קבע כעמוד הבית
|
הוספה למועדפים
|
פרסם אצלנו
|
צור קשר
|
18 שנה ל'יחידות' אגודת-חסידי-חב"ד העולמית
(יום חמישי, ח''י חשוון תשס''ז)
בשבוע שעבר מלאו ח"י שנים ל'יחידות' שמהווה ציון דרך חשוב בתולדות ליובאוויטש בדור השביעי. ביחידות השתתפו הרב חדוקוב, הרב ניסן מינדל, הרב שניאור זלמן גוראריה, הרב בנימין גורודוצקי ע"ה ויבלחט"א הרב דוד רסקין, הרב אברהם שם-טוב, הרב יהודה קרינסקי, והרב משה הרסון ■ בט' מר-חשון תשמ"ט קרא הרבי לחברי הנהלת אגודת-חסידי-חב"ד העולמית אל הקודש פנימה ואמר בפניהם שיחת-קודש שלאחר-מכן הוגהה בכתב-יד קודשו ■ בדברים, הרבי מגולל בפרוטרוט את התפקיד של אגו"ח כארגון-גג של חב"ד ליובאוויטש והורה להם לשלוח לאנ"ש בעולם אגרת אותה הוא תיאר בנדירות "מכתב המקשר" ■ וגם: המסמך בו הרבי ממנה חברי הנהלה חדשים לאגו"ח. באדיבות מוסף 'אספקלריה' של עיתון 'כפר-חב"ד'  לסיפור המלאלהלן ה'יחידות' המלאה שהוגהה על-ידי הרבי באידיש ותורגמה לעברית:

בחודש תשרי השתא היו כאן נציגים ממקומות רבים יותר מהפעמים הקודמות. היתה לי הנאה גדולה לראות ש"גדיים נעשו תיישים" והשלוחים עושים שלוחים. נהניתי מההתפתחות שלהם ומכך שהם כבר גדלו והם ראויים שיסייעו להם ויעודדו אותם עוד יותר מאשר עד עתה. צריך להיות כאן ועד שאצלם הם יוכלו לשאול, כלל גם נציגים מכאן, ושימסרו להם את מה שצריך למסור, ואם יש צורך – לתת עצות איך להרחיב את העבודה יותר מאשר עד עתה.

הועד יהיה ענין תמידי, שיכולים לעמוד אתו בקשר תמידי.

זה יהיה מאלו שנמצאים כאן כעת ויוסיפו אחרים שאולי יש להם יותר זמן פנוי ואולי צעירים שיכולים יותר לנסוע ממקום למקום.

שיודיעו מיד את מי אפשר לשאול.

במיוחד עכשיו – ע"ד בנוגע לענין הבחירות באה"ק שעד עתה חב"ד לא התערבה וכעת לקחו עמדה בדבר מצד ריבוי טעמים, כך שנדרש הסבר כאן ושם. שיהיו כמה אנשים, ואפשר לשנות אותם מזמן לזמן, ולחלק בינם לבין עצמם את התפקידים. אלו שנמצאים כאן הרי כולם בזה, וכנ"ל להוסיף וכאשר יצרפו אליהם עוד, תבוא עליהם ברכה. ויש לקוות שזה יביא יותר הצלחה מאשר עד היום.

היום יש יותר אפשרויות לעשות ולפעול. וכנ"ל שאגודת חב"ד תעשה זאת, שיחלקו את התפקידים ויצרפו אליהם עוד אחרים.

אחרים, במקומות אחרים, כבר בגרו וכבר אין לתת להם פקודות כפי שהיה הסדר עד עתה שהם היו רגילים להודיע ומכאן נתנו פקודות. כתוצאה מההצלחה הגדולה שלהם והם יודעים על אתר איך הדברים נראים ומה נדרש, הם כבר גדלו ואפשר לסמוך עליהם. הגיע הזמן לדעתי שיצרפו לאלו שנמצאים כאן ממדינות אחרות: מארץ ישראל, קליפורניה ועוד מדינות שיש בהם פעולות רחבות. וכאשר יהיה צורך יתקשרו עמהם טלפונית, שאז הרי זה כאילו הם נמצאים כאן.

הזדרזתי במיוחד לקרוא את האסיפה מיד, לאחר שהאורחים נסעו אתמול ושלשום, כל זמן שזה עדיין 'חם', ואם יוסיפו על כך אהיה מרוצה – מארץ ישראל, מקליפורניה וממקומות אחרים. כל זמן שזה עדיין 'חם' יתדברו ביניהם שיהיה המשך.

כדאי שמיד היום יכתבו מכתב לכולם, מכתב כללי, ושימשיכו בכל הענינים.

מסתמא יעשו כבר היום אסיפה, ובעיקר בענין צירוף אחרים שלא נמצאים כאן בגוף, עם שקלא-וטריא והחלטות, וזה יוסיף בהצלחת העבודה. שישלחו להם את המכתב בהמשך סמוך לשהותם כאן ויורו להם לאיזו כתובת כאן יכתבו.

אם יש הצעות מאלו שמחוץ לעיר, שיציעו.

כבר עוררתי פעם על כך שהניירות (תעודה) של המוסדות יהיו חוקיים וע"י עורך דין טוב. המוסדות מל"ח, מחנה ישראל, אגודת חב"ד, איגוד השלוחים, וכו' וכך גם בכל המקומות – צריך שיהיו להם את הניירות הדרושים (עבור פטור ממסים וכיו"ב) ושכל מוסד יהיה רשום. שיבחרו מיד מי היו"ר והמזכיר בנוגע לאלו שכבר כאן. ואלו שעומדים באמצע – ע"י עו"ד, שיהיה פטור ממסים ולטובת המוסד. ואולי עוד ענינים שאפשר לתקן ע"י זה.

עוד ענין עיקרי, הרי הולכים לבנות בנין מרכזי חדש והרי כבר היתה הנחת אבן הפינה (עם מר צ'ייס וכו'), יבנו בנין מרכזי עם משרדים למרכז, מחנה ישראל אגודת חב"ד וכו' – צריכים לזרז את הבניה ושכל זה יהיה באופן חוקי.

ועד"ז בארץ ישראל, עוסקים שם עם חרדים ועם חילונים, צריך לדאוג שגם שם יהיה "ליגעל סטאטוס" (-מצב חוקי) כמו העניינים כאן. גם בארץ ישראל יבנו בנין מרכזי, מסתמא בכפר חב"ד. צריך להכין שם את הענינים הנחוצים ולקבוע אנשים שיכתבו להם שהם יעלו הצעות בכל זה ואח"כ ידונו גם כאן. להודיע להם מאסיפה זו, שבאה ממני, כי לולא זאת אינני יודע מתי הדבר יצא לפועל, ובעז"ה הכל ילך חלק, לחסוך בלבול המוחות. שיכתבו את המכתב ויחזיקו את הקשר כל השנה כולה. כדאי שישלחו לכאן העתק מהמסמכים של המוסד ויעמדו בקשר.

ועוד וגם זה עיקר שירשמו ("רעגאסטרירען") כאן רשמית שפלוני הוא האחראי בסטייט או מדינה פלונית.

אין זה הכרחי להחליט את כל העניינים היום ובלבד שלא יהיה שום הפסק.

אלו שכבר יש להם מסמכים באופן חוקי, יבררו האם אין צורך לעשות שינויים וכו' ויתחילו בזה מיד. ואם במקומות אחרים עוד לא החליטו, אין זה משנה שזה יקח עוד כמה ימים או כמה שבועות וכו', אבל שהמכתב המקשר הכללי יצא מיד, כל זמן שעדיין חם כאן.

כנ"ל – יהיה בזה כאו"א מאלו שכאן, ומה טוב להוסיף עוד, שזה יהיה בעריכת עו"ד ויעשו זאת בהקדם. וכל המזרז הרי זה משובח ושזה יהיה בהצלחה רבה.

מסיימים בטוב כנ"ל – נהניתי לראות עד כמה גדלו ועד כמה אפשר לסמוך עליהם (העסקנים) ועד כמה הם כבר עשו והצליחו.

כנ"ל מהעיקר, שיסדרו ניירות וכו'. זה נוגע לגבי טענות שיכולות להיות. כשידעו שזה מוסד רשמי ורשום בוושינגטון וכו', לא 'יתחילו' מלכתחילה.

שיבחרו מזכיר מי יכתוב וגם אם יותר מאחד יכתוב, אני אהיה מרוצה. נראה שכ"ק מו"ח אדמו"ר עובד באופן רחב ומובן שיש כזו הצלחה גדולה. שישמעו בשורות טובות, וכל המרבה וכל הזריז הרי זה משובח. 

 הרבי מבקש בשורה טובה בזירוז

חברי אגו"ח שנכחו ב'יחידות' המחייבת, מיהרו להתכנס באותו יום, ט' מר-חשוון, ולהעלות על הכתב מכתב שיישלח לכל חסידי חב"ד בעולם. הרבי דרש שהוא ייכתב באותו יום, "כל זמן שעדיין חם כאן", והוסיף לאגרת כתב-יד קודשו את התואר הנדיר "המכתב המקשר הכללי" ואף הגיה את הכתוב בטרם נשלח.

ב"ה, ט' מרחשון תשמ"טברוקלין, נ.י.לכבוד ידידנו הנעלה וכו'שלום וברכה!

זכינו היום, חברי ועד אגודת-חסידי-חב"ד העולמית, להיקרא אל הקודש פנימה ולשמוע מפי כ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד השביעת-רצון ונחת-רוח שהיה לו מהאורחים-נציגים ששהו כאן במשך חודש השביעי, מהצלחתם הרבה הניכרת הן בנוגע לעצמם והן בנוגע לפעולותיהם, שהתגדלו והתרחבו בעזהשי"ת, וביחד עם זה גם הוראה בנוגע לפועל.

הופקדנו להתקשר עם אלו שהיו כאן ולהודיעם ששהותם וביקורם כאן תומשך במשך כל השנה ע"י שיתוף פעולה עם ועד אגודת-חסידי-חב"ד, והוועד יהיה מוכן הן לקבל ידיעות והצעות מכם והן להעביר הידיעות הנוגעים אליכם מכאן. ובנוסף לזה תהי' השתדלות להגיש סיוע ועזר בהצלחתם ככל הדרוש, והשתדלות גם להגיב על הדרוש בהשייך לזה ככל האפשרי בזמן ובעניין.

ביחד עם הנ"ל הביע כ"ק אדמו"ר שליט"א דעתו הק' שהאפשרויות לפעול הולכות ומתרחבות עוד יותר עכשיו, וצריכים לפעול בהתאם ולעמוד הכון לקבל ההצלחה רבה.

ולכן הננו מזדרזים להעביר אליכם הבשורה טובה ביחד עם ברכותיו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה מופלגה לכל השייכים, אשר בשיתוף פעולה וקשר אמיץ יתגדלו ויתרחבו הפעולות בכמות ובאיכות הלוך ומוסיף בעזהשי"ת.

עוד נבוא בכתובים ביתר פרטים ולעת כזאת בקשתנו שתאשרו קבלת מכתב זה, ע"פ הכתובת הנ"ל.

בכבוד ובברכת הצלחה בכל האמור,ועד אגודת חסידי חב"ד העולמית 

הרבי מחדש את הרכב אגו"ח

שנים אחדות לפני כן, בז' מנחם-אב תשמ"ה, הוכנס לרבי מכתב בקשר למינוי חברים חדשים להנהלת אגודת-חסידי-חב"ד העולמית. לאחר שמספר חברים נפטרו, המזכיר הרב יהודה קרינסקי שאל את מי להכניס במקומם כחברי מקבלי ההחלטות בניירת הרישמית של העמותה.

כהערה כללית, בצד שמאל של הדף, הרבי דרש בכתב-יד קודשו:
צ"ל בהקדם:

א) למלאות מקום ותפקיד שנתפנו (4*)ב) כיון דמהתכניות הקרובות   1) בניה בשכונתנו   2) יעוץ חוקי כדרוש ומסודר   3) מרץ לעשי' בפועל   4) מהנמצאים בקירוב מקוםג) להוסיף 4

ליד ארבעת השמות של חברי הועד שנפטרו מן העולם סימן הרבי כוכב המתייחס אל הכוכב שליד הסיפרה 4 במענה וציין את ארבעת השורות הבאות:

הררא"י שי' ש"ט (2) ובמילא (**)הרר"מ שי' הרסון (הצליח בבני')הרר"ד שי' רסקין (3)הרר"י שי' העכט (2,3)

בהמשך הקיף הרבי בעיגול את המילים יו"ר ועד הפועל וסימן לידן שני כוכבים. כלומר, ששורה זו מתייחסת לשני הכוכבים דלעיל ליד המילה ובמילא שהרבי כתב ליד שמו של הרב אברהם-יצחק שם-טוב.

עמוד ראשון של תמליל ה'יחידות' באידיש, עם הגהות הרבי
עמוד ראשון של תמליל ה'יחידות' באידיש, עם הגהות הרבי | הסר תמונה

עמוד שני של תמליל ה'יחידות' באידיש, עם הגהות הרבי
עמוד שני של תמליל ה'יחידות' באידיש, עם הגהות הרבי | הסר תמונה

עמוד שלישי של תמליל ה'יחידות' באידיש, עם הגהות הרבי
עמוד שלישי של תמליל ה'יחידות' באידיש, עם הגהות הרבי | הסר תמונה

עמוד אחרון של תמליל ה'יחידות' באידיש, עם הגהות הרבי
עמוד אחרון של תמליל ה'יחידות' באידיש, עם הגהות הרבי | הסר תמונה


ה"מכתב המקשר" שחברי הנהלת אגו"ח שלחו באותו יום לאנ"ש חסידי ושלוחי חב"ד בעולם
ה"מכתב המקשר" שחברי הנהלת אגו"ח שלחו באותו יום לאנ"ש חסידי ושלוחי חב"ד בעולם | הסר תמונה

מכתב משנת תשמ"ה עם הרכב שהוכן עבור רשויות החוק לאישור
מכתב משנת תשמ"ה עם הרכב שהוכן עבור רשויות החוק לאישור | הסר תמונה
הדפסה |
שלח לחבר:  שמך: אימייל הנמען:
תגובות
הוספת תגובה
כותרת:

תגובה:


1. פלא
(2006-11-09 22:55:40)
עברתי מעט על היחידות, מתוך זה אני מבין ש'החסידים הגדולים' לא עשו את מה שהרבי ביקש.
2. Shcunas Crown Heights
(2006-11-10 00:52:11)
According to this Yechidus -- maybe Aguch should Taka start making a "tolk" in Crown Heights now - as the Rebbe instructed them?
3. Tzavah
(2006-11-10 02:02:53)
Maybe AGUCH should also finally give out the Rebbes Tzavah and do as it says
4. they did not do what the rebbe asked
(2006-11-10 02:37:58)
they should not be proud of themsefs, just do what the rebbe wanted- at least now,
5. ארץ הקודש
(2006-11-10 03:02:36)
מי נציג ארץ הקודש בועד אגו"ח כהוראת הרבי?
6. למגיב 5
(2006-11-10 05:53:37)
לפי בקשת הרבי למנות נציג מישראל, למי נראה לך שהרבי התכוון, לצעיר שהתבגר, או לאדם מבוגר ?
7. הנציג
(2006-11-10 05:56:22)
הנציג הוא ר אפרים וולף ע"ה. מן הראוי למנות מישהו במקומו. הגם שאנו אחרי ג' תמוז...
8. הנציג מקליפורניה
(2006-11-10 06:01:35)
הנציג מקליפורניה נבחר הרב רייטשיק ע"ה, ( צעירים שהתבגרו..)אולם הוא לא הסכים, ודרש למנות את הרב קונין.
9. ועד הפועל
(2006-11-10 20:34:25)
בשנת תש"נ שינה הרבי האופי של המוסדות, ובאגו"ח נתבטל ה"ועד הפועל". משום זה נפל מהרשימה הרב ז. גוארי, ומקומו של הר שםמטוב כ"יו"ר ועה"פ" נתבטל ג"כ.
10. מרץ לעשי בפועל
(2006-11-10 20:38:52)
מענין שרק על ב נציגים חדשים כתב הרבי "מרץ לעשי בפועל"--הרב העכט ויבלח"ט הרב דוד שי ראסקין!
11. יודע
(2006-11-10 22:17:56)
האם מישהוא יודע היכן -באיזה מקום-התאספו לאחר היחידות????

ושיסלחו לי. יש כאן השמטה המשך יבא
12. מאד מעניין
(2006-11-10 23:20:16)
מאד אשמח אם תכניסו דברי אלו.
אני בהלם שדברי הרב "פתאום " ניהיו "חשובים "כשחסידים התחננו שנים לעשות כדברי הרבי.
אבל הסבירו להם שיש ראשי שלוחים שחושבים אחרת... כנראה החי לא יכול להכחיש ואם ה לא יבנה בית וד"ל .רמז. הקפה בחדר הרבי...


אני מבין שיש אינטרס שהצעירים יידעו מה היה לפני 18 שנה
אבל אי אפשר להתעלם מ2 דברים =ביחידות היו דיבורים על בן אדם מאד מסוים שהרבי לא היה מרוצה.
רמז .=עשו קניין=עבור אגו"ח על המקוה ביוניון לאחר היחידות.

בית.אם דברי הרבי כל כך חשובים [גם בלי עו"ד].
אשמח באם תפרסמו את הצוואה של הרבי [לדור הצעיר]..שהייתה לאחר תשמ"ט.

בשביל ההיסטוריה היה אפשר להביא את שמות חברי אגו"ח האורגנלים כשנוסד
כי אני רואה שאתם מביאים מתשמ"ה...

אני מאד מקוה שאתם לא חס ושלום עושים פוליטיקא מדברי הרבי ומפרסמים רק מה שמשתלם למישהוא מאד מסויים..

אני חוזר. היכן הצוואה!!!!!!!!!!!!
להרב קרינסקי ולמי שהביא לכם חומר זה בוודאי יש לו העתק מהצוואה.

13. תגובה ל-9
(2006-11-14 22:28:24)
תפסיק עם הדיס-אינפורמציה:

בשנת תש"נ הרבי עדכן את התקנון של מל"ח, מחנה ישראל ואגו"ח והוסיף בהם חברים במקום אלו שנפטרו (התקנון דורש 20 חברים מלבד הנשיא שהיה הרבי).

באגו"ח תמיד היה חבר נאמנים וועד הפועל. הרב חודקוב היה יו"ר חבר הנאמנים שהתבטל והרב שם-טוב נשאר יו"ר ועד הפועל.

הרב זלמן גוראריה הוצא מאגו"ח כבר בשנת תשמ"ה.
הוספת תגובה
כותרת:

תגובה:
© 2019 COL תקשורת - כל הזכויות שמורות אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ואמיתותן