אל אנ"ש בארץ הקודש: קריאת הרבנים לקראת עצרת הענק
בית דין רבני חב"ד בארץ הקודש מפרסם הערב (רביעי) מכתב מיוחד לאנ"ש חסידי חב"ד ובו קריאה להשתתף בעצרת והתוועדות הענק בארנה, לקראת יום ההילולא ג' תמוז - שנת הכ"ה ● הרבנים שליט"א כותבים בין היתר: "ציבור אנ"ש נקרא להקדים ולסיים את העיסוקים ביום כ"ח סיון מוקדם מהרגיל, על מנת שנשב כולנו יחדיו בהתוועדות מתחילה ועד סוף, לנח"ר רבינו, שישתתף עמנו בהתוועדות החסידית, וימשיך ברכות עד בלי די בכל המצטרך לכאו"א" ● לסיפור המלא
(יום חמישי, י''ז סיון )

שלמה מן

בית דין רבני חב"ד בארץ הקודש מפרסם הערב (רביעי) מכתב מיוחד לאנ"ש חסידי חב"ד ובו קריאה להשתתף בעצרת והתוועדות הענק בארנה, לקראת יום ההילולא ג' תמוז - שנת הכ"ה.

"עומדים אנו בימי ההכנה לג' תמוז, עשרים וחמש שנה מג' תמוז תשנ"ב, וברצוננו לראות את מלכנו", כותבים הרבנים בפתח מכתבם, "אחת מהוראותיו החשובות של רבינו היא להתקבץ יחדיו להתוועדות חסידית. על כן, אנו קוראים לכאו"א מאנ"ש שיחיו, לראות לעצמו זכות וחובה הכי גדולה לבוא בעצמו יחד עם בני משפחתו, אנשים נשים וטף, להתוועדות הארצית הגדולה, הנערכת ע"י צעירי אגודת חב"ד בארה"ק, ברוב עם הדרת מלך, שתתקיים בע"ה ביום שני, יום הבהיר כ"ח בסיון תשע"ט בשעה 6:30 בערב בהיכל 'ארנה' בירושלים עיה"ק".

עוד כותבים הרבנים שליט"א: "ציבור אנ"ש נקרא להקדים ולסיים את העיסוקים ביום כ"ח סיון מוקדם מהרגיל, על מנת שנשב כולנו יחדיו בהתוועדות מתחילה ועד סוף, לנח"ר רבינו, שישתתף עמנו בהתוועדות החסידית, וימשיך ברכות עד בלי די בכל המצטרך לכאו"א.

"ויהי רצון שע"י התאחדות אנ"ש באופן של שבת אחים גם יחד, נזכה שהשי"ת ישמע את קול זעקתנו ושוועתנו 'עד מתי' ונזכה לקבל את פני משיח צדקנו, בגאולה האמיתית והשלימה, בקרוב בימינו ורבינו בראשנו".


בקטן: חברי בי"ד רבני חב"ד (צילומים ועיבוד: COL, ארכיון)
בקטן: חברי בי"ד רבני חב"ד (צילומים ועיבוד: COL, ארכיון)תגובות לכתבה
אין כרגע תגובות לכתבה זו