בית כנסת חב"ד היסטורי עומד לפני הריסה ● וידאו מיוחד
את הסדרה "אתרים חב"דיים היסטוריים בארץ ישראל", פתחנו בביקור בבית הכנסת חב"ד "עין יעקב", שברחוב עין יעקב 11 בתל-אביב-יפו. זהו רחוב קטן וצר בגבול יפו תל אביב ● בביקור שערך COL באזור, יחד עם הרב ר' שלום בער בוטמן, שהיה בין מתפללי בית הכנסת בעבר, גילינו שעיריית תל אביב אטמה את חלונות בית הכנסת והניחה דלת ברזל על הכניסה. לפי עדות השכנים העירייה עשתה זאת בגלל האלמנטים השליליים שנקבצו שם, וכי עומדים להרוס את הבניין ● סדרה מצולמת על אתרים חב"דיים היסטוריים בארץ ישראל ● כתבה ראשונה בסדרה  בואו לצפות בוידאו
(יום ראשון, ב' אייר תשס''ט)
יוסף יצחק קמינצקי
צילום: שמואל בן צבי

את הסדרה "אתרים חב"דיים היסטוריים בארץ ישראל", פתחנו בביקור בבית הכנסת חב"ד "עין יעקב", שברחוב עין יעקב 11 בתל-אביב-יפו. זהו רחוב קטן וצר בגבול יפו תל אביב.

בית הכנסת נבנה לפני מאה ושש שנים, בשנים תרס"ג-ד, וכפי שמופיע בלוח בית הכנסת בשנת "סוף להגלות". חמש שנים לפני ייסודה של העיר תל אביב, כשבארץ ישראל שלטו עדיין הטורקים.

בית הכנסת נבנה ביוזמתו של הרב ר' שניאור זלמן סלונים, רבם של החסידים ביפו. הרב סלונים הוא בנו של הרה"ח ר' מרדכי דובער, בן הרבנית מנוחה רחל, בתו של אדמו"ר האמצעי.

הקהילה החב"דית ביפו, בראשות משפחת שמערלינג, פנתה לגאון ר' שניאור זלמן מלובלין בעל ה"תורת חסד" ובקשה ממנו שישלח להם רב ומורה הוראה לקהילתם. ה"תורת חסד" שהכיר את הרב סלונים, ציוה עליו לחסל את עסקיו בעיר חברון ולעבור לשמש כרב החסידים ביפו. הוא נתמנה לרב ביפו בשנת תר"ס (1900).

הרב שניאור סלונים קיבל עידוד רב מכ"ק אדמו"ר הרש"ב לקבלת הרבנות ביפו. באחת האגרות משנת תר"ס כותב הרבי לאביו הרה"ח מרדכי דובער:

"...אחרי שהרה"ג שר התורה שליט"א מסכים על זה והוא ציוה עליו להיות רב ביפו, צריכים לבטוח שידם תהיה על העליונה בעהזה"י. ובנו הר' שניאור יעשה חיל בעזה"י".

ואכן הרב סלונים עשה חיל בעבודת הרבנות, מיד בהגיעו ליפו בנה מקוה כשרה בשכונה, הוא ארגן מחדש את השחיטה, ופנה מיד להקמת בית הכנסת ברחוב עין יעקב. שלוש שנים אחרי הגעתו ליפו נחנך בית הכנסת, שהפך למרכז חסידי חב"ד ביפו ובתל אביב.


"נכדו" של כ"ק אדמו"ר הרש"ב

הרב שניאור זלמן סלונים, היה דמות מרתקת בתולדות חב"ד. מלבד גאונותו בתורת הנגלה, היה משכיל נפלא בתורת החסידות. הוא היה קשור לכ"ק אדמו"ר הרש"ב וזכה לקבל ממנו אגרות רבות בעניינים עמוקים בתורת החסידות. באיגרותיו של אדמו"ר הרש"ב אליו הוא מכנה אותו בשם "נכדי הרב שניאור". (הדבר קשור לסיפור נפלא המופיע באגרות אדמו"ר הרש"ב ח"א עמוד י"א).

הרב שניאור סלונים ביקר בליובאוויטש בשנת תרמ"ה וזכה לקירובים עצומים מהרבי. הוא הצטרף לרבי ולמשפחתו לנסיעה לעיר הנופש יאלטא שבחצי האי קרים. באותה חצי שנה זכה שהרבי לימדו חסידות ביחידות. הוא גם שימש כמלמדו של אדמו"ר הריי"צ באותו "מסע יאלטא".

הרב שניאור זלמן סלונים שימש ברבנות במשך שלושים ושש שנים עד לפטירתו בי"א תמוז תרצ"ו.

חודשים אחדים לפני פטירתו הגיע מרוסיה הרב אלכסנדר סענדר יודאסין והתיישב בשכונה קרוב לבית הכנסת. הוא התקרב להרב סלונים ועזר לו בתפקידיו הרבניים. לפני פטירתו ביקש ממנו הרב סלונים למלא את מקומו ברבנות. ואכן מיד אחרי פטירת הרב סלונים מונה הרב יודאסין לרב בית הכנסת.

רבים מחסידים חב"ד התפללו בבית כנסת זה, ביניהם חסידים ידועים כר' שמואל זלמנוב ע"ה, ר' יונה לויטס ועוד עשרות חסידים. לאחר שהשכונה התרוקנה מתושביה התמעטו המתפללים עד לסגירתו המוחלטת לפני כעשרים שנה. מאז עומד בית הכנסת בשיממונו.

בביקור שערכנו באזור, יחד עם הרב ר' שלום בער בוטמן, שהיה בין מתפללי בית הכנסת בעבר, גילינו שעיריית תל אביב אטמה את חלונות בית הכנסת והניחה דלת ברזל על הכניסה. לפי עדות השכנים העירייה עשתה זאת בגלל האלמנטים השליליים שנקבצו שם, וכי עומדים להרוס את הבניין.

בשנים האחרונות שינתה השכונה את פניה והפכה להיות אזור מגורים מבוקש. מחירי הנדל"ן באזור מרקיעי שחקים, וקופצים רבים מוכנים לשלם הון עתק עבור מבנים ישנים.

קבלן בניין המתגורר סמוך לבית הכנסת טען בפנינו שישנה אפשרות לשפץ את הבניין ולהכניס חיים חדשים בשכונה המתחדשת.


בית כנסת חב"ד - תל אביב from COL.org.il on Vimeo.לצפייה בוידאו לחצו על כפתור ההפעלה או על האופצייה הנוספת:


להורדת הוידאו לחצו כאן 
(מומלץ)

ר' שלום בער בוטמן ור' יוסף יצחק קמינצקי על רקע בית הכנסת ● (צילום: שמואל בן צבי)
ר' שלום בער בוטמן ור' יוסף יצחק קמינצקי על רקע בית הכנסת ● (צילום: שמואל בן צבי)הרב אלכסנר סענדר יודאסין הרב האחרון של בית הכנסת
הרב אלכסנר סענדר יודאסין הרב האחרון של בית הכנסת

הרב שניאור זלמן סלונים מייסד בית הכנסת
הרב שניאור זלמן סלונים מייסד בית הכנסת

בית הכנסת לפני שנים רבות כשהיה עדיין פעיל
בית הכנסת לפני שנים רבות כשהיה עדיין פעיל

תגובות לכתבה
1. צריך לעשות משהו דחוף !!!! לעצור את ההריסה וליפתוח את בית הכנסת
(2009-04-30 00:16:43)
הוועד למען חב"ד יפו

2. למה שבית חבד לא יקח הניהול
(2009-04-30 00:43:20)
על ביה"כ ויחדשו

3. סיפור מדהים
(2009-04-30 01:02:07)
אני גר בתל אביב ומעולם לא ידעתי על בית הכנסת הזה.

4. חבל!
(2009-04-30 01:04:09)
למרות הכל חבל להרוס ולהחריב הסטוריה שלמה!

5. ממתפללי ביהכנ"ס
(2009-04-30 01:23:37)
רב ברוך פריז ע"ה, הי-ה גם הוא ממתפללי ביהכנ"ס "עין-יעקוב". והוא הי-ה גם התוקע בשופר, אחרי שר שמואל זלמנוב הפסיק לתקוע. ר ברוך הי-ה תוקע נפלא, ותקע שם קבוע כל שנה עד אשר העתיק את מקום מגוריו לכפ"ח. ואז החל לתקוע בבית-מנחם.
(לפי הספר "ברוך אומר ועושה" שכתבה בתו שרה טייכמן)

8. בית הכנסת
(2009-04-30 01:47:14)
אם זה להרוס ע"מ לחדש - מה טוב, כמ"ש "לפאר ולרומם את בית אלוקינו"
אך אם חלילה להרוס כי זה בית כנסת - שומו שמים!!!

9. הרי אפשר לבדוק מי הוא הבעלים
(2009-04-30 02:41:27)
בעירייה יש רישום מדוייק ולמה לא בודקים.

11. התרגשתי כשראיתי את בית הכנסת כשאחד מדפי ההסטוריה שלו העלה בי זכרונות מבית אבי חסיד קרלין שהיה בקשר הדוק עם הרב יודאסין וחיח מתפלל שם
(2009-04-30 09:25:28)
אימי היתה מבשלתלסעודת יט בכסלו .צודק מס 1 .

12. מי הבעה"ב ע"פ חוק ? חייבים לעשות מעשה
(2009-04-30 13:52:16)
זאת הזדמנות לפתוח עוד בית חב"ד בת"א

מה קורא עם הרב חיים אשכנזי רב קהילת חב"ד בת"א ?
מה החליטו השלוחים לת"א גרליצקי ופיקרסקי ?

לענ"ד צריך לעשות מכרז למי שמעונין לשפץ ולקחת בית כנסת זו לעשות בית חב"ד, כמה שיותר מהר

זה לא שיש עודף בתי חב"ד בתל אביב !!!

14. בעקבות הכתבה המצולמת על ביכנ"ס חב"ד בנוה שלום
(2009-05-01 18:25:03)
כדאי לדעת
מכון "תל אביב של מעלה" עוסק מזה כמה שנים באיסוף חומר ותיעוד של החיים התורניים – חסידיים בתל אביב ויפו. בתי כנסת, שטיבל'ך, דמויות פאר ועוד ועוד.
מפעם לפעם הם מפרסמים מאמרים בעיתונות החרדית.
הם ישמחו לקבל כל חומר שהוא –סיפורים, מסמכים, תמונות וסתם תיאורי הווי בכל הנוגע לאנ"ש ביפו ותל אביב.
כתובת הדוא"ל שלהם:
babad10@kavnaki.net

15. צריכים כל שבוע כזה program
(2009-05-02 23:43:16)
זה דבר מאד חשוב מה שאתם עושים. גם מעניין מאד מאד.