א אב

 • הילד התמים יוסף חיים דאשיף ע''ה
  הילד התמים יוסף חיים בן יבלחט"א הרה"ח ר' יהושע אריה דאשיף תלמיד ת"ת חב"ד נלקח בהיותו עסוק בשליחות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד ביום י"ג אלול ה'תשנ"א ונפטר בשנת תש"ס מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה''ח ר' שלמה זלמן אוסטר ע''ה
  הרה"ח ר' שלמה זלמן בהרה"ח ר' יצחק אוסטר. נפטר בשנת תשל"ח מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' יצחק דובוב ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יצחק בהרה"ח ר' אברהם דובער דובוב. היה מראשוני החסידים שהתקשרו בלב ונפש לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו שימש כרבה של מאנצסטר נפטר בשנת ה'תשל"ז מנ"כ באנגליה
 • הרה''ח התמים ר' יחיאל יוסף ריבקין ע''ה
  הרה"ח התמים ר' יחיאל יוסף בן הרה"ח ר' נחמן יהושע ריבקין הוא היה חסיד אמיתי ספוג וגדוש באהבת ישראל אמיתית, מסור ונתון לזולת. נולד בשנת תרנ"ד בעיר חוטימסק שברוסיה ונפטר בשנת ה'תשכ"א מנ"כ בבני ברק

 • הרה"ח ר' יעקב חיים ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב בהרה"ח ר' שמואל חיים נפטר בשנת ה'תש"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' אהרן אליעזר צייטלין הי"ד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אהרן אליעזר בהרה"ח ר' יהודה לייב צייטלין הי"ד היה מן הבולטים בתלמידי התמימים, מצויין למופת ודוגמה גם בין התמימים הקשישים, בעלי תריסין בנגלה ודא"ח, והיה ונערץ ומהולל בתמימותו ובפנימיותו. עסק בחזוק התורה והיהדות ורבים השיב מעון ונאסר עבור זה ברוסיא ונשלח לעבודת פרך בסיביר. נולד בשנת ה'תרנ"ו בעיר זוראוויץ ונפטר מתוך רעב ויגון בגלותו בעיר לוולודיווסטוק בשנת ה'תרח"צ

 • מרת שולמית חוה האלאן ע"ה
  מרת שולמית חוה בת הרה"ח ר' אברהם יצחק האלאן עסקה בהמבצעי קדש של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטרה בשנת תשנ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת אסתר שפערלין ע"ה
  מרת אסתר בת הרה"ח ר' ישראל שפערלין נפטרה בשנת ה'תשי"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
  ב אב

 • הבחור התמים מיכאל יהודה ארי ליב הכהן ע"ה
  הבחור התמים מיכאל יהודה ארי ליב בן יבלח"ט הרה"ח התמים ר' דובער שליט"א הכהן נקטף בדמי ימיו בתאונת דרכים בן י"ד שנה בשנת ה'תשמ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' מנחם מנדל שניאורסון. הי"ד ע"ה
  הרה"ח ר' מנחם מנדל בהרה"ח ר' שמריהו נח שניאורסון. הי"ד נהרג על קדה"ש בסינלניקובה בשנת ה'תרע"ט

 • הרה"ח ר' אהרן צבי מאצקין ע"ה
  הרה"ח ר' אהרן צבי בהרה"ח ר' יחיאל מיכל מאצקין נפטר בשנת תרס"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת אלטע גאלדא גיטא סתהון ע"ה
  מרת אלטע גאלדא גיטא בת יבלח"ט הרה"ח ר' יעקב ישעיה שליט"א סתהון. זכתה לשמש כשלוחי נשיא דורנו בעיר חולון ומסרה את נפשה בחינוך ילדי ישראל ונפטרה בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת מלכה לעוויטין ע"ה
  מרת מלכה בת הרה"ח ר' יצחק יעקב לעוויטין מסרה נפשה על חינוך וזכתה לראות בנים ובני בנים לומדי תורה והולכים בדרכי החסידות. נפטרה בשנת ה'תש"מ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת בליומא ינובסקי ע"ה
  מרת בליומא בת הרה"ח ר' יואל ינובסקי. נפטרה בשנת תשכ"א מנ"כ רמת השרון

 • הרבנית מנוחה נעמי ע"ה
  הרבנית מנוחה נעמי בת הרה"ח ר' יוסף נפטרה בשנת ה'תשי"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
  ג אב

 • הרה"ח התמים ר' שמואל גרשון פריימן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמואל גרשון בן יבלח"ט הרה"ח ר' ישראל שליט"א פריימן נולד בירושלים ביום ח"י בניסן תשכ"ב ונפטר בדמי ימיו בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת מוניה פנטייליעב ע"ה
  מרת מוניה בת הרה"ח ר' אברהם נחום פנטייליעב נפטרה בשנת תשמ"א מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת חנה פאטאשניק ע"ה
  מרת חנה בת הרה"ח ר' מרדכי פאטאשניק נפטרה בשנת ה'תשמ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
  ד אב

 • הרה"ח ר' יצחק הכהן ע"ה
  הרה"ח ר' יצחק בהרה"ח ר' אלעזר הכהן נפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' נתן גורארי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' נתן בן הרה"ח ר' משה גורארי נולד ביום ל' תשרי תרפ"ט בעיר מוסקבה ונפטר בשנת ה'תשס"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' השליח אליעזר יצחק ליווי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' השליח אליעזר יצחק בהרה"ח ר' דובער ליווי עסק בקירוב אחינו בנ"י לאביהם שבשמים בעודו צעיר לימים נסע כמ"פ בשליחות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לרוסיא בעודה מאחורי מסך הברזל ולאחר חתונתו יסד וניהל בית חב"ד בווארוויק באר איילנד נולד בחודש אלול ה'תשכ"ו בניו יורק ונקטף במיטב שנותיו בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' יעקב זליג זלצמן ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב זליג בהרה"ח ר' משה זלצמן נפטר בשנת תשמ"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' עזריאל יצחק וואסערמאן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' עזריאל יצחק בהרה"ח ר' ישראל וואסערמאן היה מחנך בתו"ת ומכון חנה מסר עצמו בלב ונפש עד יומו האחרון לקרב בנ"י לאביהם שבשמים נפטר בשנת ה'תשמ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הילד שלום חיים גודמאן ע"ה
  הילד שלום חיים ב"ר יהושע נחום גודמאן נפטר בשנת ה'תשט"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת נעכא מינדל ע"ה
  מרת נעכא בת הרה"ח ר' אברהם סענדר מינדל עמדה לימין בעלה ועזרה לו מתוך מס"נ בעבודתו הק' זכתה לקירוב מיוחד מהרבניות הצדקניות נולדה בשנת תרס"ד בריגא ונפטרה בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת רחל רבקה שולמן ע"ה
  מרת רחל רבקה בת הרה"ח ר' יהודה צבי שולמן נולדה י"ד אדר ב' ה'תרמ"א ונפטרה בשנת ה'תשמ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
  ה אב

 • הרה"ח התמים ר' נתן גורארי' ע"ה
  הרה"ח התמים ר' נתן בהרה"ח התמים ר' חיים שמריהו גורארי'. היה מקושר בנימי נפשו לכ"ק הריי"צ נ"ע וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו אשר זיכוהו בקירוב פנימי ברצילות נפש והצנע לכת עשה מעשי צדקה וחסד ותמך במוסדות רבותינו נשיאינו. נולד ביום י"א אדר תרפ"ז בעיר ריגא ונפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' יוסף שיינער ע"ה
  הרה"ח ר' יוסף בהרה"ח ר' אריה ליב שיינער נפטר בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' בנימין אליהו גורודצקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' בנימין אליהו בהרה"ח ר' מרדכי לייב גורודצקי בא – כח כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו באה"ק אירופא וצפון אפריקה במשך קרוב ליובל שנים שמינוהו לניהול לשכה לעזרת פליטים וסידורם וייסוד מוסדות אהלי יוסף יצחק תומכי תמימים בית שרה בית רקבה בתי ספר למלאכה באה"ק אירופא וצפון אפריקא מיסד הישוב נחלת הר חב"ד באה"ק ת"ו שימש כרבה של ק"ק קיוב והגלילות נאסר כמ"פ והוגלה לארץ גזירה עבור הרבצת התורה והיהדות רבים נהנו ממנו עצה ותושי' וקירב אחב"י לאביהם שבשמים חבר בועד הפועל אגודת חסידי חב"ד העולמית מרכז לעניני חינוך ומחנה ישראל זכה לעסוק במשך בשבעים שנה במירה ונתינה בגשם וברוח בעבוה"ק בהצלת נפשות ובהרבצת התורה והיהדות בכל מרחבי תבל בשליחותם הק' דכ"ק רבותינו נשיאינו במס"נ שהי' נאמן ביתם ואליהם הי' מקושר בלו"נ עד יומו האחרון בעלמא דין נולד בשנת ה'תרס"ה בוברויסק שביילורוסיה ונפטר בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' יואל מאיר חייקין ע"ה
  הרה"ח ר' יואל מאיר בהרה"ח ר' צבי הירץ חייקין נפטר בשנת תרנ"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת מיניא אסתר אלפערין ע"ה
  מרת מיניא אסתר בת הרה"ח ר' שלמה שניאור זלמן אלפערין זכתה לשמש את הרבנית חנה אם כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ולהיות שלוחת בבראזיל במשך מ"א שנים מילאה שליחותה בנאמנות עד סוף ימיה נפטרה בשנת ה'תשס"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת קריינא אזימוב ע"ה
  מרת קריינא בת הרה"ח ר' מענדל אזימוב נפטרה בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרבנית מאריישא באדנא פוטרפאס ע"ה
  הרבנית מאריישא באדנא פוטרפאס נפטרה בשנת תשי"ח מנ"כ בלונדון

 • מרת חנה מרים קראסניצקי ע"ה
  מרת חנה מרים בת הרה"ח ר' מיכאל יוסף קראסניצקי מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' נתן גורארי'
  נולד בדווינסק לטביה, ולא בריגא לטביה
  ו אב

 • הרה"ח התמים ר' רפאל דובער גורביץ ע"ה
  הרה"ח התמים ר' רפאל דובער בהרה"ח ר' חיים גורביץ. מסר נפשו על חינוך ילדי ישראל ועל טהרת הקודש ברוסי' סוביטית ורבים השיב מעוון וע"ז נכלא והוגלה ע"י הק.ג.ב לעשר שנים זכה לעלות לאה"ק בשנת ה'תשכ"ו ופעל בנאמנות למען קיום המוסד של ילדי הבוכרים בכפר חב"ד. נפטר בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' יצחק פלאהר ע"ה
  הרה"ח ר' יצחק בהרה"ח ר' אהרן פלאהר מזקני אנ"ש היה תלמיד מתומכי ישיבת ליובאוויטש דבראנקס נפטר בשנת ה'תשמ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' זלמן משה קיונזון ע"ה
  הרה"ח ר' זלמן משה בהרה"ח ר' יהודה לייב קיונזון. נפטר בשנת ה'תשל"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' ברך האלפרין ע"ה
  הרה"ח ר' ברך בהרה"ח ר' ידידי האלפרין נפטר בשנת ה'תשכ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרבנית אסתר גנענדל ע"ה
  הרבנית אסתר בת הרה"ח ר' מנחם גנענדל נפטרה בשנת ה'תשכ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת רבקה ש''ץ ע"ה
  מרת רבקה ש''ץ בת הרה"ח הרה"ג המשפיע הנודע ר' חיים-שאול ברוק ואשת הרה"ג ר' יעקב ש"ץ הי"ד ממיסדי ישיבת תותו"ל ברדיצוב , היתה אלמנה הגונה עד יום מותה עלתה לארץ בה'תשנ"א ונפ' בה'תש"ס ומנ"כ בית העלמין החדש שיכון גורדון ראשון לציון בסמיכות לאביה הרח"ש
 • יונתן רובין-כליפי
  תמים יונתן רובין-כליפי מצרפת שטבע ונפטר בדמי ימיו בהיותו מדריך בקעמפ בזנובה
  ז אב

 • הבחור התמים שלום שלום ע"ה
  הבחור התמים שלום בהרה"ח יבדלח"א חיים שלום. נפטר בשנת תשס"ד מנ"כ קריית גת

 • הרה"ח התמים ר' יוסף הכהן בארענשטיין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יוסף בהרה"ח ר' יעקב דוד הכהן בארענשטיין נולד ביום יא אדר תרע"ו בעיר סאליץ בפולין ונפטר בשנת ה'תשס"א מנ"כ במאנטרעאל

 • הרה"ח התמים ר' מרדכי חנזין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מרדכי בהרה"ח מנחם מענדל חנזין. נולד ביום כ"א תמוז ה'תרס"ה בעיר בקונוטופ פלך טשרניגוב ונפטר בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ פתח תקוה

 • מרת רבקה זלמנוב ע"ה
  מרת רבקה בת הרה"ח התמים ר' שמואל זלמנוב. הקדישה שנים רבות בחייה למען הזולת וסייעה לכל נזקק בעזרה סוציאלית במסגרת תפקידה בעיריית תל אביב.נפטרה בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בבית העלמין הירקון בתל אביב.
 • מרת רבקה שורפין ע"ה
  מרת רבקה בת הרה"ח התמים ר' יוסף שמואל שורפין נפטרה בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת חי' שרה קלמנסון ע"ה
  מרת חי' שרה בת הרה"ח ר' משה מאניא קלמנסון נפטרה בשנת ה'תשמ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת חיה לאה אטיק ע"ה
  מרת חיה לאה בת הרה"ח ר' יהושע שמעון אטיק נפטרה בשנת תשל"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת שיינדל גאלדא גלאטשטיין ע"ה
  מרת שיינדל גאלדא בת הרה"ח ר' אשר לעמל גלאטשטיין נפטרה בשנת ה'תשכ"ב

  ח אב

 • הרה"ח התמים ר' לוי יצחק שמרלינג ע"ה
  הרה"ח התמים ר' לוי יצחק בהרה"ח ר' ברוך בענדיט שמרלינג ממייסדי בית חב"ד וגבאי כולל חב"ד לצדקת רמבעה"נ בציריך בשווייץ.מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ומסור למילוי רצונו הק' נולד ביום י"ג בכסלו ה'תש"ח ונפטר בדמי ימיו בשנת תשס"א מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' יחיאל מיכל גולדשמיד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יחיאל מיכל בהרה"ח ר' יצחק גולדשמיד מזקני חסידי חב"ד נולד ביום א' אדר ה'תרס"ז בעיר יעקטרינסלב ונפטר בשנת ה'תשנ"ג מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' נחום יצחק לרמן ע"ה
  הרה"ח ר' נחום יצחק בהרה"ח מנחם מנדל דובער לרמן. נפטר בשנת ה'תשל"ג מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת שרה מעשא זילבערשטיין ע"ה
  מרת שרה מעשא בת הרה"ח ר' דוד זילבערשטיין אשת הרה"ח ר' חיים אריה ז"ל נפטרה בשנת תשנ"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • הילדה מלכה בראנשטיין ע"ה
  הילדה מלכה בת הרה"ח ר' צבי בראנשטיין נפטרה בשנת ה'ת"ש מנ"כ במאנטרעאל
 • הת' דוד דוידזון ע"ה
  הת' דוד בן יבלחט"א הר"ר אברהם יהודדה דוידזון נולד בכ"ז תמוז תשל"ה, למד בישיבות תות"ל לוד וכפר חב"ד נפ' בשנת תשס"ו ומנ"כ בלוד

 • מרת רחל קאופמאן (לבית דייחעס) ע"ה.
  מרת רחל בת ר' שמואל דייעחס הי"ד נולדה באוקריינא בעיירה ייצ'נה ונפטרה בירושלים ב-ח' אב בשנת תשמ"ד. הקימה דור ישרים.

  ת.נ.צ.ב.ה.

  ט אב

 • הבחור התמים ברוך משה מקמל ע"ה
  הבחור התמים ברוך משה בן יבלח"ט הרה"ח ר' אליהו מקמל נולד בשנת תשמ"א בחיפה ונפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בחיפה

 • הרה"ח ר' יצחק ליסבאן ע"ה
  הרה"ח ר' יצחק בהרה"ח ר' יעקב ליסבאן נפטר בשנת תשס"א מנ"כ חלקת חב"ד בלאס אנדזשעלעס דקליפורניה
 • הרה"ח התמים ר' נחום זלמן הלוי גורעוויטש ע"ה
  הרה"ח התמים ר' נחום זלמן בהרה"ח ר' שלום הלוי גורעוויטש איש הורביץ היה חסיד ומקושר בלב ונפש לרבותינו נשיאינו, שהפגין את יהדותו בגלוי ללא פשרות, וזכה להערכה עצומה של יהודים מכל החוגים והעדות, וגם להבדיל מאומות העולם.נולד בשנת ה'תרע"א בעיירה החסידית זלאבין ונפטר בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ באוסטרליא מעלבארן

 • הרה"ח התמים ר' פינחס צבי מנדלזון ע"ה
  הרה"ח התמים ר' פינחס צבי בן יבלח"ט הרה"ח ר' נחמי'ה מנדלזון. היה מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו עסק ויגע בתורה וקיבל כל אדם בסבר פנים יפות אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. שימש כמגיד שעור בישיבת תורת אמת חב"ד ירושלים. נולד בירושלים בשנת תשכ"ד ונפטר בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' מנחם מענדל אזימוב ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מנחם מענדל בהרה"ח ר' משה ניסן אזימוב מקלימאוויטש נפטר בשנת ה'תשמ"א מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' טוביה נעמעטי ע"ה
  הרה"ח ר' טוביה בהרה"ח ר' שמעון נעמעטי. נפטר בשנת ה'תשל"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' יהושע ציבלין ע"ה
  הרה"ח ר' יהושע בהרה"ח ר' אהרן דוד ציבלין. והתגורר ביפו וקבע בביתו את המניין החב"די בעיר וברבות הימים הקים בית במגרשו ופעל לביסוס הקהילה החסידית בעיר. נולד בטרוץ שברוסיה בשנת תרל"ז ונפטר בשנת ת"ש מנ"כ נחלת יצחק

 • הרה"ח ר' יצחק רייכלין ע"ה
  הרה"ח ר' יצחק בהרה"ח ר' עזריאל זעליג רייכלין נפטר בשנת תרפ"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' יוחנן סגל ע"ה
  הרה"ח ר' יוחנן בהרה"ח ר' נחום סגל נפטר בשנת תרמ"ח מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת אזמי הדסה אהרונסון ע"ה
  מרת אזמי הדסה בת הרה"ח ר' יוסף דב אהרונסון נולדה בלונדון ז' חשון תרע"א נפטרה בשנת ה'תשס"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת רבקה גריבאוו ע"ה
  מרת רבקה בת הרה"ח ר' מנחם מענדל גריבאוו נפטרה בשנת ה'תש"ס מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת רחל לוין ע"ה
  מרת רחל בת הרה"ח ר' דב בער לוין מסרה נפשה על חינוך בניה לתורה ומצוות נפטרה בשנת ה'תש"נ מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת רחל לאה קרישבסקי ע"ה
  מרת רחל לאה בת הרה"ח ר' גרשון קרישבסקי נפטרה בשנת תרמ"ד מנ"כ בהר הזיתים
  י אב

 • הרה"ח ר' אליהו מיכל היילפרין ע"ה
  הרה"ח ר' אליהו מיכל בהרה"ח ר' צבי הירש היילפרין. ר' מיכל נודע כאיש הגות ומחשבה, תלמיד חכם וחסיד וסופר ברוך כשרונות. נולד ביום ז' בתשרי תרנ"ב בירושלים ונפטר בשנת ת"ש מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' יהודה לייב מנוחין ע"ה
  הרה"ח ר' יהודה לייב מנוחין. שימש ראש כולל חב"ד בארץ הקודש נפטר בשנת ה'תרס"ז מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת רחל קליין ע"ה
  מרת רחל בת הרה"ח ר' אברהם אשר שמואל קליין אמו של הרה"ח הת' ר' בנימין הלוי קליין (מזכירו של הרבי) נפטרה בשנת ה'תרצ"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • הרב אליהו ממן
  רב של קיהלת הגרוזינים נצרת עלית
  יא אב

 • הרה"ח ר' הלל מפאריטש ע"ה
  הרה"ח ר' הלל בהרה"ח ר' מאיר מפאריטש היה מהחסידים המפורסמים ביותר בחסידות חב"ד מאז הווסדה בילדותו נתפרסם כ"עילוי מחומץ". היה מתלמידיו של רבי אברהם דב מאווריטש ואח"כ מתלמידי רבי מרדכי מצרנוביל בהשפעת הספר "לקוטי אמת" היה לחסיד חב"ד החל כ"ק אדמו"ר אמצעי ולאחריו בעל "צמח צדק" נבחר כרבה של בוברויסק והוכר גם על ידי המתנגדים. השאיר אחריו כתבי יד מרובים ומהם נדפסו "לקוטי ביאורים" "פלח הרימון" ועוד נולד בשנת ה'תקנ"ה ונפטר בשנת ה'תרכ"ד מנ"כ בחרסון
 • הרה"ח התמים המשפיע ר' ראובן דונין ע"ה
  הרה"ח התמים המשפיע ר' ראובן בהרה"ח ר' תנחום דונין היה מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ברמ"ח ושס"ה וזכה ממנו לקירבים רבים ונעלים. עסק בהפצת תורתו ובמבצעים ובהפצת בשורת הגואל בחיות ומתוך אהבת ישראל וקירב יהודים לאבינו שבשמים נולד ביום י"ז טבת תרצ"ד בעיר חיפה ונפטר בשנת תשס"ב מנ"כ בחיפה

 • הרה"ח התמים ר' יעקב בורושנסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב בהרה"ח ר' תנחום בורושנסקי מסר את נפשו לחינוך ילדי ישראל ברוסיא ובארה"ב נפטר בשנת תשנ"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת תרצה סודקביץ ע"ה
  מרת תרצה בת הרה"ח ר' יעקב סודקביץ. נפטרה בשנת ה'תשס"ב מנ"כ סגולה פתח תקוה
 • מרת רבקה דונין ע"ה
  מרת רבקה בת הרה"ח ר' זלמן דונין. עסקה שנים רבות בחינוך ילדי ישראל בהצלחה רבה ובמסירות האופיינית לה. נולדה ביום כ"א סיון תרצ"ו בירושלים ונפטרה בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ חיפה
  יב אב

 • הרה"ח התמים ר' דב קובלסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' דב בהרה"ח ר' מרדכי קובלסקי. נולד ביום י"ג אייר תרע"ט בעיר ברלין ונפטר בשנת תשנ"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • הילד מרדכי לייב גאטליב ע"ה
  הילד מרדכי לייב בהרה"ח ר' נפתלי גאטליב נפטר בשנת תשמ"א מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י

 • הרה"ח התמים ר' נתן נטע פערלמוטער ע"ה
  הרה"ח התמים ר' נתן נטע בהרה"ח ר' ישראל פערלמוטער נפטר בשנת ה'תשל"ט מנ"כ במאנטרעאל

 • מרת עטיא קרינסקי ע"ה
  מרת עטיא בת הרה"ח ר' אברהם דוד שמרי קרינסקי נפטרה בעיר בוסטון בשנת ה'תשכ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח יוסף אלעזר אלימלך פרוש ז"ל
  חתן הרב שמואל מנחם שניאורסון שליט"א, מרבני ישיבת המקובלים "נהר השלום" היה איש של הכלל בלב ונפש עזר לאנשים כפשוטו ממש.

  ת.נ.צ.ב.ה.
  יג אב

 • הרה"ח התמים ר' יעקב נח שטרסברג ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב נח בהרה"ח ר' שלום שטרסברג. היה דמות חסידית הראויה ללמוד ממנה. ללימוד התורה במחתרת נשאה אותו אמו על כפיים, כיון שנעליו נמכרו בעבור תרופות. כילד ברח מבית היתומים לאחר שמנעו ממנו שמירת מצוות. כתלמיד ישיבה נסע לרבי למרות מכשולים מבית ומחוץ, שם שהה כעשר שנים. הוא היה ‘מקושר’ מופלא בעודו מתווה לעצמו דרך מיוחדת בקשר עם הרבי. מספרים כי מעולם לא ביקש מהרבי על גשמיות גם כשהיה זקוק לכך. צנוע, איש אמת, ומכניס אורחים גדול. נולד ביום כ"ד בתשרי תרצ"ו בעיר סנוק ששעל גדות הנהר סון שחצץ בין פולין לרוסיה. ונפטר בשנת ה'תשס"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת חוה גלינסקי ע"ה
  מרת חוה גלינסקי נפטרה בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בחיפה

 • מרת חיסה גולדא בריינדל לישנר ע"ה
  מרת חיסה גולדא בריינדל בת הרה"ח ר' ישראל מרדכי לישנר אשת הרה"ח התמים ר' צבי אלימלך שליט"א היתה קשורה בלו"נ לכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש נפטרה בשנת ה'תשס"א מנ"כ בהר מנוחות

 • מרת דינה גור אריה ע"ה
  מרת דינה בת הרה"ח ר' מאיר גור אריה נולדה ביום כ' תמוז תר"נ ונפטרה בשנת תרצ"ו מנ"כ בהר הזיתים
  יד אב

 • הרה"ח ר' אפרים-פישל-ברך קוזלובסקי ע"ה
  הרה"ח ר' אפרים-פישל-ברך בהרה"ח ר' יעקב יצחק קוזלובסקי נפטר בשנת ה'תשס"ה מנ"כ בהר מנוחות

 • הרה"ח התמים ר' צבי פילער ע"ה
  הרה"ח התמים ר' צבי בהרה"ח ר' שמואל פילער כל ימיו הקדיש עתים לתורה ולעבודה מעשיו הטובים והישרים נודעו לתהלה איש נדיב לב ויקר רוח צדקות עשה בישראל שימש כגבאי בבית המדרש נוסח האר"י בעיר מאנטרעאל. נפטר בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ במאנטרעאל

 • הבחור התמים פינחם יעקב בוליטר ע"ה
  הבחור התמים פינחם יעקב בהרה"ח ר' יצחק בוליטר למד תורה וקים את המצות בהדור במסירות נפש ברוסי הסוביטית עלה לארה"ק בשנת תשל"ג והמשיך ללמוד בישיבת תומכי תמימים עד יומי האחרון נקטף בדמי ימיו בשנת תשל"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' ברוך אשר לעווינזארן ע"ה
  הרה"ח ר' ברוך אשר בהרה"ח ר' יעקב לעווינזארן נפטר בשנת תרס"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' בן ציון גארעליק ע"ה
  הרה"ח התמים ר' בן ציון בהרה"ח ר' ארי לייב גארעליק

 • מרת חיה פריימן ע"ה
  מרת חיה בת המשפיע הרה"ח התמים ר' יהושע מרדכי פריימן נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' אפרים-פישל-ברך קוזלובסקי ע"ה
  הרה"ח ר' אפרים-פישל-ברך בהרה"ח ר' יעקב יצחק קוזלובסקי נפטר בשנת ה'תשס"ה מנ"כ בהר מנוחות

  [[הבאתי תמונה יותר לעניין]]


  טו אב

 • הרה"ח התמים ר' יעקב יהודה העכט ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב יהודה בהרה"ח ר' יהושע העכט מהשלוחים הראשונים של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בארצות הברית מסור ונתון לבית חיינו בכל נימי נפשו עד יומו האחרון. נואם בחסד עליון שמש ברבנות עסק בצרכי צבור באמונה בפדיון שבויים הצלת נפשות והבאת שלום . קרוב ליובל שנים מנהל מוסדות של"ח הדר התורה מכון חנה ומחנה אמונה הי' נואם נאומי הפצת המעיינות ע"י גלי אויר בעש"ק וביום ראשון בהם נתקרבו ונתתנכו רבבות לתורה ולחסידות נולד בשנת ה'תרפ"ד בארה"ב ונפטר בשנת ה'תש"נ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת מינדל שעכנער ע"ה
  מרת מינדל בת הרה"ח ר' וואלף יצחק שעכנער נפטרה בשנת ה'תש"ס מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת אסתר גבריאל ע"ה
  מרת אסתר בת הרה"ח ר' יוסף אברהם גבריאל. נפטרה בשנת ה'תשנ"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת צביה רחל לובין ע"ה
  מרת צביה רחל בת הרה"ח ר' יעקב צדוק לובין. נפטרה בשנת ה'תשל"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח רפאל צבי ליטוואק ע"ה
  הרה"ח רפאל צבי בן ר' משה נפטר בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בהר המנוחות
  טז אב

 • הרה"ח התמים ר' יחזקאל דערעו ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יחזקאל בהרה"ח ר' ישראל דערעו. זכה להרים כבוד חב"ד ובמיוחד במקום מגורו ק"ק פיטסבורג מבחירי תלמידי תומכי תמימים ומגולי שאנכאי נפטר בשנת ה'תשל"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' ראובן שולמן ע"ה
  הרה"ח ר' ראובן בהרה"ח ר' דובער שולמן נפטר בשנת ה'תרצ"א מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת רסל פטמן ע"ה
  מרת רסל בת הרה"ח ר' אליהו פטמן נפטרה בשנת ה'תשל"ח מנ"כ בהר הזיתים

  יז אב

 • הרה"ח ר' יצחק אלמקיים ע"ה
  הרה"ח ר' יצחק בהרה"ח ר' שלום אלמקיים נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח ר' נחמן אריה ע"ה
  הרה"ח ר' נחמן אריה בהרה"ח ר' מטלם נפטר בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הבחור התמים רפאל מכלוף דירזיסקי ע"ה
  הבחור התמים רפאל מכלוף בהרה"ח ר' משה דירזיסקי נפטר בשנת ה'תשמ"ו
 • הרה"ח ר' חיים שלום הלוי סגל ע"ה
  הרה"ח ר' חיים שלום בהרה"ח ר' שלמה יהודה הלוי סגל .היה דבוק בלב ונפש בכ"ק אדמו"ר הריי"צ ולאחר מכן התקשר לרבי נשיא דורנו ברמ"ח ושס"ה וזכה ממנו לקירבים רבים ונעלים היה מסור ונתון בכל ליבו ונפשו להוראותיו של הרבי, ובייחוד עסק במסירות במבצע תפילין מדי יום ביומו בקור ובחום, בשלג ובפור, היה הולך לכותל המערבי כל יום בהפסקת הצהריים שלו בישיבה ושם מניח תפילין, ובנועם הליכותיו ובאור זיו פניו הצליח לקרב יהודים לאביהם שבשמים. בחודש תשרי ה'תשל"א זכה לבקר ראשונה בבית חיינו ולהסתופף בצילו של הרבי באותה שנה מינה אז "בעלי בתים" על כל מדינה בעולם ואת הרה"ח ר' חיים שלום מינה ל"בעל הבית על ארץ ישראל ". נולד בשנת תרע"ח בעיר חברון ונפטר בשנת ה' תשמ"ג מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' אהרן מאיר נמס ע"ה
  הרה"ח ר' אהרן מאיר בהרה"ח ר' זאב וואלף נמס מסר נפשו לחנך יו"ח בדרך התורה והמצוה מקושר לרבותינו עד יומו האחרון נפטר בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' נחמן דוב וויכנין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' נחמן דוב בהרה"ח ר' דוד נטע וויכנין מבחירי תלמידי תומכי תמימים בליובאוויטש ושצעדרין במס"נ פעל הרבה לחיזוק הכשרות מאחורי מסך הברזל עסק בחינוך עטה"ק שם ובצרפת ובמאנטרעאל שד"ר למעמד במשך שנים רבות נפטר בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' ישראל ראפטפלייש ע"ה
  הרה"ח ר' ישראל בהרה"ח ר' יוסף ראפטפלייש נפטר בשנת ה'תשל"ו מנ"כ במאנטרעאל

 • הרה"ח ר' מנחם יוסף יהודה לייב סלונים ע"ה
  הרה"ח ר' מנחם יוסף יהודה לייב בהרה"ח ר' מרדכי דובער סלונים. למד בחדר ובישיבה חב"ד בחברון. בשנת תרמ"ט עבר ליפו ועסק בחלפנות ובמסחר סיטונאי. היה ממיסדי הקהילה החב"דית ביפו ומייסד מספר אגודות צדקה וחסד. נולד בחברון בשנת תרל"ב ונפטר בשנת תש"ב. מנ"כ בתל אביב טרומפלדור
 • הרה"ח ר' צבי הירשהורן ע"ה
  הרה"ח ר' צבי הירשהורן מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת בריינדל הלפרין ע"ה
  מרת בריינדל בת הרה"ח ר' משה גדלי' הלפרין. אשת הרה"ח ר' זאב דב ז"ל נולדה בשנת תרס"ו בירושלים ונפטרה בשנת ה'תשס"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת חיה אלה סירולניק ע"ה
  מרת חיה אלה בת הרב נפתלי סירולניק נפטרה בשנת תשס"ב מנ"כ חלקת חב"ד בלאס אנדזשעלעס דקליפורניה

 • מרת אלטא שוליא שווארץ ע"ה
  מרת אלטא שוליא בת הרה"ח התמים ר' שלו ישעי שווארץ תנפטרה בשנת ה'תשל"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה''ח צבי הירשהורן
  הרה"ח ר' צבי בהרה"ח ר' בנימין דוד הירשהורן עבד שנים רבות במחלבה תנובה בתל אביב והנהלת חשבונות היה דואג כל שבת לקידושים היה איש תם ועוזר לכל אחד מקום
  השאיר אחריה אישה צדקת ביותר בן בת נכדים נפטר בשנת תשמ"ט מנוחתו בקרית שאול תל אביב
  יח אב

 • הרה"ח ר' דובער אליעזרוב ע"ה
  הרה"ח ר' דובער בהרה"ח ר' אברהם אליעזרוב. שימש כרב מבקר במחנה העורים בלטרון הוציא לאור ספרי שו"ת שאלי ציון ה"ח מורה בהלכה ג"ח ודבר ציון עה"ת מגזע האדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע ובנו האדמו"ר האמצעי נפטר בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בהר המנוחות
 • הרה"ח התמים ר' זלמן זוסיא קליינמן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' זלמן זוסיא בהרה"ח ר' יעקב קליינמן. עורר לבבות ע"י תיאור ותיעוד החיים החסידיים בצווריו נפטר בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' אליעזר פלזנשטיין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אליעזר בהרה"ח ר' יהודה פלזנשטיין נולד ביום כ"ב מנ"א בשנת ה'תרנ"ו ונפטר בשנת ה'תשמ"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' יהודה אריה לייב וויינשטוק ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יהודה אריה לייב בהרה"ח ר' ישראל חיים וויינשטוק. נפטר בארה"ב בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים המשפיע ר' יהושע מרדכי ליפקין ע"ה
  הרה"ח התמים המשפיע ר' יהושע מרדכי בן הרה"ח ר' שמואל גרשון ליפקין. מתלמידיו המובהקים של המשפיע הרה"ח ר' אלתר שימחוביץ. כיהן משפיע בבית כנסת חב"ד במאה שערים. נמנה על תלמידי תורת אמת שליוו את כ"ק אדמו"ר הריי"צ בכל מסעותיו בארץ הקודש. זכה לעמוד סמוך לרבי בעת תפילת מנחה ליד מערת המכפלה. נולד בחברון י"ח שבט ה'תרס"ט ונפטר בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' משה גולדשמיד הי"ד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה גולדשמיד הי"ד בהיותו בן חמש שנים נכנס לישיבת תומכי תמימים בעיר ליובאוויטש חמש שנים למד בישיבה זאת. בה קלט את ריחה של חסידות חב"ד ודבק בה. בשנת 1918 הוא יוצא את הישיבה. נושא אשה, עוסק בפרקמטיא, מתפרסם במעשי חסידות, ובחוגי החסידים מכתירים אותו בתואר "עובד", הוא נכסף לעלות לארץ ישראל- מתוך חיבת הארץ, ומתוך דאגה לחינוך בניו לפי רוחו.. עלה לארץ הקודש והתיישב בחברון. היה שוחט ומלמד בעיר. נולד בשנת תרנ"ח העיר יקוטרינסלב ונרצח בפרעות תרפ"ט. מנ"כ בחברון

 • מרת גנעשא גופין ע"ה
  מרת גנעשא בת הרה"ח ר' משה זלמן גופין. אשת הרה"ח התמים ברוך שליט"א מראשוני המתיישבים בכפר חב"ד ועסקה במסירה ונתינה במבצעים ובשורת הגאולה. נפטרה בשנת ה'תש"ס מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת מינה גישל ראם ע"ה
  מרת מינה גישל בת הרה"ח ר' הלל ראם נפטרה בשנת ה'תשל"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת חנה שקלובסקי ע"ה
  מרת חנה בת הרה"ח ר' בן ציון שקלובסקי. נפטר בשנת ה'תשכ"א מנ"כ פתח תקוה
  יט אב

 • הרה''ח התמים ר' לוי ביסטריצקי ע''ה
  הרה"ח התמים ר' לוי בן יבלח"ט הרה"ח התמים ר' יהודה לייב ביסטריצקי. שליח כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לאה"ק ת"ו אליו הי' מקושר בכל נימי נפשו. מרא דאתרא דקרית חב"ד ורבה הראשי של צפת עיה"ק והגליל העליון עמד על ביצור חומות הדת והכשרות ביד רמה זכה לחבר ספרים על שו"ע אדמו"ר הזקן, אוהב את הבריות ואהוב על הבריות כל מסכת שנות חייו היו ארוגים בפסיפס מדהים של עזרה לזולת, אך בד בבד הוא היה הדוגמה לעניו אמיתי, אדם הבורח מן הכבוד באמת ובתמים, איש כזה כיבד את התואר 'רב', והעמיד אותו במקום המתבקש לו ".נולד בשנת ה'תש"ט בניו יורק נפטר בטרם עת בשיא פריחתו ובדרכו למשרת הרב הראשי לישראל. בשנת ה'תשס"ב מנ"כ צפת

 • הרה"ח התמים ר' הלל אייזנשטאדט ע"ה
  הרה"ח התמים ר' הלל בהרה"ח ר' צבי הירש אייזנשטאדט מסר נפשו על קיום התורה ומצות וישב במאסר ברוסיא על שייכותו לעסקנות חב"ד נפטר בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' אהרן יצחק לייכטר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אהרן יצחק בהרה"ח ר' חיים חנון היניך לייכטר היה מקבוצה שלוחי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחידוש הישוב החב"ד בעה"ק צפת תותבב"א נפטר בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בעיר צפת

 • הרה"ח התמים המשפיע ר' נחום שמריהו ששונקין ע"ה
  הרה"ח התמים המשפיע ר' נחום שמריהו בהרה"ח ר' אברהם ששונקין. שימש כרב בעיר באטום ומיסד הישיבה תו"ת שם. בשנת ה'תש"י עלה לארה"ק ומתישב בירושלים. היה רבם ומשפיעם של חסידי חב"ד בירושלים. עסק בהפצה ע"י נאומים מאמרים וספרים ידוע כלמדן גדול וכתבא רבה. נולד במוהליב בשנת ה'תר"נ ונפטר בשנת ה'תשל"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' אריה זאב ליפסקר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אריה זאב בהרה"ח ר' חיים צבי ליפסקר. שימש בשליחות הרבי הריי"צ כמשפיע בכמה ישיבות ברחבי רוסיה, שימש כשליח של הרבי הריי"צ בכותאיס, בעקבות הוראהתו של הרבי הריי"צ שכתב אליו: "תעלו לארץ הקודש ואתה ובניך תהיו נרות להאיר", עלה עם כל משפחתו והקים את שיכון חב"ד לוד ואת ישיבת תות"ל במקום. נולד ביום י"ב טבת תרס"ו בעיר פולטובה ונפטר בשנת תשל"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' דוד הלוי שטאקהאמער ע"ה
  הרה"ח התמים ר' דוד בהרה"ח ר' יחיאל הלוי שטאקהאמער נפטר בשנת ה'תשכ"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' אברהם וינר ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם בהרה"ח ר' משה צבי וינר נפטר בשנת תשכ"ב

 • הבחור התמים שלום דובער פעווזנער הי"ד ע"ה
  הבחור התמים שלום דובער בהרה"ח התמים אברהם ברוך פעווזנער הי"ד. נהרג עקד"ה בעיר חרקוב בשנת ה'תש"ג

 • הרה"ח ר' יעקב טובי הלוי העבער הי"ד ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב טובי בהרה"ח ר' זיסיא הלוי העבער הי"ד מזקני חסידי חב"ד בעיר ווארקי נהרג על קידוש השם בשנת תש"א
 • הרה"ח ר' יעקב לישצייסקי ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב בהרה"ח ר' יצחק לישצייסקי היה חבר נכבד בכולל חב"ד נפטר בשנת תרצ"א מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת שרה רבקה העכט ע"ה
  מרת שרה רבקה בת הרה"ח ר' שלום מאיר העכט מסרה נפשה לגדל ולחנך בני' בדרכי התורה והחסידות נפטרה בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת פריידא מריישא וילנקין ע"ה
  מרת פריידא מריישא בת הרה"ח ר' חיים אלעזר וילנקין אשת הרה"ח ר' שלום אליהו במס"נ חנכה את ילדיה לתורה ולחסידות והחזיקה ישיבה בתנאי מחתרת בביתה ברוסיא נפטרה בשנת תשמ"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • ילדה נחמה ארעליק ע"ה
  ילדה נחמה בת הרה"ח ר' בני ארעליק נפטרה בשנת תרצ"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • הרבנית רייזיל הורויץ ע"ה
  הרבנית רייזיל בת הרה"ח ר' דוד הורויץ נפטרה בשנת תרמ"ב מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' אהרן יצחק לייכטר
  הרה"ח ר' אהרן יצחק לייכטר נפטר בשנת תשנ"ד זכה להתקרב לחסידות חב"ד עוד בהיותו נער בתל אביב כבר בהיותו נער צעיר נתקשר בעבותות לחסידי חב"ד ולחסידות חב"ד ידוע היה בפקחותו הרבה ודבקותו בכ"ק אדמו"ר זכה להסתופף בכל שנה אצל אדמור ידוע היה בניצול הזמן בלימוד יומם וליל
  איש ספר ובעל צנעה מופלגת

  מותו היה לאסון בקרב חסידי חבד בצפת אך זכרו לא ימוש

  כ אב

 • הרה"ח התמים ר' אברהם גנין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם גנין בעל מסירות נפש אחד החיילים אלמונים של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בשנים הנוראות ההן של הקומוניזם הבולשביקי. נולד בעיר קוסטקוביץ ברוסיה נפטר בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ קריית מלאכי

 • הרה"ג הרה"ח המקובל ר' לוי יצחק שניאורסון ע"ה
  הרה"ג הרה"ח המקובל ר' לוי יצחק בהרה"ח ר' ברוך שניאור שניאורסון אביו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד בעיר פודוברנקה ח"י ניסן תרל"ח ונפטר בשנת ה'תש"ד מנ"כ בעיר אלמא אטא שבקזחסטן
 • הרה"ח ר' אליעזר דן סלונים הי"ד ע"ה
  הרה"ח ר' אליעזר דן בהרה"ח ר' יעקב יוסף סלונים הי"ד ראש הקהילה היהודית בחברון . בפרעות תרפ"ט נפצע קשה יומיים אחר כך נפטר מנ"כ בחברון.

 • הילד אהרן סלונים הי"ד ע"ה
  הילד אהרן בהרה"ח ר' אליעזר דן סלונים הי"ד. בפרעות תרפ"ט נפצע קשה יומיים אחר כך נפטר מנ"כ בחברון.

 • הרה"ח ר' משה יהודה אורנשטיין ע"ה
  הרה"ח ר' משה יהודה בהרה"ח ר' יעקב אורנשטיין נפטר בשנת תרפ"ד מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת בינה חנוכה ע"ה
  מרת בינה בת הרה"ח ר' יהודה אריה ליב חנוכה ביתה היה פתוח לרווחה ימיה קידשה לחינוך תשב"ר נעימה בדרכיה והצנע לכת בכל מעשיה הקימה דוד ישרים יבורך עוסקים בהפצת המעיינות ומהם שלוחי המלך נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת פרידה מנדלזון הי"ד ע"ה
  מרת פרידה בת הרה"ח ר' יצחק אהרן מנדלזון הי"ד נהרגה על קידוש השם בשנת ה'תשס"א מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת חי' מאיעסקי ע"ה
  מרת חי' בת הרה"ח התמים ר' ישראל נח מאיעסקי אשת הרה"ח התמים ר' יעקב יהודה ז"ל עמדה ליד בעלה במסירה ונתינה וביוחד בעבודתו במוסד "בית רבקה" נולדה ביום י"ט סיון תרפ"ג בעיר קרעמנצ'וג נפטרה בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת נחמה לאה חזן ע"ה
  מרת נחמה לאה בת הרה"ח ר' זוסיא חזן מסרה נפשה לחינוך צאצאיה לתורה ולחסידות לשם ולתפארת ביתה פתחה לרווחה לקשי יום עמדה לימין בעלה בפעולותיו הכבירות בחיזוק הדת ובהקמת מוסדות חינוך מאחורי מסך הברזל . נולדה בעיר אודיסה בשנת תרע"ח ונפטרה בשנת תשנ"ז מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת דובא בינה פאשטער ע"ה
  מרת דובא בינה בת הרה"ח ר' הרייש פאשטער נפטרה בשנת תשמ"ט מנ"כ בהר הזיתים
  כא אב

 • הבחור התמים ברוך שלום אדלר ע"ה
  הבחור התמים ברוך שלום בן יבלח"ט הרה"ח התמים ר' שלמה אדלר. נפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הבחור התמים שכנא מרקוביץ ע"ה
  הבחור התמים שכנא בן יבלח"ט הרה"ח התמים ר' שלמה מרקוביץ נפטר בשנת ה'תש"ס מנ"כ מקסיקו סיטי

 • הבחור התמים שלמה אלי הכהן בריסקי ע"ה
  הבחור התמים שלמה אלי בן יבלח"ט הרה"ח התמים ר' מרדכי מאיר הכהן בריסקי תלמיד ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש בהישיבה המרכזית בברוקלין בעל מדות טובות והי' מסור תמיד לעשות טוב וחסד לכל אחד נקטף בן כ"ה שנה בשנת ה'תש"מ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת רחל מונדשיין ע"ה
  מרת רחל בת הרה"ח התמים ר' דוד מונדשיין גידלה בית לתפארת וצאצאים חסידיים שעוסקים בעבודת השליחות והפצת המעיינות. עסקה שנים רבות בחינוך במכללת 'בית רבקה' בירושלים. נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • הנערה חי' מושקא שמואלי ע"ה
  הנערה חי' מושקא בת יבלח"ט הרה"ח התמים ר' אפרים זאב שמואלי תלמידה במוסד חינוך "בית רבקה של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נקטפה בדמי ימי' בת י"ד שנה בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הנערה שטערנא-אסתר שמואלי ע"ה
  הנערה שטערנא-אסתר בת יבלח"ט הרה"ח התמים ר' אפרים זאב שמואלי תלמידה במוסד חינוך "בית רבקה של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נקטפה בדמי ימי' בת י"ב שנה בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת סוסיא לרנר ע"ה
  מרת סוסיא בת הרה"ח ר' יצחק לרנר אשת הרה"ח ר' צבי הירש ז"ל הקימה במסירות נפש בית יהודי חסידי ברוסיה הסובייטית נפטרה בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת דאבא שרה רוחמקין ע"ה
  האשה הצדקת מרת דאבא שרה בת הרה"ח ר' חיים מנחס רוחמקין נפטרה בשנת תשל"ב
  כב אב

 • הרה"ח התמים ר' נח לויפער ע"ה
  הרה"ח התמים ר' נח בהרה"ח ר' שמואל לויפער נהרג בתאונת דרכים בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' יצחק פייגענסאהן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יצחק בהרה"ח ר' פרץ פייגענסאהן ביותו בגולה ברוסיא מסר נפשו על קיום התורה ומצות וכן בביאתו לארצות הרחבה עסק ופעל הרבה לקרב בנ"י לאביהם שבשמים נפטר בשנת ה'תשמ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' אברהם חיים לובאנאוו ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם חיים בהרה"ח ר' ראובן לובאנאוו. המפורסם ברוב תורתו הרביץ תורה לרבים ושימש כרב בעיר פטרבורג במשך 60 שנה במסירות נפש . נולד בשנת תרמ"ד ונפטר בשנת תשל"ג מנ"כ בעיר פטרבורג
 • הרה"ח ר' אליעזר ישראל סלונים ע"ה
  הרה"ח ר' אליעזר ישראל בהרה"ח ר' מרדכי דב סלונים נפטר בשנת תש"ד מנ"כ תל אביב טרומפלדור
 • מרת שרה פריימן ע"ה
  מרת שרה בת הרה"ח ר' דוד פריימן נפטרה בשנת ה'תשס"א מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת אסתר חנה איטקין ע"ה
  מרת אסתר חנה בת הרה"ח ר' זאב וואלף איטקין אשת הרה"ח התמים דובער ז"ל נפטרה בשנת תשל"ח מנ"כ בהר הזיתים

  כג אב

 • הרה"ח התמים ר' שמואל תנחום שוחאט
  הרה"ח התמים ר' שמואל תנחום בן יבלח"ט הרה"ח התמים משה שוחאט אוהב חסד יודע נגן משמח לבב אנוש נפטר בדמי ימיו בשנת ה'תשס"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת עטא קזיניץ ע"ה
  מרת עטא בת הרה"ח ר' הלל דוד קזיניץ ביתה היה בית ועד ליסוד חב"ד ליובאוויטש בארצות הברית . נפטרה בשנת תשנ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת דינה זלצמן ע"ה
  מרת דינה בת הרה"ח ר' נתנאל בן משה זלצמן נפטרה בשנת ה'תשמ"ה מנ"כ בהר הזיתים
  כד אב

 • הרה"ח התמים ר' אברהם כ"ץ (אברמוביץ) ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם בהרה"ח ר' שלמה הכהן כ"ץ (אברמוביץ) מעיר פרילוקי שמר על יהדותו במס"נ בהיותו בצבא ברומיא נפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' אלכסנדר גוטמן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אלכסנדר בהרה"ח ר' אריה גוטמן. נולד ביום ד' סיון תר"פ ונפטר בשנת ה'תשס"ב מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' כתריאל חיים אליעזרוב ע"ה
  הרה"ח התמים ר' כתריאל חיים בהרה"ח ר' אברהם אליעזרוב נולד ח' כסלו ה'תרע"ד ונפטר בשנת ה'תשס"א

 • הרה"ח התמים ר' רפאל אנדרוסיער ע"ה
  הרה"ח התמים ר' רפאל בהרה"ח ר' ניסן אייזיק אנדרוסיער זכה ללמד ולחנך אלפי תינוקות של בית רבן למעלה מארבעים שנה נולד בשנת תרצ"ח במונטריאול קנדה ונפטר בשנת ה'תש"ס מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' אברהם צבי כהן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם צבי בהרה"ח ר' משה דוד כהן. היה חסיד ומקושר בכל לבו ונשמתו לרבותינו נשיאינו - בתחילה לכ"ק אדמו"ר הריי"צ, ולאחר הסתלקותו, לממלא מקומו כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו עשרות בשנים למד ולימד והעמיד תלמידים הרבה בנגלה ובחסידות ועסק במבצעי קדש נולד ביום י"ב ניסן תרע"ו בלודז' שבפולניה ונפטר בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בהר המנוחות

 • הבחור התמים מיכאל קרסנוקוקי ע"ה
  הבחור התמים מיכאל בהרה"ח ר' ד"ר צבי דניאל קרסנוקוקי מתלמידי ישיבה תורת אמת חב"ד בעיה"ק ירושלים ת"ו בעל מדות טובות ואהוב על הבריות שנקטף באיבו בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בהר המנוחות
 • הרה"ח התמים ר' שלמה זלמן העכט ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלמה זלמן בהרה"ח ר' יהושע העכט שמש ברבנות ארבעים שנה נאם בחסד עליון ורבים השיב מעון פזר נתן לאביונים מסור ונתון לבית חיינו נפטר בשנת ה'תשל"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' משה מייזליש ע"ה
  הרה"ח ר' משה מייזליש היה מצעירי החסידים של רבנו הזקן נפטר בשנת ה'תר"ט מנ"כ בחברון

 • מרת חנה פריווא גאלדשטיין ע"ה
  מרת חנה פריווא בת הרה"ח ר' אלטער יהושע גאלדשטיין נפטרה בשנת ה'תש"מ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת אסתר פרידה חיימסון הי"ד ע"ה
  מרת אסתר פרידה בת הרה"ח ר' חיים חיימסון הי"ד היתה עסקנית ופעילת ציבור, ובייחוד הרבתה בהכנסת אורחים. בחודשי אלול ותשרי, שבהם הרבו יהודים להגיע לחברון כדי להשתטח על קברי האבות, מצאו האורחים אכסניה בבית "אשת השוחט". נולדה בשנת תרכ"ב באודסה, רוסיה. וביום פרעות י"ח אב תרפ"ט בחברון, פרצו פורעים לבית, ומבלי לשעות לתחנוניה דקרוה ופצעוה קשה, היא הועברה לבית-החולים הממשלתי בחברון, וכעבור יומיים - לבית-החולים האנגלי בירושלים ושם נפטרה מפצעיה מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ג הרה"ח ר' אברהם צבי (הערש) הכהן
  נלב"ע כד' מנחם אב תשנ"ה
  כה אב

 • הרה"ח התמים ר' אלחנן הלוי לאבנשטיין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אלחנן בהרה"ח ר' יוסף הלוי לאבנשטיין נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ באוסטרליא מעלבארן

 • הבחור התמים מנחם יעקב לאקשפייטער ע"ה
  הבחור התמים מנחם יעקב בהרה"ח ר' משה לאקשפייטער נפטר בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' שמואל ברוך אלעזראוו ע"ה
  הרה"ח ר' שמואל ברוך בהרה"ח ר' דובער אלעזראוו נפטר בשנת תשל"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • הנערה חנה שניאור ע"ה
  הנערה חנה בת הרה"ח ר' מרדכי אלי שניאור נולדה בכפר חב"ד ביום י"ג אב תשכ"ה ונטפה באסון בדמי ימיה בשנת תשל"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת שיינדל איטקין ע"ה
  מרת שיינדל בת הרה"ח ר' משה איטקין אשת הרה"ח ר' חיים שניאור זלמן ז"ל נפטרה בשנת תש"ו מנ"כ בעיר סמרקד

 • מרת בת שבע גארעליק ע"ה
  מרת בת שבע בת הרה"ח ר' אליהו מרדכי גארעליק נפטרה בשנת תרצ"ה מנ"כ אנשי ליובאוויטש נוסח הארי בניו ג'ירסי
 • Rabbi yosef scheiner
  the yartziet of rabbi yosef schiener is on the 25th of av not on the 5th of av as you have it
  כו אב

 • הרה"ח ר' משה לונדי ע"ה
  הרה"ח ר' משה בהרה"ח ר' אברהם לונדי. נפטר בשנת ה'תשס"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' שלמה פישמאן הי"ד ע"ה
  הרה"ח ר' שלמה בהרה"ח ר' משה פישמאן הי"ד לזכותו הוקמה ועד סעודה שלמה בבית חינו נפטר בשנת ה'תשמ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר'אלכסנדר מענקין ע"ה
  הרה"ח התמים ר'אלכסנדר בהרה"ח ר' חיים אלי מענקין למד בתו"ת בליובאוויטש מסר נפשו להחזקת תלמידי תו"ת בקוטאים הי' חרד על דבר ה' כל ימיו והפיץ כשד"ר רוח של תורה וחסידות בכל מקום בואו נפטר בשנת ה'תש"מ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' התמים מאיר אשכנזי ע"ה
  הרה"ח ר' התמים מאיר בהרה"ח ר' שניאור זלמן אשכנזי אבד"ק וולדיבוסטוק ורב ראשי דשנגהאי למד בטהרה תורת חיים קרב ישראל לאביהם שבשמים נפשו מסר להצלת פליטי חרב ביתו היתה פתוחה יומם וערב נולד ה' חנוכה ה'תרנ"א בעיר טשעריקוב ונפטר בשנת ה'תשי"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' משה הכהן בלכמן ע"ה
  הרה"ח ר' משה בהרה"ח ר' אברהם הכהן בלכמן נפטר בשנת תש"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • הרבנית מרת חי'ה פייגא קופרשטוך ע"ה
  הרבנית מרת חי'ה פייגא בת הרה"ח ר' שניאור זלמן דובער קופרשטוך אשת חבר להרה"ח הגאון מנחם מנדל קופרשטוך, עד הכתובה של אדמו"ר זי"ע. נפטרה בשנת תשי"ב בחיפה נטמנה בעיר עד לאחר מלמחת ששת הימים והועברה להר הזיתים חלקת חב"ד לצד בעלה המנוח

 • מרת שרה פעשא הרליק ע"ה
  מרת שרה פעשא בת הרה"ח ר' אברהם ישראל הרליק נפטרה בשנת ה'תשמ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת צביה מרגולין ע"ה
  מרת צביה בת הרה"ח ר' שלמה מרגולין. אשת הרה"ח התמים זוסי' ז"ל .מסרה נפשה על שמירת היהדות בשנים הקשות ברוסיה נולדה בשנת ה'בתרע"ב עלתה ארצה בשנת ה'תשכ"ז מבאברויסק לכפר חב"ד נפטרה בשנת ה'תשמ"ח מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת דבורה פוגאטש ע''ה
  עברה את השואה האיומה,עלתה לארץ והקימה דור ישרים
  בנה הרה"ח ר' דוד אריה פוגאטש ע"ה
  דור שישי לבארדיטשעווער
  נפטרה בשנת ה'תשס"א
  כז אב

 • הרה"ח ר' דוב בער הכהן לעווין ע"ה
  הרה"ח ר' דוב בער בהרה"ח ר' יהושע זעליג הכהן לעווין נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' צבי באום ע"ה
  הרה"ח התמים ר' צבי בהרה"ח ר' אהרן באום איש חסיד הי' תם וישר עושה צדקה ןחסד בכל עת מסר נפשו לחנך בניו על טהרת הקודש נפטר בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' דוד צבי אריה שניאוסאהן ע"ה
  הרה"ח ר' דוד צבי אריה בהרה"ח ר' שניאור זלמן שניאוסאהן. נולד ברושלים ונפטר בשנת ה'תש"ח מנ"כ בסנהדריה ירושלים

 • המשפיע הרה"ח התמים ר' יעקב ונגרין הי"ד ע"ה
  המשפיע הרה"ח התמים ר' יעקב ונגרין הי"ד כיהן כמשפיע של קהילת חב"ד בעיר פונידל. נולד בעיר בראקשיק ונספה עקה"ש. בשנת תש"א
  כח אב

 • הרה"ת ר' דוד אריה פוגאטש ע"ה
  הרה"ת ר' דוד אריה בן ר' יצחק נפתלי מצאצאי הרה"ק רבי לוי יצחק זצוקללה"ה מבארדיטשוב מסור לתורה ולחסידות,מקרב את הבריות באהבה ובשמחה.היה מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר נשי"ד. נלב"ע ביום כ"ח באב ה'תשס"ד

 • הרה"ח התמים ר' אברהם יוסף גורדון ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם יוסף בהרה"ח ר' חיים גורדון. נפטר בשנת תשנ"ז מנ"כ פתח תקוה
 • הרה"ח התמים ר' צבי הירש אזימוב ע"ה
  הרה"ח התמים ר' צבי הירש בהרה"ח ר' משה ניסן אזימוב היה מגדולי חסידי כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע ר"מ בעיר בראמען אמרו עליו : גוף טהור ונשמה טהורה. מן הבעלי עבודה המפורסמים. נולד בשנת תרמ"ה בעיר קלימאוויטש ונפטר בצעירותו בשנת תרע"ח מנ"כ בעיר קלימאוויטש
 • מרת שרה שיינדל ובר ע"ה
  מרת שרה שיינדל ובר נפטרה בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת שרה כהן ע"ה
  מרת שרה בת הרה"ח ר' שמריהו מנעוול כהן נפטרה בשנת ה'תשמ"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת שרה רבקה קונין ע"ה
  מרת שרה רבקה בת הרה"ח ר' אפרים יהודה קונין נפטרה בשנת ה'תש"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת מלכה חיה מלוב
  מרת מלכה חיה בת הרה"ח הרב שמיאל חיים קובלקין נפטרה בשנת תשמ"ז מנ"כ בהר הזיתים
 • זאב דב הלפרין
  מצאצאי אדצו"ר הזקן ומחשובי החסידים בירושלים משפיע בבית כנסת חב"ד בסנהדריה המורחבתבירושלים. נפטר כ"ח מנ"א ה'תשס"ו
  כט אב

 • הרה"ח התמים ר' יוחנן גארדאן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יוחנן בהרה"ח ר' ישראל גארדאן שימש גבאי דביהמ"ד ליובאוויטש בליובאוויטש החל משנת תש"ז עוסק בצרכי צבור באמונה אשר הקדיש כל ימיו ושנותיו להפצת התורה ולגמילות חסדים במחיצת בית חיינו אשר אליו הי' קשור בכל לבבו נפשו ומאודו עד יומן האחרון בעלמא דין . נולד בעיר דאקשיץ ונפטר בשנת ה'תשכ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' דוד ארי' לייב מאראזאוו ע"ה
  הרה"ח התמים ר' דוד ארי' לייב בהרה"ח ר' אלחנן דובער מאראזאוו. מסר נפשו לתורה ותפלה והדרכת ב"ב ח"י שנה יסד עוז במסירה נפלאה בתשב"ר בישיבות תומכי תמימים נולד בליובאוויטש ונפטר במאנטרעאל בשנת תשכ"ח מנ"כ במאנטרעאל
 • מרת בתיה אופן ע"ה
  מרת בתיה בת הרה"ח ר' שריאל שלום חיים ברוך אופן אשת הרה"ח התמים אהרן ז"ל מסרה נפשה על חינוך ילדיה לתורה וחסידות נפטרה בשנת ה'תנש"א מנ"כ בהר הזיתים

 • הנערה התמימה חוה פיגא לאה פרידבערג ע"ה
  הנערה התמימה חוה פיגא לאה בת יבלח"ט הרה"ח התמים ר' אלימלך הלוי פרידבערג תלמידה בבית ספר בית רבקה בעלת מדות טובות ועושה חסד מתוך אהבת ישראל. נפטרה בשנת ה'תש"נ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת דאבא רבקה שיקביץ ע"ה
  מרת דאבא רבקה בת הרה"ח ר' צבי הירש שיקביץ נפטרה בשנת תשל"ג מנ"כ בהר הזיתים

  ל אב

 • הרה''ח התמים ר' צבי מילבסקי ע''ה
  הרה"ח התמים ר' צבי בהרה"ח ר' יוסף מילבסקי. היה איש תם וישר, חסיד אמיתי שהיה נוח לבריות ומאיר פנים לכל אדם. בצעירותו חי בעיר דנייפרופטרובסק והיה מבאי-ביתו של המקובל רבי לוי-יצחק שניאורסון נ"ע, אביו של הרבי. בשנות הארבעים, עלה ארצה בספינת מעפילים לפני תש"ח ר' צבי לישראל והתיישב בעיר תל-אביב שם שימש כ'בעל קורא' בבית הכנסת חב"ד, רבים הכירוהו מקרן הגמ"ח שהוא ניהל והחזיק. בסוף שנות הלמד"ים עבר להתגורר בנחלת הר חב"ד, נהנה כל חייו מיגיע כפיו והיה תמיד בשמחה.נולד ביום י"ב תמוז ה'תרע"א בעיר בראהין ונפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת חיה מרים ברזין ע"ה
  מרת חיה מרים בת הרה"ח ר' בנימין ברזין נולדה ביום כד טבת תרע"ה ונפטרה בשנת תשמ"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת דאבא רבקה שיקביץ ע"ה
  מרת דאבא רבקה בת הרה"ח ר' צבי הירש שיקביץ נפטרה בשנת תשל"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת פעשא גרינבערג ע"ה
  מרת פעשא בת הרה"ח ר' 'מאיר גרינבערג נפטרה בשנת תש"ל מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'