'יום ליום' חושף: חילופי המכתבים בין הרבי להגר"ע יוסף
בשנת תשט"ז שיגר הגר"ע יוסף לרבי, באמצעות הרב עזריאל זעליג סלונים, את ספריו שיצאו לאור באותה תקופה, והוסיף מכתב שבו מבקש מהרבי שיכתוב לו הערות ואת חוות דעתו הקדושה. שבועות אחדים לאחר מכן השיב לו הרבי במכתב מיוחד • בגיליון 'יום ליום' של סוף השבוע נחשפים המסמכים לראשונה • לסיפור המלא, המכתבים הנדירים שנחשפים >>>
(יום חמישי, ח' תמוז )מכתב הגר"ע יוסף לרבי שנשלח באמצעות הרב סלונים בשנת תשט"ז
מכתב הגר"ע יוסף לרבי שנשלח באמצעות הרב סלונים בשנת תשט"ז

מכתבו של הרבי לגר"ע יוסף
מכתבו של הרבי לגר"ע יוסף

מכתב ברכה ששיגר הרב עובדיה יוסף לרבי, בערב י"א ניסן תשל"ב - שנת השבעים
מכתב ברכה ששיגר הרב עובדיה יוסף לרבי, בערב י"א ניסן תשל"ב - שנת השבעים

הקדשה של הרב יוסף לרבי על אחד מספריו
הקדשה של הרב יוסף לרבי על אחד מספריו

תגובות לכתבה
2. מכתב הרבי לרב עובדיה
(2019-07-12 01:21:59)
אשמח לדעת איפה אפשר להשיג את המשך המכתב של הרבי שכתב לרב עובדיה על הספרים שלו או ככל הנראה הושמטו בכוונה. תודה

3. מענה הרבי לרע״ז סלונים
(2019-07-12 03:06:15)
אגרות קודש חלק יב

ד'רמא
ב"ה, כ"ג ניסן, תשט"ז
ברוקלין.

ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה עזריאל זליג שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מערב פסח.

ת"ח על טרחתו בשילוח ספרי מוסד הרב קוק, וספרי הרב עובדי' שי' אף שפלא קצת שמתארך השקו"ט בזה והמשלוח כ"כ...

במ"ש *שהרב עובדי' שי'* רוצה להחליף הספרים בספרי שו"ת צ"צ, הנה אף שמחד גיסא אין צריך להוזיל מחיר ספרי קה"ת כיון שסו"ס יכול להתקבל הרושם שאין מייקרים בהם, אבל לאידך גיסא *צריך שיגיעו ובפרט לאלו שמורים הלכה בפועל והשפעה להם בסביבה, ובודאי להנ"ל* וכן עד"ז בעתיד ישנם עוד ספרים שהו"ל הוא או מהשייך אליו, ובמילא יש לצאת שתי נקודות האמורות.

5. תגלית מדהימה
(2019-07-12 18:51:14)

6. קיומן של הערות הרבי על יבי"ע הוא גילוי מדהים
(2019-07-12 21:36:03)
מעניין מהן ההערות עצמן. תודה לרב שוויכה