חשיפה נדירה: 23 שנה לאסיפת גילוי אוצר ה'רשימות' • תיעוד
זמן קצר לאחר ג' תמוז תשנ"ד, נמצאו במגירת שולחנו הק' של הרבי בחדרו הק', שלושת מחברות ה'רשימות' אותם כתב הרבי בכתב יד קדשו, ובהם גם חוברת ה"רשימות" על ספר התניא • השבוע, במלאת עשרים ושלוש שנה לאסיפה נדירה וחד פעמית זו, מתפרסם לראשונה התיעוד מן האסיפה • לכתבה המלאה
(יום חמישי, ד' אייר תשע''ח)
חשיפה נדירה: כידוע, זמן קצר לאחר ג' תמוז תשנ"ד, נמצאו במגירת שולחנו הק' של הרבי בחדרו הק', שלושת מחברות ה'רשימות' אותם כתב הרבי בכתב יד קדשו, ובהם גם חוברת ה"רשימות" על ספר התניא.

בעקבות גילוי אוצר מופלא זה, זימנה אגודת חסידי העולמית אסיפה מיוחדת, לדון במשמעות גילוי אוצר זה, וכיצד הדרך הנכונה להוציא לאור רשימות אלו.

האסיפה המיוחדת נערכה השבוע לפני עשרים ושלוש שנה, בימים ב-ד אייר תשנ"ה, כאשר אל האסיפה הוזמנו גדולי המשפיעים מישיבות חב"ד מכל רחבי העולם, וכן העוסקים לאור בהוצאה לאור של תורת רבינו מזה שנים ארוכות, אשר קיבלו הוראות מהרבי בתחום זה.

האסיפה נערכה במשרדי אגודת חסידי חב"ד ב-770, בראשות החוזר הראשי הרב יואל כהן המזכיר הרב חיים יהודה קרינסקי, ויו"ר אגודת חסידי חב"ד העולמית הרב אברהם שם טוב.

האסיפה הנדירה נפתחה באוהל הק', בתפילה שהרבי ינחה את המשתתפים בדרך הישרה לכוון לדעתו הק' של הרבי, ובמרתף הבית שעל יד האוהל הק' נערך המושב הראשון של האסיפה.

בהמשך נערכו עוד שורת דיונים במשרדי אגודת חסידי חב"ד, ובסופה של האסיפה התקבלה ההחלטה ע"י כל המשתתפים אשר פרסום והוצאת הרשימות קודש לאור עולם זהו רצונו הק' של הרבי, והמלאכה הכבירה רבת האחריות הופקדה בידי צוות מיוחד מטעם וועד הנחות בלה"ק.

במהלך ימי האסיפה, אף הוצג לראשונה בחרדת קודש על ידי המזכיר הרב קרינסקי בפני המשתתפים מחברות הרשימות בכתב יד קודש רבינו.

השבוע, במלאת עשרים ושלוש שנה לאסיפה נדירה וחד פעמית זו, מתפרסם לראשונה התיעוד מן האסיפה.












































תגובות לכתבה
אין כרגע תגובות לכתבה זו