כ"ח אדר - יארצייט הרה"ח ר' משה הכהן הורנשטיין
הרה"ח ר' משה הכהן הורנשטיין היה חתנו של כ"ק אדמו"ר מהר"ש וגיסו של כ"ק אדמו"ר הרש"ב. בשנת תרנ"ב נשא לאשה את הרבנית חי' מושקא, בתו הצעירה של אדמו"ר מהר"ש. ר' משה היה בנו של הנגיד ר' זלמן שאול הורנשטיין, בעליו של מפעל הסוכר הגדול ביותר ברוסיה. בתחילה התגוררה המשפחה ברוסיה ור' משה היה בעליו של מפעל ענק לחיתוך עצים. בשנים מאוחרות יותר עברה המשפחה לפולין.

בסוף ימיהם התגוררו בעיירה אטווצק, בסמיכות לכ"ק אדמו"ר הריי"צ. בנם מנחם מענדל היה חתנו הצעיר של כ"ק אדמו"ר הריי"צ. ר' משה הכהן הורנשטיין נפטר ביום כ"ח אדר שנת תש"א בעיצומה של מלחמת העולם השניה. מנוחתו כבוד באטווצק פולין. (עפ"י 'קיצור תולדות חב"ד')

(יום שישי, כ''ח אדר תשס''ה)

הרה"ח ר' משה הכהן הורנשטיין ורעייתו הרבנית חי' מושקא בת אדמו"ר מהר"ש.
הרה"ח ר' משה הכהן הורנשטיין ורעייתו הרבנית חי' מושקא בת אדמו"ר מהר"ש.

תגובות לכתבה
אין כרגע תגובות לכתבה זו