קבע כעמוד הבית
|
הוספה למועדפים
|
פרסם אצלנו
|
צור קשר
|צאצאי ר' הלל משה מעשיל גלבשטיין ע"ה עלו לקברו
(יום שלישי, כ''ה חשוון תשס''ח)

אתמול, חל יום מלאת 100 שנה להסתלקותו של הרה"ג המקובל ר' הלל משה מעשיל גלבשטיין. נינו, ר' מנדל גלבשטיין מזקני חשובי חסידי חב"ד בירושלים מארגן מידי שנה עליה לבית העלמין בחברון והילולא. למעלה מ-200 מצאצאיו עלו אתמול לחברון. הם פקדו את קברו, עלו למערת המכפלה וחתמו בסעודת מצוה בקרית ארבע. בסעודה נשאו דברים: בן-נינו, ר' אלעזר מ. גלבשטיין, נינו ר' משה מנחם מנדל גלבשטיין, ר' נתן גלבשטיין, הרב משה גלבשטיין ור' נעם ארנון  לסיפור המלא וגלריית תמונות

אתמול, כ"ד חשון חל יום ההיללוא של תלמידו של ה"צמח צדק" הגאון האלוקי ר' הלל משה מעשיל גלבשטיין. צאצאיו מציינים מדי שנה את יום ההילולא.  נינו, הרה"ח ר' משה מנחם מנדל גלבשטיין, מזקני וחשובי חסידי חב"ד בירושלים מארגן מידי שנה עליה לקברו וסעודת הילולא. השנה, לרגל מלאות 100 שנה להסתלקותו יצאו למעלה מ-200 מהצאצאים באוטובוסים מאורגנים אל העיר חברון. ראשית שמו פעמיהם לבית העלמין הישן. שם אמרו פרקי תהילים לעילוי נשמתו, התפללו מנחה והמשיכו בדרכם למערת המכפלה. לאחר תפילת ערבית במערה נסעו כולם לקרית ארבע, לאולם בית הכנסת וערכו סעודה חגיגית לעילוי נשמתו.

ר' משה מנחם מנדל נשא דברים מרגשים: 

"כשר' מעשיל רצה לנסוע לצמח צדק מרבו הקוצקר, רצה לבקש רשותו לכך. לאחר לבטים רבים כשנכנס לחדרו הקדוש של הקוצקר, שאלו הרבי: "מי אתה אברך צעיר"? ענה לו: "הלל משה מעשיל ב"ר צבי". שאלו שנית: "מי אתה אברך צעיר?", ענה לו כנ"ל .בשלישית ענה לו: "הלל משה ב"ר צבי. (לארח זמן אמר ר' מעשיל ששמו הלל משה מרומז  בפסוק :"השני לקטו לחם משנה שני העומר".) וכשהציע לפניו את כמיהתו לנסוע להסתופף בצלו של הצ"צ הרהר הרבי מקוצק רבות והשיבו: "מנדל-מנדל גזירה שווה?! מנדל מנדל גזירה שווה?! מנדל מנדל גזירה שווה!!! ונתן לו את ברכת הדרך. בהגיעו לצ"צ זכה לשהות בצל קורתו ואף זכה לחזור בע"פ ובכתב מאמרים רבים של הצ"צ. חלקם אף יצאו לאור בהוצאת קה"ת במהלך השנים".

הוסיף וסיפר ר' מנדל:" ר' מעשיל אף זכה להסב על שולחן קודשו של הצ"צ בליל הסדר. ומעשה שהיה כך היה: בערב פסח ניגש ר' מעשיל למשמש בקודש של הרבי הצ"צ ושטח לפניו רצונו להסב על שולחנו של הצ"צ בליל הסדר. המשרת דחהו .משהפציר בו רבות, פטרו בתשובה ובדחייה:" כי אפילו הנשיא שבבבל לא יסב על שולחנו של הצמח-צדק בלילי הסדר." בשמוע ר' מעשיל שכך הם הדברים, פנה לאכסניתו והתכונן לעריכת הסדר.

והנה, דפיקות בדלת. בפתח עמד המשב"ק שמזרזו לבוא עימו לבית הצ"צ. בהיכנסו לחדרו הקדוש של הצ"צ, שאלו הצ"צ בגערה: "איך מעז אברך לא להשתתף עימי בסדר?! ענה לו ר' מעשיל את דבריו של המשב"ק. השיב לו הצ"צ: "נשיא שבבבל לא ישב עימי, אך, אתה-כן". (ולהעיר, שבלילות הסדר של הצ"צ זכו להשתתף רק בני משפחתו הקרובים ביותר של הצ"צ.)

עוד תיאר ר' מענדל בסעודה את סדר העליה המסורתית ביארצייט של ר' מעשיל כפי שזכה וזוכה לקיים כ-80 שנה!!! ותיאר בתיאורים מרגשים איך עלו במשך ימים רבים מירושלים לחברון, במסע שארך כמה ימים ובהגיעם היו עולים בני העיר חברון איתם ביחד לחלקה  בה טמון ר' מעשיל ובה טמונה גם הרבנית מנוחה רחל. והוסיף שמרגש לראות איך שהיום יושבים פה צאצאים רבים משותפים לשני גדולי עולם אלו.

בנוסף חולקו בין הנוכחים מספר דפים מספר המפתחות לסידור "תפילה למשה" של ר' מעשיל שיצא לאור בקרוב בע"ה בהשתדלותו של ר' מנדל.

ר' נתן גלבשטיין מכפר חב"ד סיים את המשניות ואמר קדיש.

הרב משה גלבשטיין מכפר חב"ד הוסיף והדגיש על דבריו של ר' מנדל, וסיפר את הסיפור שמופיע גם בספר שמועות וסיפורים דף מ"א, ובו מסופר שהצמח-צדק שלח שליח שהגיע עשרות שנים לאחר מכן ובשליחות רמזים נפלאים לעודדו בפעליותו התורנית. השליחות התממשה בה' טבת ויש ביאור שלם של ר' מעשיל על הקשר של הענין לה' טבת. ר' משה קישר בין ההתרחשויות האלו למשפט הספרים. והוסיף כי אי"ה לקראת ה' טבת השנה יוציא רשימה של ר' מעשיל שיבאר את הקשר הזה.

ר' נעם ארנון ציין את המסירות והדביקות של בני המשפחה שמקפידים לעלות בכל שנה ולפקוד את קברו של ר' מעשיל.

יצויין, כי בין המשתתפים בלט בנוכחותו רבה של גבעת מרדכי בירושלים, הרב איסר קלונסקי. ממשפחה שקשורה זה דורות רבים לעיה"ק חברון וחלק מבני המשפחה קבורים אף הם בבית העלמין.


צאצאי משפחת גלבשטיין ליד חלקת חב"ד בחברון (צילום: י.ג)
צאצאי משפחת גלבשטיין ליד חלקת חב"ד בחברון (צילום: י.ג)


הקהל בסעודה
הקהל בסעודה | הסר תמונה

ר' ראיסר קלונסקי איש חברון בשיחה עם ר' מנדל גלבשיין, בנו אלעזר מ ונכדו ר' יצחק דב
ר' ראיסר קלונסקי איש חברון בשיחה עם ר' מנדל גלבשיין, בנו אלעזר מ ונכדו ר' יצחק דב | הסר תמונה

ר' מנדל גלבשטיין
ר' מנדל גלבשטיין | הסר תמונה


| הסר תמונה| הסר תמונה
הדפסה |
שלח לחבר:  שמך: אימייל הנמען:
תגובות
הוספת תגובה
כותרת:

תגובה:


1. לרב משה גלבשטיין!
(2007-11-06 18:37:10)
יפה לראות אותך שתצליח בכל מעשה ידיך!חבר!
2. למשה גלבשטיין!
(2007-11-06 18:38:07)
אני רוצה לאחל לך הרבה הצלחה בכל מעשה ידיך!ניסים מאיליה!
3. שמוליק שטיינברגר
(2007-11-06 19:09:25)
טוב לראות אותך. ואת הילדים.

מהמשפחה.
4. איפה נשות משפחת גלבשטיין?
(2007-11-07 00:40:41)
השתתפות המונית של הנשים היתה מרשימה ביותר.
חבל שאין תמונות
5. תוארים
(2007-11-07 04:32:37)
מילא שהיום מתארים כל מוסמך צעיר בתואר גאון ועילוי, אבל פעם זה לא הי מקובל, ולכן נראה לי קצת מופרז התואר הגאון "האלוקי" שרק בודדים ממש מתוארים בתוספת זו, כמו האריז"ל, וכן על רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.
6. ל 5, אתךה לא יודע אל תדבר
(2007-11-07 11:34:29)
ל 5, אתךה לא יודע אל תדבר, לך תבדוק מי היה האיש לפני שאתה כותב..
7. איפה אתה מנדי ?
(2007-11-07 11:39:17)
לא רואים אותך.
בכל אופן ישייר כח, אני בטוח שאייתה שם.

יוני מרמות ג
8. כמות נכבדה של צאצאים.
(2007-11-07 12:13:42)
לר הלל עצמו היה רק בן אחד, הלא כן?
9. תגובה ל5
(2007-11-07 12:15:26)
אתה ממש אבל ממש גאון זה לא מספיק לך?
10. מאיר, יודי
(2007-11-07 13:26:45)
איזה יופי לראות אתכם.
מקייב. אוקראינה
11. ל-4
(2007-11-07 19:48:49)
אינך מבין שמפני צניעות לא שמו תמונה של : נשות משפחת גלבשטיין!
12. ל5
(2007-11-07 22:45:13)
שמעתי שהרבי קבע את הנוסח הנ"ל והתבטה עליו שהוא "למד ווניק"
13. ברוך מרזל בתמונה
(2007-11-08 01:22:54)
הוא גם מצאצאים?
14. מוקא סן פרנסיסקו
(2007-11-08 09:05:35)
כיף לראות אותכם!!!
15. מאיר ויודי
(2007-11-08 09:37:32)
כייף לראות אתכם
פוסטוויל
16. הרב איסר קלונסקי
(2007-11-09 11:33:40)
אינו "איש חברון" אלא רב שכונת גבעת מרדכי בירושלים ת"ו.
הוספת תגובה
כותרת:

תגובה:
© 2019 COL תקשורת - כל הזכויות שמורות אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ואמיתותן