חדר כתיבה לרבי ייחודי נחנך בישיבה באור יהודה
בכ"ז אדר האחרון, נחנך בישיבה הקטנה באור יהודה, חדר מקורי וייחודי לחשבון נפש וכתיבה לרבי עבור תלמידי התמימים בישיבה ● בחדר המיוחד, עמדות כתיבה נפרדות, דפים ועטים לכתיבה, פקס למשלוח המכתבים לאוהל הק' וכרכי "אגרות קודש" ● כל הפרטים
(יום חמישי, ז' אדר )
בכ"ז אדר האחרון, נחנך בישיבה הקטנה באור יהודה, חדר מקורי וייחודי לחשבון נפש וכתיבה לרבי עבור תלמידי התמימים בישיבה

מטרת החדר, ליצור מקום אישי לכל תמים בישיבה, בו יוכל להיכנס אל הרבי ליחידות באמצעות כתיבת פ"נ, מכתב או דו"ח, לאחר עשיית חשבון נפש ולימוד תורתו. זאת בהתאם למכתבו של הרבי שכאשר נמצאים במרחקים, ניתן להיכנס ליחידות גם בכתב.

בחדר המיוחד, עמדות כתיבה נפרדות, דפים ועטים לכתיבה, פקס למשלוח המכתבים לאוהל הק' וכרכי "אגרות קודש".

מאז נחנך החדר, ניתן לראות בכל הפסקה שבין-הסדרים תלמידים רבים המנצלים בתורם את ההזדמנות המיוחדת להיכנס לחדר 'קליימקע', מתוך רצינות רבה וישוב הדעת לכתוב לרבי על מעמדם ומצבם בעבודת ה'.

פתיחת החדר 'קליימקע' שנבנה כחלק מהשיפוץ הנרחב שנעשה בבנין הישיבה, מגבירה ביתר שאת את רגש ההתקשרות של תלמידי התמימים לרבי ואת הגעגועים והתשוקה להתראות עם הרבי תיכף ומיד ממש.
תגובות לכתבה
אין כרגע תגובות לכתבה זו