הקמפיין נחשף: היעד אינו כסף, אלא חסידים מקושרים
יוזמה ייחודית של 'רשת אהלי יוסף יצחק'  עשרת אלפים חסידים יקיימו ביו"ד שבט את הוראת הרבי שמופיעה במנהגי יום ההילולא, להרים תרומה "בעד עצמו ובעד כל בני ביתו", למוסד שהוקם על שמו של בעל ההילולא, כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ב'רשת' אומרים: המטרה היא התקשרות המונית של חסידים אל הרבי ביו"ד שבט. הקמפיין היו יחיד מסוגו, ולראשונה אינו מציב סכום כסף כתקרת יעד, אלא שואף להגיע למספר שיא של עשרת-אלפים חסידים, שיקיימו באמצעותו את הוראת הרבי, יתרמו כל סכום שהוא, ויזכו בברכותיו הקדושות של הרבי  לפרטים מלאים
(יום שישי, ה' שבט )
יוזמה ייחודית של 'רשת אהלי יוסף יצחק': עשרת אלפים חסידים יקיימו ביו"ד שבט את הוראת הרבי שמופיעה במנהגי יום ההילולא, להרים תרומה "בעד עצמו ובעד כל בני ביתו", למוסד שהוקם על שמו של בעל ההילולא, כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע * ב'רשת' אומרים: המטרה היא התקשרות המונית של חסידים אל הרבי ביו"ד שבט.

הקמפיין היו יחיד מסוגו, ולראשונה אינו מציב סכום כסף כתקרת יעד, אלא שואף להגיע למספר שיא של עשרת-אלפים חסידים, שיקיימו באמצעותו את הוראת הרבי, יתרמו כל סכום שהוא, ויזכו בברכותיו הקדושות של הרבי.

ב'רשת' מוסרים, כי הסלוגן המלווה את הקמפיין: "לא משנה כמה אתה שם, העיקר שאתה שם", מבטא את המגמה של הקמפיין לקשר לרבי את אנ"ש חסידי חב"ד באמצעותו. "כולם מקפידים על הדלקת נר, כתיבת פ"נ ולימוד משניות ומאמר 'באתי לגני'. אבל במנהגי יום ההילולא ישנן הוראות נוספות, ואנחנו מציעים לקיימן בקלות ובלחיצת כפתור".

'רשת אהלי יוסף יצחק' היא מוסד שהקים הרבי כבר בקיץ תשי"א על שם כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ – בעל ההילולא, ומטרתה – הענקת חינוך יהודי כשר לילדי ישראל. רשימת ההישגים החינוכיים של הרשת ארוכה מני כתבה, וכך גם חשיבותה בעיני הרבי, שכתב: "ביום ההילולא גדול ביותר זכות בעל ההילולא, צדיק עליון המשביר בר לכל הארץ להמשיך ישועות ברכות והצלחות... לכל המתעסקים במוסדות אהלי יוסף יצחק שעל שמו".
תגובות לכתבה
אין כרגע תגובות לכתבה זו