התוועדות בבית אגו"ח עם הרב מיכאל טייב > שידור חוזר
30 יום קודם: לקראת היום הגדול והקדוש יו"ד שבט, יום ההילולא הס"ח של כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע ויום קבלת הנשיאות של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, נערכה בבית אגודת חסידי חב"ד התוועדות רבתי ליד שולחנות ערוכים, כיבוד עשיר ותזמורת שמחה ועם המשפיע הרב מיכאל טייב חבר ועד הרוחני בכפר חב"ד, אנ"ש והתמימים • מרכז התקשורת החב"די COL העביר את ההתוועדות בשידור חי ובלעדי  שידור חוזר

(יום שבת, י''ב טבת תשע''ח)


שידור חוזר:
תגובות לכתבה
אין כרגע תגובות לכתבה זו