הרגש, הכאב, השמחה ● טור נוקב על שנת ה'קבוצה'
במייל האדום של COL התקבל הבוקר מכתב מאת הרב שרגא פייבל לוין, שבו מתייחס לשטף המכתבים בתקופה האחרונה על אודות שנת הקבוצה. מה שזעזע אותו בפרט, היה מכתב ויראלי מהעת האחרונה שנכתב על ידי בחור הלומד ב-770 ושבו מסיק שצריך לבטל את שנת הקבוצה, ושאין סיבה להגיע לרבי לשנה הזו ● לטור המלא
(יום שישי, י''א סיון )


הרב שרגא פייבל לוין

לאחרונה החלו להתפרסם בקבוצות אנ"ש מכתבים על שנת הקבוצה, בעד ונגד וכו' ולפרטים לא ניכנס כאן. אך באחד המכתבים - כותב בחור לאחר שחווה נפילה רוחנית בשנת ה'קבוצה' ומסקנתו היא שצריך לבטל את שנת הקבוצה, וח"ו שאין סיבה להגיע לרבי לשנה הזו וכו'.

אני אישית הזדעזעתי... את הכאב של הבחור ניתן להבין, (לפי מה שכותב במכתבו) באמת קשה לו, אין מי שמקשיב ולצערנו אין מי שדואג וכו'.

אך "לאחרי כל החשבונות" הרי ידועים המכתבים הרבים של הרבי אודות שנת הקבוצה, עד כמה שהיא שנה חשובה ומיוחדת, עד כמה שהיא תורמת לבניית 'צור מחצבתו' של הבחור.

ואוכן גם עלי היה ניתן לראות במוחש שחזרתי ארצה את החיות שהשנה הזו נתנה לי.

רצונו הקדוש של הרבי - ששנת ה'קבוצה' תהיה שנה מיוחדת שבה התמימים יחיו באווירת ליובאוויטש ויראו איך וכיצד מתנהגים בימים ובחגים וכו'. בשנת תשכ"ב - השנה הראשונה של שנת הקבוצה אצל הרבי היו רק בחורים מועטים, שלאחר הרבה קשיים הגיעו סוף כל סוף אל הרבי והיו במחיצתו שנה שלימה.

בזמנו הייתה שנת הקבוצה מפסח עד פסח. לאחר שנה שלימה הגיע ר"ח ניסן והבחורים היו צריכים לחזור ארצה. הבחורים (כמו שרק הם יודעים) התעקשו ואכן קיבלו אישור להישאר “עד ימי הפסח” (לא כולל את ימי הפסח) אך הודעה זו באה יחד עם ההודעה שחברת התעופה מסרבת להעניק להם לטוס ארצה בכרטיס ה’צ’רטר’, שתוקפו פג בסוף תשרי. תמורת זאת קיבלו כל אחד מהתמימים פיצוי של 80$ אותו ניצלו לרכישת ספרים בקה”ת. האחריות לכרטיסי הטיסה ארצה נפלה אפוא על הנהלת הישיבה.

כשבוע קודם הנסיעה לאה”ק, נכנס הרש”ג, מנהל פועל של הישיבות, אל הרבי. הוא הציג בפני הרבי את הבעיה שנוצרה, והציע שהיות וצריך לחסוך בכספי הישיבה, אולי כדאי שיפצלו את הנסיעה: הפלגה זולה עד אירופה ומשם בטיסה לארץ ישראל.

תגובת הרבי הייתה חריפה מאד: “איר וועט נעמען בחורים, און זיי מאטערן דריי וואכן אויפן ים? – קומט נישט אין באטראכט” [ = אתם תקחו בחורים ותייגעו אותם שלושה שבועות על הים? – לא בא בחשבון].

הנהלת הישיבה הטילה את הטיפול בעניין על הרב ישראל ג’ייקובסון שהשיג בעבור התמימים כרטיסי טיסה לאה”ק בחברת התעופה ‘אל-איטליה’. הכרטיסים כורטסו לתאריך י”ז באדר ראשון תשכ”ב בשעה שמונה בערב. יום קודם הטיסה קיבלו התמימים בשורה טובה מהרב חודקוב שהודיע להם על ‘יחידות כללית’ למחרת. היות והרבי לא הודיע על שעת היחידות, ביקשם הרב חודקוב להיות מוכנים עם המזוודות ב-770, כבר בתשע בבוקר, כדי להיות מוכנים בכל רגע.

בפועל, התקבצו התמימים רק בסביבות השעה שתיים עשרה בצהרים, כאשר הרבי כביכול ממתין לאחרון התמימים שהגיע כשעה מאוחר יותר. הרב חודקוב הודיע שעליהם להתאסף בחדרו מיד אחרי ההתוועדות. כך נכנסו אפוא התמימים עמוסי רגשות אל הקודש פנימה. התחושות היו מעורבות: מחד גיסא חשים הם כאב עצום לעזוב את 770, ומאידך גיסא – שמחה עצומה על הזכות העצומה לה זכו במשך התקופה בה דאג להם הרבי כְּאָב רחום. במוחו של כל אחד צפו ועלו הקירובים המיוחדים להם זכה מהרבי במשך השנה. מאוחר יותר יתברר שאופייה של היחידות היה נדיר במינו.

הרבי ישב בבגדי שבת, פניו מלאות הוד, ולפתע החל באמירת מאמר דא”ח, דיבור המתחיל “אל יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרהו”. הייתה זו הפתעה של ממש. כעשרים דקות נמשך הגילוי האלוקי, כשבסופו אמר הרבי שיחה קצרה בעניין. לאחר מכן נגשו התמימים ברטט אל הרבי, שנתן לכל אחד ספר תניא ומתחת לו מטבע באומרו “זה אחיזה ועשייה ל’מתוך כך זוכרהו’” – –

בנוסף לכך העניק הרב חודקוב לכל אחד מהתמימים שטר של חמישים דולר בתור “השתתפות הרבי בהוצאות הנסיעה”. מיד לאחר הסעודה שהתקיימה על פי ההוראה של הרבי – שבו הבחורים ל-770, בכדי לשחזר יחד עם ה’חוזר’ ר’ יואל כהן את המאמר והשיחה. גם במטוס המשיכו לשחזר שוב ושוב את המאמר עד שיצא תחת ידם ‘הנחה’ אותה שלחו לרבי להגהה. מאוחר יותר אמר להם הרב חודקוב, שהיות והיחידות נועדה רק להם, אין לפרסם את תוכן המאמר…

הרבי רצה להראות לנו את החביבות לבניו, את הדאגה האינסופית עד כדי כך שדאג בעצמו לפרטים הכי קטנים, שלא יסעו דרך הים, שיקבלו מלגה, מאמר מיוחד, התוועדות ויחידות מיוחדת ובלעדית הכל למען בניו שהגיעו לשנת הקבוצה.

זו ההסתכלות שלנו על הבנים של הרבי! לדאוג ולראות שבאמת טוב להם ברוחניות ובגשמיות! המקום הכי טוב שנותן ומעניק כוחות לחיים האישים והאמיתיים של כל חסיד - זה במקום הרבי ב770 בשנת הקבוצה.

הנני מאמין שניתן לשפר את כל המערך של הנהלת 770, אשר מתאמצת לסדר לבחורים מקום לימוד, אכילה ולינה וכו. והנני הקטן פונה ג"כ להנהלת הישיבה ב770 לשתדל ולהשתפר, בסדרי הלימוד, בהשגחה, באכילה, ביחס אישי לבחורים, וכו'.

תמימים, בנים יקרים של הרבי! - על שנת הקבוצה אסור לוותר! ח"ו דיבורים וכתיבה על כזה מצב שמופרך מעיקרו! על הרגש החסידי והעצמי אסור לוותר! על שנת התקשרות פנימית אסור לוותר!

היום לאחר ג' תמוז - (ובעיקר היום) שעל אף כל העלם וההסתר הגדול - זו הזכות והחובה להגיע לשנת ה'קבוצה' לקבל את כל הכוחות שניתן מהרבי, ללמוד, להתפלל ולחיות במחיצתו ולקוות שזו תיהיה הפעולה האחרונה עד שנזכה ל'הנה זה בא' בפועל ממש.

ואתם, גולשים יקרים, מה דעתכם? שתפו אותנו במערכת התגובות


פולמוס ה'קבוצה'. תלמידים בפתח בניין הפנימיה 1414, השנה | צילום ארכיון, COL
פולמוס ה'קבוצה'. תלמידים בפתח בניין הפנימיה 1414, השנה | צילום ארכיון, COL

תגובות לכתבה
1. כיוון שלא צירפתם, אני שולח כאן קטעים מהמכתב שכנראה עליו מדבר הרב לוין
(2019-06-14 15:05:54)
שלום וברכה לכל הורה שיש לו בן העומד ליסוע ל'קבוצה' ב770 בשנתון ה'תש"פ.

ראשית, חשוב לי להדגיש ולומר כי מכתב זה, אינו כהמכתבים הרבים המסתובבים מידי פעם בקבוצות השונות בנושאים הללו, כי אם הינו מכתב אמיתי ומוחשי.

את הדברים שאתחיל לגלול בפניכם אני חווה יום יום, שעה שעה ורגע רגע.

שנת הקבוצה – שנה מיוחדת?

הנני נמצא כעת בישיבת תות"ל המרכזית ב770, לאחר לימודי ב'ישיבה קטנה' באחת מהישבות חב"ד באה"ק ולאחר סיום הישיבה גדולה – בהם חונכתי על שמירת הסדרים, הנהגה חסידית, עשיית מבצעים והעיקר, פשוט לשבת וללמוד, הגעתי לשנת הקבוצה.
על שנת הקבוצה שמעתי המון, הרבה רעש וצלצולים, התוועדו איתנו בישיבות בהם למדתי הרבה, ותמיד במוחי עברה המחשבה "מתי תבוא לידי ואקיימנה", אלא שכעת, לאחר שעברתי את רוב שנת הקבוצה הנני חושף את שעל ליבי.

הנהלה רוחנית (יש דבר כזה?!)

נתחיל מתפקוד (או אי תפקוד) ההנהלה הרוחנית…
בתחילת שנה אכן הייתי מאלו היושבים ב770 ולומדים, ממש מחסידות בוקר עד ערב, אך ציפיתי שמישהו יתייחס אלי, שבמידה ויהיה לי שאלה בסוגייה מסוימת יהיה לי את מי לשאול אך לשווא.
ניגשתי לא' 'הרבנים' - או יותר נכון אחד שיושב על שולחן הרבנים, אך בשעה 13:00 בצהריים הוא היה עמוק בתוך 'ברוך שאמר' שהשיער שלו עדין רטוב מהמקווה ה'חפוז' שהוא עשה לפני רגע…

חומר, הספק הלימוד ושיעורים

ושלא לדבר על זה שאין חומר לימוד, אין הספקי מבחנים ובכלל אין מבחנים… בתחילת שנה הודיע הרב גדלי' בלומינג על כך שבכל חודש יתקיים מועד למבחן, אך כמובן מבחן מסוג זה התקיים מיד לאחר חודש תשרי ולאחר מכן פסק מתחילת הזמן וכלל בתוכו שאלות רק מהגמרא שלומדים לעיונא ולא מכל החומר שאמור להילמד בישיבה. דבר לא תקין כלל וכלל.

גם כשנמסרים שיעורים ב'ישיבה' (אם אכן ניתן לקרוא לה כך…) הם נמסרים ע"י רבנים שעברו מזמן את הגיל ולא מדברים או מבינים את שפת הבחורים עד שלשיעור של ראש הישיבה מחפשים בד"כ מניין...
כך עברו הימים, והחשק שהיה ללימוד ולרגש חסידי התפוגג. ואכן (אני כותב זאת בכאב לב אך) הפסקתי להגיע לסדרים, קניתי מכשיר חכם (כשאר חברי לחדר) ואת 770 אני רואה מדי פעם...
בתחילה, ציפתי שמישהו ישאל אותי מה המצב שלי בשמירת הסדרים (דבר שהייתי מקפיד עליו בהיותי בישיבה קטנה וגדולה), מה המצב שלי בחסידישקייט, אך על ההשגחה אחראי אברך שניתן לראות אותו בד"כ במצב לא מרוכז ולא מפוקס וק"ו שהוא לא במצב שניתן לדבר איתו.
אך עד שסוף סוף אני מצליח כן ל'תפוס' את אחד מהרבנים, כל אחד שולח אותי למשנהו מבלי רחמים, איך אמר לי פעם א' מהרבנים בישיבה – "אני כאן בכלל בחצי משרה", ושלח אותי לרב אחר…
במילים פשוטות: אין ב770 הנהלה רוחנית שדואגת לבחורים שלה, והבושה הגדולה שהישיבה קוראת לעצמה 'ישיבה למצוינים', וכך הם מרשים לעצמם ל לקבל בחורים אפילו יותר ממני לישיבה בטענה שהם אינם מצויינים...
פירושו של מצויין מבחינתם הוא: מצויין זהו בחור שלא מגיע לסדרים! מצויין זהו בחור שיש לו סמארטפון בלי כל הגנה! מצויין זהו בחור שנמצא בחדר יותר מ20 שעות ביממה ובערב יוצא לחצר להשלים סיגרית ערב…! ע"פ תירוץ זה הם אכן לא קיבלו בחורים שבאמת מצויינים לשנת הלימודים תשע"ט. למען ה', אל תקראו לישיבה שכזו 'ישיבה למצויינים' אם מצויין זה אחד כזה שצריך לחפש עם זכוכית מגדלת…

כמה עובדות כואבות
לאחר כל זה תרשו קצת לדבר על עצמי, לאחר שמונה חודשים של 'קבוצה' הגעתי למצב שאני מרגיש רע עם עצמי, 770 חנק אותי באין מעש ואת פורקני מצאתי בצפייה ממושכת בסרטים וסדרות שממלאים את זמני ומוחי גם בשעות שלא צפיתי בהם מעולם. בהם אני מוצא את פתרון הפגת השיעמום והתסכול.
דעו כי כאן אין אף אחד שמביט לעברך ואם בנוסף לתסכול ולשיעמום המדובר, עולם הסרטים הוא מקום מצוין לברוח אליו וזה רק ההתחלה ובהמשך הולכים לעבוד (איך לא…) במשחטה, במחלבה או אפילו במליחת עופות...
חברים טובים שלי (כמוני) יורדים מדחי אל דחי, מסתובבים במקומות איומים ונוראיים, 1414 הפך ממזמן לבית קולנוע ודברים נוספים ואין פה פוצה ומצפצף.

2. לא הבנתי מה הרב לוין ענה לאותו בחור!
(2019-06-14 15:06:24)
הבחור התלונן שהיה לו ירידה ברוחניות בקבוצה.(והרבה סיבות לכך והסיבות ידועות וכו').
והרב לוין עונה לו שכבר בתשכ"ב רצו להתיש את הבחורים שלש שבועות באונייה ואם לא הרבי(!)-היו עושים כן. ואכן הרבי קירב ודאג כאב לבנים בגשמיות וברוחניות , אך כיום המצב הוא לא כך ,והתירוץ "אע"פ שרע לך בגשמיות וברוחניות יש בקבוצה ענין גדול ואורות גדולים"- לא רלוונטי , לא מרגיע, לא מחנך.
אין ספק שהרב לוין אדם גדול ומקושר להרבי וראה שנת אור ב770 ,אך מה כל זה עונה על טענותיו של אותו בחור?!

3. סוף מכתב הבחור
(2019-06-14 15:06:57)
ואני הקטן שואל, לשם מה הורי שילמו כל כך הרבה כסף, בשביל שאסבול כאן?! בשביל שלא יהיה לי מענה?! בשביל שאלמד מה לא לעשות במהלך חיי?! פשוט לרדת מדחי אל דחי...

במצב שכזה אין לבחור חב"די היום מה לעשות כאן! פשוט כדאי להישאר בארץ!*
הורים יקרים, זה שאני נפלתי בכל הנ"ל לא מונע אותי מלהזהיר ולהתריע בעדכם כי אם אדרבה מחייב אותי לעשות זאת, זה יכול לקרות לכל אחד גם אני עד שיעור ג' הייתי בחור טוב ואפי' מוגדר כחסידי, אך המצב ששורר כאן הביא אותם למקומות שהשם ישמור ויציל...
במידה ויש לכם בן הנמצא בשנתון של קבוצה ה'תש"פ, דעו כי אין לילדכם מה לעשות כאן בשנת הקבוצה! אם חינוך ילדכם חשוב לכם השאירו אותו בבית, תשלחו אותו לשליחות או שתמצאו לו זיווג הגון, תדאגו לו ברוחניות, תדאגו לו בגשמיות, כאן עכ"פ הוא רק יירד מטה מטה ומ'ילד החלומות' שלכם, הילד שאמרו עליו תמיד שהוא 'אחסידשער בוחער' תוכלו לשכוח...
אנ"ש, שלוחים משפיעים בארץ ישראל ובכל בכל העולם: אנא, פנו לאחד הרבנים ודברו איתם על המצב העגום הזה, הן ההנלה הרוחנית והן הגשמית והציעו להם פתירונות מעשיים מה לעשות כיצד לעשות, נראה שהם פשוט לא מבינים בתחום (לצערי ממש כך).

ייתכן והם מעוניינים בכך, אך דעו כי הם מהדור הקודם ובדור שלנו המצב השתנה, האנשים השתנו, וצריך לעבוד בהתאם לבחורים הנמצאים כיום בישיבה ולא על פי החלטות שהתקבלו לפני חמישים שנה.

4. המצב שונה היום
(2019-06-14 15:09:03)
הכל נכון, אבל אי אפשר להתעלם מהמצב ששורר שם. הרב לוין היקר היה בזמנים ששם הבעיות היו שונות מהיום, הנסיעה הייתה עם יותר תכלית מאשר היום, קשה לשמוע את זה אבל זה המצב...

5. יישר כח גדול מאוד
(2019-06-14 15:09:12)
כל מילה בסלע

7. אחיי החסידים - נא הפסיקו להיות שטחיים
(2019-06-14 15:33:43)
חדשות לבקרים מוציאים מילה, שורה או משפט מדברי קדשו של הרבי ועושים מזה שלט גדול.
בחלק גדול מאוד מהמקרים מוציאים דברים מהקשרם.
צריך לבדוק ב'רחל בתך הקטנה' וללא כחל ושרק, האם הקבוצה אכן משיגה את המטרה.
אם כן - אדרבא ואדרבא. אם חלילה לא - צריך לאזור אומץ ולקבל החלטות כואבות.

אין ענין לחיות בפנטזיה כאשר בנתיים 'רבים חללים הפילה' ר"ל.

חסידים - להיכן נעלם האומץ והמסירות נפש שאפיינו את החסידים תמיד.
אכן, צריך אומץ וצריך מסירות נפש בשביל לעשות שינוי, אבל אם זה נדרש - אז צריך לעשות את זה ולהפסיק לדקלם סיסמאות. תפסיקו לפזול לכותרות יפות בתקשורת החבד"ית. קבלו אומץ ותסכלו למצב בלבן שבעיניים.

8. תגובה ל 6
(2019-06-14 15:38:47)
החסידים אף פעם לא היו שטחיים.
היום האנשים שנוהגים מנהגים חב"ד (מה שכמובן לא הופך אותם לחסידים)
אוחזים בשיטה של "תעשה מה שכולם עושים כדי שלא יגידו..."
וקבוצה זה רק חלק מהשיטה. ואכמ"ל בדבר המצער...

11. הכל נכון - גם לגבי תשרי
(2019-06-14 15:55:13)
כל מה שנכתב במכתב של הבחור ובתגובות פה - ואף יותר - נכן גם לגבי תשרי. האם נראה הורים\מחנכים היוצאים נגד "תופעת תשרי" אשר "רבים חללים הפילה ר"ל" (כפי שהתבטאו פה על שנת הקבוצה)?...
ויותר מכך: הרי גם בישיבות עצמם יש אלו אשר קונים טלפון חכם, עושים כסף מהצד, עסקנים וכו' - וזה כבר קורה פה בארץ! האם לא כדאי לסגור אם כן את כל הישיבות?
ובתגובה לאותו בחור: לדעתי בחור ש"מגיע לסדרים" זה לא בחור חסידי. אם כל מה שמחזיק אותך בישיבה זה המשגיח, המבחנים, והפחד מההורים - הרי לא פלא שהדבר הראשון אליו פנית בהעדר כל אלה הוא עולם הסדרות והסרטים... במילים אחרות, קשוט עצמך תחילה וטול קורה מבין עיניך. שכן אבן הבוחן של בחור חסידי אמיתי הוא לא כשיש משגיחים ומבחנים, אלא כשאין את כל אלו, האם גם אז הוא נאמן לדרכו ולרבו, או שבצר לו יפנה אל המסך בקטן\גדול...
הבהרה: אכן שנת הקבוצה איננה מתאימה לכולם, ויש כאלה שעבורם היא אפילו הרסנית במידת מה. ולכן הישיבה מחפשת בחורים "מצויינים" - כאלה שאכן שומרים סדרים ויש להם לחלוחית חסידית, כדי שכשיבואו לא יפלו ברוחם יקנו סמארטפון ויתחילו לראות סרטים. המסקנא אם כן ממכתבך היא לא שיש לבטל את מוסד הקבוצה, אלא להודיע שהוא לא נועד עבורים בחורים כמותך - שומרי סדרים, אך מפחד המשגיח וההנהלה, ותו לא.

12. כל אחד כותב על מצבו שזה מגלה איפה שהוא נמצא
(2019-06-14 16:00:40)
יש בחורים שמתעלים ובשנת הקבוצה הולכים מחיל אל חיל ויש לצערינו בכיוון אחר.
ידוע הסיפור על חסיד ששאלו רבו ביחידות מה מצב החסידים בעירו וענה דברים טובים. רבו נתן לו 5 רובל. לאחריו נכנס חסיד מאותה עיירה וכשנשאל ענה והציג את כל הכביסה המלוכלכת. הרבי נתן לו 1 רובל. לתמיהתו על כך שחבירו קיבל 5 רובל על אף שלא אמר את כל האמת, ענה לו רבו: מה קורה בעיירה אני יודע. רציתי לדעת איפה אתה מונח. חברך רואה את הדברים הטובים כי שם הוא מונח ולהיפך אתה.

13. נראה שאתר זה מעוניין בפרסום מכתבו של הבחור. היינו שהאתר נגוע ומנסה להסתיר את מלחמתו בקבוצה וכו'
(2019-06-14 16:02:42)

14. המכתב של הרב לוין רק מוכיח את גודל הניתוק.
(2019-06-14 16:09:30)
גם פעם היו בעיות, אבל היתה תועלת. כבר שנים רבות שהקבוצה היא מקום שמדרדר ברוחניות את רוב הבחורים ומשחית גם את הישיבות הגדולות - הבחורים בישיבות רואים את פריקת העול וההפקרות בקבוצה וזה נתפס אצלם כ'שלב הנעלה ביותר'.

15. בחור בן 20
(2019-06-14 16:17:25)
שלום וברכה, גם אם יש בעיה בהתנהלות הישיבה , תמיד יש את האפשרות לפנות להורים ע"מ שיעוררו ויטפלו בעניין. למה רק כעת נזכר להעלות את העניין ?( ואני לא מקטין את הבעיה) .ד"נ בחור בן 20 צריך לקחת אחריות על חייו, זה שאין מספיק מעקב או השגחה צמודה על הבחורים כמו בישיבה גדולה/ קטנה היא מהסיבה שהבחורים שמקבלים את האישור ל"קבוצה" היא בדיוק מהסיבה שאלו בחורים שיודעים את דרכם וכיצד נוהגים / צריכים לנהוג. לא כל החיים יהיה להם "שומר" צמוד!! זה שהבחור הנ"ל "נפל" לא מעיד על הכלל.
הבן שלי היה בקבוצה לפני מס' שנים מועטות וחזר עם כוחות וחיות של קדושה !
זה נכון שיש נסיונות אך הם תמיד נמצאים בכל מקום וכל אחד מכיר את עצמו...
בחור יקר, אם ראית שאתה בירידה רוחנית, מדוע לא לחזור לארץ? במקום להכפיש את הישיבה , רבניה, ואת המנהג שיסד הרבי. הרבי לא ידע מה הוא אומר חלילה???
אני מאמין שכל בחור שנמצא ב770 (גם אם לא בדיוק נמצא ולומד) עדיין הוא סופג קדושה ובע"ה זה ישפיע והוא יתחזק . בהצלחה לכולנו בחינוך ילדינו

16. 10 בחורים המגיעים לשיעור הכללי של ראש הישיבה
(2019-06-14 16:32:20)
איני תלמיד בישיבה, אמנם כל פעם שיש שיעור כללי בישיבה, מראש הישיבה הראשי, והשיעור נמסר ברמקול כדי שבכל 770 יוכלו להקשיב לו, ויושבים בשיעור הזה 10 בחורים, ולפעמים 15. הלב נימס לראות זאת כל שבוע ושבוע.
האם זה מראה על המצב של הקבוצה?

17. תגובה 12 כל מילה בסלע!!!!!!
(2019-06-14 17:01:19)
בחור בקבוצה זה בחור שעבר 6 שנות ישיבה וזה בחור שהוא רגע לפני חתונה. במילים אחרות- ילד גדול!! אז זה אומר שהוא צריך לקחת אחריות על חייו!!!!!!!!
תמיד אפשר לשפר. ואת הבעיות לתקן. אבל אם בחור מרגיש ירידה אז במקום להאשים צריך לקום ולעשות מעשה. ולא להצדיק את חטאיו שעשה אותם בגלל מישהו...
כשמוציאים כזה מכתב זה כאילו יוצאים נגד דעתו הקדושה של הרבי. ושוב, יכול להיות שזה לא מתאים לכולם ויכול להיות שנישתנו הזמנים וצריך לחשב את כל המערך של הקבוצה בצורה קצת שונה. אבל לא חלילה להגיד לבטל את הקבוצה. כי הרבי ייסד את הקבוצה!

18. לא כולם צריכים לנסוע. נקודה.
(2019-06-14 17:15:18)
יש כמה וכמה מענות של הרבי, ששולל בפירוש את הרעיון שכל בחור ייסע לקבוצה. וכמה מענות (הן בכתב והן ביחידויות שפורסמו) שבחור שנמצא שם ואינו לומד, אסור לו להישאר שם על פי הלכה.
את זה שוכחים משום מה לומר ולהראות לבחורים (ולהורים).
ועדיין, לענ"ד, מי שלא היה בקבוצה, חסר אצלו חלק חשוב מאוד בהתקשרות לרבי, ואינני מכיר דרך אחרת להשיג את זה מלבד להיות ב770.
רק שכנראה, לא תמיד הצר שווה בנזק המלך.

19. קבוצה בארץ ב770 בכפר או בליובאוויטש ברוסיה
(2019-06-14 17:18:49)
כנראה שצריך לבנות בארץ פלטפורמה מיוחדת שבה הבחור יהיה פרוש מעולם הזה למשך שנה אחת בלי טלפונים,בלי לבקר את ההורים בשבת חופשה, בלי חופשות בכלל, נקי יהיה לישיבה שנה תמימה להתקשרות שנה שבה יהיה שקוע כולו בלימוד חסידות ונגלה.

20. ל-1
(2019-06-14 17:25:24)
כל מילה בסלע.
הרעיון של תגובה 12 - לפיו בחור שקשה לו שיחזור ארצה - מנותקת מהמציאות, לא נראה לי שייתכן שילד בן עשרים (כן, זה עדיין ילד!), שכל כוח ההתמודדות שלו זה בגלל הפחד מההנהלה ולחץ חברתי - יהיה מסוגל לעמוד מול מכבש הלחצים שיופעלו עליו. בל נשכח שעצם חזרתו מקבוצה הוא מודה בעצם שהוא נכשל. קשה לאדם לעמוד מול עצמו ולומר 'נכשלתי', ובוודאי שלא לעשות מעשה המצהיר על כך.

21. 9 ו 12
(2019-06-14 17:28:34)
צודקים! אם אתה מספיק חכם ובוגר להעביר ביקורת ולהרגיש הדרדרות, אז קח את עצמךבידיים במקום למצוא תירוצים
היינו שם וראינו זאל מלא עם בחורים שלו
מדים!!!
ואם ״להעריך״ מחדש את הוראות הרבי ח״ו, שה׳ ישמור מה עוד יעריכו כ״עבר זמנם״

22. חזק וברוך!
(2019-06-14 17:30:24)
פשוט צודק!!

23. 9 12 18 מה תגידו
(2019-06-14 17:44:11)
כשהבן שלכם(היל''ת)יחזור 'הפוך' אחרי קבוצה?? גרויסע צדיקים

24. זה לא קשור לשנת הקבוצה
(2019-06-14 17:58:04)
זה קשור למה שהיה לפני הקבוצה ,
חבל שנותנים כאן במה ליוצאים מן הכלל
(שחייבים לטפל בהם כראוי,ולקרב אותם בבחינת ימין מקרבת)
לפני ג׳ תמוז 25 שנה אחרי , אנחנו רואים ב״ה את הדור הצעיר איך הילדים והבחורים מקושרים
לרבי בחבלי עבותות של אהבה לאין קץ, והנהגתם בהתאם
שומרים על קלה כחמורה , ועוד ועוד
מה הטעם להתעסק עם אלה שבעצם צריכים חיזוק ,
ואינם משקפים את התמונה הנכונה ואת המציאות האמיתית.

25. צריך הכנה
(2019-06-14 17:58:51)
אם כדברי כל המפילים את האחריות על הבחור בלבד, והאחריות היא אכן עליו בלבד, הוא זה שצריך לדרבן, ללמד, לשמור, ולענות בעצמו לעצמו על כל השאלות והקשיים הן בגשמיות והן ברוחניות, אם אכן זה כך, והוא אמור להתמודד גם עם קשיים גשמיים וריחוק מהבית וגם ברוחניות עם סדרים לא סדרים שהוא צריך לעמוד עליהם בכוחות עצמו, ונסיונות לא פשוטים מסביבה בה הוא חי ברשות עצמו. יש לי על כך שתי שאלות, א. מדוע אנו ההורים צריכים לשלם סכום גבוה כ"כ על תמורה מועטה כ"כ? ב. מדוע אין הכנה מספיקה בישיבות לפני הנסיעה לקבוצה, הכנה והסבר לבחורים לפני מה הם עומדים, מהם הנסיונות ומהי הדרך לעמוד בהם. ההכנה היחידה ששמעתי עליה היא דיבור(חשוב מאוד!!!!) על גודל הזכות, אך כשבחור עומד מול המציאות אחרי שהקסם הראשוני פג, מעבר להאשמה עצמית על כך שאינו מנצל את הזמן כראוי הוא לא באמת יודע מה לעשות ואיך להתמודד. מחנכים, קחו לתשומת ליבכם!!!

26. יש מענה מתשל"ד
(2019-06-14 18:13:25)
שבו הורה כ"ק אדמו"ר, שאם אין ה'קבוצה' מוסיפה ביר"ש - אין ענין כלל לשלוח בחורים ל-770, ואין שום היתר ליציאה מאהקת"ו לשם כך.
כל מילה מיותרת!

28. חבל שאין אפליקציה כזאת
(2019-06-14 18:56:31)
שיודעת להבדיל בין מגיבים אינטרסנטיים לבין הורים ותלמידים שכותבים את התגובות בתמצית דם לבם. כי אז הי' מתברר לכאורה שמגיבים כאן תמימים והורים שמביעים כאב עצום מתמצית דם לבם, לעומת בעלי אינטרנס מהצד השני.
נכון בהחלט שיש בחורים שנולדו עם טבע מיוחד ועם חסידישקייט בעצמות. על זה מגיע קרדיט להורים ולקב"ה שהם השותפים ביצירת הולד.
התורה על הרוב תדבר. כואב הלב לראות תגובות כאובות שנכתבו על ידי תמים או ההורים שלו, ומנגד תגובות של זילזול ואטימות, על גבול האכזריות ממש.
יש ב-ע-י-ה אמיתית, הבעיה רחבה מאוד באחוזים גבוהים ה"י. מקומה של בת יענה בחיק הטבע ולא בניהול סדר יום של תמימים. צריך להתמודד עם הבעי' ולא לטמון את הראש בחול.

29. ה"קבוצה" לא מתפקדת
(2019-06-14 18:59:12)
ואינו דומה המצב למה שהיה קודם ג' תמוז,וכל מי שבעניינים יודע שמי שחינוכו והתקדמותו של בנו חשובה לו ,ישאיר אותו בארץ ,אפשר להתחיל ללמוד הסמכה לרבנות ,אני שלחתי את בני לסמיכה "עיון ההלכה" בירושלים ולמד שם בשקידה והתמדה הלכות שבת.

30. כמה כואב..
(2019-06-14 19:03:49)
זה מה שקורה כשהחינוך להתקשרות לרבי היא כפי שהעניים שלנו תופסופת פה מתחילה הבעיה ולכן כאן היא נגמרת.

הבעיה האמיתית היא זה ששנים ההתנהלות של הנהלת הישיבה ב770 הייתה מזוויעה ולצערנו (לי אישית נראה שזה היה ממניעים פולטיים) הייתה שתיקת כבשים ועכשיו שיש באוויר ניסוי של שינוי פתאום כולם התעוררו להם איפה הייתם עד עכשיו?!

אפשר לשנות אפשר לתקן. בידנו הדבר השאלה האם רוצים.. אוו שרוצים לסגור את הקבוצה וזהו!

32. ארור מכה רעהו בסתר
(2019-06-14 19:16:48)
זה מה שהרבי אומר על פשקויל של בחור או של כל מי שיהיה שלא חותם את שמו,
ואני לא מבין איך פותחים דיון, עקב פשקויל שכרוך בארור.
יצחק ל

33. הבעיה היא זה לא הקבוצה. זו ההנהלה
(2019-06-14 19:24:49)
בקבוצה בחורים יושבים מדי יום בהתוועדויות ושיעורים של ר' יואל והולכים אליו מדי שבת.
בקבוצה בחורים מגיעים לאהל וכותבים לרבי תמידים כסדרם.
בקבוצה בחורים לומדים ללא בין הזמנים ושבתות חופשה.
ישנה בעיה אחת, והיא שההנהלה לא יוצרת לו"ז שהבחורים יהיו מחויבים אליו (בשנה האחרונה ר' יואל החל לצור שינוי בסדרי הלימוד של חסידות ובאמת רואים בזה שיפור עצום). הפתרון הוא לא לבטל את קבוצה, כ"א לנהל אותו בצורה מושכלת (וזה כולל גם מערכת קבלה מדיוק כמו שקיימת בכל ישיבה).
מעבר לזה, שהיה אצל הרבי מועילה לכל אחד, ולא חסרים סיפורים על בחורים שהתעלו בשנה זו.
וחוץ מזה, במה תועיל השארותם בארץ באם אין מסגרת מסודרת לתמימים?

34. המצב רק הולך ומשתפר
(2019-06-14 19:40:44)
בחמישים שנה האחרונות למיטיב ידיעתי ההנהלה הגשמית והרוחנית רק משתפרת, אם לפני חמישים שנה היה צריך ליסוע לקבוצה, וג’קי כד וקו וכו שצריך ליסוע היום,
בלי הרבה סברות לוגיקה פשוטה,
נכון שלמרות כל השיפורים, עדיין המצב בסטנדרטים נמוכים מאוד,
אך עם כז ׳בוקר טוב אליהו׳ המצב לא השתנה מצד הנהלת הישיבה כך שאין שום הצדקה לשנות את נהלי הנסיעה,
כמובן כמו שכתב הרבי כבר אז, שכול אחד יעשה חשבון נפש עם עצמו ויראה האם זה כדאי,
באופן כללי, כמו שכול בחור הולך לישיבה קטנה, גדולה, שפתח הרבי הרשב, יש את המסגרת שהרבי פתח, ׳קבוצה׳ שנה חשובה מאוד, וכן בהחלט יש היום יצר הרע, וצריך להתמודד עמו,
אך כנל, זה לא דבר חדש, מאז חטא עץ הדעת (בערך)
יישר כח לרב לוין על הדברים המחזקים!!

35. לכל המבקרים את התמים
(2019-06-14 19:47:37)
קצת צניעות וענווה, פחות התנשאות ואטימות לנשמה שצועקת, אתם לא נשמעים אמינים, אתם נשמעים חסרי אחריות וחסרי רגישות.

36. מכיר את הבחור שכתב את 'הטור המזעזע'
(2019-06-14 20:09:49)
הירידה שלו התחילה כבר בישיבה הוא היה קורא ספרים חיצונים בשופי
פשוט לא לענין לתלות ב770 את הבעיות האישיות שלו

37. עד מתי!!
(2019-06-14 21:32:13)
כל תשובה שיתנו כאן אינה נכונה.
צריך את הרבי בגשמיות.

38. ההבדל הגדול בין קבוצה תשכ"ב לקבוצה של עכשיו
(2019-06-14 21:39:32)
שאז ראו את הרבי ועכשיו לא רואים את הרבי (יש אומרים זי"ע ויש אומרים שליט"א, אין נפק"מ לעניין זה כי אנחנו בעיני בשר, מצד הגוף והנפש הבהמית לא רואים את הרבי מכל מקום). וזה מה שהחזיק את הבחורים שנה שלמה, שראו את הרבי ושמעו את הרבי וממילא חיו רבי ופחדו לעשות דבר שהרבי לא היה מסכים לו.
אבל תלמידי הקבוצה כיום לא רואים את הרבי, ואפילו אם יודעים שגם עכשיו הרבי כאן (בגוף גשמי או ברוחניות, גם בזה אין נפק"מ למעשה בפועל) זה לא מספיק בשביל להחזיק את הקבוצה.

גם לא עוזר שהבחורים הם כבר בני 20 ואמורים להחזיק את עצמם. קודם כל גיל 20 זה עדיין גיל צעיר, וחוץ מזה לא כל כך קל להסתדר לבד ולהחזיק את עצמו כאשר נמצאים שנה שלמה במדינה זרה, רחוק מהמשפחה ומכל הדברים אליהם התרגלו, ללא שיהיה מישהו בוגר שאפשר לדבר איתו ולקבל ממנו תמיכה. גם הבחור שכתב את המכתב ציין שככל שניסה לדבר עם אחד הרבנים לא הצליח ופשוט אין עם מי לדבר שם.

הפתרון הוא כמובן לא לסגור את הקבוצה ומצ שני גם לא לסנן בחורים שמתקבלים. הפתרון הוא לתכנן עד הפרט האחרון איך אנחנו ממשיכים את מוסד הקבוצה בתנאים הנתונים, וביחד עם זה נותנים לתלמידי הקבוצה תנאים גשמיים ורוחניים ברמה הכי גבוהה, צוות שאכפת לו ושתמיד אפשר לדבר איתו ולקבל תמיכה, וכמובן התקשרות לרבי ברמה שאי אפשר לקבל בשום נקודה אחרת בעולם.

39. למגיב 13
(2019-06-14 21:45:31)
אם תלמד את ההיסטוריה של הישיבה תבין לבד למה לא יושבים אצל רשז״ל ולמה עשר כן יושבים שם

40. הבעיה היא ההנהלות בארה"ק
(2019-06-14 21:58:01)
אפשר לבוא בטענות על ההנהלה, והטענות נכונות.
אבל לומר שבגלל שלא היה לו את מי לשאול/לא היה מי שהתעניין/לא היו מבחנים, הוא קנה סמארטפון ורואה סרטים, זה מגוחך מאוד.
וזה מראה איזה סוג בחור הוא היה לפני קבוצה.
ואם כבר הטענה היא על ההנהלה בארה"ק שלא חינכה אותו כמו שצריך

41. זה מכתב תגובה שהתפרסם לאחר המכתב של אותו בחור
(2019-06-14 22:00:02)
ב"ה
ראשית כל לפני שאתייחס למכתב עצמו, נפתח את הנושא הכה מהותי הזה – שנת ה'קבוצה'.
שמעתי בשם הרב שימק'ע לזרוב )ואל תתפסו אותי על האדם..(, שבאחת השנים בהם למד בישיבה המרכזית
– 770 ,הנהלת הישיבה הביאה מזון שאינו בהכשר שלנו. חברו להם יחדיו מספר חברים וערכו הפגנה,
במהלכה תבעו מהנהלת הישיבה לשנות את המצב.
איני יודע באיזה אופן התנהלה ההפגנה, בברוטליות או עדינות, אך מה שבטוח שהרבי התייחס לזה באחת
ההזדמנויות הקרובות למאורע ואמר שעל הבחורים מוטלת החובה לציית בקבלת עול מוחלטת להנהלה, להיות
ממושמעים בצייתנות, לאכול את המוגש להם וכמובן שחובתם היחידה והעיקרית היא לעסוק אך ורק בלימוד
התורה.
כמובן שבהזדמנות הבאה דיבר הרבי אל ההנהלה ותבע מהם למלא תפקידם על הצד הטוב ביותר, ולא למעול
בכהוא זה בפיקדונות היקרים שניתנו לידם.
אין זה סוד שקבוצה היא שנה מאתגרת, לעיתים צריך להתמודד עם מצבים שונים בפניהם לא עמדנו קודם
מעולם, כשהמצופה מאיתנו הוא כמובן לבחור בטוב ובאמת.
מדובר על שנה בה שוהים הרחק מהסביבה החמה והטבעית, שנה שבה במידה מסוימת מסתגלים לחיים
הבוגרים והתקינים, שנה שמצפים ממני לבגרות כלשהיא.
אבל בל נשכח את המטרה העיקרית שלשמה באנו לכאן, לא באנו ל'מסע הישרדות', להוכיח שאנחנו מסוגלים
לשבר את העצמיות והאנוכיות )למרות שגם זה קצת קורה כאן השנה(, כי זה טירונות בצבא תעשה יותר טוב,
באנו מתוך מטרה ברורה: לשהות במחיצת כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, ללמוד בבית מדרשו ולחיות
אותו ואיתו יום יום, כל רגע ורגע ובכל שעה ושעה. וברגע שנכניס לעצמינו את הנקודה הזו נקלוט שאיננו
מסכנים ולא באנו הנה לסבול, באנו בשביל להתחבר ולהתקשר לאבינו רועינו הנצחי והאמיתי.
ובאותיות פשוטות: הפנמת העובדה שבאנו לרבי, רבי חי פעיל ואקטיב כאן ב770 ,נותנת לנו את הכח לצלוח
כל התמודדות שהיא.
שאלו את אחת מנשות השלוחים: מילא כל ענייני השליחות, אך אינך חוששת על חינוך ילדיך? כשרואים סביב
את כל המראות, כשחיים כל היום עם מקורבים שאינם מקפידים כמונו על קלה כבחמורה, שמא לא תינזק
נפשם בהמשך מכך? כמו קומקום שבתחילה עוד המים מבעבעים וחמים אך כעבור כמה דקות מעת קפיצת
הלחצן, הם מפשירים ומתקררים..
כשהשאלה הופנתה לרבי השיב כי אכן המים מצטננים בשעה שהמכשיר אינו מחובר לחשמל, אך כאשר הוא
מחובר הרי נשאר בחומו..
תמימים, הפנימו את הנקודה, אם אין רבי פעיל בחיי היום יום שלי בקבוצה הרי שכל מילה במכתב הקשה הזה
הופך לנכון ומוצדק, אך כשיש רבי, שיורד לתפילות, שמרעיף ברכות, הרי מתגלה ה'אתה בחרתנו..
ורוממתנו', וזיכנו לשהות במחיצת קודשו לשנה תמימה ונפלאה.
כשנקודה זו פעילה הקושי מתגמד, ועד שנעלם. כי אני חש בזכות הגדולה לחיות עם הרבי, קרוב מתמיד.
ולגופם של דברים, מסכים הנני עם דבריו של הכותב, שברובם משקפים את המציאות הכואבת )אם כי נכתבו
מעט בהגזמה, כדרכם של מכתבי כאב לב(, אך את ההנהלה כאן )קרי האנשים המנהלים כל עוד לא יוחלפו(
לא ניתן לשנות.
ומוטב ישתמש במעשהו של ר' בערק'ע וולף, כשבא' הפעמים בהם לא היה מזון בישיבה בלוד, הפגינו

הבחורים כנגד הנהלת הישיבה - בהוראת הרבי - באמצעות אמירת תהלים, ראה אותם ר' בערק'ע והחליט
להצטרף אך הוא לאמירת התהלים למרות )ואולי מכיוון( שהיה ה'מנהל גשמי'.
נקודה נוספת אל הכותב עצמו:
לא כל הבחורים הגיעו מישיבות מגוונות באוכלוסיותיהם. ישנם כאלו שמעולם לא נתקלו קודם בישיבה בבחור
'פחות חסידי' וגם כשהיה כזה מיד קוטלג הוא בתור סוג ב'. וכשמגיעים לקבוצה וקולטים שיש בחורים עם
השקפות אחרות, יש עולם גדול וקורץ )או בעצם קרוץ..( בחוץ, אז מגיעה הנפילה הקשה והכואבת..
כי פתאום צריך להתמודד.

אל תיתן להתמודדות להפיל אותך!

אל תיתן למחסור גשמי או רוחני לטשטש את יכולותיך ולהורידך מטה מטה!
נכון התמודדות ונפילה זה קשה וכואב, אך האם נדמה לך כי תמיד יבואו הרבנים להרים וללטף? האם גם
בבוקר שאחרי החתונה תצפה שחמיך או אביך יבואו לוודא שאתה לומד חסידות לפני שחרית? מה אז תיפול?
מוטב תמעד בקבוצה, תנער את האבק, תתנקה ותחזור שוב להמריא מעלה מעלה.
כאותו תינוק קטן שאך לומד ללכת. כלום יתייאש התינוק כשלא יצליח באומרו: "אין בי את היכולות ללכת"?
או שמא יוציא מכתב מרגש בו יתמה מדוע 'אחרו פעמי מרכבותיו'? כל בר- נש מבין שהדבר מופרך – ככה
לומדים ללכת, הולכים פסיעה, נופלים, זוחלים, מתאמצים, ובסוף מצליחים. כך גם בבית ספר. בישיבה קטנה.
בישיבה גדולה. בקבוצה ואפילו אחרי חתונה. נופלים. קמים. מתנערים. מתמנפים..
דא עקא טענותיך נכונות. נפלתי. הכיצד ימצא בי הכח להתרומם?
ופה טמון הסוד הגדול. לקבוצה לא הגענו לבד. הגענו עם עוד 399 בחורים, חלקם הגיעו מאותה הישיבה שלך
וחלקם מישיבות אחרות, אך המשותף לכולם הוא האידיאל שהוחלט ביום בו דרכו רגלינו על מפתן הכניסה:
להעלות ולהתרומם, לתת שנה של ניצול והתמסרות.
ומי יבוא ויזכיר לנו החלטה זו? מי יעורר את כוחות ההצלחה הרדומים שבנו? התשובה פשוטה: החברים!
החברים שבאו איתי, מכירים אותי, יודעים על התמודדויותיי וקשיי ומשתדלים לעזור בכל המצטרך.
אך השבוע התקיים כינוס מיוחד לתלמידי הקבוצה, במהלכו התוודענו לעובדה לפיה לכל בחורי הקבוצה יש
לפחות חברותא אחת ביום, כשרובם הגדול כמובן עומדים על רוב חברותות ביום בכל התחומים.
זכינו לנסוע לקבוצה עם חברים נפלאים שתומכים ומעודדים, כאלה שיודעים שנפילה אצלי היא דבר זמני,
כאלה שיודעים ודואגים להזכיר ולעזור, כי כולנו כאן מאותו אידיאל ולאותה מטרה.
אז אליכם הורים יקרים, שבנכם עולה בשנה הבאה לשנת הקבוצה:
אל תשאירו אותו בארץ, אל תשלחוהו לשום בית חב"ד ואל תחתנוהו קודם זמנו, וודאו: א. כי לבנכם יש רבי
בראש, רבי פעיל, רבי שיגרום לתמים שלנו לרצות לגרום לו נחת רוח, ב. וודאו כי לבנכם ישנם חברים טובים
ואהובים, כאלה שיוכלו לתופסו ולעוררו, אם בהתוועדויות, אם סתם באמצע היום או הלילה.
כי בתנאים אלו הרי שיש לילדכם מה לעשות כאן שנה הבאה! ובעז"ה חייו ישתנו לצמיחה ועלייה )אפילו
שהיה בלי רבנים צמודים..(.
ובעדות אישית שבכל שנה בקבוצה יש קבוצה גדולה וברורה שמצליחים להתעלות בשנה הזו מהסיבה
הפשוטה ביותר: הם מחזיקים ומחזקים איש את רעהו. בדוק ומנוסה..

אל תשחקו בנשמתו של הילד, כי בנפשו הדבר, העניקו לבנכם את הזכות והאפשרות לשהות שנה תמימה
במחיצת קודש, אולי דווקא שנה זו תעזור לו לצלוח התמודדויות קשות פי כמה בהמשך החיים...
אחינו לקבוצה ע"ט: אתה מוזמן להצטרף אלינו, לשבת איתנו בהתוועדויות, לקבוע איתנו חברותות, לזרוק את
המכשיר להתעניין בלימוד, ובעז"ה לעלות ולהתעלות, אף פעם לא מאוחר!
לסיום נביא את דבריו של א' הרבנים שנאם בכינוס השבוע:
תמימים, גדלתם ילדים מפונקים, התרגלתם שפארבריינגען זה בתרגום מאידיש - 'לבלות' – בילוי חסידי.
גדלתם שלשבת ולהתוועד זה כיף, ונקודת הענין היא שיהדות בנויה על להנות מהיהדות שלנו. אפשר לשבת
ולהטיף מוסר ולתת בראש עם עונשים אבל באמת שהפרס הגדול הוא פשוט להנות מהיהדות שלנו. האפשרות
לשבת ולהתוועד. להנות מהחיים שלנו בתור חסידים וזה לא עונש או סחיבת עגלה.
בחיים לפעמים אכן צריך להתמודד אבל הבסיס שאנחנו נהנים וכיף לנו. זכינו להיות בקבוצה כיף לנו. אנחנו
לא מסכנים ולא מתמודדים, פה ושם יש התמודדות אבל הבסיס שבאמת כיף לנו וצריך להנות בחיים.

כי הזורעים בדמעה ברנה יקצרו!
תודה רבה, באם אפשר להעביר לכל החברים והמכרים

42. למגיב 34
(2019-06-14 23:00:10)
א) ובשביל 10 אלו, המיקרופון מועיל?
ב) ובשאר הזמן יש מאות שיושבים ולומדים. והיכן עוד מאות הרשומים בישיבה?

43. אז תכלס. מה עושים?
(2019-06-14 23:19:34)
אפשר להמשיך להיות אטומים ולא להקשיב לנפש שצועקת. מה תכלס עכשיו צריך לעשות????

44. נשגב מבינתי איך הכותב הנכבד עוסק בחינוך אם הוא
(2019-06-16 00:33:34)
לא מצליח להבחין בשינויי הזמנים, התנאים והדורות.
עם ניתוק כזה, לא פלא שהמחונכים מתנתקים

45. שנת הקבוצה היא רק הטריגר...
(2019-06-16 01:23:51)
היא מגיעה בגיל קשה כל כך, בזמן של חושך כפול ומכופל, "גלות בתוך גלות בתוך גלות" כדברי קודשו ג' תמוז מ"ב.

מי יכול להתמודד עם כל זה לבד??
או שאתה אכפתניק מקצועי (ונשאר זאב בודד ב770 בין שועלים שמהלכים בו)
או שאתה מדחיק ומדחיק ובסוף זה מתפרץ בתוכך או מחוץ אליך בצורות שונות (וירידה מהדרך היא התפרצות סבירה ל"ע)

אבל השאלה היא שוב - איך אפשר לבד?! אי אפשר לבד !!
אנחנו לא לבד, נכון, מה הוא בחיים וכו' והרבי רק עבר כמה בלאקים מ770, אבל בשביל בחור בגיל סוער כזה זה לבד ! לא משנה כמה ההורים אוהבים שולחים מתנות עם אורחים מארהק, לא משנה כמה מדברים, לא משנה כמה מחייכים במבצעים. הבחור תלוי בחבריו לקבוצה ובהנהלת הישיבה וכו' ומושפע מכל מה שרואה משם.
כבר שמעתי על ההוא שכבר חזר בתשובה, ששרף ספר חסידות שהיה כתוב עליו זיעא. מישהו דיבר עם התמימים שנחשפו לזה? מישהו דאג לסטור לו על שתי הלחיים ולהראות לתמימים שאבא שלהם חי וקיים וצריך לתבוע את כבודו?
אף אחד.
אנחנו כהורים ואנשי מקצוע צריכים להתעורר, משגיחים ומשפיעים צריכים להתעורר, הנהלת הישיבה כמובן, כל מי שנוגע לו בבת עינו של כק אדמור נשיא דורנו התמימים צריך להתעורר.
אל לנו לבטל חלילה את שנת הקבוצה, צריך להילחם העשבים השוטים ולתמוך בתמימים. אנחנו כבר לא שוברים בקבוקים על הראש בפברענגעןס וחאניע מרוזוב עה כבר לא מתוועד עימנו.
אז למה שנצפה מהתמימים שלנו לעור של פיל ולהצליח לתהמודד לבד עם הכל?!??

עשו כל שביכולתכם !! הכל הכל !! כולל הכל !! כדי שילדנו ירגישו יחד ירגישו חסידים משפחה, גם אם זה ידרוש מכם להתנהג כמו משפחה !

46. הבחורים "האחראים" שבקבוצה
(2019-06-16 01:30:58)
לא מזמן שמעתי על פולמוס בוואצאפ בנושא הזה. משפחות שמארחות טוענות שהבחורים מגיעים לקידוש כאשר כבר הסתיימה הסעודה... הם פשוט קמו מאוחר..
גם בסעודת היום, נאלצות המארחות להגיש ספיישל לבחורים עם העיניים הטרוטות כאשר סעדתם הסתיימה.
מדברים שם על בחורים ללא סדרים- אלו שנחשבו לשפיצים למשל בישיבה בצפת...
אין הנהלה חזקה שם !! לא רואים את הבחורים ממטר!!!

48. קורא ובוכה
(2019-06-16 01:59:01)
המום מהרוע הצרוף של על המתחסדים על חשבונו של בחור צעיר במצוקה, והכל בשם ההתקשרות והחסידות, אולי אם בהתוועדויות המשפיעים היו פחות מדברים על 'התקשרות' מזוייפת ויותר על יראת שמים ומידות טובות אז לא היינו קוראים כאלה הערות 'ארסיות' במסווה של חסידות והתקשרות נגד צעיר מבולבל, וחושבים יותר כיצד להקל עליו ולהחזירו למוטב, ודרך זו היא בטח לא הדרך.

49. בתור אברך מקבוצה סה
(2019-06-16 02:07:01)
מה שהיה לנו זה מלחמות על האבן, מלחמות על חלוקות דולרים ובעיקר תחושת ריקנות. פשוט הרגשה של כלום כלום. מי שלא היה שם לא יבין, הוא יכול להמשיך לצטט את הרבי משנת כב....

50. 'בואו ונחשב חשבונו של עולם'
(2019-06-16 02:13:49)
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, 'רעיא מהימנא' אמיתי, ידע, ראה צפה והתכונן לימים אשר 'חושך יכסה ארץ', ו'אין אתנו יודע עד מה', ונתן הדרכות ברורות ומפורטות כיצד לכוון לדעתו הקדושה ולהכוונה העליונה, ולפענ"ד כאן מתאימה הוראתו הק' ע"ד העניין ד'משפיע - עשה לך רב', שמהותו תוכנו ועינינו הוא בדיוק למטרות מעיין אלה; לא הכל בליובאוויטש שחור או לבן, דבר שעלול הי' לגרום להיסחף למקומות וקצוות לא רצויים - לולא הכונת והוראת רבינו זי"ע, כפי שקראנו היום בש'ק ''עשה לך רב - וצא מן הספק''! המשפיע האישי שלך [שהעמדת לך בוודאי, אם נפילותך הרוחניות כה נוגעות לך...] הוא האדם המתאים להורות לך לפי מצבך הרוחני את המעשה אשר יעשון, וכפי שאמר כמ"פ כ"ק רבינו זי"ע כי תהי' לה'עשה לך רב' סייעתא דשמיא מיוחדת לכוון לדעתו הק' של הוד כ"ק אדוננו מורינו ורבינו נשיא דורנו זי"ע, ולהרוותו אך רוב נח"ר תכה'י נס'ו.
א' התמים, המרכזית, אהקת'ו

53. מצחיק שיש כזה דיון שאנשים בכלל לא מכירים באמת את העובדות..
(2019-06-16 02:59:53)
רוב הפעמים קבוצה זה שלב של "יתבררו ויתלבנו הדברים", מי שחסידי מתעלה ומי שתמיד חיפש לצאת מוצא שם ביטוי לתאוותיו. לא יעזור לדחות את זה בעוד שנה (עדיף שהרמה הרוחנית והשאיפות שלו יתגלו אחרי שיתחתן?..). מקרים של בחור שהיה באמת חסידי וירד משמעותי הם באמת נדירים!

54. הגישה הלא נכונה
(2019-06-16 03:30:40)
לצערנו אחד מבנינו עזב את הישיבה לפני כמה שנים, ומאז אף לא אחד מצוות הישיבה התקשר אלינו ההורים להתעניין מדוע עזב ולא ניסו אפילו לקרב אותו ולשכנע אותו שאולי בכל זאת ינסה עוד קצת להגיע לישיבה. יצרנו קשר עם שלוחים שהם גם מנהלי בית חב"ד שינסו לקרב אותו ואף אחד לא טרח בכלל ליצור אתו קשר. הרי בעצם תפקידם של השלוחים הוא לקרב. האם כך הם ממלאים את השליחות?

55. למגיב 43
(2019-06-16 03:50:49)
אתה צודק בדבריך, אבל האם שמת לב, שהבחור כותב שהוא ניסה שוב ושוב למצוא מישהו לדבר איתו - ואין עם מי לדבר!!!
אם קשה לך להאמין שזה נכון - כנראה שזכית שיש לך עם מי לדבר, אך דע לך שזה המצב אצל רבים וטובים, שפשוט אין עם מי לדבר או להתייעץ ואין בנמצא משפיע שמסוגל להקדיש לך זמן או אפילו להבין את מצבך ולתת עצה.

56. מבדיקה קטנה שעשיתי
(2019-06-16 04:02:12)
בגדול שום דבר לא השתנה אחרי ג' תמז .
מי שחושב שלפני ג' תמוז כל הבחורים שמרו על הסדרים והתנהגו למופת אז הוא חי באשליה.
שיבדוק אצל אנשים מבוגרים ויקרא שיחות של הרבי שהרבי מדבר על בחורים כאלו.
זה כלל ידוע שבלובביץ צריך עבודה עצמית

57. מה יש לנסוע לקבוצה אחרי ג תמוז? איזו התקשרות? נשמע שמה שהולך שם זה בזבוז זמן מוחלט
(2019-06-16 04:07:48)
בטח כשלאף אחד לא אכפת מהבחורים שם.

58. 24 ו20 שירבו אנשים כנים ואמיתיים כמוכם!
(2019-06-16 04:21:49)
כואב הלב לראות שחשוב פה לכמה התקשרות יותר מאהבת ישראל. אהבת ישראל היא כלי לאהבת ה'!

59. 5 נקודות למחשבה
(2019-06-16 04:24:46)
א. שנת הקבוצה היא שנה חשובה ביותר.

כמי שהיה בקבוצה בשנים האחרונות, אומר בוודאות ששנת הקבוצה היא זו שחורטת לבחור בתודעה שחייו יהיו מוקדשים למלא רצון הרבי.

באם ח"ו יבטלו שנה זו הרי יגדל דור חדש שיקדיש את חייו לקרירה רוחנית או גשמית, ולא יהיה מונח בפשטות שאני לא נבראתי! אלא לשמש את קוני.

ב. המחדל שקיים כיום.

אין ספק שהמצב הוא אבסורדי שאין הנהלה כלל! המציאות שבחור צריך לדאוג לעצמו הן בגשמיות והן ברוחניות והכל לפרטי פרטים.
אין הספקים
אין שיעורים
אין השגחה
אין מבחנים
אין אוכל אכיל
אין הורים מקרוב שיתנו תמיכה (אפילו לכביסות וכדו')
וכו'

חובה להקים קול זעקה שיתכנסו הרבנים וראשי הישיבות ויחליטו לשנות את המצב הקיים.

ג. גם לפני ג' תמוז היה מי שהלך לקולנוע.

ישאל כל אחד את אביו, דודו, שכנו, וכו'. תמיד היו בחורים שהתדרדרו בקבוצה.
מעולם לא הייתה שם הנהלה רוחנית מסודרת.
מעולם לא הייתה שם הנהנלה גשמית מסודרת.
מעולם לא הייתה שם השגחה, הספקים, מבחנים, שיעורים וכו'. כמובן שהיו יוצאים מן הכלל תקופות שונות וכו'. ואעפ"כ לא הייתה כזו מחשבה לבטל את שנת הקבוצה.

ד. ההתחלה היא בישיבות בארץ הקודש.

המצב הוא שבחור שמגיע לישיבה גדולה יכול לעבור שלוש שנים מבלי שיחליף מילה עם מישהו מהצוות.
בחור שבאופן כללי מגיע לסדרים, עובר את המבחנים, ולא עובר על תקנון הישיבה. אין סיבה שמישהו בצוות הישיבה יגש אליו אם לא שהבחור יגש לאחד הרבנים מיוזמתו.

מצב זה שההנהלות לא מחפשות לחנך את הבחורים באופן אינדיבידואלי אלא את האוירה בישיבה בצורה קולקטיבית, גורמת לכך שבחורים אין להם עמוד שידרה, ואם אין להם משגיח על הראש אז אין להם סיבה למה ללמוד ולהתפלל ולהתעסק בעבודת ה'.

ה. מודעות להרס והאסון שיש בסמרטפונים.

ההבדל שיש כיום לבין מה שהיה לפני ג' תמוז לעניות דעתי הוא:
אם פעם כדי לראות סרט היה צריך ללכת לקולנוע (בלי תרגום לעברית...) או לקנות ידיעות אחרונות כדי לדעת מה קורה בעולם החיצון, או לקרוא ספרים עבי כרס כדי להקנות דעות כפרניות.
הרי שהיום הכל יכול להיות אצל בחור בכיס בלי שאף אחד ידע ובחינם.

הרבנים ובמידה רבה מאוד ההורים חייבים לומר לבחורים באופן ברור. שמי שנוסע לקבוצה וקונה לעצמו מכשיר הרסני שכזה, הרי שחייו הרוחניים נגמרו ובאם לא ישים חסימה אין לו סיכוי לכל התקדמות בחסידישקייט, לימוד, ועבודת ה'.

כמו שההורים דוטגים לביטוח בריאות גשמי לפני דילדם נוסע לקבוצה.
עליהם לדאוג במידה רבה ועוד יותר מכך לביטוח רוחני הגנה ועד לשלילה מוחלטת לסמארטפון וטאבלט ומחשב נייד וכו' וכו'

בבטחון מוחלט שעד לקבוצה תש"פ נזכה כבר להתגלות רבינו ויולכינו קוממיות לארצינו.

60. מגיב 50
(2019-06-16 05:15:41)
תגובה הכי שקולה ואמיתית.
והלוואי שהבחורים יצליחו לשמור על עצמם בעניין הטלפונים החכמים

61. זו רק דעתי.
(2019-06-16 05:51:58)
חבר'ה, כל שנה שנתיים נפתחים מחדש הדיונים
בעד קבוצה,נגד קבוצה, כאילו שהבעיה היא עצם הנסיעה
לקבוצה, אמנם יש בעיות בתפקוד ההנהלה, אמנם
אפשר ח"ו לרדת שם לשאול תחתית, אבל אני יגלה לכם סוד:
גם בארץ אפשר, ולא פחות מבניו יורק, בחור ולא רק בחור
אלא כל אדם באשר הוא, גם גוי וכו' כל עוד הוא
בר דעת, מבין או צריך להבין שהחיים הם לא משחק...
היינו: מאז שנולדת היית במסגרת, בקהילה, עשית
כל מה שצריך לעשות, היית מושלם, הבעיה שהכל
היה מובן מאליו, מעולם לא עשית משהו כי חשבת
מה הדבר הכי נכון לעשות, אלא כי פשוט זה היה הסדר,
ואז ברגע שאתה מגיע למקום ששם אין "סדר" אין קהילה מחייבת
אין מסגרת תומכת, פתאום אתה לא יודע מה לעשות, כי מעולם
לא חשבת על זה, תמיד עשית מה שצריך כי כך צריך, כי כך אמרו
לך, היית חסידי, היית מושלם, עד שהגעת לקבוצה... משא"כ אחד שמבין
מה הוא עושה ומדוע, אינו צריך מסגרת כדי שזה יקרה, אלא הוא פשוט
עושה מה שהוא מבין, מה שהוא רואה לנכון שיקדם אותו בחייו,
ובמקרה שלנו, הוא בחור שלומד חסידות, ובעיקר מבין אותה, והוא
מבין מה משמעות חייו וירידת נשמתו לעולם הזה, הוא מבין עד כמה
שיכול מה המשמעות של רבי, נשיא הדור, ואז הוא פשוט פועל בהתאם
ולא משנה איפה הוא נמצא,
גם היום ישנם את אותם שני סוגי בחורים, ובקבוצה הסוג השני,
הוא המצליח יותר, ומובן למה...וגם מובן שאלו בחורים כשרוניים יותר,
על מי מוטלת החובה להבהיר ולהפנים, ולהחדיר את ההבנה הנ"ל
בקרב אותם בחורים פחות כשרוניים, שלא מגיעים להבנות בעצמם?
אין שום ספק שבדיוק לכן אנו שולחים את בנינו ל6 שנות ישיבה,
לתו"ת, שיפנימו את משמעות חיינו (הכי הרבה 120 שנה, צריך לנצלם)
ע"פ דרך החסידות, ושנת המבחן לראות אם הישיבה הצליחה או לא,
היא שנת הקבוצה, ועיניינו הרואות לצערנו, הישיבות פחות מצליחות
מאשר מצליחות...אמנם הייתי שמח אם ההנהלה בקבוצה הייתה
מתאימה את עצמה למצב, אבל בעיה עוקרים מהשורש במקום לטפל
רק בסימפטומים, הפיתרון הוא לא עוד שנת מסגרת, עוד שנת
אי חשיבה עצמית! לפני ג' תמוז כל הנ"ל היה פחות נכון, כי ראינו
את הרבי בעיניים בשריות, וזה נתן לנו תוכן אמיתי לחיות עימו, ולא שעכשיו
זה לא קיים ח"ו, אלא שזקוקים להבנה מיוחדת, שכנ"ל זה תפקידם
של הנהלות הישיבות להחדיר, ומי שאין לו אותה - נופל! ולא משנה
איפה הוא נמצא, אלא א"כ
יקרה נס, ובפרט עם כל פיתויי העולם של היום, בנוגע לפועל, מה עושים
עם שנת הקבוצה, נוסעים, או לא נוסעים?
התשובה פשוטה, נוסעים!!! ותוך כדי מתחילים לטפל בשורש
ולהפנות את האנרגיה למקומות הנכונים.

65. בוגר קבוצה ס"ט
(2019-06-16 11:26:56)
חזרתי באמצע השנה.מסיבה שלא הסתדרתי מראש עם חברותות רציניות.ולכן מסקנתי היא שבחור צריך מראש לגבוע עם מי הוא לומד ואם לא אז שלא ייסע .או חברותא או מיתותא. ויש לציין לשבח את המשפיע היחידי ר' יואל שבא בהתמסרות ובקביעות ללמד שממנו ספגתי איך ללמוד חסידות כמו שצריך ממנו יראו וכן יעשו

66. למגיב 13
(2019-06-16 11:47:58)
אני לא יודע האם אחד שהעיד בבית משפט שלרבי מליובאוויטש אין קשר לישיבה ב770 ראוי שישבו אצלו בשיעור בחורים ממוסד הקבוצה שאותה ייסד הרבי

67. דיי להפקרות, יש פה בעלי אינטרסים שמתפרנסים מהקבוצה
(2019-06-16 11:55:28)
חבל שאף אחד לא שם לב לכסף שמתגלגל כאן ההורים משלמים שכל לימוד מאוד יקר של לפי מיטב ידיעתי 13,000₪ בשנה עם תוספת כל זה כפול 250 תלמידים אם לא יותר יוצא 13,000*250= 3,250,000₪ זה הון עתק,
אשמח שתשלחו כאן את מחיר השכר לימוד המעוכן ומספר התלמידים המעודכן כדי שנוכל לאמוד את העוצמה של מי שמרווחי על הגב של הילדים שלנו ונותן להם כלום ממש כלום לא בגשמיות ולא ברוחניות
הפתרון כמו בכל דבר ליבש את בעלי האינטרסים מבחינה כלכלית רק כך יהיה שינוי, לתמימים הבנים של הרבי יהיה יותר טוב

68. ל40
(2019-06-16 12:01:43)
נקודת הטעות שלך זה שאתה לא יודע מהם ססרי הישיבה.
בלילות שבת יש 'סדר' עד שמונה בערב ולאחר מכן יש מעריב. הרבה מאנ"ש עושים קידוש אחרי שבע, כך שלא באמת מגיעים מאוחר. טו למשפחות שמקדשים לפני שש, על פי רוב התמימים לא הולכים, ואלו שכ, זה בדיוק בזמן.
בקשר לבוקר, רוב מוחלט של הבחורים לא מתארח בבוקרי השבת.

69. העצה...
(2019-06-16 12:02:09)
צריך להחליף הנהלה כולל כולםםם לאנשים ישראלים שנהנים את הבחורים...

70. קבוצה לא משיחיסטית
(2019-06-16 12:12:26)
יש לציין לשבח את תלמידי הקבוצה הלא משיחיסטין בכך שהם הולכים מדי שבת לאהל וככה הם מתאחדים יחד, לומדים ומתוועדים יחד כל השבת ונפגשים כולם וכך רואים כל אחד את מצב רוחניות החבר.
וככה הם עושים בכל תאריך חסידי.
לצערנו אצל הצפתים שמסיבות פוליטיות מחרימים את האהל כבר 25 שנה אין את זה.
כאן שורש הבעיה.
דבר נוסף
מי שמחזיק את הקבוצה זה ר יואל. שבגילו המופלג מגיע מדי בוקר לשיעור ו3 ערבים בשבוע.
כל הבחורים הלא משיחיסטין משתתפים אצלו בשיעורים ומתחזקים הרוחניות ואילו הצרפתים שוב מחרימים מסיבות פוליטיות בלבד.

רואים שהבחור שכתב את הפוסט הוא צפתי:
א. הוא לא מזכיר את באהל שזה משמעותי מאד מאד בחיי הקבוצה אצל רוב הישיבות.
ב. הוא לא מזכיר את ר יואל.

71. תשובה ל52
(2019-06-16 12:24:56)
יש פיתויים בכל מקום. מה תכלס עכשיו עושים עם מי שכן נוסע ונופל??? מי יהיה שם להושיט לו עזרה וסיוע??? אין שם אדם אחד בצוות שמבין את נפש הילד..

72. לנסוע לעזור לשליח
(2019-06-16 12:52:33)
אני שלוחים מתקופת האבן. (בכניסה ל770)
ובתקופה זו ביקשנו להוציא מכתב מאוחד של הכל הרבנים המבקשים להרגיע את המצב ולהדפיס תניא בתוך 770 לאחדות הקבוצה (היתה הרגשה המחלוקת הקנאית של תלמידי רבי עקיבא)

וההנהלה לא הסכימה מכתב אחד מאוחד.

זה בהתחלה ונוסף של כל הסיפור

ומי שקשה לו ב770 ומהווה לחזור לארץ יהיו מספיק שלוחים שצריכים עזרה.

ואל תתחילו דיון רק על הנושא של נסיעה לשליחות

73. ל57
(2019-06-16 13:00:44)
א.דוקא המשיחיסטים מתאחדים הרבה יותר מכל ישיבה אחרת
ב. המפצים לא מחרימים את האוהל (-לפחות חצי מהתלמידים והבוגרים הולכים לאוהל)
ג. אני יודע מי כתב את המכתב והוא לא משיחסיט

בבקשה לפני שאתה כותב תבדוק

74. במחילה מכבוד חסידותו וכולי בכנות ובאמת אולם אלו דיני נפשות ממש והבחור ההוא רק מייצג של אלפים כמוהו שסובלים בשתיקה
(2019-06-16 13:02:10)

75. קבוצה!
(2019-06-16 13:07:58)
יישרכח למגיב 33! לא מתעלם מהמצב אך לא מוחק בגללו את הקבוצה אלא מחפש פיתרון. הלואי ירים מישהו את הכפפה.
זה לא קשור לעצמאות, זה מצב שנוצר אצל חלק מהבחורים בעלי אופי מסוים ו\או רגישות נפשית (רוב האנשים בדור הזה...) שזקוקים למישהו שאיכפת ומכוון וגם לסדר ואירגון ומנוחת הנפש ללא דאגה קיומית מה יהיה לי לאכול(שגורם להרבה לחפש עבודה..) יש יחידים שלא נכנסים לקטגוריה הזאת (אלה שנמצאים בסדרים ..) ולדעתי האישית זה לא הופך אותם ליותר חסידיים... גם כותב הטור מוכיח כמה הרבי דאג לת' בקבוצה ומי יודע מה היה מצבם אם באותה שנה לא היו רואים את הרבי והיו נתונים לחסדי אלו שהרבי שלל את ההנהגה שלהם !
מי דאג לנסיעה נוחה ?מי דאג שיאכלו לפני הטיסה ? היה מי שדאג לתמימים בגשמיות לצרכים בסיסיים של בני אדם! מי שלא מקבל צרכים בסיסיים של בני אדם בד"כ לא כלי לרוחניות. כשלא רואים את הרבי בעיניים גשמיות ולא רואים את האהבה והדאגה לכל אחד, הניסיון מאוד גדול! צריך לדאוג שיהיו שם חסידים בעלי לב רגיש ומלאי דאגה לתמימים ושיהיה עם מי לדבר ולהתיעץ! איך הגענו למצב שאף אחד מהצוות לא יודע איך קוראים לבחור! גם אנשים גדולים ועצמאיים זקוקים למשפיע.
ה' יעזור שמישהו ינסה להבין ללב הדור המיוחד הזה עם כל הנסיונות הלא פשוטים בכלל וייצור צוות מתאים לרצון הרבי ללווי בנינו התמימים בשנת הקבוצה שכ"כ יקרה בעיני הרבי . והעיקר שנזכה למלך ביופיו תחזינה עינינו בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!

76. לסיכום- כולם באותה דעה...
(2019-06-16 14:09:46)
ב"ה

הרושם החזק הוא, שכולם מסכימים ששנת ה"קבוצה" חייבת להמשיך, וכולם מסכימים שמשהו מאוד רקוב בהתנהלות של המסגרת המקומית...

לכן, הפתרון- לפנות לראש ישיבות תות"ל (יש אחד כזה אחרי פטירת הרש"ג?) או לבי"ד רבני חב"ד שיעשו סדר בעניין, וידאג למסגרת סבירה;
זה לא פשוט כמו שזה נשמע, אבל זה רצונם של כל אנ"ש בארץ ובעולם!

77. חושבים שהמנוע הכלכלי של קבוצה ראוי?
(2019-06-16 14:32:53)
תחשבו שוב.
כמו שהזכיר בתגובה 54. ההנהלה נהנית מסכומים משמעותיים על חשבון הורי התלמידים.
אוסף נקודה לא ידועה: כחלק מהרישום לקבוצה יש להגיש צק ביטחון ע''ס 1500₪ לערך. את הצ'ק ביטחון - שימו לב טוב - לא שומרים בכספת למקרה שהבחור יעשה נזק או דבר דומה.
את הצ'ק ביטחון ההנהלה מפקידים מיד. כך, הם נהנים מסכום משמעותי שאני בטוח שלא יושב ונח בחשבון בנק של הישיבה, אלא משתמשים בו לצריכהם, ולהשקעות.

אז בפעם הבאה שאתם ממהרים לרשום את התמים היקר לקבוצה, חשבו על כך והבינו שאת הפרה החולבת - קבוצה - לא יעצרו בטור כלשהו בCoL. נדרש מעשה בפועל.

אברך כאוב

78. תגובה ל57
(2019-06-16 15:14:45)
תשקול יותר את דבריך לפני שאתה דורך על הרבה יהודים טובים.
אם כבר מדברים על "חסידישקייט" ו "אהבת ישראל"..

79. שנת הקבוצה
(2019-06-16 17:53:48)
הנני רואה לעצמי חובה לכתוב את הדברים בגלוי ובכנות לאנ"ש ולהרבה הורים שלא בדיוק יודעים את הדברים לאמיתותם, ואסביר את עצמי, אני אישית שנמצא במערכת החינוך החבדית וגם באחד מהנהלות הישיבה החבדיות,
ע"כ לענ"ד יש באפשרותי לראות יותר מקרוב את המצב והסיבות וכו', ואתחיל בזה: א. אומר בכנות ומתוך כאב לב, הדבר גלוי וידוע, שהמצב הכללי בישיבות מצריך שיפור, ובחלק מהישיבות מצריך שיפור רב, וכידוע. וברור הדבר שכבר מהבי"ס ומהישיבות נבנית מצבו של הבחור, ומצב של הבחור נוצר מכל מיני סיבות... ואין כאן מקומו. ב. אני כותב באופן כללי לכולם הן לאלו שנמצאים בקבוצה באוהל והן אלו שנמצאים בקבוצה ב770. הייתי במשך תקופה אצל הרבי בשנים האחרונות ובשנים שלפני כן בשנים שלאחר ג' תמוז,(אני הייתי בקבוצה בשנים שלפני ג' תמוז). ועקבתי מקרוב וביסודיות, גם שוחחתי עם חלק מהצוות הרוחני והגשמי, גם שוחחתי עם חלק מהבחורים שיושבים ולומדים, חקרתי ובדקתי את הענין ביסודיות ולצערי הרב אחר כל זה, הדברים היו נכונים את מה שראיתי בעיני ולא טעיתי לצערי, שוב אני כותב זאת בשברון לב עמוק, ואפרט. אחרי מה שראיתי ובדקתי ושוחחתי עם הצוות הרוחני והגשמי - לענ"ד אין חולק בדבר, שכיום בקבוצה אין אף אחד שדואג לבחורים גם מהצוות הרוחני והגשמי, וכנראה במוחש פשוטו כמשמעו, וכמעט שאין עם מי מהצוות שאפשר להתייעץ איתו,וגם עם מי שאפשר כן להתייעץ איתו, הרי א. לצערי זהו רק ייעוץ כדי לצאת ידי חובה ולא בגלל דאגה כנה לבחור ב, הם לא כ"כ מבינים את הבחורים כיום, ולעיתים בכלל לא מבינים, וגם יעידו ע"ז הרבה מאוד בחורים ששוחחתי איתם, נכון הרבי כתב ודאג בזמנו לבחורים עם כל מיני התבטאויות, אולם צריך לא לשכוח גם על התבטאויות אחרות שהרבי התבטא, וכפי שכתבו לעיל בתגובות. ולאור המצב היום, ברור הדבר שא"א להתעלם ממציאות שקיימת היום. לצערי ישנה חלק קטן מאוד מהבחורים כיום שמצליחים לשבת וללמוד במשך הסדר, והלואי שיקומו כמה אנשים רציניים ויטפלו בענין כ"כ חשוב,במלוא הרצינות, להעיר שגם אלו היושבים ולומדים בסדרים, חלק ניכר מהם נשברים נפשית, ואני כותב זאת על סמך זה שיצא לי לדבר עם כו"כ מהורים אלו. לגופו של ענין, לענ"ד אם רוצים לשלוח בחור לקבוצה, כדאי לבחון ולשקול היטב על כל בחור אם זהו טובתו האמיתי של הבחור הן מבחי' רוחנית והן מבחי' נפשית, ובמציאות, ידוע לי על חלק שהשאירו בחורים בארץ או להמשיך בישיבה או לשליחות, כל אחד מה שמתאים לו, ובפועל רק הרויחו מזה, ומי שחושש לענין של שידוכים, א. אם הבחורים לכתחילה חסידיים, הרי אין סודות, ויודעים שהם חסידיים, ואני מכיר בפירוש בחורים שלא הזיק להם, ואדרבה עשו שידוכים טובים.לעומת זאת, הרבה שנסעו כדי לעשות רושם חסידי, לא הצליחו להסתיר את עצמם, לפועל: הלואי שימצאו אנשים רציניים שמסוגלים לשנות שם מבחי' רוחני וגשמי כמו שהיה לפני ג' תמוז, ואם ח"ו המצב נשאר כקדמותו, הרי שבאמת כדאי לשקול בכובד ראש האם יהיה לטובתו של הבחור לשלוח אותו או לא כנ"ל, משיח נאו ממש.

81. אמריקאים שונאים ישראלים
(2019-06-16 19:41:54)
הבעיה הכי גדולה היא שהמנטליות האמריקאית מסתכלת על ישראלים מלמעלה למטה. ככה שעם ההנהלה הנוכחית אין סיכוי לשינוי גישה, כל פיתרון צריך להתבסס על החלפת ההנהלה בישראלים בוגרי ישיבות גדולות בארץ.

82. לכל המטיפים למיניהם
(2019-06-16 20:09:36)
אני הייתי בקבוצה בשנה שעברה ואני בטוח שאם אחד ממכם היו מנתקים אותו לאחר 20 שנה מהבית, מההורים, מכל צוות רוחני , מכל מסגרת, מתנאים אנושיים כלשהם, הייתם מאבדים חיש קל את ידיכם ורגליכם, זה שעברתם עשרים שנות חינוך מסור רק מעצים את הפער לעומת הכלום ש(לא) נותנים שם.

83. לחפש מתחת לפנס
(2019-06-16 21:00:28)
כל אנרגיית הכאב תסכול וכו' צריך למקד חזק מאוד על נקודה אחת: הנהלת הישיבה ב770

85. זה באמת מפחיד
(2019-06-16 22:14:46)
כשמגיעים לשם אם כל הכבוד, להורים אי אפשר לדעת כלל וכלל מה הילד שלהם עושה שם!!!
אין מי שמפקח על העניינים
אין הורים
אין משפחה קרובה ותומכת
אין משפיעים
אין חברים טובים..ולהדגיש ט-ו-ב-י-ם
אין עם מי לחלוק רגשות כאב תסכול צער וכו וכו וכו
הילד יכול להסתובב ברחובות ניו יורק
מנהטן
קניות
פריצות
סמארטפונים
רואה כושים
גויים
אנשים זרים
גסות רוח
אין בית אוהב..ויש המון שחייבים את זה...אפילו שהם בני 19 20 !!!!!!!!
ממש ממש מדאיג
מילא הבחורים היו עוזרים לשליחים אם הם באמת לא מתאימים לקבוצה,יש מי שיפקח עליהם עיניים יש מי שיכול להציץ מהצד על הבחור לראות מה הוא עושה ולהודיע להורים לעזור..
יש מי שיקשיב לו פנים מול פנים שיקשיב ללב שלו לצרכים שלו.
יש
יש
יש
אל תתנו לילדים שהם לא מתאימים מראש להגיע לשם במטרה להתחזק..כי זה לא יהיה !!!!!בפירושש זה לא יהיה.
הייתי בתשרי ואני רואה המון בחורים ובחורות שהשם ישמור...הם רק מחוץ ל770 נכנסו אולי רק כמה פעמים לתפילת נעילה סוכות וזהו
כל היום אבל כ-ל ה-י-ו-ם יושבים בחוץ עם הטלפון ליד שוקולטה ..שזה כמובן המקום היחיד לאנטרנט פרוץ ורואים דברים בלי סוףף...בחורים... ובחורות... מכאן למדתי שאם אתה לא בחור חזקקקקקקקקק וחסידי מאוד מאוד מאוד מהבית
הדרך לעולם הפריצות קלה מאוד.
וכך גם בקבוצה.
סליחה שהכל דובר באופן ישיר בפנים אבל זו המציאות.
וכל הורה שקורא את זה שיחשוב מיליון פעם מי זה הילד שלו ואם הוא כשיר נפשית לדבר הזה. כי אולי הוא ישב במיטה בקבוצה ויקרע לו הלב שהגיע למצב שהוא כלל לא רצה להגיע ובוכה שם ורוצה רק להתקרבל בתוך השמיכה ולא לצאת משם לשום סדר תפילה שיעור וכו..וגם מפחד לומר את זה להורים שלו.
כי שם בחורים יודעים וגם ילדים נערים שבאים לתשרי בעיקר..שאין להם קבוצה מסודרת הם יודעים שהם במדינה שאפשר לעשות בה הכל בלי שאף אחד מסתכל ורואה מה הם רוצים לעשות.
שילכו לשליחות ויתחזקו פי 100000000000.
שיהיה הרבי עם כל בחור ובחור שנוסע ל770 כל רגע וגם ירגיש זאת ע"י צוות טוב ומסור.

86. עצה מעשית
(2019-06-16 22:21:04)
כולם אהובים ברורים ואנונימיים...
כדאי באמת לומר לבחור שלא ללכת לסעודת שבת לבעלבתי'ם שיש להם ילדים בגילו וד''ל. וזה לדעתי אבן יסוד

87. ל 67 אתה צודק אבל
(2019-06-16 23:31:55)
הערה אליך, זה לא רק האמריקאים את הישראלים, גם בישיבות בארץ, השיח מאד אליטיסתי ומתנשא ולא חסידי כלל,
השנאה היא מוצר צריכה הכרחי בחברתנו, אלה שונאים את אלה, ואלה מתנשאים על אלה, בכלל אצל יוצאי רוסיא יש התנשאות
ת שאין לה כל סיבה, הם לא חיוביים יותר מכל קבוצה אחרת,לא במידות ולא מסירות לרבותינו, ולא בשום דבר אחר, אין כל כיסוי שסוג השיח הרדוד הזה, שלאט אבל בעקביות מתחיל להיות נמאס על הרוב הדומם.

88. מסירות נפש! - אנ"ש ועסקני'ה - צו השעה!
(2019-06-17 00:17:43)
אני מקבוצה השנה (ע"ט) והנני מביע את דעתי הקטנה כאן
כולם צודקים - מי יותר ומי פחות - אך חייבים שינוי מעשי!!!
הן בחלק הרוחני והן בחלק הגשמי.

שזה אומר להכניס להנהלה של 770 צוות ישראלי צעיר ורענן!

השנה היו מספר אברכים שהגיעו כל יום ל770 פשוט לכאורה שהתנדבו או ששילמו להם אני לא ממש מעודכן אך היוזמה הזו הינה דבר מבורך!!
צריך לדאוג להגדיל את מערך האברכים
מי שיש לו 'כאח' וכוח בנידון והשפעה על ההנהלה הקיימת זה יהיה הדבר הכי טוב לעשות

פיתרון קוסמי לא יהיה לכאורה, אך לעבוד באופן מסודר עם צוות שיתמוך בך
זה בסיס - שהינו חובה!!

תפנו לחברי ההנהלה או אל ראשי'ה בבקשה:
הרבנים - זרחי, לבקובסקי
פלדמן, בלומינג
ברוד, גלוכאווסקי

89. חייב שינוי!!!!!!
(2019-06-17 01:35:07)

90. עוד נקודה למחשבה
(2019-06-17 01:44:23)
מאשימים פה שוב ושוב את הנהלות הישיבות.
כמובן שזה נכון. אך יחד עם זה באם הייתה איכפתיות ודרישה אמיתית לשינוי מצד ההורים הדבר היה מאלץ את ההנהלות לבצע שינוי.

91. הפתרון נמצא במגרש של הבחורים.
(2019-06-17 05:20:17)
ב"ה מאת יצחק אלישביץ: אני כותב זאת אחרי שהתייעצתי עם מישהו מצוות של ישיבה גדולה, והוא הסכים לדברים.

ראשית אספר על קבוצה תשל"ט בה זכיתי להיות. כבר בשדה התעופה קיבלו את פנינו הרב מענטליק והרב דוד רסקין ורכבים שהישיבה שכרה הביאו אותנו ל- 770, לא אפרט הכל, אבל למחרת בקריאת התורה בזאת הקטן עבר כל אחד ובירך ברכת הגומל כשהרבי עומד ליד הבימה במרחק של פחות ממטר ומביט על הבחור ואומר אמן...

אדלג על הרבה מאוד, אבל נקודת הדברים, היינו מוקפים תשומת לב! לא היו הרבה חסידים ותמימים וכל אחד הרגיש קרוב לרבי. כמו כן כל אחד הרגיש קרוב למזכירות של הרבי שהיתה אז פתוחה בכל שעות היום.

באופן כללי למדנו בחובבי תורה, והיינו שם כ-40 תמימים של הקבוצה ועוד כמה עשרות של בוגרי אהלי תורה.

הצוות בחובבי תורה היה, הרב שלמה זרחי המשפיע של חובבי תורה . הרב לבקובסקי המשיב בנגלה. הרב ראפ היה רושם את הנוכחות. והרב מענטליק היה מגיע הרבה מאוד ואומר שיעורים בנגלה. וכן הרב יואל כהן היה אומר שיעורים בחסידות. וכל כמה שבועות היו הרב רסקין ומענטליק ביחד עושים אסיפה של כל הבחורים ואומרים לנו שוב ושוב איך צריך להתנהג וכדו'. ובנוסף היינו גם שומעים את השיעור כללי של הרב פיקארסקי ב- 770. והרב שלמה זרחי היה מתוועד איתנו.

כל אחד מאנשי הצוות הכיר באופן אישי כל אחד מהבחורים... בקיצור, בערך על כל עשרה בחורים היה איש צוות אחד. ובנוסף היתה קירבה גדולה לרבי ולמזכירות וגם לחסידים שהיו שוהים ב-770.

אפי' בשמחת תורה היה מספיק מקום ב- 770 לכל הבחורים ולכל החסידים, בהתוועדויות היו מקומות טובים לכל החסידים ולכל הבחורים, וכל אחד היה שומע את דברי הרבי.

אבל עם כל שנה נוספת התרבו הבחורים והחסידים, לאט לאט כבר לא היו מקומות טובים לכולם בהתוועדויות ותפילות, הפסיקו היחידות פרטית, כמדומני שכבר בשלהי תש"מ לא נתנו לי הגבאים לברך הגומל ליד הרבי... עם השנים האוזניים הגשמיות של החסידים שמעו פחות את קולו של הרבי, וכמו שאמר אחד המשפיעים שנהיה זמן של ראיה במקום שמיעה, דהיינו שרואים אבל לא שומעים... אבל גם לראות נהיה יותר קשה.

בקיצור לעיני בשר התמעטה התשומת לב ורבתה הבדידות. בשכל פשוט אולי זו היתה אחת הסיבות לכך שהרבי התחיל לחלק דולרים באופן אישי לכל אחד ואחת, וכן לחלק חוברות וספרים. כמובן שכל זה רק לעיני בשר, אבל לאנשים כערכנו עיני בשר זה דבר משמעותי...

והנה באמצע התהליך הזה של התמעטות בתשומת לב לעיני בשר, ביו"ד שבט ה'תשמ"ו כתב הרבי תשובה לר' גבריאל צינר, ... בזמנינו כל המקדים בחתונה כדת משה וישראל הרי זה משובח...

בשכל פשוט אפשר בהחלט לקשר זאת למצב החדש בו בחור "נאבד" בין המוני הבחורים והחסידים, עד עכשיו הבחור לא היה לבד, אבל כעת הוא נהיה יותר ויותר לבד... בעיקר חסרה לו הקירבה לרבי, כמובן רק לעיני בשר, אבל מדובר על בחורים שיש להם עיני בשר.

והנה הרבי משתמש בעצה פשוטה, הכתובה בתורה שבכתב ממש... לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו... אם עד עכשיו בחור לא היה לבד במובן מסוים, כי בפועל ממש ולעיני בשר, הרבי, האבא האמיתי של הבחורים, היה מאוד קרוב לכל אחד. אבל כעת יש יותר צורך להיעזר בעצה של יוצר האדם, ולהקדים את השידוך והנישואים. וכנ"ל בלשון הרבי ... בזמנינו כל המקדים בחתונה כדת משה וישראל הרי זה משובח...

אין שום ספק שאם הבחור בקבוצה היה יודע בוודאות, שמיד אחרי הקבוצה הוא יעסוק בשידוך, עצם הידיעה הזאת היתה מחזקת אותו, ומורידה ממנו חלק גדול מהבדידות. ומיד כשהיה משתדך כבר היה לו את העזר כנגדו האישי שלו לאריכות ימים ושנים טובות.

אם דברי הרבי נאמרו כבר בתשמ"ו, הרי בכל שנה הם עוד יותר רלוונטיים...

שמעתי לא מזמן סיפור ממקור נאמן ביותר, שהיה בחור מבוגר שלא סגר עדיין שידוך והמשפחה פנתה לרבי. תשובת הרבי היתה שימצאו מישהו שיש לו השפעה על הבחור, ושהוא יגיד לבחור ש"להתחתן זו מצווה, ולא טוב היות האדם לבדו". ושזה לא ייאמר בשם הרבי.

המשפחה פנתה למשפיע ר' מענדל פוטרפס, והוא בחוכמתו הבין שלא צריך להוסיף כלום על דברי הרבי, ופשוט אמר לבחור בדיוק את המילים של הרבי, "להתחתן זו מצווה, ולא טוב היות האדם לבדו", ואומנם תוך זמן קצר הבחור השתדך!

אם כן הרבי גילה לנו שדברי החומש הם פשוט כפשוטם, לא טוב היות האדם לבדו... ובתשמ"ו גילה הרבי את דעתו ש"בזמנינו כל המקדים בחתונה כדת משה וישראל הרי זה משובח"...

ומי שכבר שמע על חשבון השידוכים, כמה זה מזיק לבחורות כאשר הבחורים מאחרים את התחלת ההתעניינות בשידוכים, אז אני שואל שאלה פשוטה, האם זה הגיוני שבחורים ידחו את השידוך ויזיקו לבחורות, ובכל זאת הם יהיו מאושרים? ואולי כל הצרות של הבחורים זה בגלל שהם עושים צרות לבחורות?

גם אם נאמר שבחור צריך להתחתן לא לפני גיל 21 אחרי שהוא גומר את הקבוצה, (ואולי צריך להקדים את הקבוצה בשנה, או בחצי שנה?), אבל כאשר בתודעתו ובדעתו והחלטתו של הבחור ברור לו שהוא לא מתחיל להתעניין בשידוך לפני גיל 23, עצם המחשבה הזאת גורמת לבחור לבלבול גדול ולהרגשת בדידות כבר בהיותו בקבוצה, ואולי גם לפני כן.

כאשר היה "נסיון ההפיכה" של הבחורים נגד הנהלת הישיבה בחורף תשמ"א, בשבת הראשונה הרבי דיבר בחריפות נגד ההנהלה, והבחורים הרגישו על הגובה... אבל בשבת השניה הרבי דיבר בחריפות נוראה נגד "נסיון ההפיכה", (וזו היתה הפעם היחידה שהיה לי צער מכך שזכיתי לעמוד בהתוועדויות מול הרבי ממש...) והרבי אמר לבחורים באופן הכי ברור, שזה שלא טוב להם זה בגלל ש"הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי" (אני לא בטוח שזה המילים, אבל זה התוכן), דהיינו שזה שההנהלה לא בסדר, לא זאת הסיבה האמיתית לכך שיש לבחורים בעיות, אלא אם יש לבחורים בעיות הרי זה בגלל הבחורים עצמם... והרבי אמר שצריך לבכות בדמעות שליש...

ולעניות דעתי החטא הגדול של הבחורים הוא איחור ההתעניינות בשידוכים, ומזה מסתעפים הרבה תוצאות שליליות, שאחת מהן זו הרגשת הבדידות בקבוצה וכל המסתעף מזה.

מי שחושב שאני לא צודק, שיחפש פתרון אחר והסברים אחרים, אבל מי שמבין שהאמת היא שצריך להקדים את השידוך, שלא יחפש שעירים לעזאזל, אלא יקבל כבר בקבוצה (וגם לפני הקבוצה) את ההחלטה הברורה להשתדך מיד בסיום הקבוצה, במילא יסתכל על הכל במשקפיים אחרות ובמילא ינצל את הזמן כראוי, ובמילא לא יסתכל על כל דבר שזה בעיה גדולה, ובסיום הקבוצה יעשה את מה שצריך לעשות, ובשעה טובה ומוצלחת.

היה שליח שאמר לרבי ביחידות, שאומנם הוא פועל גדולות ונצורות אבל יש לו מזה ישות וגאווה... אמר לו הרבי שכאשר עושים עסקה של מליון לא חושבים על מטבע קטן. דהיינו שאם הוא פועל גדולות ונצורות שזה כמו מיליון... הוא לא צריך לחשוב שיש לו בעיה של מטבע קטן - ישות וגאווה...

אחרי היחידות כאשר הרבי הלך עם הרב חודקוב הביתה, אמר הרבי לרב חודקוב שיש דבר שהרבי ענה למישהו היום והדבר הזה שייך לרבים, וסיפר לו את הנ"ל, והרב חודקוב סיפר זאת לר' יואל כהן, וממנו שמעתי את הסיפור. והדברים מפורסמים.

ובעניינינו כאשר הבחור יקבל את ההחלטה להתעניין בשידוך מיד אחרי הקבוצה, שזהו ענין הכי חשוב בחיי איש הישראלי, במילא הוא לא יתרגש מכל מיני זוטות, וכלשון הידוע "הן ולאו שווים". וכאשר בקבוצה יהיו הרבה בחורים שיקבלו כזאת החלטה, הרי כל 770 תראה אחרת לגמרי. ובא לציון גואל.

92. חסר מנהלים בחב"ד?
(2019-06-17 16:31:11)
מה שחסר בישיבה זה מנהל טוב. צריכים לעשות מאמץ ולהביא מנהל לישיבה.
הישיבה כבר עשרות שנים ללא מנהל!!!

מנהל טוב ידאג למדריך לילה בפנימיה.
מנהל טוב ידאג שאנשי הצוות יבואו בזמן ויעשו תפקידם.
מנהל טוב ידאג שבחדר האוכל יגישו אוכל...
מנהל טוב ידאג שיהיו חמישה רמים שיתנו שיעורים מדי יום ועוד.

93. הייתי בחור בקבוצה האחרונה - תשע"ח
(2019-06-17 17:30:12)
לאחר שנה שלימה בקבוצה. למרות כל האיומים של ההנהלה וכו' שרדנו את השנה בבטלה מוחלטת. הדברים אליהם נחשפתי במשך השנה הזו מתוך השיעמום והמחדל זיעזעו את הנפש החסידית שהייתה לי מבלי היכר.
לקראת סוף שנה הייתי בטוח שאני עם שמירת תורה ומצוות סיימתי. הייתי נוסע לאוהל אחרי שעות של צפייה בסרטים וכו' רח"ל ובוכה שתחזור לי משהו מהתמימות, משהו מהאמונה בקב"ה..
מה הבעיה לשכור רכב? לנסוע לטיולים בניו יורק? לפגוש אינשי דלא מעלי וגם קראון הייטס מלאה בבחורות שנותנות לבחורים האומללים תשומת לב.
לולא חיזוק מחבר מסוים וממשפיע בארה"ק לאחר שחזרתי מניו יורק... לכאורה לא הייתי עוד שומר תומ"צ
לגבי הבית שאקים כבר אין לי מושג אם מעוות יוכל לתקון. עייפתי מלתת ביקורת. ואיני בא יותר בתלונות לאף אחד. אך אתם, ההורים שרוצים שבניכם יצאו בריאים ויראי שמיים קחו זאת לתשומת ליבכם.
אין שום טענה שיכולה לעמוד מול פיקוח הנפש הלזה. היו לידי בפירוש גם בחורים חסידיים ש'שרדו' ואפילו ניצלו במעט את השנה.. אבל אין שווה הנזק של השחתת שאר נשמות הבחורים אפילו בשוליים.

כותב בכאב עצום

94. חלומות חסידיים לילה טוב
(2019-06-17 18:06:04)
בוא נראה אקח אחד מכל האברכים המגיבים אני יוציא אותו לשנה ללא עול והתחייבות נראה מה יצא ממנו. אין מוסד לגיל כזה כמו מכללות שאין בו משמעת סדר וארגון, בישיבות הליטאיות יש אתגר של שידוך וכסף אצלנו זה לא קיים.

נותר רק התקשרות יש בחורים חסידיים שזה מתאים להם אולם אחוזים גדולים זה לא מתאים, החכם עיניו בראשו שימצא פתרון אחר.

97. הטור הזה הגיע אליי בזמן..
(2019-06-18 10:14:09)
בתור אברך שגר בשכונה ורואה את הקבוצה על בסיס יומי זה כך
יש באמת בשעות הבוקר מ11 לערך עד 2 מאות בחורים שאכן לומדים עם חברותות. ואני מסכים לאחד הכותבים פה שחייבים לסכם עם בחורים רציניים על חברותא ולפחות צריך 3 כי כשאחד לא קם או חלילה חולה אז אתה לא לבד..
חשבתי על פתרון פשוט מאוד:
למה שלא יחלקו את הקבוצה לרבעון ובעצם ירד הלחץ מצד ההנהלה על ההשגחה והגשמיות וגם יירד הנטל הכספי מההורים. כל בחור שהיה בקבוצה מכיר שבחודשים הראשונים יש חיות והספק ולארח מכן זה יורד ושם אין מי שידרבן..
עוד משהו חשוב מאוד. יותר מסירת שיעורים וזה יכול להיות תניא בשפה מובנת ולא מסובכת כמו שנהוג שם היום ואין טעם לנקוב בשמות.. הרבנים שם באצילות והסגנון שלהם מרדים ומשעמם!
אכן פעם היה את הרב קוטי ראפ ז"ל שדאג לכל התמימים במילה טובה ועידוד.. כל כך מסובך להעסיק מישהו ישראלי שמבין את המנטליות?
אני מדבר על עובדות בשטח ולא סיפורים של אנשים שהיו כשהרבי היה בגשמיות.
אגב לדעתי זה המסלול הנכון. כמה חודשים אחר כך שליחות בבית חב"ד ולחזור ארצה ולא למרוח את הזמן ולהכניס או לקורס של עבודה שמתאימה בעתיד במקביל לשידוכים.
אינני מקבל החלטות לאף אחד אבל תעשו טובה לפני שאתם שולחים את הבן היקר שלכם תגבילו את זה בזמן, ואולי קבוצה של הורים תעסיק אברך כשרוני שיתן שיעורים. זה דיני נפשות. בזבוז זמן וחוסר סדר לא מכין אף אחד לנישואים ורק מזיק יותר מהתועלת.
אגב השליחות של כמה חודשים הינה חובה זה מוביל את הילד לבגרות ואחריות אבל כל עוד זה לא נגרר על שנים!

98. הגיע הזמן לבטל את קבוצה ויפה שעה אחת קודם
(2019-06-18 14:33:53)
שנת הקבוצה היא שנה שלא מתאימה לרוב הבחורים ומוטב אם הייתה מתבטלת כליל . ומכמה סיבות: ראשית אנו אחרי ההסתלקות . אין מה לחפש שנה שלימה ב 770 ובאוהל הקדוש. חד וחלק. אין שם שום ערך מוסף על פני הישיבות בארץ הקודש. אין מה לחפש שמה יותר משבועיים. אדרבה יש חיסרון הכי גדול במצב הבחורים הן במצב הרוחני והן במצב הנפשי וד"ל. ואגב, אל תאשימו את ההנהלה, לא בגלל שהיא לא אשמה, אלא בגלל שזה לא יעזור. קצת רקע למי שלא מכיר: מדובר על בערך מאתיים שמונים בחורים (אגב גם קבוצה גדולה יחסית במספרה לא גבוהה משמעותית מהסכום הנ"ל) שנדרשים ללמוד לבד ללא שום השגחה, תמיכה מעקב ועידוד. אתה בלבד אחראי לעצמך. ושתדעו לכם גם אנשים מבוגרים צריכים סדר ומשמעת חיצונית. קשה מאוד להיות עצמאי לחלוטין. מקום הלימוד עם היותו במקום קדוש, עדיין הוא מקום מאוד מבולגן הומה אדם, משוגעים ונורמליים, מלא אירועים קטנים כגדולים, ללא טיפת סדר ורוגע מינימליים. הוסף לכך את הניתוק מהמשפחה ומהשגרה המוכרת, הוסף לכך את האוירה הגרועה של פריקת עול וחוסר מעש, את האוירה בפנימיה אוירה של צפיה בסרטים בשעות הלילה ושינה מרובה בשעות היום. הוסף לכך רבות מגרעות שלא עולות בדעתי כרגע כמו הפשפשים בהרבה מחדרי הפנימיה, האוכל הממש לא אהוב... החורף הניו יורקי הקשה.. ועוד.. בכלל כל התנאים הגשמיים נורא גרועים והרי לך מצב של רוב הבחורים הרגילים ( למעט המיעוט של בחורים בעלי משמעת עצמית גבוהה או נתונים מיוחדים של יראת שמים וחסידישקייט.) הרוב הניכר פשוט מתפרקים שם בגשמיות וברוחניות. זוהי המציאות תבררו אצל פליטי הקבוצה. מי מדבר על ביטול מעמד בן ישיבה שגורר חובת ההתגייסות לצבא השמד השם ישמרנו. מי מדבר על איחור גיל החתונה היפך דעתו הקדושה של הרבי כידוע. ארשה לעצמי לומר ברור וחד. לרוב הבחורים אין שום תועלת רק נזק גשמי ורוחני. הגיע הזמן לבטל את כל העניין הזה. ויפה שעה אחת קודם. לגבי כל הציטוטים מדברי הרבי, הרי שבעין אובייקטיבית שאיננה מוטה מאידיאולוגיות שונות הרבי כלל לא היה כזה בעד, ולא בכל מחיר ורק בתנאים מסויימים של הוספה בלימוד התורה (מה שכלל לא קורה..) כידוע ואין כאן מקום להאריך בדברי רבנו. אבל כל הציטוטים החותכים בעד כביכול- הבל הם ואכמ"ל.

100. עוד מקרה מובהק של 'מסגרת' קדושה שלאבוננו נטתה והתמלאה בתוכן אחר לגמרי
(2019-06-18 17:34:19)
כחסידי חב"ד אנו מקדשים לגמרי את כל המסגרות שהרבי הקים. אם זה 'צעירי חב"ד' או 'תומכי תמימים' או 'שנת הקבוצה'. כל המסגרות האלו היו קדושות ונשארו קדושות בדיוק באותה מידה, אז כהיום ללא כל שינוי.

אך חשוב מאוד לזכור, שאף אחת מהמסגרות האלו לא קיבלה מהרבי 'חסינות' שכל דבר שמתרחש בהם אף הוא קדוש וטהור. הרבי נותן לנו מסגרות וכלים שדרכם אנו יכולים לבנות את עצמנו כחסידים ולהפיץ את מעיינות היהדות והחסידות בקרב כל ככלל ישראל, אך הרבי לא כופה עלינו איך להשתמש בפועל במסגרות המקודשות. הבחירה של המנהלים והתלמידים והשלוחים וכו' נותרת בחירה חופשית לגמרי ובידם ההחלטה האם למלאות את המסגרות הללו בתוכן חסידי טהור וקדוש המבוסס על ציות מלא לרבי, או תוך כדי השהייה או הניהול של המסגרות המקודשות, לעשות ככל העולה על רוחם או שלא לעשות דבר, או אף להשתמש חלילה וחלילה במסגרות של הרבי לשם קידום עניינים אישיים, מינוי מקורבים ושימוש לא נכון ולא טהור בכספים.


ושל מי האחריות לכל זה?

שלנו! של חסידי חב"ד הפשוטים!!

ברור שאנו חייבים לעשות הכול כדי לשמור על המסגרות שהקים הרבי. אך בל נגלגל עיניים צדקניות ונאמר לעצמנו שאם מדובר במסגרות המקודשות, הרי בהכרח שהכול שם קדוש וטהור.

את הדוגמה ניקח מהרבי בעצמו כפי שזה גלוי לעין כול במכתביו הקדושים. כמה ביקורת מתח הרבי במשך כל השנים על מנהלי 'שנת הקבוצה' 'צא"ח' 'תומכי תמימים' וכו'? הרבה מאוד, וכל הזמן.

כל מערכת שלא נתונה לביקורת, מתנוונת ונאכלת מבפנים. הביקורת לא רק רצויה אלא הכרחית ולטובת אותם המסגרות המקודשות.

כן! דווקא בגלל שאני טובל במקווה לפני שאני מוציא מהפה את המילה 'צא"ח' 'קבוצה' 'תומכי תמימים' וכו', דווקא בגלל זה אני חייב לדאוג לכך שהמסגרות הללו יהיו הכי מוצלחות והכי טהורות והכי נקיות.

זו זכותי ואף חובתי הגמורה כחסיד חב"ד הנאמן לרבי.

אתם מוצאים ליקוי באחת ממוסדות הקודש של הרבי? הגיבו מיד! דירשו מיד לתקן את המעוות! זו הדרך של חסיד אמתי שבאמת איכפת לו מהרבי!

כמה מוסדות חב"ד שלאבוננו נמצאים היום תחת ביקורת של הרשויות, היו יכולות להימנע מזה אם אנו כחסידים היינו עומדים על כך שהמעוות בהם יתוקן בזמן אמת?

גם לגבי העניין שלפנינו- 'שנת הקבוצה', הרי ברור לכולנו שמדובר במפעל קדוש שחייב להימשך. אבל אין זה מצדיק ולו במקצת את האווירה הנוראה של פריקת עול וצפייה בסרטים וכו' השוררת לדאבוננו בפנימייה. אין זה מצדיק את התחושה האישית של כל בחור שמרגיש שאין אף אחד מצוות הישיבה שמכיר אותו, מזהה את פניו, יודע מה השם שלו, וזאת גם לאחר חצי שנה שהבחור נמצא בקבוצה.

הדרך לשנות את פני הדברים היא רק בהכנסה מיידית של 4 אנשי צוות ישראלים חסידיים שיהיו מאוד קרובים לבחורים, יכירו היטב כל בחור ובחור, יידעו ויפקחו ברצינות על הנעשה בחדרי הפנימיה. ימלאו תפקיד כפול של פיקוח ואיסור של דברים טמאים ושליליים יחד עם תחושת אבהות וקירבה אישית לכל בחור ושיחות אישיות והיכרות קרובה ודאגה אמתית למילוי מה שחסר לכל בחור ובחור.

זה אפשרי!

זה בידיים שלנו!

כן! בידיים שלנו החסידים הפשוטים!

זה גם הרצון האמתי של הרבי!!!

102. קבוצה- השנה הטובה ביותר בחיי
(2019-06-18 23:27:31)
לכל המלינים..
קבוצה היא שנה מיוחדת מאוד, רק שכמו כל מסגרת חבדית (גם בישיבה גדולה) מי שלא מעוניין ללמוד, לא לומד! (גם בישיבה גדולה אין מבחנים ובטח לא מחייבים..) אני מכיר את הישיבות וגם שם מי שרוצה מכשיר חכם יכול לקנות וגם אפשר בקלות לצפות בהכל, כי המשגיח לא רואה אותך 24/7 ולכן זו טענה שאין בה ממש! כשאני הייתי בקבוצה, לא לפני הרבה זמן, ראיתי הרבה חברים שחוו שינוי עצום לטובה, התלמידים שלא למדו היו בדרך כלל אותם תלמידים שגם בישיבות לא למדו יותר מידי.
ולכן מי שרוצה, השנה הזו היא יכולה להיות השנה הטובה ביותר בחייו, השיעורים עם המשפעים, התוועדויות מיוחדות עם שלוחים וכו' האווירה המיוחדת של בית חיינו, היא אפשר להתעלם מזה!
זה נותן לי כח וחיות עד היום הזה.
מי שמחפש דברים אחרים ימצא בכל מקום, כי מדובר על בחורים גדולים, שמי יאמר להם מה תעשה..
ולכן הורה שחושב שזה לא מתאים לבנו (כפי שהוא רואה אותו עוד בישיבה גדולה- זה כמעט אותו דבר!) לא ישלח.
הבעיה לא מתחילה בישיבה, היא מתחילה בבחור והוריו ששולחים אותו. נקודה.
כמובן שיש הרבה מקום לשיפורים מצד ההנהלה, אבל לא שם הבעיה מתחילה..