א שבט

 • הרה''ח ר' חנון העניך וואלף ע''ה
  הרה"ח ר' חנון העניך בהרה"ח ר' פינחס וואלף. משרידי דור הישן אשר עבד ה' בלב ונפש. נולד בחודש שבט תרפ"ב בעיר ויז'ניצא בפולין ונפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה''ח התמים ר' חיים ציפל ע''ה
  הרה"ח התמים ר' חיים בהרה"ח ר' יעקב מאיר ציפל עסק במבצעי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו באמונה נפטר בשנת תשנ"ה

 • הרה''ח התמים ר' ירחמיאל בנימינסאהן ע''ה
  הרה"ח התמים ר' ירחמיאל בהרה"ח ר' אברהם יהודה ליב בנימינסאהן. נולד בשנת תרמ"ה בעיירה בישנקוביץ שבליטא נפטר בשנת ה'תשט"ו מחשובי חסידי חב"ד מונטריאל מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' צבי יוסף הכהן ע"ה
  הרה"ח ר' צבי יוסף בהרה"ח ר' שרגא פייטל הכהן. נפטר בשנת ה'תש"ז

 • הרה"ח ר' נפתלי הירץ קלצ'קין ע"ה
  הרה"ח ר' נפתלי הירץ קלצ'קין. אב"ד באושפל היה תלמידו הגדול של כ"ק אדמו"ר "צמח צדק". נפטר בשנת ה'תרנ"ד

 • מרת רחל לאה פאפאק ע"ה
  מרת רחל לאה בת הרה"ח ר' אהרן פאפאק. נפטרה בשנת ה'תשל"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה''ח ר' אברהם אבר ינקוביץ ע''ה
  הרה"ח ר' אברהם אבר ע"ה בן ר' משה הכהן שיחי' ינקוביץ.
  נולד בי"ט אדר א' תשכ"ז וכיהן כגבאי בית הכנסת חב"ד בבת-ים, השקיע ממרצו ומזמנו רבות למען בית הכנסת. נפטר בטרם עת בא' שבט תשס"ט, בגיל 42.


  ב שבט

 • הרה''ח ר' פינחס הלוי הורביץ ע''ה
  הרה"ח ר' פינחס בהרה"ח ר' ראובן נתן נטע הלוי הורביץ נפטר בשנת תשנ"ב. מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' יצחק חורגין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יצחק בהרה"ח ר' אברהם יעקב חורגין. מתלמידי תו"ת בליובאוויטש נפטר בשנת ה'תשל"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' מאניס זימצובסקי הי"ד ע"ה
  הרה"ח ר' מאניס בהרה"ח ר' דוד זימצובסקי הי"ד . נפטר בסיביר בשנת ה'תש"ב
 • הרה"ח ר' מרדכי אריה לייב נאנעס ע"ה
  הרה"ח ר' מרדכי אריה לייב בהרה"ח ר' דוד בער נאנעס. היה מחסידים גדולים של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נפטר בשנת תרפ"א

 • מרת עטיל שגלוב ע"ה
  מרת עטיל בת הרה"ח ר' ישעי שגלוב. מסרה ונתנה עצמה לילדי' הרבים וחניכי' בהם נטעה יסודות התורה ואהבת החסידות נפטרה בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • ילדה ברכה יפית חן ע"ה
  ילדה ברכה יפית בת יבלח"ט הרה"ח ר' ישראל חן. נפטרה בשנת ה'תשמ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת ציפא ראבינאוויץ ע"ה
  מרת ציפא בת הרה"ח ר' ניסן ראבינאוויץ. אשת הרה"ח ר' אליעזר ז"ל נפטרה בשנת ה'תשל"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת מוסיא ליפשיץ ע''ה
  מרת מוסיא בת הרה"ח ר' שלמה זלמן ליפשיץ נפטרה בשנת תשכ"א מנוחתה כבוד בבית העלמין הישן בחדרה שם שימשה יחד עם בעלה בשליחות הרבי הרייצ
 • מרת פרומה אלפרוביץ ע"ה
  מרת פרומה בת הרה"ח ר' אברהם הכהן. אשת יבלח"א הרה"ח ר' ירחמיאל אלפרוביץ. עסקה בעשית חסד בצנעה, שאפילו בני משפחתה הקרובים לא ידעו זאת,ורק לאחר פטרתה נודע הדבר. נפטרה בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ בהר הזיתים שבירושלים.
  ג שבט

 • הרה"ח התמים ר' משה פאלטער ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה בהרה"ח ר' יהודה פאלטער מנכבדי וחשובי קהילת אנ"ש באוק-פארק שבדטרויט, מישיגן. המנוח, כיהן בכמה תפקידי ניהול במוסדות החינוך נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' אפרים סויבלמן ע"ה
  הרה"ח ר' אפרים בהרה"ח ר' יצחק סויבלמן נולד בשנת תרע"א בכפר ןןדעלעקע שבחבל סרביה ונפטר בשנת תשנ"ב

 • הרה"ח ר' אברהם מאיר צוקר ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם מאיר בהרה"ח ר' חיים חנוך העניך צוקר. נפטר בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ בהר הזיתים • הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן משה היצחקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן משה בהרה"ח ר' דוב היצחקי. ר' זלמן משה היה סמל ודוגמא להתקשרות לרבותינו נשיאינו, בתחילה לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב ואח"כ לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ כתב עליו: "אשר הוא מהמיוחדים האחדים השוקדים ומשיגים בחסידות ובקי בהרבה דרושי כ"ק אאמו"ר הרה"ק". כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו אמר עליו: "זלמן משה'ס אווארט חזרטמען אין 'בית הרב'" [אימרה של זלמן משה חוזרים ב'בית הרב']. לאחר פטירתו כתב עליו הרבי "זצ"ל", ביטוי שהרבי לא השתמש בו מעולם על חסיד בן דורנו נולד בעיר נעוויל בשנת ה'תרל"ג נפטר בשנת ה'תשי"ב מנ"כ צפת

 • מרת בתיה מישולובין ע"ה
  מרת בתיה בת הרה"ח התמים ר' מיכאל גרשון מישולובין . אשת הרה"ח התמים אליעזר ז"ל שבביתם ברוסי' התקיימו תוך מס"נ חדר. ישיבה. ביהכנ"ס התוועדויות חסידים ומנוס לנרדפים מהשלטון. נולדה ביום כ"ח טבת תרס"א בעיר נעוועל ונפטרה בשנת ה'תשנ"ו ומנ"כ בהר הזיתים • מרת בתיה רחל שקליאר ע"ה
  מרת בתיה רחל בת הרה"ח ר' יהושע שקליאר. נפטרה בשנת ה'תש"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
  ד שבט

 • הרה''ח ר' מאיר בורובסקי ע''ה
  הרה"ח ר' מאיר בורובסקי עלה לארץ ישראל בגיל 11 והתיישב עם משפחתו בעיר חברון ת"ו. בשנת תרפ"ט זכה לראות את הרבי הריי"צ נ"ע בשעה שביקר בעיר חברון ובעקבות הפרעות שאירעו באותם ימים ומהם ניצל בנס עבר עם משפחתו, עם הישיבה, ללמוד בירושלים ת"ו. נפטר בשנת תשנ"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' מנחם מענדל דובראווסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מנחם מענדל בהרה"ח ר' יהושע דובראווסקי. היה ר"מ בישיבת תו"ת בעיר ליובאוויטש ושימש בכתר הרבנות בק"ק שטרעשון זלאבין בארזנא. נולד בשנת תרל"ה בעיר פיטסבורג ונפטר בשנת ה'תשי"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' חיים רייטפארט ע"ה
  הרה"ח ר' חיים בהרה"ח ר' אלי רייטפארט נפטר בשנת תש"ג מנ"כ ברוסיה

 • הרה"ח התמים ר' מאיר שמחה חן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מאיר שמחה בהרה"ח ר' אברהם אהרן חן היה מגדולי חסידי כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע בנו כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע נולד בשנת תרכ"ב בעיר ביעשנקאוויטש ונפטר בשנת תרצ"ד מנ"כ ברוסיה

 • מרת מלכה בלימה בערענצווייג ע"ה
  מרת מלכה בלימה בת הרה"ח ר' יעקב בערענצווייג. נפטרה בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ במאנטרעאל

 • מרת חנה הכהן ע"ה
  מרת חנה בת הרה"ח ר' שלמה זלמן הכהן נפטרה בשנת תרפ"ה מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י
 • הרה"ח ר' מאיר בורובסקי עליו השלום
  הרה"ח ר' מאיר בורובסקי עלה לארץ ישראל בגיל 11 והתיישב עם משפחתו בעיר חברון ת"ו. בשנת תרפ"ט זכה לראות את הרבי הריי"צ נ"ע בשעה שביקר בעיר חברון ובעקבות הפרעות שאירעו באותם ימים ומהם ניצל בנס עבר עם משפחתו, עם הישיבה, ללמוד בירושלים ת"ו. נפטר בשנת תשנ"ד מנ"כ בהר הזיתים

  ה שבט

 • הרה"ח התמים ר' אהרן יוסף בעליניצקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אהרן יוסף בהרה"ח ר' ישראל נח בעליניצקי. היה מקושר לרבותינו נשיאינו הק' הצטיין בדרישת טובת הזולת במסירה ונתינה והניח צרכיו הפרטיים על הצד עסק במס"נ בזמנים הקשים בסמדקנד בהבאת אוכל לתלמידי תו"ת מגיד שיעור ומשגיח בישיבת תו"ת בצרפת נולד יב אדר תרס"ה דיסנה שברוסיה ונפטר בשנת ה'תשס"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' אברהם דוד מרדכי פרלוב ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם דוד מרדכי בהרה"ח ר' יוסף פרלוב. נפטר בשנת ה'תשמ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' אברהם יעקב קרינסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם יעקב בהרה"ח ר' פנחס שמואל קרינסקי. נפטר בשנת ה'תשל"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' שמואל נוטיק הי"ד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמואל בהרה"ח ר' אברהם זרח נוטיק הי"ד . ממובחרי תלמידי תומכי תמימים ליובאוויטש נאסר והוגלה על עבודתו בהחזקת והפצת היהדות ברוסי' הסובייטית.נולד ביום הקדוש יום הכיפורים בשנת תר"ן בעיר קריסלבה שבלטביה ונפטר בגלות בשנת ה'תש"ט

 • מרת שרה מוסקוביץ ע"ה
  מרת שרה בת הרה"ח ר' חנני' מוסקוביץ. זכתה לגדל דור ישרים יבורך חסידי ושלוחי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת שרה נוף ע"ה
  מרת שרה בת הרה"ח ר' חנניה נוף. נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ תל אביב

 • מרת ריזל שושנה גוטניק ע"ה
  מרת ריזל שושנה בת הרה"ח ר' חיים רפאל גוטניק. עזרה לבעלה קרוב ליובל שנים במס"נ בעבודתו הק' בשליחות רבותינו נשיאינו הק' במדינת אוסטרליא. נפטרה בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הילדה שרה ברינדל הלוי ע"ה
  הילדה שרה ברינדל בת הרה"ח ר' חיים יהודה ליב הלוי נפטרה בשנת תשמ"ב מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י

 • מרת איידלא צירקינר ע"ה
  מרת איידלא בת הרה"ח ר' יעקב צירקינר. נפטרה בשנת ה'תשמ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
  ו שבט

 • הרה''ח התמים מוה''ר חייקל חאנין ע''ה
  הרה"ח התמים מוה"ר חייקל בהרה"ח ר' שניאור זלמן יצחק ע"ה חאנין מגזע החסידים בעיר בעשענקאוויץ איש חסיד הי' מקושר לרבותינו הקדושים כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר מה"מ וזכה להתמנות על ידם בענינים כלליים פרטיים וחשאייםלמד בישיבת תומכי תמימים ב"ליובאוויטש"ומילדותו התעסק במסי"נ לטובת הישיבה בגופו בנפשו ובממונו בסאמארקאנד, ברינוא, כפר חב"ד והישיבה המרכזית בברוקליןהי' מטובי עסקני ליובאוויטש קרוב לשמונים שנה וגדולי החסידים נהנים ממנו עצה ותושי' ביתו הי' פתוח לרוחה והצטיין במדת החסד והצדקה ומסר נפשו בפו"מ לטובת היחיד והכלל בתמיכת אנ"ש בימים המרורים ברוסיא ו"חיזק בחיזוק נפלא דמס"נ תלמידי התמימים לתת בתור מתנה ולהלוות סכומי כספים למי שאין לו" להצילם מעמק הבכא מראשי המתעסקים לביסוס שכונת "נשיא דורנו" "כאן צוה ה' את הברכה" התעסק בעזרה לתמימים וגלמודים עד יומו האחרון קבע עתים לתורה ובפרט בה"חסידישע פרשה" זכה לראות בנים, ובני בנים, נינים ובני נינים שלוחי המלך בכל קצוי תבל נפטר בשיבה טובה מתוך שמחה ומתוך געגועים לגילוי המשיח בשנת תשס"ד והובא למנוחות בו ביום מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה''ח התמים ר' משה זאב ירוסלבסקי ע''ה
  הרה"ח התמים ר' משה זאב בהרה"ח ר' אהרן ירוסלבסקי. איש חסד שהקים את האש"ל בחצרות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו וניהלו במשך כ"ג שנים וניהל במשך ל' שנים את חדרי תורה אור בארה"ק נולד בעיר ברדיצ'וב בשנת ה'תרע"ה ונפטר בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' שמואל בזצ'ינסקי
  הרה"ח התמים ר' שמואל בהרה"ח ר' ברוך בזצ'ינסקי. עסק בתורה ובעבודה וגמילות חסדים במסירות נפש וביסורים ועינוי כלא בברה"מ נפטר בשנת ה'תשמ"א מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' מרדכי אליהו שוויי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מרדכי אליהו בהרה"ח ר' ברוך שלום שוויי. שעסק בחינוך ושימש ברבנות והפיץ תורה בכמה קהילות. נולד בשנת תרס"ד בעיר דווינסק ונפטר בגלות בעיר וואפקענד ליד בוכארא בשנת ה'תש"ב

 • מרת ברכה נמס ע"ה
  מרת ברכה בת הרה"ח ר' נחום מאיר נמס. מסרה את נפשה על קיום המצוות. נפטרה בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת דובא גיטא אלפרוביץ ע"ה
  מרת דובא גיטא בת הרה"ח ר' יקותיאל שלמה אלפרוביץ אשת הרה"ח ר' חיים משה, עסקה בפעילות ציבורית, לחיזוק היהדות וגמילות חסדים נפטרה בשנת תשל"ה ומ"כ בבני ברק.
 • הרה"ח נחמן שלום שכנא הרטמן ע"ה
  נר זיכרון לעילוי נשמת אאמו"ר הרה"ח רבי נחמן שלום שכנא ע"ה הרטמן בן הרה"ח משה שמואל ע"ה והרבנית הצדקנית מרת רייזל שושנה ע"ה.
  הרב נחמן ע"ה, נולד בכ"ט באדר ה'תרע"א (1911 למניינם) בעיר האבות חברון ת"ו. מצד אימו,הינו מצאצאי הרבנית הצדקנית, בעלת המופת, מרת מנוחה רחל ע"ה זיע"א, בתו של הוד כ"ק האדמו"ר האמצעי ונכדתו של הוד כ"ק האדמו"ר הזקן "בעל התניא והשולחן ערוך".
  כל ימיו עמל בתורה ובהפצתה, העמיד תלמידים הרבה, סופר ומחנך דגול ונערץ.תלמיד חכם,הקב"ה חננו בזיכרון מצויין, זכה לסיים את הש"ס לפחות חמש פעמים,היה בדיעה צלולה עד יומו האחרון, איש חסד, נקי כפיים, ישר דרך, נעים הליכות, אהוב על הבריות.היה מומחה בדקדוק של לשון הקודש.חיבר,ערך, ניקד ותירגם כשבעים ספרים וחוברות. התנדב כל ימיו לכל דבר שבקדושה.למעלה מיובל שנים טיפח ופיתח את חיי היהדות ברמת-יצחק, רמת-גן. מסור למבצעי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ולרבותינו נשיאי חב"ד, לארגון צאצאי האדמו"ר הזקן ולעיר האבות חברון ת"ו.בשנת ה'תשנ"א זכה בתואר "יקיר החינוך הדתי", כן זכה בתעודת "יקיר חברון".זכה לראות בנים, נכדים ונינים שי' כולם הולכים בדרך התורה ברוח ישראל סבא.כמה מנכדיו משמשים שליחים של כ"ק הרבי מליובאוויטש, הן בארץ הקודש ת"ו והן בחו"ל. ספרו האחרון שערך עריכה לשונית, שני כרכים: "לאורם נתחנך".אך,לצערנו הרב לא זכה לראותם יוצאים לאור.
  נלב"ע, בשם טוב, ביום ראשון, ו' בשבט ה' תשס"ח (2008 למניינם).
  מנוחתו כבוד בהר הזיתים בירושלים עיר הקודש ת"ו.
  יהי זכרו ברוך!
  ת.נ.צ.ב.ה.
  ז שבט

 • הרה"ח המשפיע התמים ר' שלום דובער קסלמן ע"ה
  הרה"ח המשפיע התמים ר' שלום דובער בהרה"ח ר' שלמה חיים קסלמן. היה דמות מופת שלח משפיע מחנך חסידי ומורה דרך, ובה בעת חייל ועבד נאמן של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נולד יז' באייר ה'תרפ"ז בעיר פולוצק ונפטר בשנת ה'תשמ"ז ומנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' שלום שלמה שניאורסאן ע"ה
  הרה"ח ר' שלום שלמה בהרה"ח ר' ברוך שניאור שניאורסאן. אח של כ"ק הרה"ג הרה"ח ר' לוי יצחק אביו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. היה חתנו של הרה"ח ר' דוד צבי חן. הוא היה הרב בעיר שירקא שליד חרסון. בשנת תרפ"ה עלה יחד עם חותנו לארה"ק והשתקע בירושלים. בטרם עברה שנה מעלייתו לארה"ק נפטר בשנת ה' תרפ"ו ומנ"כ בהר הזיתים
 • מרת רבקה אבר ע"ה
  מרת רבקה בת הרה"ח ר' המשפיע אליהו אבר. אשת הרה"ח ר' חיים וולוביק עמדה לימינו בחינוך ילדיהם במסירות נפש ברוסיה נפטרה בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת זעלדא פרומה גור אריה ע"ה
  מרת זעלדא פרומה בת הרה"ח ר' ברוך גור אריה. ביתה היתה בית חב"ד במרכז מוסקבה פתחה לרווחה באש"ל ובצדקה מתוך מסירות נפש אמיתי בזמן שלטון העריצים נפטרה בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת מלכה מינדל גאלאווינסקי ע"ה
  מרת מלכה מינדל בת הרה"ח ר' יוסף דוד גאלאווינסקי נפטרה בשנת תשמ"א מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י
  ח שבט

 • הרה"ח התמים יצחק מענדל ליס ע"ה
  הרה"ח התמים יצחק מענדל בהרה"ח ר' אברהם מרדכי ליס. נמנה עם זקני וחשובי חסידי חב"ד בארץ הקודש והיה בין מקימי ובוני כפר חב"ד נולד בעיר וישקוב הפולנית נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' משה יצחק סיגעל ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה יצחק בהרה"ח ר' מרדכי סיגעל. ביתו פתוח לרוחה היה מכבד את הבריות מתוך אהבת ישראל נפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' אברהם חיים קוזולובסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם חיים בהרה"ח ר' אפרים פישל קוזולובסקי. נולד י"ח תמוז ה'תשט"ו נהרג בתאונת דרכים בשנת ה'תשס"א מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' מנחם שמואל דוד הלוי רייטשיק ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מנחם שמואל דוד בהרה"ח ר' שמעון הלוי רייטשיק. שד"ר לכ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו למעלה מיובל שנים שליח רבותינו נשיאנו בלאס אנדזשעלעס ומדינת קליפורניא וחוף המערבי דארה"ב ושתל שם ענף חב"ד נתמנה ע"י כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו להנהלות "אגו"ח העולמי" "מחנה ישראל". נולד ביום ב' אייר תרע"ח בעיר מלאווא שבפולין ונפטר בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' דובער בהרה"ח ר' חיים שניאור זלמן איטקין. נולד י"ז טבת ה'תרס"ג נפטר בשנת ה'תשל"ה מחשובי חסידי חב"ד נעוול מנ"כ בהר הזיתים
  הרה"ח התמים ר' דובער בהרה"ח ר' חיים שניאור זלמן איטקין. נולד י"ז טבת ה'תרס"ג נפטר בשנת ה'תשל"ה מחשובי חסידי חב"ד נעוול מנ"כ בהר הזיתים • הרה"ח התמים ר' אליעזר רקסין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אליעזר בהרה"ח ר' אברהם רקסין. למד בליובאוויטש בשנת ה'תר"ע ואח"כ היה שו"ב בעיר טשאריי, שם פעל הרבה לטובת ישיבה תו"ת. נולד בשנת ה'תרמ"ט בעיר אסוויע ונפטר בשנת ה'תש"ב בלענינגראד, ושם מנ"כ

 • הרה"ח ר' אברהם זלמן כנוביץ ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם זלמן בהרה"ח ר' גרשון כנוביץ נפטר בשנת תרע"ב מנ"כ אנשי ליובאוויטש נוסח הארי בניו ג'ירסי

 • ילדה איטה ברכה קוזולובסקי ע"ה
  ילדה איטה ברכה בת הרה"ח התמים ר' אברהם חיים קוזולובסקי. תלמידת "בית חנה" חב"ד ירושלים. נולדה כ' אדר א' ה'תשנ"ב נהרגה בתאונת דרכים בשנת ה'תשס"א מנ"כ בהר המנוחות
 • מרת דאבא פלאטקין ע"ה
  מרת דאבא בת הרה"ח ר' אברהם ישראל פלאטקין נפטרה בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת שיינא בלומא ליבערמאן ע"ה
  מרת שיינא בלומא בת הרה"ח ר' מנחם מענדל ליבערמאן. אשת הרה"ח התמים חיים נחום ז"ל עסקה במסירה ונתינה עשיריות בשנים בעד מוסדות התורה והחסד במיוחד מוסדות חב"ד זכתה ליחס מיוחד מבית הרב. נפטרה בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת שרה רחל בורושנסקי ע"ה
  מרת שרה רחל בת הרה"ח ר' ישעיהו העניך בורושנסקי. חינכה את ילדה לחיי תורה ומצוות מתוך מס"נ ברוסיה נפטרה בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת חוה גולדה לבנהרץ ע"ה
  מרת חוה גולדה בת הרה"ח ר' אביגדור לבנהרץ. מסרה נפשה על קיום מצות ברוסי'ה עסקה בצרכי צבור באמונה ובמעשי צדקה וחסד. נפטרה בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת שרה מינדל גרודקה ע"ה
  מרת שרה מינדל בהרה"ח ר' נתן גרודקה. נפטרה בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת פריידה שיפרה כהן ע"ה
  מרת פריידה שיפרה בת הרה"ח ר' יצחק כהן נפטרה בשנת תרצ"ג מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י
 • מרת רבקה רחל שנור ע"ה
  מרת רבקה רחל שנור אשת ר' יעקב שיחי' בת ר' חיים דוב ע"ה צירקוס נפטרה בשנת תשס"ג מנ"כ בהר המנוחות
 • הילד התמים מנשה שמעון פיקל ע"ה
  הילד התמים מנשה שמעון פיקל ע"ה, היה מטובי התלמידים בתלמוד תורה חב"ד נחלת הר-חב"ד בקרית-מלאכי. נולד ל"ג בעומר תשל"ט, נהרג בתאונת דרכים בדרכו לתלמוד תורה ח' בשבט התשמ"ו
  ט שבט

 • הרה"ח התמים ר' חיים הלוי קאנער ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים בהרה"ח ר' יצחק הלוי קאנער. מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטר בשנת ה'תש"ס מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' אהרן משה הכהן קליין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אהרן משה בהרה"ח ר' יצחק הכהן קליין. הי' רוח החיים ברכישת הבנינים שמסביב ל"בית חיינו"- 770 ובהרחבת ביהכנ"ס וביהמד"ר ליובאוויטש שבליובאוויטש נולד בח"י בסיוון תרע"ו בק"ק ווינא ונפטר בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' אברהם אשר אנשיל פעדער ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם אשר אנשיל בהרה"ח ר' ישראל מיכל פעדער. נפטר בסיביר בשנת ה'תש"א

  י שבט

 • הרב הגאון חסיד ועניו ראש גולת אריאל כ"ק אדמו"ר רבי יוסף יצחק בן כ"ק אדמו"ר רבי שלום דובער האדמו"ר מוהריי"צ ע"ה
  הרב הגאון חסיד ועניו ראש גולת אריאל כ"ק אדמו"ר רבי יוסף יצחק בן כ"ק אדמו"ר רבי שלום דובער האדמו"ר מוהריי"צ. בשנת תרנ"ה והוא רק בן 15 החל לשמש כמזכירו של אביו, וסייע לו בענייני עסקנות ציבורית. בהגיעו לגיל 18 בשנת תרנ"ח נמסרה לידיו הנהלת ישיבת "תומכי תמימים", בשנת תרס"ו נשלח על ידי אביו, לשליחות חשובה בארצות אירופה. באותה תקופה שטף את רוסיה גל עכור נוסף של אנטישמיות, שהחל בפרעות קישנב הוא פעל אצל בעלי הון ואנשי שם כדי שיפיעו על הצאר הרוסי לחדול מרדיפותיו אחר היהודים ולעצור את מחוללי הפוגרומים והפרעות. בשנת תר"פ עם פטירתו של כ"ק אדמו"ר הרש"ב התמנה לשבת על כס נשיאות חב"ד. נולד בעיירה ליובאוויטש שברוסיה, בי"ב תמוז ה'תר"מ ונפטר בשנת ה'תש"י. מנ"כ באהל הק' בניו יורק
 • הרה"ח התמים ר' אריה דוב איידלמן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אריה דוב בהרה"ח ר' משה מנחם מענדל איידלמן מקושר לאילנא דחיי חוט המשולש כ"ק אדמו"ר הרש"ב וממלא מקומו כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו למד מילדותו בליובאוויטש בחדר ובישיבת תות"ל וזכה לשמוע את ההמשך תער"ב לימד נגלה וחסידות והעמיד תלמידים הרבה בכלל ובפרט באומנות השו"ב בה עסק בחמשים שנה ברוסיא ובפריז מתוך מס"נ על התומ"צ בדרך החסידות. נפטר בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' זאב קורצמאן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' זאב בהרה"ח ר' יעקב קורצמאן מלמד אלפי תשב"ר והעמיד תלמידים הרבה גדולים לעבוד את ה' בשמחה נפטר בשנת תשנ"ב מנ"כ חלקת חב"ד בלאס אנדזשעלעס דקליפורניה
 • הרה"ח התמים ר' פסח ראבינאוויטש ע"ה
  הרה"ח התמים ר' פסח בהרה"ח התמים ר' מרדכי ארי ראבינאוויטש נפטר שנת ה'תשמ"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה''ח התמים ר' יהודה שמוטקין ע''ה
  הרה"ח התמים ר' יהודה בהרה"ח התמים שניאור זלמן שמוטקין. נפטר בשנת ה'תשמ"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' יעקב הלוי שוסטערמאן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב בהרה"ח ר' ישראל הלוי שוסטערמאן נפטר בשנת ה'תש"ך מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' יהודה יחזקאל צוקערמאן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יהודה יחזקאל בהרה"ח ר' יעקב יצחק צוקערמאן נפטר בשנת ה'תשל"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' ישראל יוסף שניאורסון ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ישראל יוסף בהרה"ח ר' מנחם שמואל שניאורסון. היה מצוין בכישרונותיו, מעמיק ובעל מחשבה, תלמיד חכם ו'משכיל בחסידות, נולד ביום כ"ד באלול תרס"ח בעיר חברון ונפטר בשנת תשט"ו מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' אהרן לייב הי"ד ליין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אהרן לייב בהרה"ח ר' המפורסם משפיע בתו"ת ר' יהושע הי"ד ליין. נולד בשנת תרס"ה בעיר מבעשענקאוויץ נפטר מרעב במצוד של העיר לענינגראד בשנת תש"ב מנ"כ בלענינגראד

 • הרבנית הצדקנית רבקה בת הרה"ח ר' אהרן ע"ה
  הרבנית הצדקנית רבקה בת הרה"ח ר' אהרן זוגתו של אדמו"ר מהר"ש הרבנית רבקה היתה מפורסמת בצדקותה ובטוב לבה וביחוד הצטיינה במידותיה התרומיות שהיו לסמל בעיני החסדים. תמיד היתה עסוקה בסיוע לעריכת שמחה של מצוה בבתי עניים נולדה בעיר ליובאוויטש בשנת תקצ"ג ונפטרה בשנת ה'תרע"ד מנ"כ בליובאוויטש
 • מרת בתיה זוברובסקי ע"ה
  מרת בתיה בת הרה"ח ר' פסח זוברובסקי נולדה בשנת תרפ"ב בעיר ראקשיק שבליטא ונפטרה בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בהר הזיתים • מרת מרים חייגיד ע"ה
  מרת מרים חי בת הרה"ח ר' לוי יצחק יגיד נפטרה בשנת תשנ"ח

 • מרת זיסל בונימוביץ ע"ה
  מרת זיסל בת הרה"ח ר' חיים בונימוביץ נפטרה בשנת ה'תשמ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • yakkov shalom sapir
  grew up in kfar chabad.
  left 7 children and 3 sisters.
 • הרב מיכאל מניס ע''ה
  הרב מיכאל מניס ע''ה היה בין השוחים הרישונים באוקרינהצדיק ובעל חסדים גדולים

  יא שבט

 • הרה''ח התמים ר' יוסף יצחק ליפסקר ע''ה
  הרה"ח התמים ר' יוסף יצחק בהרה"ח ר' יעקב ליפסקר ר"מ משפיע ומחנן בישיבת תפארת בחורים במוריסטאון יותר מעשרים שנה והעמיד תלמידים הרבה. נולד ביום ו' אלול תש"י בניו יורק ונספה בתאונת דרכים בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' יהושע העשיל צייטלין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יהושע העשיל בהרה"ח ר' אהרן אליעזר צייטלין נולד בכ'ד סיון ה'תרפ"ב בעיר הומיל שברוסיה ונפטר בשנת ה'תשמ"ח מנ"כ במאנטרעאל

 • הרה"ח התמים ר' דב בעריש רוזנברג ע"ה
  הרה"ח התמים ר' דב בעריש בהרה"ח ר' שמעון רוזנברג הוא היה דמות מופת של חסיד עם כל המשמעויות שבדבר. ככלל ענייני עולם הזה לא תפסו אצלו מקום, והעיקר אצלו היתה תפילה בכוונה, לימוד והפצת המעיינות, כפי שסיפרה חמותו מרת פערל לישנר: “הנח לפני בעריש הודו מפוטם ולחם יבש, אצלו זה היינו הך...”. הייתה לו בקיאות רבה לא רק בלימוד, אלא גם בסיפורי חסידים שאת רובם שמע בעצמו מהחסיד הנודע הרב ישראל נעוולער - לוין. סיפורים אלו היו נר לרגליו להתנהגות חסידית מיוחדת שהיתה אופיינית לו. היתה של חסיד ואיש לבבי, טוב לשמים וטוב לבריות. בעוד הוא עצמו הקפיד על לימודיו והנהגותיו עד הקצה האחרון, הרי שלאחרים היה מתייחס בפתיחות ובלבביות רבה, ומאיר פנים לכל אדם, נולד ביום י"ז סיון תרע"ט בעיר טעשין בצכוסלובקיה ונפטר בשנת תשמ"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' מנחם מענדל רוזנמוטר הי"ד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מנחם מענדל רוזנמוטר הי"ד שימש כמגיד שיעור בישיבת "תומכי תמימים בחרסון נולד בשנת תרנ"ח בעיר טומשוב רוסיה נהרג על קידוש השם בשנת תש"ה
 • הרה"ח ר' בנימין ריבלין ע"ה
  הרה"ח ר' בנימין בהרה"ח ר' אליהו יוסף ריבלין היה משכמו ומעלה גבוה מכל העם, בעל צורה נאה, זקן לבן ירד על פי מדותיו, עיניו ונפשו זכות ובהירות, חיוך לבבי קל וטוב ריחף תמיד על שפתיו. קבע עתים לתורה וגם התעסק במשא ומתן, וניהל את עניני כולל חב"ד בעיר חברון. נפטר בחברון בשנת ה'תרע"ב ושם מנו"כ
 • מרת דבורה לאה שטראקס ע"ה
  מרת דבורה לאה בת הרה"ח ר' מרדכי צבי שטראקס נפטרה בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת מרים סלונים ע"ה
  מרת מרים בהרה"ח ר' יהודה ליב סלונים. נפטרה בשנת ה'תשי"ח מנ"כ בהר המנוחות • מרת דבורה לאה שטראקס ע"ה
  מחנכת לכמה שנים בשליחות כ"ק אדמו"ר במריסטאון נ.ד.
  אשתו של יבדלחט"א הרה"ח ר' אברהם ישעי' שטראקס.
  בתו של הרה"ח הר"ר מרדכי צבי גרינוואלד מכפ"ח
 • הרה"ח התמים ר' יהודה שמוטקין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יהודה בהרה"ח התמים שניאור זלמן שמוטקין נולד בווארשא, פולין, לאביו המשפיע הרה"ח ר' שניאור זלמן הי"ד ולאמו מרת רייזל ז"ל, בת הרה"ג והרה"ח ענף עץ אבות ר' משה יהודא פרלוב זצ"ל. מחשובי חסידי כ"ק אדמו"ר הקודם נ"ע, וחתנו כ"ק אדמו"ר זי"ע. למד בישיבת תו"ת בפולין, בשנת תרצ"ג הי' כבר בארה"ק בירושלים. נשא את מרת פייגיל, בענין שידוכו ניכרת מעורבותו של הרבי הקודם ואמו הרבנית שטער. עוד טרם נישואיו עסק במסחר ספרים, כשקודם לכן שאל בעצת הרבי הקודם שענה שכדאי וכו', במרוצת השנים הרחיב את מסחרו ואף נהג לשלוח תדיר ספרים וכיו"ב לבית רבינו. נפטר בשבט תשמ"ב, במילוואקי שבמדינת וויסקונסין, בבר-מצוה לנכדו, ר' שניאור זלמן, דובר חב"ד בארה"ב, בן הרב ישראל, השליח הראשי במדינת וויסקונסין וחבר אגו"ח העולמית. להלויתו יצאה הרבנית ע"ה, כן מספרים שלאחרי פטירתו התבטא כ"ק אדמו"ר ש"הוא נמצא במקום טוב נפטר בשנת ה'תשמ"א מנ"כ בהר הזיתים
  יב שבט

 • הרה"ח ר' הלל מרדכי הכהן ע"ה
  הרה"ח ר' הלל מרדכי בהרה"ח ר' צבי הכהן נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ באוסטרליה

 • הרה"ח ר' אברהם חיים צייטלין ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם חיים בהרה"ח ר' יהודה לייב צייטלין נפטר בשנת ה'תשל"ח מנ"כ בבלפריה

 • הרה"ח ר' אברהם שניאור זלמן סלונים ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם שניאור זלמן בהרה"ח יעקב יוסף חיים סלונים. נולד בחברון ונפטר בשנת ה'תשט"ז מנ"כ בהר המנוחות • הרה"ח ר' אהרן הלוי לעווין ע"ה
  הרה"ח ר' אהרן הלוי לעווין היה מגדולי חסידי כ"ק אדמו"ר הצמח צדק וכיהן אב"ד ליאזנא נולד בשנת תקמ"ט בעיר ויטעבסק ונפטר בשנת ה'תרס"א מנ"כ בעיר וויטעבסק

 • מרת ברכה רחל טרבניק ע"ה
  מרת ברכה רחל בת הרה"ח ר' יעקב טרבניק אשת יבל"א ר' פנחס לייב טרבניק נפטרה בשנת ה'תש"ס מנ"כ בהר הזיתים

 • הילדה שיינדל סילווערשטיין ע"ה
  הילדה שיינדל בת יבלח"ט הרה"ח ר' אברהם יצחק סילווערשטיין תלמידה מצויינת בבית רבקה נפטרה בשנת ה'תש"ס מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת פאיא חאסיא פרוס ע''ה
  מרת פאיא חאסיא בת הרה"ח ר' שמרי פרוס נפטרה בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת רבקה סירוטה ע"ה
  מרת רבקה בת הרה"ח ר' זאב וואלף סירוטה מנ"כ בהר הזיתים

 • נחמה לייטר ע"ה , לבית בר ברנד לוד
  נחמה נולדה בכ"ח באלול תשכ"ד
  נפטרה אחרי מחלה קשה בי"ב שבט תשנ"ז
  יג שבט

 • הרה"ח ר' דוד פרץ ע"ה
  הרה"ח ר' דוד פרץ. מראשוני עולי מרוקו בכפר- חב"ד. ר' דוד, היה איש נעים-הליכות ויודע ספר. היה משכים קום לעבודת הבורא ומתפלל קבוע בבית-הכנסת לעולי מרוקו - 'אור החיים' שבכפר-חב"ד. נפטר בשנת ה'תשס"ה

 • הרה"ח ר' ברוך חיימזון ע"ה
  הרה"ח ר' ברוך בהרה"ח ר' חיים דוב חיימזון. נפטר בשנת ה'תשמ"ט מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה''ח התמים ר' נחום גולדשמיד ע''ה
  הרה"ח התמים ר' נחום בהרה"ח ר' יצחק גולדשמיד נולד ביקטרינוסלב בשנת תרס"ה לאביו ר' יצחק ע"ה שכיהן כשו"ב בעיר והיה ידידו ונאמנו הקרוב של רב העיר, רבי לוי יצחק אביו של הרבי. בילדותו למד הרנ"ג עם הרבי ואחיו אצל המלמד החסידי בעיר. לאחר עלותו ארצה, כיהן הרנ"ג כמשפיע חסידי ונואם מפורסם בחסידות נוסף לפקחותו הרבה ומדותיו הטובות. נודע בכוח ההסברה המופלא שניחן בו, כשקהל רב מאנ"ש ומחוצה להם שותים את דבריו בשקיקה.החל משנת תש"כ החל למסור שיעורי תניא ברדיו. 'קול ישראל' העביר את שיעוריו בשפה העברית וכמו כן, שיעוריו בתניא בשפת האידיש הועברו בגלים קצרים, אותם קלטו יהודים שנותרו עדיין מאחורי מסך הברזל, כשדרך שיעורים אלו הם שומרים על הקשר החם עם תורת החסידות והרבי. משיעורים אלו נקבצו מאוחר יותר הספרים 'שיעורי הרנ"ג על התניא'. מסר שיעורי חסידות לרוב במכללת בית רבקה והיה חוזר בקביעות את המאמר 'פדה בשלום נפשי' בהתוועדות המרכזית בכפר חב"ד. נפטר בשנת התשל"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' ברוך שלום כהן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ברוך שלום בהרה"ח ר' נחמן רפאל כהן נפטר בשנת תרצ"ב מנ"כ במלכובקה

 • הרבנית הצדקנית שטערנא שרה ע"ה
  הרבנית הצדקנית שטערנא שרה בת רבי יוסף יצחק זוגתו של אדמו"ר הרש"ב היתה הרבנית החמישית בשלשלת נשיאי חב"ד בחכמתה הגדולה, בתבונתה הרבה ועשתה לטובת משפחת בית רבי לטובת החסידים וביחוד לטובת ישיבת "תומכי תמימים". נולדה בליובאוויטש בשנת תרי"ט לאביה האדמו"ר יוסף יצחק מאוורוטש, בנו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק. בי"א אלול שנת תרל"ה נישאה לכ"ק אדמו"ר הרש"ב. בשנת ת"ש באה הרבנית לארה"ב, יחד עם בנה כ"ק אדמו"ר הריי"צ. בשבת פרשת בשלח, י"ג שבט תש"ב, בבוקר לפני התפילה, אמרה הרבנית: "היינט איז שבת שירה, דארף מען אנדערש דאוונען" [היום שבת שירה והתפילה צריכה להיות אחרת]. באמצע התפילה כשהגיעה ל"נשמת כל חי" הסתלקה והשיבה את נשמתה אל האלקים, כשסידור התפילה בידיה. כ"ק אדמו"ר הריי"צ היה באותה עת בביקור בעיר שיקאגו, ומשום כך התעכבה ההלויה עד לשובו ביום שני ט"ו בשבט. מנוחתה כבוד מול האוהל בניו-יורק.. נפטרה בשנת תש"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת קילא וואלפין ע''ה
  מרת קילא בת הרה"ח ר' יצחק וואלפין . נפטרה בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בהר הזיתים
 • יהודה פיאמנטה
  גיבור ישראל
  יד שבט

 • הרה"ח התמים ר' שמואל דוד בעלינאוו ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמואל דוד בהרה"ח ר' אברהם אשר בעלינאוו למד בתו"ת במס"נ ברוסיא ממקושרי בלו"נ לכ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד ביום ח"י כסלו עת"ר בעיר קלימוביץ ונפטר בשנת תשס"ג מנ"כ ניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' התמים אברהם זלצמן ע"ה
  הרה"ח ר' התמים אברהם בהרה"ח ר' דב בער זלצמן זכה ללמוד בישיבת תומכי תמימים בעיר ליובאוויטש אצל כ"ק אדמו"ר הרש"ב והיה מקושר בכל נימי נפשו גם לבנו כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו היה מחשובי אנ"ש באה"ק. נולד ב' דר"ח חשון תר"ס בעיר סמארגון פלך וילנא אשר ברוסיה ונפטר בשנת ה'תשד"מ מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' יהודה הירש ע"ה
  הרה"ח ר' יהודה בהרה"ח ר' אברהם הירש נפטר בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ במאנטרעאל
 • מרת שמחה גבאי ע"ה
  מרת שמחה בת הרה"ח ר' אלי גבאי. זכתה לראות צאצאים תמימים ושלוחים מקושרים לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטרה בשנת ה'תשס"ה מנ"כ במאנטרעאל

 • ילדה איילה דינה שרה אמיתי ע"ה
  ילדה איילה דינה שרה בת הרה"ח ר' שמעון שי' אמיתי נפטרה בשנת תשס"א

 • מרת שרה בתי'ה רסקין ע"ה
  מרת שרה בתי'ה בת הרה"ח ר' התמים אברהם רסקין. נפטרה בשנת ה'תש"ן מנ"כ בהר הזיתים • מרת חנה בנימינסון ע"ה
  מרת חנה בת הרה"ח ר' חיים מאיר בנימינסון. אשת חבר הרה"ח ר' ירחמיאל ז"ל. נפטרה בשנת ה'תשכ"ד מנ"כ במאנטרעאל
 • מרת פעשא אסתר גרונר ע"ה
  מרת פעשא אסתר בת הרה"ח ר' קאפיל גרונר נפטרה בשנת תרס"ט מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה''ח הרה''ת וכו ר יהודה שמוטקין
  הרה"ח התמים ר' יהודה בהרה"ח התמים שניאור זלמן שמוטקין.מחשובי חב"ד ת"א נפטר בשנת ה'תשמ"א מנ"כ בהר הזיתים

  טו שבט

 • הרה"ח התמים ר' שלמה רוזנפלד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלמה בהרה"ח ר' חיים אליעזר רוזנפלד הי' מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מחשובי חסידי חב"ד בני ברק נפטר בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' שמעון קורוליצקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמעון בהרה"ח ר' מנחם קורוליצקי. נולד בט"ו בשבט ה'תרע"ב בעיר מיר שפולין ונפטר בט"ו בשבט ה'תשמ"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' אפרים שמואל לוין ע"ה
  הרה"ח ר' אפרים שמואל בהרה"ח ר' יוסף לוין נפטר בשנת תרצ"ג מנ"כ רוסיה

 • הרה"ח ר' נחמיה מדוברזונה מסמילאן ע"ה
  הרה"ח ר' נחמיה מדוברזונה בהרה"ח ר' אברהם בירך מסמילאן היה חתנו של הרה"ח ר' חיים אברהם בן כ"ק אדמו"ר הזקן. נולד טו שבט תקמ"ח ונפטר טו שבט ה'תרי"ב

 • מרת מינדא שרייבר ע"ה
  מרת מינדא בת הרה"ח ר' חיים שניאור זלמן שרייבר אשת הרה"ח ר' חיים יעקב רפאל ז"ל עמדה לצד בעלה כל שנות חייו ברוסיה בצרפת ובאה"ק נזדככה מתוך יסורים נפטרה בשנת ה' תשס"ד מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת שיינה בתיה פלדמן ע"ה
  מרת שיינה בתיה בת הרה"ח התמים ר' ישראל פלדמן. אשת הרה"ח התמים ר'שמריהו ז"ל זכתה להתייחסויות רבות מהרבי ולברכותיו לבריאות ולאריכות ימים. היחידות האחרונה שלה אצל הרבי, בלוויית בעלה, הייתה בחורף תשמ”א. ביחידות זו ביקשו עצה וברכה מן הרבי לבריאותם והציגו לפניו דוחות רפואיים. הרבי הרכיב את משקפיו, עיין בניירות ואמר:”“איך בין נישט קיין דאקטער, אבער איך ווייס רז איך דררף האבן געזונטע חסידים...” אינני רופא, אך אני יודע שאני צריך חסידים בריאים. נולדה ביום י"ז שבט תרע"ב בעיר נעוול ונפטרה בשנת תשס"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת בתיה רבקה זימצובסקי ע"ה
  מרת בתיה רבקה בת הרה"ח ר' זלמן לייב זימצובסקי. נולדה הושע"ר ה'תרנ"ו בעיר נעוועל ונפטרה בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ בהר הזיתים • מרת מאשע רבקה נעמאנאוו ע"ה
  מרת מאשע רבקה בת הרה"ח ר' משה נעמאנאוו נפטרה בשנת ה'תשד"מ מנ"כ בהר הזיתים • מרת מרים שוסטערמאן ע"ה
  מרת מרים בת הרה"ח ר' צבי שוסטערמאן. אשת הרה"ח ר' יעקב הלוי שו"ב ז"ל נפטרה בשנת ה'תש"ל מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת רחל מלכה ניימרק ע"ה
  מרת רחל מלכה בת הרה"ח ר' שמואל ניימרק נפטרה בכפר חב"ד בשנת ה'תש"ל מנ"כ בהר הזיתים • מרת פייגא רבקה גורקאוו ע"ה
  מרת פייגא רבקה גורקאוו אשת הרה"ח התמים ר' מאיר ז"ל נפטרה בשנת תשט"ו מנ"כ רוסיה

  טז שבט

 • הרה"ח ר' משה גארדאן ע"ה
  הרה"ח ר' משה בהרה"ח ר' זלמן דוב גארדאן. ממקושרי בלו"נ לכ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטר בשנת ה'תשל"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' ברוך שלום שניאורסון ע"ה
  הרה"ח ר' ברוך שלום בן כ"ק אדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון. בנו בכורו של צמח צדק הרב"ש וסב סבו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. היה בן תשע כאשר נפטר כ"ק אדמו"ר הזקן. כ"ק אדמו"ר הזקן חיבבו מאוד ואף לימדו בילדותו את טעמי המקרא וההפטרות. הוא היה הצנע לכת וכל חייו התנהג בענווה נפלאה. הוא התנהג בפשטות כמו אדם רגיל, והפליא בכך את רואיו. הוא היחיד מבני אדמו"ר הצ"צ שלא ניהל עדת חסידים ולא שימש כאדמו"ר. נולד ביום כב חשון תקס"ו בליובאוויטש. נפטר בשנת ה'תרכ"ט ומ"כ בעיר ליובאוויטש.
 • מרת מרים פרימשלנו ע"ה
  מרת מרים בת הרה"ח ר' חיים יצחק צבי פרימשלנו. נפטרה בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת זלטא בילא גורארי ע"ה
  מרת זלטא בילא בת הרה"ח ר' עובדיה ליינער גורארי. נפטרה בשנת ה'תשל"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת עטיל ליפש ע"ה
  אשת הרה"ח ר' יוסף יהודה ליפש ע"ה.
  יז שבט

 • הבחור התמים גדעון חלימי ע"ה
  הבחור התמים גדעון חלימי למד בישיבת צפת והיה אהוד וחביב על כל חבריו נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ קריית מלאכי

 • הרה"ח התמים ר' מאיר צבי אברמוב ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מאיר צבי בהרה"ח התמים ר' חיים אברמוב היה גר בטשקנט רוב חייו בשנת תשנ"ה עלה ארצה והשתקע בפתח-תקווה, שם היה מתפלל באופן קבוע בבית כנסת חב"ד "צמח צדק" בפ"ת. נפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ פתח תקוה

 • הרה"ח ר' נתן שעכנער ע"ה
  הרה"ח ר' נתן בהרה"ח ר' יוסף שעכנער. נפטר בשנת ה'תשנ"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' משולם חובקין ע"ה
  הרה"ח ר' משולם בהרה"ח ר' יצחק חובקין נפטר בשנת תרנ"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת שיינדיל פאגעלמאן ע"ה
  מרת שיינדיל בת הרה"ח ר' ' משה יעקב פאגעלמאן. נפטרה בשנת ה'תש"נ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • REB YEHUDA CHITRIK
  הרב החסיד, הישיש ר' יהודא חיטריק, נולד בקראסנאלוקי בר"ח אלול תרנ"ט. זכה להיות במחיצת כ"ק האדמורי"ם הרש"ב, הרי"ץ ורבינו זצוק"ל. בשנותיו האחרונות העלה בכתב זכרונות ממה ששמע מזקני החסידים בהיותו בליובאוויטש. ספריו הנקראים בשם "רשימת דברים", נכתבו בדייקנות מופלאה, אחת מתכונותיו הנשגבות היה זכרונו, בחזקת "בור סיד שאינו מאבד טיפה". השאיר אחריו דור ישרים בנים, נכדים, נינים ובני נינים. נפטר בשיבה טובה בגיל 106 בי"ז שבט תשס"ו, יהי זכרו ברוך

  יח שבט

 • הרה"ח ר' צבי הירש הלוי מנדלויץ ע"ה
  הרה"ח ר' צבי הירש בהרה"ח ר' ירחמיאל רפאל הלוי מנדלויץ. נפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ במאנטרעאל

 • הרה"ח התמים ר' שלום דובער נעמאנאוו ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלום דובער בהרה"ח ר' המשפיע ניסן נעמאנאוו. שליח כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בתו"ת צרפת נפטר בשנת ה'תשמ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הילד מנחם מענדל בערקאוויטש ע"ה
  הילד מנחם מענדל בהרה"ח ר' מרדכי צבי בערקאוויטש. נפטר בשנת ה'תשל"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הילד יוסף יצחק לעוויטין ע"ה
  הילד יוסף יצחק בהרה"ח ר' שלום דובער לעוויטין נולד יא טבת תשל"ד ונפטר בשנת תשל"ד מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י

 • מרת מרים גיננדל גלבשטיין ע"ה
  מרת מרים גיננדל גלבשטיין נפטרה בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בהר מנוחות

 • מרת סעידה נתן ע"ה
  מרת סעידה בת הרה"ח ר' יצחק נתן. קשורה בלו"נ לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ופעל בכל כחה להפיץ מעיינות חוצה. נולדה יט בטבת התש"י נפטרה בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בהר המנוחות
 • מרת גנסי׳ היצחקי ע''ה
  מרת גנסי׳ בת הרה"ח ר' מרדכי אברהם היצחקי אשת הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן משה בהרה"ח ר' דוב היצחקי.

 • מרת פעסיא לאה ליפש ע''ה
  מרת פעסיא לאה בת הרה''ח מנחם יחיאל מיכל ליפש ע''ה נפטרהבשנת ה'תשמ"ב
  יט שבט

 • הרה"ח התמים ר' אברהם טעוועל ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם בהרה"ח ר' פינחס טעוועל נולד בשנת תרפ"א בפולין ונפטר בשנת ה'תשס"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' זאב דוב לודמיר ע"ה
  הרה"ח ר' זאב דוב לודמיר. נפטר בשנת ה'תשל"ה מנ"כ בהר מנוחות

 • הרה"ח ר' חיים דוב חיימזון ע"ה
  הרה"ח ר' חיים דוב בהרה"ח ר' נח חיימזון. נפטר בשנת ה'תש"ל מנ"כ בהר הזיתים

  כ שבט

 • הרה"ח ר' התמים יעקב אלשביץ ע"ה
  הרה"ח ר' התמים יעקב בהרה"ח ר' שלום אלשביץ למד בישיבת תומכי תמימים ברוסי' הסובייטית שנים רבות היה שו"ב ומוהל ברוסי' הסובייטית ולימד שם במסירות נפש שחיטה ומילה לתלמידים רבים באה"ק התמסר למבצע תפילין שליד הכותל המערבי. נולד בשמחת תורה ה'תרע"ג בעיר יקטרינוסלב שבאוקראינה ונפטר בשנת ה'תשנ"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן גאנזבורג ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן בהרה"ח ר' מנחם מענדל הלל גאנזבורג. היה מעיר האדיץ וממשפחתו זכו להיות הממונים על הציון הק' של כ"ק אדמו"ר הזקן למד בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש משנת ה'תרד"ע ומקושרי כ"ק אדמו"ר אור עולם כ"ק שלום דובער זי"ע וממקושרי בנו כ"ק אדמו"ר אור עולם כ"ק יוסף יצחק זי"ע וממקושרי כ"ר אדמו"ר נשיא דורנו נפטר בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' אברהם יעקב יצחק אמסל ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם יעקב יצחק בהרה"ח ר' זכריה אריה אמסל נפטר בשנת ה'תש"נ מנ"כ במאנטרעאל

 • הרה"ח ר' אברהם יוסף כהנא הי"ד ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם יוסף בהרה"ח ר' יעקב כהנא הי"ד נפטר בגלות בשנת תש"ב

 • מרת חנה צביה סלונים ע"ה
  מרת חנה צביה בת הרה"ח ר' יהושע משה סלונים. נפטרה בשנת ה'תשי"ז מנ"כ בהר המנוחות • מרת גיטל רייטשיק ע"ה
  מרת גיטל בת הרה"ח ר' עזריאל ליבר רייטשיק נפטרה בשנת ה'תשכ"ג מנ"כ במאנטרעאל
  כא שבט

 • התמים דניאל ציקוואשווילי. הי"ד ע"ה
  התמים דניאל בן הרב בנימין ציקוואשווילי. הי"ד למד בישיבת תורת אמת חב"ד ירושלים נולד ז' כסלו ה'תשל"ו ונהרג בפיגוע חבלני בצומת בית ליד. בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בהר הרצל ירושלים
 • הרה"ח ר' מרדכי גרוזמן ע"ה
  הרה"ח ר' מרדכי בהרה"ח ר' יצחק גרוזמן. שו"ב דרמת יצחק – רמת גן מייסד ומנהיג בינכ"נ חב"ד מסר בו שיעורים מעל ל' שנה. נפטר בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בית העלמין הישן טבריה.

 • הרה"ח התמים ר' יוסף יהודה חן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יוסף יהודה בהרה"ח ר' מאיר שמחה חן. עסק בצ"צ באמונה ובמסירת נפש מאחורי מסך הברזל הי' מקושר לכ"ק אדמו"ר מהריי"צ ולכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד בשנת תרס"ב בעיר נעוול ונפטר בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' התמים זאב וואלף ע"ה
  הרה"ח ר' התמים זאב וואלף שטיינגארט. המכונה וועלוול באטשייקאווער. ישב 22 שנה במאסר על שייכותו לעסקנות חב"ד ברוסיא. ונפטר בשנת ה'תשכ"ז מנ"כ במוסקווא.

 • הרה"ח ר' נתן מאי ע"ה
  הרה"ח ר' נתן בהרה"ח ר' בנימין מאי. נפטר בשנת ה'תשכ"ו מנ"כ במאנטרעאל

 • הרה"ח ר' התמים אהרן יוסף ברוקמן ע"ה
  הרה"ח ר' התמים אהרן יוסף בהרה"ח ר' מנחם מענדל ברוקמן. למד בישיבת תומכי תמימים ברוסי' הסובייטית הי' מקושר לכ"ק אדמו"ר מהריי"ץ ולכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים יהושע נעמאיטין הי"ד ע"ה
  הרה"ח התמים יהושע בהרה"ח ר' יוסף דוד נעמאיטין הי"ד היה שד"ר דכ"ק אדמו"ר מהר"ש נולד בשנת תר"ח בעיר קולביץ ונפטר במצוד לענינגראד בשנת ה'תש"ב מנ"כ בעיר לענינגראד

 • מרת דינה אסתר עפשטיין ע"ה
  מרת דינה אסתר בת הרה"ח ר' יצחק עפשטיין. עסקה בהשפעה על הבאים לבקר בשכונת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ובפרט במבצע טהרת המשפחה נפטרה בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת רחל לאה קירשנבוים ע"ה
  מרת רחל לאה בת הרה"ח ר' חיים דוב קירשנבוים. אשת הרה"ח ר' דוד נחמן ז"ל נפטרה בשנת ה'תשס"ב מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת אלטע חיה קליין ע"ה
  מרת אלטע חיה בת הרה"ח ר' שמואל אהרן קליין. נפטרה בשנת ה'תשס"ב מנ"כ במאנטרעאל

 • מרת רחל נעמאיטין הי"ד ע"ה
  מרת רחל נעמאיטין הי"ד נפטרה במצוד לענינגראד בשנת ה'תש"ב מנ"כ בעיר לענינגראד
 • הרבנית הצדקנית דבורה שניאורסון ע"ה
  הרבנית הצדקנית דבורה בת הרה"ח ר' שלום שכנא שניאורסון. אחותו של כ"ק אדמו"ר צמח צדק
  כב שבט

 • הרה"ח התמים ר' יעקב פלס ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב בהרה"ח ר' טוביה פלס. נולד בשנת תרפ"ג בעיר טלנשטי בסרביה ולמד בישבת קישנוב ותומכי תמימים נפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ צפת

 • הרה"ח ר' אברהם זאב אופנברג ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם זאב בהרה"ח ר' צבי הירש אופנברג. עסק בצדקה וחסד בעל מדות טובות ומקושר לבית חיינו נפטר בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' התמים יונה כהן הי"ד ע"ה
  הרה"ח ר' התמים יונה כהן הי"ד . שימש מנהל דתו"ת ברוסיא. ונלקח למאסר ושם נפטר בשנת ה'תש"ט.

 • הרה"ח ר' נחמיה הלוי מענדעלאוויץ ע"ה
  הרה"ח ר' נחמיה בהרה"ח ר' צבי מאיר הלוי מענדעלאוויץ. נפטר בשנת ה'תרע"ה

 • הרה''ח ר' יוסף יהודה ליפש ע''ה
  הרה''ח ר' יוסף יהודה ליפש ע''ה ממייסדי כפר חב"ד מסור ונתון לחינוכם של ילדי ישראל. אביהם של משפחת ליפש המעטירה והמפורסמת

 • הרבנית הצדקנית חיה מושקא בת כ"ק אדמו"ר רבי יוסף יצחק ע"ה
  הרבנית הצדקנית חיה מושקא בת כ"ק אדמו"ר רבי יוסף יצחק. היתה בתו השני' של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ היא הצטיינה בלמדנות מופלגת, בפיקחות רבה, ובהנהגה מלכותית בי"ד כסלו שנת תרפ"ט נישאה לרבי נשיא דורנו . כשנה לאחר חתונתה כתב עליה החסיד הידוע ר' אלי' חיים אלטהויז לאדמו"ר הריי"צ ששהה באותה עת בארה"ב: "...על האמצעית תחי', היא היקרה ירשה ונטלה חלק היותר גדול בהירושה מאבותיה הקדושים להיות תמיד 'תוכה כברה'. זי קען ניט קיין קונצן. נולדה בכ"ה אדר תרס"א בעיירה בבינוביטש שברוסיה הלבנה ונפטרה בשנת ה'תשמ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הנערה גיטל סלאווין ע"ה
  הנערה גיטל בת יבלח"ט הרה"ח התמים ר' זאב אברהם סלאווין נולדה ביום ל' תשרי ה'תשמ"ג ונפטרה בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בהר הזיתים
  כג שבט

 • הרה"ח ר' מאיר ליבער קעלער ע"ה
  הרה"ח ר' מאיר ליבער קעלער נולד בשנת תרע"ד בעיר ניו יורק ונפטר בשנת תשס"ד מנ"כ ניו יורק
 • הרה"ח התמים ר' חיים משה אלפירוביץ ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים משה בהרה"ח ר' עוזר אלפירוביץ. מויעזנא. היה כמה שנים שו"ב ואח"כ גר בארה"ק מן התמימים אשר אור של ליובאוויטש לא נשתנה אצלו. אמרו עליו שהיה בדרגת בינוני ושמר על מחדו"מ עד סוף ימיו. על מצבתו נכתב בהסכמת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו שהיה זהיר במחשבה, דיבור ומעשה כל ימי חייו. נולד בחג הפרים תרנ"ט בעיירה וויעזנא שבפלך וילנא, ונפטר בשנת ה'תשל"ז ומ"כ בבני ברק.
 • הרה"ח ר' אהרן שלמה ראטמאנסקי ע"ה
  הרה"ח ר' אהרן שלמה בהרה"ח ר' ליבער ראטמאנסקי. נפטר בשנת ה'תשט"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' משה סיימאן ע"ה
  הרה"ח ר' משה בהרה"ח ר' בנימין זאב סיימאן. נפטר בשנת ה'תשט"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הנערה חנה-מרים בעל ע"ה
  הנערה חנה-מרים בת הרה"ח ר' בערל בעל, נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת שרה רפופורט ע"ה
  מרת שרה בת הרה"ח ר' מנחם מענדל רפופורט. אשת הרה"ח ר' יחיאל מיכל ז"ל נאסרה ועונתה רבות ברוסיא על הצלת יהודים. נולדה כ"ו סיון תרע"ח נפטרה בשנת ה'תש"ס מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת נחמה גרייזמן ע"ה
  מרת נחמה בת הרה"ח התמים ר' מרדכי גרייזמן. משלוחי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לארה"ק ת"ו נפטרה בשנת תשנ"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת מלכה פראדיל שפירא ע"ה
  מרת מלכה פראדיל בת הרה"ח ר' אלתר משה ליפא שפירא. נפטרה בשנת ה'תשל"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת רישא ציבין ע"ה
  מרת רישא בת הרה"ח ר' משה ניסן ציבין. אשת הרה"ח התמים ר' מרדכי ז"ל נפטרה בכפר חב"ד בשנת ה'תשל"ט מנ"כ בהר הזיתים  כד שבט

 • הרה"ח ר' שלום יהודה סילווער ע"ה
  הרה"ח ר' שלום יהודה בהרה"ח ר' צבי ארי' סילווער. נפטר בשנת ה'תשס"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' צבי הירש רימלער ע"ה
  הרה"ח התמים ר' צבי הירש בהרה"ח ר' יהודה ליב רימלער. מסר נפשו לחנך בניו ובנותיו בדרכי התורה והחסידות נפטר בשנת ה'תשל"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' אלימלך פרמן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אלימלך בהרה"ח ר' מנשה פרמן. תלמיד תו"ת בליובאוויטש בימי כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע נפטר בשנת תשכ"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' בן ציון רייבקין ע"ה
  הרה"ח ר' בן ציון בהרה"ח ר' שמואל יוסף רייבקין נפטר בשנת תרצ"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת מרים רייזל קוטס ע"ה
  מרת מרים רייזל בת הרה"ח ר' שמעון בן ציון קוטס. נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ בני ברק

 • מרת חיה ליבא מקובצקי ע"ה
  מרת חיה ליבא בת הרה"ח ר' אליעזר מקובצקי מסרה נפשה לחינוך ילדיה בגלות רוסיה ובאה"ק וגידלה דור ישרים לתפארה נולדה יד שבט תרע"ז נפטרה בשנת תשנ"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת דרויזא רסקין ע''ה
  מרת דרויזא רסקין בת הרה"ח ר' מנחם מענדל קפלן . זכתה להעמיד במס"נ דורות חסידים תמימים ושלוחים ע"י ברכות של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש וכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נפטרה בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת אסתר אלטע טעלושקין ע"ה
  מרת אסתר אלטע בת הרה"ח ר' משה טעלושקין נפטרה בשנת ה'תשל"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת חנה גארדאן ע"ה
  מרת חנה בת הרה"ח ר' יצחק אלקנה גארדאן נפטרה בשנת ה'תשי"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרבנית הצדקנית מנוחה רחל סלונים ע"ה
  הרבנית הצדקנית מנוחה רחל בת כ"ק אדמו"ר רבי דובער סלונים. בתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי הרבנית עלתה עם משפחתה לארה"ק בשנת ה'תר"ה היא התיישבה בעיר חברון ויסדה את הקהילה החב"דית בעיר נולדה י"ט כסלו תקנ"ט ונפטרה בשנת תרמ"ח מנ"כ בחברון
 • הרה"ח ר' אריה-לייב בעלקין ע"ה
  מסר נפשו על יהדות ועל קיום המצוות בעיר פרילוקי-אוקריינא ואחר כך במוסקווה. נפטר בכ"ד שבט תשכ"ד.
  כה שבט

 • הרה"ח התמים ר' מרדכי דוב טעלעשעווסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מרדכי דוב בהרה"ח ר' מנחם מענדל טעלעשעווסקי שימש כמה שנים בתור רב ושו"ב בהעלסינקי היה ש"ץ בביהכנ"ס דליובאוויטש כמה שנים ועסק יותר מארבעים שנה בתור שד"ר לטובת ישיבת תומכי תמימים ממקושרי לרבותינו נשיאינו וביחוד לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד בשנת תרס"ה בעיר קלימוביץ ונפטר בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' אברהם אבא (הרופא) זליגסאן ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם אבא (הרופא) בהרה"ח ר' מיכאל אהרן זליגסאן מצאצאי אדמו"ר הזקן. במשרתו בתור רופא זכה להציל אלפי יהודים בעיר שנגחאי סין המשיך במשרתו הנ"ל וזכה לשמש בתור רופא פרטי בבית חיינו במשך ארבעים שנה נולד ביום ח' מנחם אב תרס"ז בעיר קראקא שבפולין ונפטר בשנת ה'תשמ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק' • הרה"ח התמים ר' אפרים כזרי קאזלינר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אפרים כזרי בן הרה"ח ר' ברוך יוסף קאזלינר נולד י"א בתשרי בשנת ה'תרס"ו ונפטר בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בהר הזיתים • הרה"ח התמים ר' זאב וואלף לויוב ע"ה
  הרה"ח התמים ר' זאב וואלף בהרה"ח ר' משה אהרן לויוב סופר סת"ם מחסידי כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נפטר בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ בהר הזיתים

  כו שבט

 • הרה"ח התמים ר' אפרים וולף ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אפרים בהרה"ח ר' בנימין וולף. זכה להיות ממנהלי מוסדות חב"ד באה"ק במשך עשיריות בשנים מסר נפשו לטובת אנ"ש והתמימים ומוסדות חב"ד והי' השליח המסור והבא כוח של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בארה"ק במשך למעלה מחמישים שנה .נולד ביום כא מנחם אב תר"פ בעיר נירנברג שבגרמניה ונפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בהר המנוחות • הרה''ג הרה"ח התמים ר' יעקב לנדא ע"ה
  הרה''ג הרה"ח התמים ר' יעקב בהרה"ח ר' משה יהודה לייב לנדא. נצר למשפחת רבנים מפוארת שהייתה קשורה לחב"ד בכל הדורות. למד בתומכי תמימים בעיירה ליובאוויטש, וזכה לקרובם של כ"ק אדמו"ר אור עולם כ"ק שלום דובער זי"ע ובנו כ"ק אדמו"ר אור עולם כ"ק יוסף יצחק זי"ע. היה שד"ר של כ"ק אדמו"ר הרש"ב לייסד מקוואות. התמנה לפוסק ומורה הוראה בחצרו של כ"ק אדמו"ר הרש"ב לאחר המהפיכה הקומוניסטית השתלב במלחמת הקודש של כ"ק אדמו"ר הריי"צ במרמק לשמירת היהדות ברוסיה. בשנת תרפ"ח יצא מרוסיה. בשנת תרצ"ו התמנה לרבה של העיר בני ברק, תפקיד בו כיהן כחמישים שנה. נולד בשנת תרנ"ג בעיר קורניץ ונפטר בשנת ה'תשמ"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • הילד שמחה קאמענסקי ע"ה
  הילד שמחה בהרה"ח ר' משה ישראל קאמענסקי נפטר בשנת ה'תשמ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' משה גורארי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה בהרה"ח ר' נתן גורארי למד בישיבת תו"ל בליובאוויטש ומקושרי כ"ק אדמו"ר אור עולם כ"ק שלום דובער זי"ע ובנו כ"ק אדמו"ר אור עולם כ"ק יוסף יצחק זי"ע וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ומסר נפשו למלאות שליחותם והקדיש זמנו ללימוד התורה והחסידות בהעמקה ולהפצתה ברבים נולד בשנת תרנ"ט בעיר קרמנטשוג ונפטר בשנת ה'תשל"ג מנ"כ בהר הזיתים • מרת חוה הורוויץ ע"ה
  מרת חוה בת הרה"ח ר' שמואל הורוויץ אשת הרה"ח ר' חיים טאשקענטער ז"ל פעלה טוב וחסד מתוך הצנע לכת הצילה נפשות בנ"י ממחלות קשות בשנות הרעב והזעם. נפטרה בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת רייזל אסטולין ע"ה
  מרת רייזל בת הרה"ח ר' חים בנימין אסטולין אשת הרה"ח ר' זלמן-לייב ז"ל מדמויות ההוד של חסידי חב"ד ברוסיה ובאה"ק, נולדה בשנת תרפ"א בעיר במז'בוז שבאוקאינה ונפטרה בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת חנה מינא סלונים ע"ה
  מרת חנה מינא בת הרה"ח ר' משה חיים יהודא סלונים נולדה בשנת 'תרל"ו מנ"כ בחדרה
  כז שבט

 • הרה"ח התמים ר' חיים מאיר גרליק ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים מאיר בהרה"ח ר' בן ציון גרליק. למד בישיבת תו"ל בליובאוויטש פעל במסירות נפש בשליחות כ"ק אדמו"ר הריי"צ למען חיזוק היהדות במדינת רוסיה גם בכפר חב"ד עסק בחינוך ובהדרכת הילדים, לפי הנחיית כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו היה אחד המחנכים החשובים בכפר חב"ד. נולד בעיירה בוידא שברוסיה הלבנה בשנת ה'תרנ"ה ונפטר בשנת ה'תשל"ו מנ"כ בהר הזיתים • הרה"ח התמים ר' גרשון חנוך הענאך הכהן אייכהארן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' גרשון חנוך הענאך בהרה"ח ר' יעקב יצחק הכהן אייכהארן. למד בליובאוויטש בתקופת תרס"ט ידוע כלמדן מופלג. היה שד"ר תת"ל בארה"ב נפטר בשנת ה'תשי"ז

 • מרת נחמה סלונים ע"ה
  מרת נחמה בת הרה"ח ר' שלום סלונים נפטרה בשנת תרס"ו מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח מנחם צבי הלוי לויוב ע"ה
  בנו בכורו של הרה"ח בעל המס"נ ר' זבולון הלוי לויוב.
  נולד בד' מנחם-אב ה'תרפ"ד בסמרקנד. למד ולימד תורה במחתרת החב"דית בעיר.
  חסיד ומקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר נשיא-דורנו.
  היה מראשי הקהילה הבוכרית בארץ.
  רב הקהילה הבוכרית בנתניה.
  נפטר בז"ך בשבט ה'תשס"ג
  נטמן בהר המנוחות בעיר הקודש, ירושלים ת"ו.
  ת.נ.צ.ב.ה.
 • הרה"ח התמים ר' זלמן דוד קיל ע"ה
  הרה"ח התמים ר' זלמן דוד בהרה"ח ר' שמעון יצחק קיל יליד דווינסק שברוסיה מזקני וחשובי חסידי חב"ד נולד בעיר דווינסק בכ"ט כסלו בנר חמישי של חנוכה תרע"ה נפטר בשנת תשס"ו מנ"כ בהר המנוחות
 • הרה"ח ר' יהודה לייב וולווביק ע"ה
  הרה"ח ר' יהודה לייב בהרה"ח ר' אברהם חיים וולווביק נולד בעיר באיזה בשנת תרס"ט ונפטר בבלגיה בשנת תשמ"ח מנ"כ בהר הזיתים

  כח שבט

 • הרה"ח ר' חיים יוסף תמם ע"ה
  הרה"ח ר' חיים יוסף בהרה"ח ר' אליהו תמם מחסידי חב"ד בפאריש נפטר בשנת ה' תשנ"ד מנ"כ בהר הזיתים • הרה"ח התמים ר' אהרן טובי הלוי לערנער ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אהרן טובי בהרה"ח ר' דוד הלוי לערנער נפטר בעיר מאנטרעאל בשנת ה'תשל"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' משה אקסלרוד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה אקסלרוד. כיהן כמנהל ישיבת אחי תמימים בתל אביב נולד בשנת תרנ"ג בעיר דאקשיץ בליטא ונפטר בשנת ה'תש"ך מנ"כ בני ברק

 • הרה"ח ר' אלכסנדר הלוי עפשטיין ע"ה
  הרה"ח ר' אלכסנדר בהרה"ח ר' דוד משה הלוי עפשטיין נפטר בשנת תרס"ב מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת לאה רבקה סלונים ע"ה
  מרת לאה רבקה בת הרה"ח ר' משה סלונים. נפטרה בשנת ה'תשי"ד מנ"כ בהר המנוחות
  כט שבט

 • הילד שמעון אליעזר הכהן ניופילד ע"ה
  הילד שמעון אליעזר בן יבלח"ט הרה"ח ר' שלמה אשר הכהן ניופילד היה תלמיד מוסד חינוך אהלי מנחם נפטר בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' אלעזר הכהן ערנטרוי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אלעזר בהרה"ח ר' דוד משה הכהן ערנטרוי. מתלמידי ישיבת תורת אמת חב"ד וממיסדי צעירי אגודת חב"ד ומראשוני פעיליה במסירותו העילאית. נולד ביום כד' טבת תרצ"א בירושלים ונפטר בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בהר מנוחות

 • הרה"ח ר' משה צבי וייסברוד ע"ה
  הרה"ח ר' משה צבי וייסברוד נולד בלובלין ונפטר בשנת ה'תש"נ

 • הרה"ח התמים ר' נפתלי הערץ מינקאוויטש ע"ה
  הרה"ח התמים ר' נפתלי הערץ בהרה"ח ר' יצחק יעקב מינקאוויטש ממקושרי לרבותינו נשיאינו מסר נפשו על מוסדות חב"ד והצלת אנ"ש ברוסיא נפטר בשנת ה'תשמ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' מרדכי כהן באמזע ע"ה
  הרה"ח ר' מרדכי בהרה"ח ר' יצחק אייזיק בכהן באמזע נפטר בשנת ה'תשמ"ב מנ"כ במאנטרעאל
 • התמים שמואל גרשון מייזליש ע"ה
  התמים שמואל גרשון בהרה"ח ר' אברהם מייזליש. נולד ביום יז' ניסן ה'תשכ"ג ונפטר בשנת תשמ"א מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' יחיאל אבגדור שמרלינג ע"ה
  הרה"ח ר' יחיאל אבגדור בהרה"ח ר' חיים שמרלינג נפטר בשנת תר"פ מנ"כ בהר הזיתים
  ל שבט

 • הרה"ח ר' חיים יחזקאל לייב קליין ע"ה
  הרה"ח ר' חיים יחזקאל לייב בהרה"ח ר' שניאור זלמן קליין נולד בשנת תשט"ו בעיר טשקנט ונפטר בשנת תשס"א מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' מאיר שלום בליזינסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מאיר שלום בהרה"ח ר' יעקב שלמה בליזינסקי. מראשוני התלמידים בישיבת תומכי תמימים וורשא פולין, ועסק כל ימיו בהפצת המעינות חוצה רבים השיב מעון העמיד דורות בעלי תשובה וכמו אב הי' להם. נולד בשנת תרס"ז בעיר גארבאלין ונפטר בשנת ה'תש"ן מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' אשר קרביצקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אשר בהרה"ח ר' מרדכי קרביצקי. נולד ב' טו כסלו תרס"ה ונפטר בשנת תשל"ו מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' זאב דוב הלפרין ע"ה
  הרה"ח ר' זאב דוב בהרה"ח ר' צבי הלפרין נכד כ"ק אדמו"ר הזקן נפטר בשנת תשל" מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' שמעון לפקין ע"ה
  הרה"ח ר' שמעון בהרה"ח ר' יצחק לפקין. נפטר בשנת ה'תש"ט מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' יעקב קליינמן הי"ד ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב בהרה"ח ר' משה קליינמן הי"ד נפטר מרעב במצוד של העיר לענינגראד בשנת ה'תש"כ מנ"כ בעיר לניננרד

 • ילד בן ציון פנחס כהנא ע"ה
  ילד בן ציון פנחס בהרה"ח ר' אברהם יוסף כהנא נפטר בגלות בשנת תש"ב
 • הרה"ח ר' לוי יצחק כהן ע"ה
  הרה"ח ר' לוי יצחק כהן. נפטר בשנת ה'תרס"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת אסתר גלוסקין ע"ה
  מרת אסתר בת הרה"ח ר' מנחם מענדל גלוסקין נפטרה בשנת תשל"ה מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י
 • מרת ליבע כץ ע"ה
  מרת ליבע בת הרה"ח ר' יוסף כץ נפטרה בשנת תשי"א מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י