בקרוב: ספר התניא במהדורה מנוקדת ● הצצה
יוזמה מבורכת: בקרוב יצא-לאור מהדורה מנוקדת של ספר התניא קדישא שחובר על-ידי האדמו"ר הזקן נ"ע ■ עורכי הספר המנוקד קיבלו את הסכמתם של חברי הנהלת הוצאת-הספרים 'קה"ת' בניו-יורק ■ הלילה (חמישי) הושק תדפיס ראשוני של 'אגרת-התשובה' במהדורה מנוקדת עם פיענוח ראשי-תיבות ושילוב לוחות התיקון לסיפור המלא

בפנים: תצלומי עמודים מהתדפיס והבהרה של המחברים >>>

(יום שישי, י''ב אלול תשס''ח)
מאת כתב COL

בעוד מספר חודשים תצא-לאור מהדורה מיוחדת של ספר התניא קדישא עם ניקוד. תדפיס מהספר המנוקד חולק הלילה (חמישי) בחתונת הת' מנחם-מענדל זילברשטרום עב"ג בלומה למשפחת דערן שנערכה באוהל האירועים בכפר-חב"ד.

הדפיס חולק לרגל יום הבהיר ח"י אלול, יום הולדתם של שני המאורות הגדולים: האדמו"ר הזקן נ"ע מחבר ספר התניא והבעל שם-טוב.

מחברי הספר קיבלו את הסכמתם של הנהלת הוצאת-הספרים 'קה"ת' בניו-יורק.

בפתח-דבר המפורט נכתב בין-היתר: "תדפיס ראשוני של 'אגרת-התשובה' במהדורה מנוקדת עם פיענוח ראשי-תיבות ושילוב לוחות התיקון. תדפיס זה הוא חלק ו"דוגמה" מתוך פרוייקט של ההדרת כל חלקי התניא במנוקד (ובפיענוח ר"ת ושילוב לוחות התיקון), שיצא-לאור בעזרת-השם בקרוב כמתכונת חוברת זו (בתוספת סימון שיעורי התניא היומיים) - על-ידי מערכת "אור החסידים - קה"ת" המרכזית, ברוקלין נ.י".

מחברי הספר המנוקד הבהירו בפתח-דבר: "נתבקשנו על ידי מערכת קה"ת להבהיר שאין בפרוייקט זה כדי להחליף את ספר התניא, אשר על פי הוראות רבותינו נשיאנו אין לשנות מתכונתו וגם לא לנקדו, כיון שהוא כ"תורה שבכתב", ואכן, אין הכוונה ח"ו לשנות מסורת זו - אלא להדפיס מתכונת זו "חלקים מתוך ספר התניא" עבור ציבור רחב שזקוק למהדורות עם פירושים וכדומה, ובידוע אשר הניקוד כמוהו כפירוש.

"ויש במהדורה זו צד השווה לעשרות מהדורות של ספר התניא עם תרגומים ופירושים, ומהם גם במנקוד (ראה רשימת דפוסי תניא בסופו). דומה הדבר להדפסת "חומשים"  מנוקדים ומבוארים, שאין בהם מלגרוע ח"ו מאופן כתיבת ספר תורה של ממש, על כל דקדוקי הדינים והמסורת הנהוגים והנדרשים בכתיבת "תורה שבכתב", כפשוט.

"כן יש להבהיר כי תדפיס זה הינו בבחינת "טיוטא", ואינו הטופס הסופי שיצא לאור בעז"ה במסגרת הפרוייקט המלא".


תניא מנוקד. ר' יהושע סגל ור' אליקים וולף מעיינים בתדפיס מהספר, הלילה ● צילום: COL
תניא מנוקד. ר' יהושע סגל ור' אליקים וולף מעיינים בתדפיס מהספר, הלילה ● צילום: COLתגובות לכתבה
1. אוי ואבוי
(2008-09-12 01:23:43)
אדמו"ר הצמח צדק בחלום הידוע, לא קיבל רשות מאדמו"ר הזקן

הרבי לא נתן להדפיס בשום אופן תניא מנוקדוכעת יש אישור מ"קה"ת בניו יורק", חס וחלילה אינני מזלזל בקה"ת אך ברבי מליובוויטש ואדמו"רי חב"ד בטח ובטח

2. יוזמה מבורכת יישר כח
(2008-09-12 01:23:55)
יוזמה מבורכת, יישר כוח!!!

3. ה' ישמור ויציל
(2008-09-12 01:25:07)

4. תניא מנוקד?!?!!!!!!!!!!
(2008-09-12 01:25:19)
ידוע מאחד הרביים ( איני זוכר את שמו כרגע), שאמר שאין לנקד את ספר התניא היות שידוע שספר התניא הוא 'תורה שבכתב' של החסידות וספר תורה המנוקד פסול. וממילא תמהה אני איך נעלם ענין זה ממנהלי קהת. ( ובכלל כלך מחידוש זה שמצטרף לעוד חידושים שאנשי קהת עשו- אך רק אחרי ג' תמוז ולא לפני זה!)

5. אין דין ואין דיין
(2008-09-12 01:25:35)

6. היום הכל מותר
(2008-09-12 01:25:36)
מה קרה?

7. יוזמה יפה
(2008-09-12 01:25:52)
כעת גם פשוטי האם יוכלו ללמוד בספר הקדוש הזה

8. מי לקח את האחריות על "כתפיו"??
(2008-09-12 01:27:45)
אוי לנו

9. מחברי הספר כתבו לדעתי הבהרה נכונה וברורה
(2008-09-12 01:28:45)

10. אחרי ג' תמוז עושים מה שרוצים
(2008-09-12 01:29:04)
היו צריכים לשאול את רבני חב"ד , עם כל הכבוד לקה"ת

11. מה ההבהרה?
(2008-09-12 01:31:19)
ואם הרבי לא נתן, וכל הרביים לא נתנו, אז מה יעזרו רבני חב"ד??? וקה"ת גם !!!!

אולי אפשר להדפיס עכשיו גם את הכתבים להבדיל של...

12. חומש
(2008-09-12 01:31:54)
גם חומש הוא תורה שבכתב ונדפס מנוקד!

הניקוד כאן אינו אלא כמו לתניא, וגוף התניא נשאר בלי ניקוד

13. זה מזכיר לי את ההבהרה של גוגל
(2008-09-12 01:36:14)
לפני כמה ימים גוגל השיקו דפדפן אינטרנט משלהם, אחת האפשרויות שם זה "גולש אנונימי" כלומר שאפשר לגלוש בצורה כזאת שלא ישאר שום זכר במחשב איפה גלשת ברחבי האינטרנט.

להבדיל אלפי הבדלות , אבל מה לעשות, זה קצת מזכיר...

14. למה כל הזמן נגד?
(2008-09-12 01:37:46)
לכן תדעו - אולי הרבי היה בעד?!

15. אם זה המצב היום
(2008-09-12 01:38:43)
אז מה יהיה מחר???

היום מדפיסים הפוך מהוראת הרבי עם "תירוצים" למיניהם

מה יהיה מחר (שלאחר זמן)? כאשר כל אלו שהיו עם הרבי כבר לא יהיו בין החיים. אז הגונג'ל יגדל לממדים שה' ישמור...

16. לאדון ארבעה עשר
(2008-09-12 01:40:00)
מה אתה מתקשקש?

מתי באת לחב"ד???

כולם יודעים שהרבי התנגד לזה עשרות פעמים

17. הרבי היה נגד
(2008-09-12 01:40:15)
תשאלו אפילו את המזכירים , כל שינוי הרבי תמיד שלל בנוגע לתניא כולל את המורה שיעור שהודפס בצד. ולבסוף הסכים וענה: "בשולי ממש" אם שני קווים מודגשים. - אחד שיודע.

18. כן נכון
(2008-09-12 01:41:12)
והם כותבים גם שהם עשו את הצורת גלישה הזאת "כדי למשל אם אתם עורכים מסיבת הפתאה".

19. גם אני חושב שזה יוזמה נהדרת!
(2008-09-12 01:42:41)

20. שמעתי בדיוק לפני כמה ימים
(2008-09-12 01:43:52)
שמישהו הציע לרבי לעשות את זה והרבי לא נתן והרבי הרחיב מדוע לא

אינני זוכר כעת

מי שיודע שיכתוב כאן בבקשה

21. מה יהיה?
(2008-09-12 01:46:17)
למה לא התייעצו עם רבני חב"ד

22. מה מבורכת
(2008-09-12 01:47:14)
???
אתם הולכים נגד הרבי

אפשר לסגור את חב"ד

23. תפסיקו לחשוב רק על עצמכם
(2008-09-12 01:50:01)
מה עם רבבות עמך בית ישראל שמשתוקקים ללמוד מהתניא ואין להם איך?!?!?!

24. טוב מאוד
(2008-09-12 01:51:07)
אל יבוש מפני המלעיגים

25. מאוד יפה
(2008-09-12 01:55:42)

26. תפסיקו להפסיק
(2008-09-12 01:59:07)
מה הקשר "על עצמכם"? זה על הרבי, כך הרבי רצה, ומי כמו הרבי מליובאוויטש שיודע מה זה שיהודים ילמדו תניא, ואף על פי כן הוא לא נתן לזה, זה לא דבר טוב כי הרבי לא רצה

27. נכון
(2008-09-12 02:08:39)
COL לא מתביישים, ומעלים את התגובות של הקהל, כל הכבוד, לא מתביישים מהמלעיגים

28. שומו שמים
(2008-09-12 02:09:01)
הרי אדמו"ר הזקן הורה ואסר שלא להדפיס את ספר התניא מנוקד הסכמה מקה"ת

29. מהרסייך ומחריבייך ממך ייצאו
(2008-09-12 02:16:53)
מערכת קה"ת להבהיר שאין בפרוייקט זה כדי להחליף את ספר התניא, אשר על פי הוראות רבותינו נשיאנו אין לשנות מתכונתו וגם לא .
אז מה כן???????????????

30. ל- 7.
(2008-09-12 02:22:25)
"אילו היה הרבי [אדמו"ר הזקן] משמיט [בספר התניא] את שלש התיבות "במדת אמת ליעקב" - באגה"ק "קטנתי" - היו לו עוד חמישים אלף חסידים, אך הרבי תובע מידת אמת". (היום יום י' מנחם אב)
*
גם אם בזכות התרגום יחשפו מליארדי אנשים לספר התניא, אין זה שווה כלום! מהסיבה הפשוטה שזה נגד "מידת האמת" האמיתית הקובעת כאן- רצונו הק' של כ"ק אדמו"ר מה"מ.

31. יש טעות
(2008-09-12 02:44:11)
בעמוד צא בשורה הרביעית מלמטה, בהחדש כתוב היינו עם יו"ד אחד ואילו הדף בלי הניקוד כמו שהוא בהתניא כתוב היינו עם שני יודי"ן

32. שמעתי, ידוע.
(2008-09-12 02:52:51)
לכל המתלוננים, זה לא מכובד להשתמש ב"שמעתי" "ידוע" "בטח שהרבי נגד", ועוד משפטים כגון דא.
יש לכם משהו ברור, כתוב, שתפו אותנו.

33. בשביל לקרב יהודים
(2008-09-12 02:58:03)
בכלל נראה לי להשים תמונות של רבנים ועסקנים בתוך התניא בשביל לקרב יהודים שברגע שיהודי יראה את הרב שלו הרי יתעורר מיד בתשובה. ויחל מייד ללמוד את "התניא קדישא"אמנם הרבי אמר"לא תמונות"אבל בשביל לקרב

ואחרי הקדמה שזה לא בשביל לשנות אלא רק בשביל תשורה וכדומה אפשר יהיה להשים גם תמונות

ואני בכלל הצעתי אנני יודע למה לא שמעו לי להשים תורה של רב נחמן מברסלב שהיה הנכד של הבעש"ט בתוך התניא וגם עוד צדיקים מתורתם ולהדפיס זאת בתוך התניאבשביל לקרב יהודים שנוסעים לאומן למשל..

אבל כנ"ל זה צריך להיות בתנאים לפי הרצון של הרבי בצורת שרץ בידו וטובל!!
1 רשות מקה"ת
לכתוב בהקדמה
2 "נתבקשנו על ידי מערכת קה"ת להבהיר שאין בפרוייקט זה כדי להחליף את ספר התניא, אשר על פי הוראות רבותינו נשיאנו אין לשנות מתכונתו וגם לא לנקדו, כיון שהוא כ"תורה שבכתב", ואכן, אין הכוונה ח"ו לשנות מסורת זו - אלא להדפיס מתכונת זו "חלקים מתוך ספר התניא" עבור ציבור רחב שזקוק למהדורות עם פירושים וכדומה, ובידוע אשר הניקוד כמוהו כפירוש."

אבל העיקר שהנהלת קהת תסכים שהרי זה הרצון של הרבי.
ואם אפשר גם להשים זאת בתוך השער שהרבי בחר שהרי אנו עושים הכל לקרב יהודים ויש לי ציורים יפים של אצילות והתוועדות של רעבעס כמדומני מוכרים העתק כזה בבורו פרק

אבל העיקר לבקש רשות מהנהלת קה"ת כנל שזה עניין עקרי בהתקשרות ורצון הפנימי של הרביים מהבעש"ט ונוגע יותר מלנקד או לשנות התניא וזה סוד גדול ..

גלות.....

34. הרבי גם היה נגד מלחמות ומחלוקות ?!
(2008-09-12 03:12:37)
כולם נהיו פה צדיקים תמימים וחסידים מסורים לכל מילה ומילה שהרבי אמר . . .
זה שהרבי לא פעם דרש וצעק שהחסידים יפסיקו עם מלחמות מחלוקות ותככים למיניהם , זה לא היכפת לכולכם ?
זה שהרבי ביקש ולא פעם אחד שתהיה אחדות ושאהבת חינם ולא ההיפך , זה עובר לסדר היום .
אך למרות הכל ישנם פה חסידים הדוקים ומסורים לרבי ולדבריו שבטוחים בכל מאודם שכבר עשו ב-100% לפחות את כל הבקשות והמטלות שהרבי אמר ודרש , אבל בכל מקרה ברגע שיש משהו כזה שיהודי רוצה להתפרנס ובמיוחד שע"י כך יצליחו עוד כמה נשמות יהודיות טהורות להתקרב ליהדות , אז כל אותם החסידים המושלמים יודעים לנהל את "מלחמת ה' " שלהם , ועוד כאן על האינטרנט-(מקום גלישתם של צדיקים כמותכם).
העיקר שיהיה עוד וויכוח ועוד תככים בתוך חסידות חב"ד , אכן כן אותה חסידות שהרבי ייסד.

חשבתם על זה פעם להפסיק עם כל הניסיונות להוסיף לכל דבר אש מיותרת וללבות עוד ועוד כל פפיס קטן עד שיהפוך לפיל?????

די ! עד מתי ?

מי שמרגיש כל כך צדיק וחסיד מקושר עד כדי שיודע ומבין וזוכר כל מילה מדברי הרבי , אז שיפסיק להביע את דעות הרבי דרך האינטרנט אלא ייכנס בביתו ערב התוועדות חסידית ויאמר את דבריו בדרך שחסידים אמיתיים שהיכפת להם באמת אומרים את דבריהם .

חסיד אבל עדיין לא מושלם .

35. לקרוא את 34בפרט את השורה האחרונה
(2008-09-12 03:31:31)

36. איש הישר בעיניו יעשה
(2008-09-12 03:44:18)
בהשגחה פרטית התפרסם מאמר של הרב יוסף שמחה גינזבורג מלא תמיהות על המהדורה החדשה ישנה של סידור תהילת ה' שיצא לאור בשנים האחרונות ע"י קה"ת [המאמר נפסל לשידור בעיתוכן כפר חב"ד].

37. מחכים לגלריית תמונות מהחתונה
(2008-09-12 03:47:27)

38. תניא למתחילים
(2008-09-12 03:49:48)
אני חושב שכלל לא מופרך לעשות כדבר הזה, וזה אכן כמו כל התניא'ס עם הביאורים והסברים וכו', ובימיו אנו הניקוד ופיסוק וכו' הוא גם ביאור, ובפרט שבתניא גופא לא נגעו כלל וכלל.
אבל כדי לא להכנס לשאלות, לא צריכים לקרוא לזה תניא, אלא בנוסף לכתיבה ברורה בפתח דבר [וכפי שעשו בפועל] שזה ביאור וכו'. והעיקר שלא יקראו לזה בשם "תניא", אלא או "תניא לילדים" או "תניא למתחילים" וכיו"ב
אבל לא בשם "תניא".
ואז לכאורה סרה כל הבעי'.

39. ל31
(2008-09-12 04:26:12)
שמעת פעם על חוקי כתיב מנוקד וכללי כתיב לא מנוקד?

40. ל33
(2008-09-12 05:27:34)
אוח כמה ציניות נשפכת מההודעה שלך

41. תקראו את 34
(2008-09-12 05:29:11)
סוף סוף מישהו פה כותב דברי אמת

42. ל-34 החסיד... ולכל תומכיו בעבר ובעתיד
(2008-09-12 07:12:35)
אמת נכון הדבר בדבריך, שהרבי בעד השלום ונגד המחלוקת. אבער, את האמת יש לומר:

1. רבותינו נשיאנו התנגדו לשנות ואף כל שהוא בספר תניא קדישא.
2. ועוד והוא העיקר הרבי נגד זה.
3. כל הטענות שכותבים פה שע"י הניקוד יראו אור עוד רבים מישראל, מושללים מראש, סמוך ובטח ברבך שידע כל זאת ואעפ"כ לא העיז ואף אסר לשינוי הכי קל. (ללוח השנה בתניא הסכים רק בשולי שולי העמוד).

חבל חבל!!!

כמה שגדול השלום אצל רבנו כך ועל אותו משקל בדיוק היכן שהיה צריך לומר על משהו שהוא טמ, אז טמא טמא יקרא.

(כדאי לך לראות קצת קטעי וידאו שונים עם גדולי ישראל ומנהיגים עם הרבי - הרבי מחייך אך אינו מוותר להעיר על דבר שגוי שצריך לתקנו).

(מיהו יהודי, שלמות הארץ ואולי היו נוספים רבים מאחב"י יחיו לאוהדי ליובאוויטש, אבל הרבי לא חושב כך)!!!

בהצלחה לכולנו לכוון אל האמת, לחיים לחיים אח יקר!

43. ze lo ozer
(2008-09-12 08:14:02)
ze lo iaazor lekarev iehudim...im lo iodim ivrit, az lo iavinu afilu shihie menukad.....

44. ל38 אל תזלזל בתניא לילדים
(2008-09-12 09:32:24)
בספר "תניא לילדים" (של הרב גרין) מנוקד רק הבאור.

45. הושמטו אותיות
(2008-09-12 09:36:38)
בתניא המנוקד המוצג כאן הושמטו אותיות רבות של י' ושל ו'. ואם הניקוד הנכון מחיב להשמיט אותיות אלו, הרי יתכן שזהו ההסבר למה שענה אדמו"ר הזקן שספר תורה שניקדוהו פסול (שכן, הוא ככל ספר תורה שנמצא שחסרים בו אותיות).

46. אני מזועזע
(2008-09-12 09:56:49)
תמימים יעשו הכל כדי שלא יופץ הספר הזה!
דוד

47. What do we know
(2008-09-12 10:21:46)
The times are so tuff and the generation so low ....so what do we know how The Rebbe would react TODAY in 5768 ; and the ikor : the fact that we werent [as of yet] been zoiche to the Mikdosh Hashlishi so maybe Hashem wants 1, 2,3, more Yidden to learn Tanya that as of now have not yet any access to a seifer without nekudois.

48. דייייי !
(2008-09-12 11:33:42)
למה רוב המגיבים שליליים כל כך.
אפשר להבין מהדוגמא שזה לא במקום תניא רגיל אלא כמה שיש תניא מתורגם לאנגלית, צרפתית, ספרדית ורוסית יהיה תניא מתורגם לעברית. וזה מבורך. הבעיה כאן זה עם אלא שלא קולטים שלשון הקודש ועברית הם שני שפות שונות.

49. האם שאלו חוות דעת רבני חב"ד בעניין
(2008-09-12 13:13:23)
במקום להתעסק בדברים שברור שהרבי ביקש מתעסקים בדברים
שיש בזה פקפוק שזה רצונו של הרבי וקרוב לודאי שאם היה הדבר לנכון היה מדפיסים זאת באישור של הרבי כבר מזמן, ואם כבר עושים חייבים לקבל מכתב המלצה מרבני חבד, ולהדפיס לציבור.

50. התדרדרות!
(2008-09-12 13:35:13)
לא יאומן כי יסופר! בחיי לא האמנתי שיבא יום ויעשו דבר כזה. בלתי נסבל!

51. המקור המוסמך שלא לנקד הוא הסיפור עם הצמח צדק ולא שייך לכאן
(2008-09-12 13:58:04)
ידוע שאדמו"ר הזקן לא רצה שהצמח צדק ינקד את התניא, כי לא מנקדים "ספר תורה" אבל הרי זה ברור שאם הצמח צדק היה מנקד לא היו היום ספרי תניא שאינם מנוקדים.

היום שיש מליוני ספרי תניא שאינם מנוקדים, ברור לכל שאם יוצאת מהדורה כזו, היא נחשבת למהדורה ספציפית שאינה באה להחליף את התניא המקורי אלא לעזור לרבים שקשה להם לקרוא מהספר הרגיל.

כמו שמדפיסים חומש מנוקד למרות שאים מנקדים את הספר תורה עצמ, כך אפשר להוציא מהדורה מנוקדת שאינה מחליפה את הספר המקורי ובמיוחד שמודפס לצד המנוקד גם מהדורה לא מנוקדתו.

52. "בימים ההם"
(2008-09-12 13:58:29)
"בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה".
אין צורך בשום מילה נוספת.

כמה עמוקה הגלות, כמה גדולה החוצפה.

דאלאי!

53. אדון 50
(2008-09-12 14:40:28)
הנך טועה. אני רוצה לקנות היום ליקוטי תורה באותיות עגולות (מה שנקרא רש"י)האם ניתן להשיג?...
אי אפשר היום לדעת איך ישתלשלו העניינים. גם בחת"תים, היום מדפיסים את התניא עם המו"ש, כי כשיוצא משהו יותר נח, משתמשים בזה. וגם במקרה דנן. אולי לא בדור זה, אבל יותר מאוחר.
הערה שנייה: והרי מי שאינו יכול לקרוא בלי ניקוד, לא יבין גם כשיקרא עם ניקוד. הפתרון הוא להשתתף בשיעורים, או "ללכת לפני הגדולים שבדורו, והם יבוננוהו". אמנם גם בלגרוס את התניא יש עניין גדול, אבל "הלוא שמוע מזבח טוב"

54. שמעתי
(2008-09-12 15:13:38)
שהרבי לא רצה שהיה חלוקת ימים בצד התניא. אלא שילמדו מסוף התניא
לבסוף קם אחד (שאינני זוכר את שמו) ושם חלוקת ימים.
ואז הרבי אמר לא צריך להשים אבל אם עשו אז שהיה.
אותו דבר גם לגבינו.
זה כמו כלאים אסור לעשות אבל מותר לאכול.

55. יש גבול דק בין חדשנות להפקרות הפעם נראה לי שזה דוקא חדשנות.
(2008-09-12 15:39:57)
בעידן הפינוק של היום שבו כולם רוצים שיכניסו להנם את היהדות בכפית לתוך הפה, ראו את כל מה שיוצא לאור מטעם כל המולי"ם למיניהם, אני חושב שמגיע צל"ש לאלו שמכניסים קצת רוח חדשה בהוצאה לאור החבדית גם כן.
הגיע הזמן שחב"ד תוביל בחדשנות שלה גם בתחום הזה...
זה" יין ישן בכלי חדש" נראה טוב ונקווה שיתרום רבות בהפצת המעיינות....
וליוזמים נאמר "חזק"

56. רחמנא ליצלן!
(2008-09-12 17:48:03)
טיפת חסידישקייט מקורית לא נשארה בליובאוויטש... תניא מנוקד?!

57. למספר 10
(2008-09-12 17:51:35)
מה כאוב לך עושים דברים טובים זה כבר 2008 לא הולכים אחורה הולכים קדימה וכל הכבוד תמשיך אלה אתם עושים דברים טובים ככה אנשים לילמוד ומבין מה שאומרים

צוריך להיסתכל מה אנשים אומרים הם רק חושבים על עצמהם גוד לאק

58. לכל מי שמענין
(2008-09-12 18:00:56)
אתם חושבים זה משהו רעה למה הסתכל על הטוב כל מה שרוצים טוב יש אתם אנשים דעות על רעה תפסיק לתרעב הרבי ז''ל ואת הרבנים זה סוף העולם אני איך הילדים ואת הנוער וכ' וכ' התנהגים ואת הדו של היום על תתצרואך ולתעסק לא עם השתיות שלכם עם עושים תניא עם ניקודת ות הסידורים חדשים וכל הספרים החדשים זה דור אחר היום תבינה את זה תיקח את זה בראש של לכם דיי כבר תפסיק לתלונן כבר

59. ידוע
(2008-09-12 18:03:22)
ידוע ליודעים שהיה קבוצת אברכים מכולל צמח צדק שבירושלים עיה"ק שרצו להדפיס תניא במהדורה חדשה והרבי מה"מ לא הסכים והתעקשו עד שהרבי נתן להם אישור, והיה פלא אשר כל פעם ופעם שהגיהו את התניא מצאו טעויות וכעה עשרות פעמים עד שהבינו שמשמים נפל הדבר

60. יאללה יאללה
(2008-09-12 23:23:06)
מה אתם חופרים כאן?

61. ציטוט מהיום יום, המהדורה הישנה, מיד אחרי התניא, "לקט אמרים ופתגמי-קדש" פרק ג'
(2008-09-12 23:28:49)
זה מצוטט שם מ"קיצורים והערות" של הצמח צדק דף קכ"ה:

"כ"ק אדמו"ר הצמח צדק רצה בבחרותו לנקד את ספר התניא, וחלם באותו לילה, שבאה לפניו שאלה על ס"ת שנקדוה ופסלה, ולמחרת, כשנכנס לזקנו כ"ק אדמו"ר הזקן, אמר לו: שס"ת שנקדוה ולקוה לפסוקים פסולה, כי כל התורה כולה שמותיו של הקב"ה, שעולים לצירופים שונים."

62. אתם מרגישים חכמים יותר גדולים מאדמו"ר הזקן, מאדמו"ר הצמח צדק ומהרבי מליובאוויטש
(2008-09-12 23:31:25)
הדבארים מדברים בעד עצמם

63. כאחד שהתקשה בעבר
(2008-09-13 00:45:35)
בלימוד התניא והגמרא: תודה רבה רבה רבה על הניקוד
מאוד קשה לאדם רגיל ללמוד מספר בלי פסיקים ועימוד פשוט
ולכל המתלוננים - מה איכפת לכם שגם אדם כמוני יוכל ללמוד ללא בעיות

64. מעניין שלכתוב תגובה ללא ניקוד אתה לא מתקשה
(2008-09-13 02:21:15)
אז תפסיק לבלבל את המוח

ולזה שחופר

כנ"ל

65. אייפה התמונות מהחתונה?
(2008-09-14 01:52:57)

66. למס 56
(2008-09-14 02:31:11)
תפסיק כבר זה לפני ראש השנה

67. למס 1
(2008-09-14 02:37:35)
גם אתה תפסיק לבלבל את המוח כבר אתה חושב אתה צדיק גדול תתן לעשות דברים טובים איפה כאוב לך בנעליים שלך תפסיק אתם לתערב את אדמורים של חב"ד בפנים

68. ספר התניא במהדורה מנוקדת
(2008-09-14 02:43:20)
איזה כף תודה רבהי

69. למה?
(2008-09-14 02:47:07)
למה?
למה?
אין דבר אחר להגיד.

70. ל48
(2008-09-14 05:31:51)
כל הכבוד לך תודה רבה לתגובה הזה

71. עומק
(2008-09-14 12:06:52)
מדהים עומק דעתו של כותב ההקדמה לתניא "החדש"
ההשואה בין תניא לחומש, והצמח צדק פשוט דיבר על תניא שבקלף

72. אסור לעשות זאת (ע"פ מכתב הרבי לאחד הרבנים)
(2008-09-19 19:42:14)

74. עד שיוצא לי ללמוד תניא,זה בדבר מלכות ואני מסתמך על הניקוד שם
(2009-05-18 01:23:01)
קניתי את המקור(שיעורים בספר התניא) ומאיפה לי לדעת "עילה ועלול" איך מנוקדים?רק לפי הדבר מלכות.זה ממש ממש נגד לנקד את התניא-בתנאי שהמקור מימינו(כמו תיקון קוראים)?

75. אני עולה חדש מאמריקה ורוצה ללמוד כל יום השיעור היומי ומאוד קשה לה בלי ניקוד.האם מותר לי להיעזר בניקוד עד שאדע טוב עברית?
(2009-07-31 19:37:04)
ותגידו הרבי הסכים שמותר להגיד יחי אדוננו באמצע התפילה, אחרי קריאת התורה או להגיד בכלל שהוא המשיח וללכת עם כיפות "יחי" משהו יכול להראות לי הסכמה כזו חתומה בידי הרבי עצמו? ! ! !
חבדניקים, התחרפנתם אולי תקראו עתון ואל תגעו בתניא עד שתעשו תשובה על כל הצער שאתם גורמים לרבי עם השטויות שלכם.......