זיכרון להולכים: הרב יהושע פינסון ע"ה
היום, ח' תמוז, חל יום היארצייט של הרה"ח ר' יהושע פינסון ע"ה. שימש גבאי בבית-הכנסת של בית חיינו - 770, והיה מקושר בלב ונפש לאדמו"ר הריי"צ ולרבי. זכה להתמנות ע"י אדמו"ר הריי"צ בתור חבר בהנהלת "בית רבקה" באירופה. היה חבר בועד אגודת חסידי חב"ד העולמית ובהנהלת "עזרת אחים". הנהיג את קריאת ה"היום יום" היומי אחר תפילת שחרית בבית חיינו. נולד בשנת תרע"ב בעיר סטרדוב ונפטר בשנת ה'תשס"א, והוא בן 89. מנ"כ ע"י האוהל הקדוש
(יום חמישי, ח' תמוז )תגובות לכתבה
אין כרגע תגובות לכתבה זו