הפנים שמאחורי "רשימת התמימים": בואו לזהות ולהוסיף פרטים

הפרויקט ההיסטורי של זיהוי רשימת תלמידי התמימים שלמדו בתקופה שלפני המלחמה עוררה הדים רבים בקהילות אנ"ש ברחבי העולם ● מאז פרסום הכתבה זרמו למערכת תגובות רבות של גולשים שניסו לסייע בפרטים נוספים על אותם תמימים ● הרב שלום-בער לוין, מנהל ספריית אגו"ח העולמית ומי שמרכז את הרשימה המלאה, מגיש: ההשתדלות של רבותינו נשיאינו לערוך את הרשימה המדוברת ● וגם: תמונות מחזור של תלמידי הישיבה בווארשא-אטוואצק, שאיננו יודעים את שמותיהם ● במגזין שישי הקרוב, נפרסם את הרשימה השניה של "התמימים" לסיפור המלא

בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה ראשונה

(יום שלישי, י''ג שבט תשע''א)
מאת הרב שלום-בער לוין

בקשר עם יום יו"ד שבט, שהוא היום שבו בא השמש וזרח השמש של רבותינו, יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ויום קבלת הנשיאות של הרבי ובהמשך למדור המיוחד שהתחלנו בו בימים אלו - "רשימת תלמידי התמימים" שלמדו בתומכי תמימים בווארשא-אטוואצק, ובסניפיה שבמדינות פולין ליטא ולטביא, בתקופה שלפני המלחמה - נסקור כאן את השתדלות רבותינו נשיאינו, והצעתם לערוך רשימה כזו, במאה השנים האחרונות.

כמו-כן ניתן כעת שתי תמונות מחזור, של תלמידי הישיבה בווארשא-אטוואצק, שאיננו יודעים את שמות התלמידים המוצגים בה.

בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה ראשונה

וכך כתב הרבי, בתחלת קיץ תרצ"ז, אל כ"ק חותנו אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע (חט"ו נספח לאגרת ה'תרלד):

בתור הערה והצעה...
היות שבקייץ שנה זו ימלאו ארבעים שנה מהתיסדות ישיבת תו"ת ... זה מכבר שקו"ט אודות הו"ל רשימת תלמידי תו"ת במשך כל הזמן. ומהנכון שיופיע לאור לחג יובל הנ"ל...

נודעתי מש"ב הררש"ז שניאורסאהן שי', שכבר הוציאו לאור רשימה כזו ג"פ: בשנות הסמ"ך, ברוסטוב, ובלנינגרד (העקטאגראפי), אלא שאינו יודע איפוא הם נמצאים והיכן צריך לחפשם.

ובכל אופן אם ברצון להו"ל לסוף קייץ הבע"ל, הכנת החומר דרוש להתחיל תיכף, ואפשר צריך לפנות במכתבים לרוסיא, ארצה"ב ולהתמימים שבארה"ק...

הרשימה הנזכרת שנדפסה "בשנות הסמ"ך", היא כנראה רשימת בוגרי הישיבה שנדפסה בי"ד טבת עת"ר, וחזרה ונדפסה ב"מבית הגנזים" ע' עא.

הרשימה הנזכרת שנדפסה בתקופת רוסטוב – לנינגרד, היא כנראה זו שהוכנה על פי הוראת רבינו בח"י שבט תרפ"ד, אל הרש"ז הבלין (ח"א אגרת קעז):
הנני מסגיר לך נוסח הודעה ... כל הבחורים והאברכים שי' אשר למדו בהחדרים וישיבות של מוסד תומכי תמימים וכל סניפי' בליובאוויטש, זעמבין, קובליץ, האראדישץ, שצעדרין, ראמען, חערסאן, בחברון ת"ו, בקרעמענטוג, פאלטאווא, ווארשא, כותאיס (גרוזי' וסניפי'), נעויל, בירושלים תובב"א, משנת תרנ"ז עד תרפ"ד, מתבקשים להודיע ... א) שמותם וכינויהם עם אדרעססא ברורה, ב) באיזה מקום וזמן למדו, ג) מצבם ומעשיהם רב, שו"ב, מלמד, סוחר או עזר בית המסחר.

ב"מבית הגנזים" שם כתבתי אודותה:
שאלתי אצל הרב מוהרז"ש ע"ה דווארקין, אם ידועות לו תוצאות הנסיון ההוא. והשיב לי, שזכור לו בבירור, שבאותה שעה הכינו רשימה כזאת והדפיסוה בפורמט מימיוגרף. אמנם חפשתי בכל מקום אפשרי ולא מצאתי טופס מאותה רשימה.

לא ידוע לנו על עריכת והדפסת רשימה כזו בשנת תרצ"ז. אמנם על פי החומר שהגיע לידי קה"ת עד שנת תנש"א, ערך אז ה"ר יצחק גנזבורג את "ספר התמימים" (של כל הישיבות). ושם ח"א ע' רעז-רצז נדפסה רשימת התלמידים בישיבות תומכי תמימים בפולין – לפי המסמכים שהגיעו עד אז, ולפי מה שסיפרו התלמידים שחיו באותה שעה.

כעת שהגיעו לידינו רשימות התלמידים משנת תרפ"ה ואילך, וגם רשימת הבוגרים שסיימו את הישיבה לפני תרפ"ה, מושלמת כאן הרשימה הכמעט מלאה של התלמידים, עם הפרטים הידועים לנו מהם.

הערת מערכת: במגזין שישי הקרוב, נפרסם את הרשימה השניה של "התמימים".

הזדמנות נדירה: בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה ראשונה


תמונות מחזור של תלמידי הישיבה בווארשא-אטוואצק
תמונות מחזור של תלמידי הישיבה בווארשא-אטוואצק

תגובות לכתבה
1. קצוביץ, צבי פרק שביעי -כולל תלמידים מתחילים כפי הנראה אח של אבא שלי ולאביהם קראו מתיתיהו
(2011-03-10 01:01:29)
רציתי לדעת האם ב"ר מטות הכוונה למתיתיהו בעברית. לאבא שלי אליעזר (ז"ל) היה אח בשם צבי קצוביץ אשר היה רב של קהילה גדולה באנטווקייה. אבי גם למד בחדר בורשא לסבא שלי קראו מתיתיהו לסבתא שרה לאה. כיום אנחנו מנסים לפענת את יומן החיים שאבא כתב ב1957 בישראל על מה שקרה בתקופת השואה. אבי יליד ורשה וניצל בשל היותו בתקופת השואה בסיביר , סבא שלי - מתיתיהו קצוביץ נפטר ערב המלחמה לדעתנו אף קבור בבית הקברות בורשה.
כמו כן מצאתי היום במאגר המידע באינטרנט באתר יד ושם על צבי קצוביץ שהיה אב בתי דין באנטווקיה נספה בשואה ביחד עם אשתו פרומה ו 2 בנותיו בנות 4 ו-2. את העדות כתב תושב ישראל בשנת 1957. דבר שלא היה ידוע לנו עד היום. יתכן ומדובר באותו אח של אבא שלנו זכרונו לברכה.

מי יתן ותמשיכו לעשות חייל בשליחותכם כמצוות הרבי והשם

ציפי קצוביץ הר חומה , ירושלים