים וכך גם האחדות תהיה בחב"ד!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
בלי כל המחלוקות! ושכל חב"ד אבל כולם יתחילו לחלק כבוד זה זה בדיוק כמו שכל הרבנים חלקו שם כבוד אחד לשני למרות הדעות שיש להם אחד לשני!!!!!!!!!
15. מי יושב בין האדמו"ר ממחנובקאה והאדמו"ר מבויאן ומחזיק ידית מכסף?
(2009-01-02 01:31:28)
מי יושב בין האדמו"ר ממחנובקאה והאדמו"ר מבויאן ומחזיק ידית מכסף?
16. ב"ה. אחדות. אהבת ישראל!!!
(2009-01-02 02:43:11)
17. שאלה
(2009-01-02 03:01:28)
אני רואה שהיה ייצוג חזק של אדמורים וקהל חסידי בכלל . אבל איפה האבנים הלטאים ???
אני יודע שרבני חבד הזמינו אותם . האם הם הגיעו ? ואם כן איפה התמונות ?
18. תמונה 14
(2009-01-02 03:24:06)
התמונה בה יושב מימין האדמו"ר ממחנובקה, דילגתם על הרה"ג הר"ר ישראל הגר שליט"א בן להאדמו"ר מויז'ניץ שליט"א ורק אחריו יושב האדמו"ר מבאיאן שליט"א
19. האדמו"ר מגור לצד הרב אשכנזי!!!!!!!!!!!!!!!!
(2009-01-02 05:27:30)
מי יושב לצד מי???????????
20. מאוד מרגש, הלואי וימשיך כך
(2009-01-02 06:32:14)
התרגשתי לראות את כל הרבנית יושבים יחד, נקווה שזה יהיה רק התחלה כל הכבוד למארגנים עכשיו שהעולם החרדי מאוחד משיח צריך להתגלות עכשיו
21. ל12
(2009-01-02 07:52:09)
בני הקדושים הי"ד באמירת קדיש
22. RAV SHLEZINGER SHLITA
(2009-01-02 10:22:46)
Roim beachat hatmounot et Harav Shlezinger AB"D Strasbourg Shlita. Rav Meyouchad mamash. Toda lo sheba.
23. ל-2
(2009-01-02 11:07:49)
תודיע לכולם שהרב אליעזר ברוד - רכ כרמי יוסף השתתף בכנס
24. איפה
(2009-01-02 12:03:26)
הרבנים הליטאים?
25. כל התגובות המטופשות שהיו בידיעה הקודמת מראים על אנשים חסרי ידע שלא נכחו באירוע.
(2009-01-02 17:14:52)
האירוע הצליח מאד!!! היו שם רבבות. וזאת למרות שראו כל הזמן תנועה של אנשים הולכים ובאים, כיוון שא"א להעמיד אנשים בקור כזה 4 שעות אם זה היה במקום סגור היו רואים את הכמויות בברור. האירוע גם הצליח מאד מבחינת כמות הרבנים שבאו לכבד בנוכחותם את האירוע.
ועוד דבר אם היו מתחילים את זה בשעות הערב הרבה יותר אנשים היו מגיעים, אנשים בכוללים ישיבות עבודה. לא יכולים להגיע בשעות מוקדמות.
עם כל זאת שהגיעו כ"כ הרבה אנשים זה הצלחה מסחררת.
26. כבוד שמים. כבוד התורה . התעררות שאין לשאר .. הדרשות מעומקי ליבם של גדולי הדור . אן אן לי מילים . בכיתי והתרגשתי מאד מאד
(2009-01-02 17:44:06)
27. לדעתי ללא הזמנת גור היו רבבות
(2009-01-14 01:49:37)
לדעתי ללא הזמנתו של האדמו"ר מגור היו באים עוד רבבות מקהילות החסידים.
אני למשל יודע ומכיר הרבה חברים שלא באו כמחאה שקטנה, למרות שמאוד רצו לבוא.
הם תומכי חב"ד כל השנה, תומכים בתהלוכות ל"ג בעומר ולא מזלזלים בחב"ד ונזכרים בהם בשעת צרה.
אין מה לעשות גור מבריכים כיום אנשים. עובדה.
הוספת תגובה
כותרת:

תגובה:
© 2019 COL תקשורת - כל הזכויות שמורות אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ואמיתותן