א אלול

 • הבחור התמים שלמה נחימובסקי ע''ה
  הבחור התמים שלמה בן יבלח"ט הרה"ח ר' מרדכי שליט"א נחימובסקי. נולד בשנת תשל"ח נהרג בתאונה דרכים בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ חולון

 • הבחור התמים גיא ביטון ע"ה
  הבחור התמים גיא בן יבלח"ט הרב יוסף ביטון. נולד ג' באלול ה'תשל"ה ונהרג בתאונה דרכים בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בעפולה

 • הבחור התמים אור והבה ע"ה
  הבחור התמים אור והבה. נולד ח"י באלול ה'תשל"ז ונהרג בתאונה דרכים בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בעפולה

 • הרה''ח התמים ר' חיים ריבקין ע''ה
  הרה"ח ר' חיים בהרה"ח ר' יחיאל יוסף ריבקין מראשוני כפר חב"ד ובוניה, זכה ויחד עם אחיו ר' זושא שיחי' הקים את בית הכנסת "בית מנחם". ביתו היה פתוח לרווחה בימים ובלילות.
  עבד במשך שנים מספר בועד כפר חב"ד. לפרנסתו עסק בהקמת קווי מים לישובים מרוחקים בימי קום המדינה ולאחר מכן הקים את "קייטרינג ריבקין" הפעיל כיום ע"י בניו שיחי' בכפר חב"ד.
  זכה והקים דור ישרים יבורך בנים ובנות עוסקים בתורה ובמצוות בדרך ישראל סבא. נולד בשנת תרצ"א בעיר גומל שברוסיה הלבנה, נפטר בשנת תשמ"ח מנ"כ בהר הזיתים. • הרה"ח התמים ר' רפאל צמח חודידייטוב ע"ה
  הרה"ח התמים ר' רפאל צמח חודידייטוב נולד ב'א חשון תר"ס קאקאנד שבבוכרה ונפטר בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ קריית מלאכי
 • הרה"ח התמים ר' משה חיים איסרוב ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה חיים בהרה"ח ר' שמואל יוסף איסרוב. שימש כשו"ב בעיר נולד בשנת תרנ"ח בעיר סאראטוב שברוסיה ונפטר בשנת תשמ"ב מנ"כ בטבריה

 • הרה"ח ר' משה יעקב גרינפעלד ע"ה
  הרה"ח ר' משה יעקב בהרה"ח ר' אהרן גרינפעלד נפטר בשנת תש"מ מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' אפרים פישל דמיחובסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אפרים פישל דמיחובסקי נולד בשנת תרס"ב בעיר שצדרין ונפטר בשנת תשכ"ה מנ"כ בעיר מינסק

 • הרה"ח התמים ר' שרגא פייבל זלמנוב ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שרגא פייבל בהרה"ח ר' יחיאל מיכל יהודה ליב זלמנוב הי"ד נולד בשנת תר"מ בעיר לאזאוויטש נספה עקה"ש בשנת תש"ב

 • הרה"ח התמים ר' שמואל נעמאיטין הי"ד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמואל בהרה"ח ר' יהושע נעמאיטין הי"ד הוא היה מהתלמידים הראשונים בישיבת תומכי תמימים ונאסר על הרבצת התורה והחזקת היהדות . נולד בשנת תרמ"ג בעיר בישנקוביץ ושנהרג ע"י הנ.ק.ו.ד. ימ"ש בשנת תרצ"ז

 • הרה"ח ר' יעקב ישראל מזרחי ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב ישראל מזרחי מנ"כ בעיר ברחובות

 • מרת חיה נעכא זאבין ע"ה
  מרת חיה נעכא בת הרה"ח ר' יחיאל מיכל זאבין. מסרה נפשה על קיום התו"מ בהיותה שנים רבות בגולה בסיביר. נפטרה בשנת ה'תשס"ד מנ"כ במאנטרעאל
 • מרת פריידא גורקאוו ע"ה
  מרת פריידא בת הרה"ח ר' חיים שניאור זלמן גורקאוו נפטרה בשנת תשנ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת חי' צירליא פלאטקין ע"ה
  מרת חי' צירליא בת הרה"ח ר' יעקב צבי פלאטקין אשת הרה"ח התמים ר' אברהם אלי ז"ל נפטרה בשנת תשל"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת שרה פייגא ברנשטוק הי"ד ע"ה
  מרת שרה פייגא בת הרה"ח ר' יוסף חיים הי"ד ברנשטוק נהרגה על קידוש השם בשנת תש"ג

 • ר' יוסף חיים שיף ע"ה
  למד בצעירות בישיבת "תומכי תמימים" בזמן האדמו"ר הריי"ץ. בזכות תרגתו הגבוהה בצבא עזר רבות ליהודים ברוסי'ה הקומוניסטית עד שנאלץ בעצמו להסתתר בבית משפחת קרוגליאק מפני הק.ג.ב. זכה להקים דור ישרים ההולך בדרך החסידות וישראל סבא.
  ב אלול

 • הרה"ח התמים ר' אלתר הלוי הילביץ ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אלתר בהרה"ח ר' מנחם מנדל הלוי הילביץ. נולד ביום י"א אלול תרס"ו בעיר זעמבין ונפטר בשנת תשנ"ד מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' חיים מנחם פרימערמאן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים מנחם בהרה"ח ר' ראובן פרימערמאן מסר נפשו ללמד בני ובנות ישראל בעת המלחמה מאחורי מסך הברזל וכן בהמחנות אחרי המלחמה נפטר בשנת תשנ"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' ישעיהו מאטלין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ישעיהו בהרה"ח ר' שמריהו מאטלין מקושר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בכל נימי נפשו.זכה להיות סופר סת"ם של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בבית רבינו ובית חיינו הי' מני' ומבין לקריאה את הס"ת שנכתבה לקבלת פני משיח צדקנו נפטר בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' יעקב אייזנשטאדט ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב בהרה"ח ר' צבי הירש אייזנשטאדט זכה להיות נגר של ביהכנ"ס ליובאוויטש דליובאוויטש 770 נפטר בשנת תשמ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' אהרן פוכצער ע"ה
  הרה"ח ר' אהרן בהרה"ח ר' יהודה פוכצער נפטר בשנת תרס"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' יוסף יהודה בכור שמערלינג ע"ה
  הרה"ח ר' יוסף יהודה בכור שמערלינג נפטר בשנת תרנ"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת אסתר וויינבערג ע"ה
  מרת אסתר בת הרה"ח ר' אלכסנדר זאב וויינבערג עודדה עזרה ותמכה הרבה פעולות טובות בעניני הכלל בעניני הרבצת התורה חיזוק היהדות והפצת המעינות חוצה במרחב גדול השתתפה במסירות ובאהבה בפעולות לטובת המבצעי קדש ובפרט במבצע נרות שבת קדש ולטובת תלמידי התמימים ובהכנסת אורחים בביתה נפטרה בשנת תשמ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת הינדא חזנוב ע"ה
  מרת הינדא בת הרה"ח התמים ר' מאיר שמחה חזנוב נפטרה בשנת תשל"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
  ג אלול

 • הרה"ח התמים ר' נחמי פאמעראנץ ע"ה
  הרה"ח התמים ר' נחמי בהרה"ח ר' אהרן פאמעראנץ נפטר בשנת ה'תש"כ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' שלום דוב בער הכהן רייכמן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלום דוב בער בהרה"ח המשפיע ר' משה יהודה הכהן רייכמן. שימש כל ימיו בעבוה"ק במלאכת הזביחה והניקור והרביץ תורה ברבים. נפטר בשנת תשנ"ח מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת חנה פיזם ע"ה
  מרת חנה בת הרה"ח ר' ישראל יוסף פיזם. הייתה חדורה כל כולה בהתקשרות, התמסרות וביטול לרבי נשיא דורנו, וקיימה בהתלהבות את כל הוראותיו ומבצעיו הק’ כשהיא מעוררת ותובעת מכל מי שהושפעה על ידה לעשות כך. נולדה ביום כ”ט לחודש סיון ה’תש”א, בעיר אקוביץ ונפטרה בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בחיפה

 • מרת ציפא אסתר שטראקס ע"ה
  מרת ציפא אסתר בת הרה"ח ר' שלום דובער שטראקס נפטרה בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת מאטיל זאקליקובסקי ע"ה
  מרת מאטיל בת הרה"ח ר' אברהם זאקליקובסקי זכתה לראות דוד ישרים יבורך ובהם שלוחי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נפטרה בשנת תש"נ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת בילה גופין ע"ה
  מרת בילה בת הרה"ח ר' מנחם אברהם גופין נפטרה בשנת ה'תשל"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת חיה מיאס ע"ה
  מרת חיה בת הרה"ח ר' חיים לייב מיאס נפטרה בשנת תרמ"ח מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' שלמה מלכא ע"ה
  הרה"ח ר' שלמה בהרה"ח ר' דוד מלכא היה ממייסדי ביה"ס חב"ד במרוקו.עסקן ציבורי, מפיץ תענית דיבור העולמי, יקיר העיר בני ברק, בעל מסירות נפש, לתורה ומיצוות. נפטר בשנת תשס"ו מנ"כ נחלת יצחק
 • הבחור התמים שלום דובער פרדני ע''ה
  הבחור התמים שלום דובער פרדני ע"ה בן השליח הרה"ח יאיר נפטר בשנת תשס"ז מנ"כמנ"כ מבית-העלמין 'אזורים' שליד טבריה.

  ד אלול

 • הרה"ח התמים ר' צבי הירש בר יהודה (יודאוויטש) ע"ה
  הרה"ח התמים ר' צבי הירש בהרה"ח ר' אליעזר בר יהודה (יודאוויטש). נפטר בשנת ה'תשנ"א מנ"כ צפת
 • הרה"ח התמים ר' ישראל מאיר מוניץ ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ישראל מאיר בהרה"ח ר' אלכסנדר מוניץ. אי"א משרידי ותיקי חסידי חב"ד הקדיש כל ימיו ללמוד התורה ועסק בעבודת התפילה הרביץ תורה ברבים במסירות נפש והעמיד תלמידים הרבה. נולד בשנת תרע"ז בעיר דווינסק נפטר בשנת תשל"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' שלמה מנחם מענדל חן הי"ד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלמה מנחם מענדל בהרה"ח ר' דוד צבי חן הי"ד כח זכרונו היה יוצא מגדר הרגיל, וידוע כגאון עולם, וידע כל הש"ס וספרי הלכה בע"פ. נולד בסוכות ה'תר"מ ונהרג בפרעות בשנת ה'תרע"ט והוא בן ל"ט בלבד.

 • הרה"ח ר' משה אלי לאנדא ע"ה
  הרה"ח ר' משה אלי בהרה"ח ר' שניאור זלמן לאנדא נפטר בשנת תרפ"ט מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י
 • מרת בתיה טננבוים ע"ה
  מרת בתיה בת הרה"ח התמים ר' ישעיהו טננבוים היתה מסורה בלב ונפש לעבודת החינוך על טהרת הקודש של בנות ישראל ומסורה מאד לעניני כ"ק אדמו"ר נישא דורנו נפטרה בדמי ימיה בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בהר הזיתים
  ה אלול

 • הרה"ח התמים ר' משה לברטוב ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה בהרה"ח התמים ר' בערל לברטוב בילדותו נשלח מהבית ללימודים בישיבות המחתרת, ונדד ממקום למקום. בבריחה הגדולה בשנת תש"ו הצליח לברוח יחד עם אחיו יבלחט"א (הוריו נשארו ברוסיה). לאחר הגיעו לארצות הברית, נשלח על ידי הרבי לפיטסבורג, שם פעל כמה שנים. לאחר מכן חזר לקראון הייסט, כאן היה חבר פעיל בארגון "עזרת אחים" לטובת יהודי רוסיה. נולד כט אב תרפ"ט בעיר מוסקווה ונפטר בשנת ה'תשס"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק' • הרה"ח התמים ר' יצחק בארבער ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יצחק בהרה"ח ר' אלי בארבער. תלמיד ישיבת תומכי תמימים התעסק במסירה בעניני צדקה וחסד וביחוד לטובת מוסדות חב"ד השתתף תמיד בשיעורי לימוד תורה ברבים. נפטר בשנת תשל"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' שמואל בן ציון רבינוביץ ע"ה
  הרה"ח ר' שמואל בן ציון בהרה"ח ר' הלל רבינוביץ. מחשובי חסידי חב"ד ירושלים נפטר בשנת ה'תש"י מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' משולם שילם קורטין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משולם שילם קורטין. שימש כחוזר והמשפיע בליובאוויטש. נולד בשנת תרמ"ד דיסנה שברוסיה ונפטר בימי עלומיו בשנת ה'תרע"ט מנ"כ בעיר קרעמענצוג
 • מרת חנה ריבקין ע"ה
  מרת חנה בת הרה"ח התמים ר' פרץ ריבקין. אשת הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן שמואל ז"ל ממייסדי הראשוני כפר חב"ד נפטרה שנת ה'תש"ס מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת מלכה ליפסקר ע"ה
  מרת מלכה בת הרה"ח ר' חיים אליהו ליפסקר. מסרה נפשה לחינוך ילדיה בגלות רוסיה ובאה"ק וגידלה דור ישרים לתפארה נולדה ביום כ"ב אלול ה'תרס"ד נפטרה ה' אלול ה'תשנ"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת לאה לוין ע"ה
  מרת לאה בת הרה"ח ר' חיים לוין. מסרה נפשה על קיום תומ"צ קבלה יסורים קשים באהבה. ונפטרה שנת תש"נ מנ"כ בהר הזיתים
 • האשה הצדקנית מרת מלכה ליפסקר
  אשה צדקנית שבימי השלטון הסובייטי הקימה שבט מפואר- משפחת ליפסקר ההולך בדרכי החסידות והיהדות. לא התפשרה על חינוך יהודי כשר ומסרה נפשה על גמילות חסד והכנסת אורחים.
  יהי זכרה ברוך.
  ו אלול

 • הרב אריה לייב הכהן כהנוביץ ע"ה
  הרב אריה לייב בהרה"ח ר' יחיאל הכהן כהנוביץ שימש רב בית הכנסת חב"ד ירושלים נפטר בשנת ה' תשס"א מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' אברהם לבקיבקר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם בהרה"ח ר' עזריאל שלום חיים ברוך לבקיבקר מקושר לנשיאי חב"ד מסר נפשו על שמירת התומ"צ מאחורי מסך הברזל ופעל במסירות במבצעי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד בנר ג' דחנוכה בשנת ה'תרפ"א בעיירה ווזדיסנסק שליד אודסה ונפטר בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' יעקב נח קראנץ ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב נח בהרה"ח ר' יואל קראנץ כיהן שליח כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו במדינת וירגיניה נפטר בשנת תשנ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' יששכר דובער אשבל ע"ה
  הרה"ח ר' יששכר דובער בהרה"ח ר' מנחם מנדל אשבל. נפטר בשנת ה'תרס"ד מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת אסתר חוה קאסטען ע"ה
  מרת אסתר חוה בת הרה"ח ר' יהודה רפאל צבי קאסטען עסקה הרבה בעניני צדקה וחסד ואהבת ישראל ובלימוד דא"ח נפטרה בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת בתיה יקונט ע"ה
  מרת בתיה בת הרה"ח ר' משה יקונט נולדה ביום כה כסלו תרצ"ו ונפטרה בשנת תשמ"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת גאלדא בוניא חסקינד ע"ה
  מרת גאלדא בוניא בת הרה"ח התמים ר' אליעזר שלמה חסקינד נפטרה בשנת תש"מ מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת מרים ה ארבספלד ע"ה
  מרת מרים בת הרה"ח ר' משה ארבספלד נפטרה בשנת תשל"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת חי' יהודית קליבנוב ע"ה
  מרת חי' יהודית בת הרה"ח ר' אליעזר קליבנוב ילידת נעוועל רוסיה נפטרה בשנת תשל"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת באשע ליבע קפלן ע"ה
  מרת באשע ליבע בת בהרה"ח ר' משה אליעזר הלוי קפלן נפטרה בשנת תשכ"ד מנ"כ בעיר בניו יורק
  ז אלול

 • הרה"ח התמים ר' נחום משה פרמן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' נחום משה בהרה"ח ר' אלימלך פרמן זכה להתחנך וללמוד תורה בישיבת תומכי תמימים ברוסיה נפטר בשנת תשמ"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' יוסף סקלצקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יוסף בהרה"ח ר' אהרן עקיבא סקלצקי הכניס יהודי לונדון בבריתו של אברהם אבינו ובגרונו עבד את ה' באהבה מחשובי חסידי חב"ד לונדון נפטר בשנת ה' תשנ"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' מאיר יצחק רודל ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מאיר יצחק בהרה"ח ר' שמואל טובי רודל נפטר בשנת תשמ"ב מנ"כ במאנטרעאל

 • הרה"ח התמים ר' דובער לברטוב הי"ד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' דובער בהרה"ח ר' שאול לברטוב הי"ד המכונה "קאבילאקער" למד בליובאוויטש משנת תרס"א עד תרס"ז אח"כ היה שו"ב ומוהל והיה בין עסקנים הבולטים עד שנאסר בשנת תש"ז והוגלה על עבודתו בהחזקת והפצת היהדות ברוסיא הסובייטית בשליחות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ונפטר בגלות בשנת ה'תש"ט בעיר פאטמע ושם מנ"כ

 • מרת מרים ארבספלד ע"ה
  מרת מרים בת הרב משה ארבספלד נפטרה בשנת תשל"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת חי יהודית קליבוב ע"ה
  מרת חי יהודית בת הרה"ח ר' אליעזר קליבוב ילידת געוועל רוסיה נפטרה בשנת ה'תשל"ג מנ"כ בהר הזיתים
 • הרב מיכאל אברמשוילי ע''ה
  הרב מיכאל בן הרב אפרים אברמשוילי נולד בגרוזיה בראש השנה התרצ''א
  איש צנוע ועניו גדוש ביראת שמים ומעשים טובים.
  נפטר ז' אלול ה'תשס"ז, בן 76 אחרי יסורים רבים.
  השאיר בן שלומד בכולל חב"ד ובנים שגדלו על תורתו של הרבי. יהי זכרו ברוך.


  ח אלול

 • הרה"ח התמים ר' יהושע תנחום קסטל ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יהושע תנחום בהרה"ח ר' יוסף דובער קסטל. מנהל ישיבת אחי תמימים ליובאוויטש בעיר באסטאן מאסס משך כ"ה שנה וקירב משפחות רבות לתורה ומצותי' נפטר בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת צפורה מושקוביץ ע"ה
  מרת צפורה מושקוביץ נפטרה בשנת ה'תשס"ה מנ"כ קרית גת
 • מרת רחל סולמון ע"ה
  מרת רחל בת ר' נתן סולמון מסן דינו קליפורניא נתנה צדקה ביד נדיבה לטובת ילדי טשערנאביל- חב"ד נולדה בשנת תרע"ב ונפטרה בשנת ה' תשנ"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת דברושא ליבעראוו ע"ה
  מרת דברושא בת הרה"ח התמים המשפיע ר' מנחם מנדל ליבעראוו נהרגה בתאונה דרכים בשנת ה'תשל"א מנ"כ בלונדון

 • מרת העשע פייגעלמאן ע"ה
  מרת העשע בת הרה"ח ר' שניאור זלמן פייגעלמאן נפטרה בשנת תרצ"ט מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י
  ט אלול

 • הרה"ח ר' חיים שמעון חביב ע"ה
  הרה"ח ר' חיים שמעון בהרה"ח ר' יעקב חביב נולד ביום כא ניסן תש"י ונפטר בשנת תשס"ב מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' מיכאל בלינער ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מיכאל בהרה"ח ר' זאלקינד בלינער. נכד החסיד המפורסם ר' מיכאל דער אלטער מסר נפשו לטובת אנ"ש מאחורי מסך הברזל נפטר בשנת ה'תשמ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' אליהו שקלובסקי ע"ה
  הרה"ח ר' אליהו בהרה"ח ר' אברהם יצחק שקלובסקי. נפטר בשנת ה'תשכ"ה מנ"כ פתח תקוה
 • ילד זלמן נאה הי"ד ע"ה
  ילד זלמן בהרה"ח ר' אברהם חיים נאה הי"ד נולד בשנת תרצ"א בעיר ירושלים ונהרג על קידוש השם בירושלים בשנת תרצ"ט מנ"כ בהר הזיתים
  י אלול

 • הילד שמואל אליעזר ישראלי ע"ה
  הילד שמואל אליעזר בן יבלחט"א הרה"ח ר' אפרים שליט"א ישראלי. נולד ביום ה כסלו תש"ס ונקטף בשנת ה'תשס"ד מנ"כ חלקת חב"ד בלאס אנדזשעלעס דקליפורניה
 • הרה"ח התמים ר' שמואל דוד גורקאוו ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמואל דוד בהרה"ח ר' יעקב יוסף גורקאוו. שקד בלימודיו בישיבות תות"ל ברוסיא בצרפת ב770 אהוב על הבריות. נולד ב'יח תמוז תרצ"ב בעיר חרקאוו ונפטר בשנת תשס"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' גרשון אלפרוביץ ע"ה
  הרה"ח התמים ר' גרשון בהרה"ח ר' חיים משה אלפרוביץ נולד בחודש תשרי תרפ"ג בעיר זעמבין ונפטר בשנת תשנ"ט מנ"כ בהר המנוחות

 • הבחור התמים יעקב ראוענבלום הי"ד ע"ה
  הבחור התמים יעקב בן יבלחט"א הרה"ח ר' מנחם מענדל ראוענבלום הי"ד נרצח על קידוש השם בשנת תשנ"א מנ"כ באוסטרליא מעלבארן
 • הרה"ח התמים ר' חיים משה יהושע שניאורסאהן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים משה יהושע בהרה"ח ר' מרדכי דובער שניאורסאהן נין ונכד מצד האב בן אחר בן לכ"ק אדמו"ר הזקן. נפטר בשנת תשי"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת חיה שרה אקסלרוד
  מרת חיה שרה אקסלרוד נפטרה בליל י' אלול בגיל 94
  יא אלול

 • הרה"ח התמים ר' שלום דובער פרידמן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלום דובער בהרה"ח ר' ישעי פרידמן מעמודי התווך של מוסדות חב"ד באיטליה, מהפעילים הראשיים בקרב היהודים היוצאים מרוסיה, ומסור וקשור בחבלי עבותות אהבה כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ולמבצעיו הק' פעל ועסק במרץ למען הרבצת התורה והיהדות בריבוי מקומות בעולם ודאג לכל יהודי באהבת ישראל אמיתית ובסבר פנים יפות נולד בח"י ניסן ה'תרצ"ב ונפטר בשנת תשנ"ו בירושלים עיה"ק ת"ו מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' מרדכי שר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מרדכי בהרה"ח ר' יוסף שר. נפטר בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' חיים יוסף מאצקין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים יוסף בהרה"ח ר' המשפיע פרץ מאצקין. נדיב בגופו בנפשו ובממונו הציל חיי נפשות רבות מרעב הי' לו חוש צו העלפן א אידן עד מס"נ ועבור זה נאסר והוגלה לעבודת פרך שנים רבות ברוסיה. נולד בשנת תר"פ בעיר סמינאווקיא ונפטר בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה''ח התמים ר' שניאור זלמן חיים הופמן
  הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן חיים בהרה"ח ר' משה יונה הופמן נפטר בשנת תשמ"א מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים המשפיע ר' שמואל הלוי לויטין ע"ה
  הרה"ח התמים המשפיע ר' שמואל בהרה"ח ר' זאב וואלף הלוי לויטין. נולד בעיירה פאהאר בשנת ה'תרמ"ד בתום ימי ה'שלושים' להסתלקות כ"ק אדמו"ר מהר"ש והיה הראשון שנקרא על שמו. למד בתומכי תמימים ליובאוויטש. כיהן כרב ברקשיק וקירסאנוב, שליח רבותינו נשיאינו בגרוזיה, ומנהל בית המדרש לרבנים בנעוועל, משפיע בתומכי תמימים המרכזית בניו יורק. נפטר בשנת תשל"ד מנ"כ ניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' ישראל יצחק יפה ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ישראל יצחק יפה היה שיור אנשי כנסת הגדולה דוד הרבנים והשוחטים שמסרו נפשם
 • מרת לאה בילה סגל ע"ה
  מרת לאה בילה בת הרה"ח ר' יהושע סגל אשת הרה"ח ר' יהודה לייב הלוי ז"ל גידלה בניה לתורה ולחסידות נפטרה בכפר חב"ד בשנת תשנ"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת רחל מלכה ריסמאן ע"ה
  מרת רחל מלכה בת הרה"ח ר' משה דב ריסמאן נפטרה בשנת תש"ד מנ"כ שיקאגה
  יב אלול

 • הרה"ח ר' צבי מאיר שטיינמץ ע"ה
  הרה"ח ר' צבי מאיר בהרה"ח ר' שלמה דוב שטיינמץ הנודע בשמו הספרותי "צבי יאיר" מגזע היחס הגאונים בעל התי"ט בר אוריין ונדיב לב משורר בחסד עליון קשור ומסור לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו שחבבו ועודדו בפעולותיו הנמרצות להפצת המעינות בשיריו ובשיעוריו קירב רבים לאביהם שבשמים. נולד בשנת תרע"ה בבירת הורנגריה ונפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הילד סעדיה שמואל ליברוב ע"ה
  הילד סעדיה שמואל בן יבלחט"א הרה"ח התמים ר' שלמה שניאור זלמן שליט"א ליברוב נקטף בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' יהושע דוד ראזענבלום ע"ה
  הרה"ח ר' יהושע דוד בהרה"ח ר' שלום ראזענבלום. נפטר בשנת תש"ח מנ"כ במאנטרעאל

 • מרת רחל ערנטריי ע"ה
  מרת רחל בת הרה"ח ר' ישראל אהרן ערנטריי.אשת הרה"ח התמים ר' אלעזר הכהן ז"ל הצטיינה בכיבוד אב ואם ובאהבת ישראל ובפרט בעידוד שבורים וגלמודים. נפטרה בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת אסתר רחל עליס ע"ה
  מרת אסתר רחל בת הרה"ח ר' יעקב עליס נפטרה בשנת תרע"ז מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י
 • הרה"ח ר' חיים דוד וילהלם ע"ה
  הרה"ח ר' חיים דוד ע"ה וילהלם נלב"ע יב אלול תשמ"ב בהר-המנוחות ירושלים
  יג אלול

 • הרה"ח התמים ר' משה דרייזין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה דרייזין שימש בחייו כמשפיע, רב קהילה, שוחט, סופר, משגיח, בעל תפילה ובעל קורא - אך מעל הכל הוא היה חסיד מסור של הרבי הריי"צ והרבי נשיא דורנו . זכה בשנות בחרותו לשמש את האדמו"ר הקודם.נפטר בשנת ה'תשס"ד בלוס אנג'לס מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' דוד שלמה דייטש ע"ה
  הרה"ח התמים ר' דוד שלמה בהרה"ח ר' מנחם מענדל דייטש. אוהב הבריות ואהוב על הבריות רודף צדקה וחסד עם הכלל ועם הפרט עמוד התוך של המוסד חינוך אהלי תורה אהלי מנחם הי' מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד ב'ג תשרי תרע"ו בעיר דוקשיץ ונפטר בשנת תשס"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • התמים יוסף יצחק הלוי שער ע"ה
  התמים יוסף יצחק בן יבלחט"א הרה"ח התמים ר' שמעון יואל הלוי שער. למד בישיבת אהלי תורה בעל מדות טובות נפטר בן י"א שנה בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' יהושע נחום גודמן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יהושע נחום בהרה"ח ר' אלקנה פינחס גודמן. מעשרה תלמידים הראשונים בישיבת תו"ת ליובאוויטש בארה"ב נפטר בעיר שיקאנו בשנת תשנ"ו מחשובי חסידי חב"ד שיקאנו נפטר בשנת תשנ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' שלום יעקב בוקיעט ע"ה
  הרה"ח ר' שלום יעקב בהרה"ח ר' אלטער יחיאל בוקיעט נפטר בשנת תשמ"ב

 • הרה"ח התמים ר' בן ציון גרוסמן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' בן ציון בהרה"ח ר' אהרן גרוסמן נפטר בשנת תשל"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' חיים שניאור זלמן פרוס ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים שניאור זלמן פרוס. נפטר בשנת ה'תש"ב מנ"כ בטאשקענט

 • הרה"ח ר' יעקב ישראל טברסקי ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב ישראל בהרה"ח ר' מרדכי טברסקי. חתנו של אדמו"ר האמצעי נולד בשנת ה'תקנ"ב ונפטר בשנת תרל"ו
  יד אלול

 • הרה"ח התמים ר' חיים יוסף דוד נעמאיטין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים יוסף דוד בהרה"ח התמים ר' שמואל נעמאיטין. זכה לשמש את הרה"ח ר' המקובל הרב לוי יצחק והרבנית מרת חנה הוריו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו עסק בהצלת נפשות ובנה וניהל מקוה טהרה בביתו באלמא אטא במסירות נפש נפטר בשנת תשנ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' יצחק שלמה פבזנר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יצחק שלמה בן הרה"ח ר' אברהם ברוך פבזנר. נולד בעיר במינסק ביום י"ז אדר תרפ"ט נפטר בשנת ה' תשמ"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' אלטר יהושע הכהן ווינטר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אלטר יהושע בהרה"ח ר' יעקב הכהן ווינטר. נפטר בשנת תשל"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' ישראל ברוך בוטמאן הי"ד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ישראל ברוך בהרה"ח ר' שלום בוטמאן הי"ד נהרג ע"י הנאצים ימ"ש בעיר נעוול בשנת תש"ב
 • הרה"ח התמים ר' שלמה בוטמאן הי"ד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלמה בהרה"ח ישראל ברוך בוטמאן הי"ד נהרג ע"י הנאצים ימ"ש בעיר נעוול בשנת תש"ב
 • הרה"ח ר' ברוך מרדכי מבברויסק ע"ה
  הרה"ח ר' ברוך מרדכי בהרה"ח ר' אליעזר אטינגר מבברויסק. היה מגדולי תלמידיו של כ"ק אדמו"ר הזקן נפטר בשנת תרי"ב מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת אסתר הדסה לעווין ע"ה
  מרת אסתר הדסה בת הרה"ח ר' יהושע זעליג לעווין. אשת הרה"ח ר' התמים דוד אבא הי"ד נשאה לבדה במס"נ בעול גידול וחנוך ילדי' לתורה וחסידות מתוך חיי צער ומצוקה וזכתה לראות צאצאים העוסקים בהפצת המעינות נפטרה בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרבנית חיה מושקה הורנשטיין הי"ד ע"ה
  הרבנית חיה מושקה בת כ"ק אדמו"ר רבי שמואל הורנשטיין הי"ד. היתה בתו הצעירה של כ"ק אדמור המהר"ש הובלה לכבשונות בטרבלינקה בשנת ה'תש"ב
 • מרת מרים פייגא בוטמאן הי"ד ע"ה
  מרת מרים פייגא בת הרה"ח ר' ישראל ברוך בוטמאן הי"ד נהרגה ע"י הנאצים ימ"ש בעיר נעוול בשנת תש"ב
 • מרת חוה ברזין הי"ד ע"ה
  מרת חוה בת הרה"ח ר' יהודה ליב ברזין הי"ד. . נהרגה ע"י הנאצים ימ"ש בעיר נעוול בשנת ה'תש"ב
  טו אלול

 • הרה"ח התמים ר' לייב הלוי לוין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' לייב בהרה"ח שרגא פייטל הלוי לוין. מראשוני כפר חב"ד ובוניה ומראשוני העוסקים בהפצת המעיינות באה"ק שליח כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו במרוקו מייסד בית ספר לסופרי סת"ם ממשיך בשליחות בפריז מתוך מסירות נפש ורבים השיב מעון שו"ב וסופר סת"ם ובעל תפילה. נולד ח' תמוז ה'תפר"ח בעיר נעוועל ונפטר בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' שמעון חיימזון ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמעון בהרה"ח ר' ברוך חיימזון. נפטר בשנת תשמ"ז מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' יוסף מולרוב ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יוסף בהרה"ח ר' מרדכי מולרוב. נפטר בשנת ה'תשל"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת חי' איידל לעבאוויטש ע"ה
  מרת חי' איידל בת הרה"ח ר' אברהם דוד לעבאוויטש. אשת הרה"ח ר' יצחק זאב. מחנכת נדירה סופרת מחוננת שדכנית מוצלחה רבים נתקרבו על ידה לתורה ולמצות. נפטרה בשנת ה'תשס"א מנ"כ במאנטרעאל
 • מרת צפורה רחל פעלער ע"ה
  מרת צפורה רחל בת הרה"ח ר' שלמה זלמן פעלער. מסרה עצמה לעזרת דלים התעסקה במסירה לטובת ישיבת תת"ל נפטרה בשנת תשמ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת חיה שציערע לוין ע"ה
  מרת חיה שציערע בת הרה"ח ר' ישראל ברוך לוין נפטרה בשנת תש"ל מנ"כ בהר הזיתים
  טז אלול

 • הרה"ח התמים ר' אברהם ברנשטוק ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם בהרה"ח ר' שמואל ברנשטוק. נולד בווארשה כ"ט אדר ה'תרע"ה ונפטר בשנת ה'תש"ס מנ"כ בהר המנוחות

 • הבחור התמים יצחק שמואל דענבורג ע"ה
  הבחור התמים יצחק שמואל בהרה"ח ר' שלמה זלמן דענבורג. נפטר בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' אליהו ארי פרידמן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אליהו ארי בהרה"ח ר' ראובן פרידמן. מראשוני חסידי הישוב החבדי בצפת מנהל ישיבת חב"ד בצפת במשך שנים עסק בצרכי צבור באמונה מלאכתו מלאכת שמים נפטר בשנת ה'תשמ"ה מנ"כ צפת
 • הרה"ח התמים ר' יוסף יצחק גארדאן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יוסף יצחק בהרה"ח ר' ישראל גארדאן. ששימש במלאכת הקדש מלאכה השו"ב קרוב לחמשים שנה ועבד עבודתו בקדש במסירת נפש ממש נפטר בשנת ה'תשי"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת ברכה עסטרין הי"ד ע"ה
  מרת ברכה בת הרה"ח ר' אהרן כתריאל עסטרין הי"ד. נפטרה בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת בתי גרונר ע"ה
  מרת בתי בת הרה"ח ר' אברהם אבא גרונר. נפטרה בשנת ה'תשמ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הנערה הינדא שוויי ע"ה
  הנערה הינדא בת הרה"ח ר' התמים מרדכי אליהו שוויי. שנקטפה כבת י"ד שנה בעיר בוכארא בשנת ה'תש"ב מנ"כ בטשקנט

 • מרת נחמה גולדשמיד ע"ה
  מרת נחמה בת הרה"ח ר' שמואל גולדשמיד. נפטרה בשנת תשנ"ב מנ"כ בהר הזיתים
  יז אלול

 • הרה"ח התמים ר' מרדכי דובקין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מרדכי בהרה"ח ר' יוסף ראובן דובקין. מסר נפשו על שמירת תומ"צ מאחורי מסך הברזל. נפטר בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ צפת
 • הרה"ח התמים ר' יעקב הלוי שגלוב ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב בהרה"ח התמים ר' יצחק אלחנן הלוי שגלוב נפטר בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' קלמן קאטלאוויץ הי"ד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' קלמן בהרה"ח ר' שלמה הירש קאטלאוויץ הי"ד. היה מעשרה תלמידים הראשונים בישיבת תו"ת ליובאוויטש בארה"ב נקטף בשנת תשל"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת חנה לביוב ע"ה
  מרת חנה בת הרב מני לביוב. אשת הרה"ח ר' אבנר ז"ל ביתה היה תמיד פתוח לרווחה לכל נצרך ונדיבותה לא ידעה גבולות. הייתה מקפידה מאד בכבודו של אדם. תמיד הייתה אומרת שלאדם ניתן שכל בכדי לחשוב לפני שהוא מוציא דבר מה מפיו. "ברגע שאמרת משהו ופגעת באדם הרבה יותר קשה לתקן" הייתה אומרת ומשננת. נולדה בשנת תרפ"ח בעיר סמרקנד ונפטרה בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ הר מנוחות
 • מרת איטה הניה חן ע"ה
  מרת איטה הניה בת הרה"ח ר' דוד אבא חן. אשת הרה"ח התמים יוסף יהודה ז"ל ילידת העיר החסידית נעוול זכתה לראות דוד ישרים מבורך נפטרה בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת ברכה ליפשה שוחאט ע"ה
  מרת ברכה ליפשה בת הרה"ח ר' ' מנחם גדלי שוחאט. נפטרה בשנת תשמ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת אלטא רבקה צייטלין ע''ה
  מרת אלטא רבקה בת הרה"ח ר' יהושע העשל צייטלין. אשת חבר מרת אלטא רבקה בת הרה"ח ר' יהושע העשל אשת חבר הרה"ח ר' אהרן אליעזר צייטלין ז"ל נפטרה בשנת ה'תשכ"ג מנ"כ במאנטרעאל נפטרה בשנת ה'תשכ"ג מנ"כ במאנטרעאל
 • הרה"ח ר' צבי לייב הלוי לוין.
  היה גר בפריז
 • הרה"ח התמים ר' אורי בן-שחר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אורי בן הרב שאול ע"ה בן-שחר נולד בח' מנחם-אב תרפ"ו ונפטר י"ז אלול תשס"ז
  יח אלול

 • הרה"ח ר' מנחם מנדל שכטר ע"ה
  הרה"ח ר' מנחם מנדל בהרה"ח ר' אברהם יעקב שכטר נפטר בשנת תש"מ מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' יהושע זעליג הכהן אהרונוב ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יהושע זעליג בהרה"ח ר' מנחם מענדל הכהן אהרונוב. המכונה זעליק קאחאנאווער מן העסקנים הבולטים בעיר ארשע, פעל במסירות נפש בשליחות קודש וזכה לשבת בתפיסה בגלל עסקיו אלו. נולד בחודש תמוז בשנת ה'תרנ"ו בעיירה קאחאנאוו ונפטר בעיר סמרקנד בשנת ה'תש"ב

 • הרה"ח ר' אליהו שוסטערמאן ע"ה
  הרה"ח ר' אליהו בהרה"ח ר' אחיעזר שוסטערמאן נולד בשנת תרמ"א בעיר זשלאבין ונפטר בשנת תשי"א מנ"כ בעיר סמרקנד
 • מרת הידא שניאורסון ע"ה
  מרת הידא בת הרה"ח ר' ליב שניאורסון אשת הרה"ח ר' מנחם מענדל הי"ד נפטרה בשנת תש"א מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת רבקה גינצבורג ע"ה
  מרת רבקה בת הרה"ח ר' שניאור זלמן גינצבורג. נולדה בליובאוויטש בשנת ה'תרט"ז ונפטרה בשנת ה'תרצ"א מנ"כ תל אביב
 • שושנה ע"ה פרידמן
  אשת הרה"ח הרה"צ יבלחט"א ר' שמעון הכהן פרידמן (המכונה שמעון הצדיק) נפטרה בשנת ה'תשס"ח
  מנ"כ בהר הזיתים בירושלים
  יט אלול

 • הרה"ח ר' אברהם קארפ ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם בהרה"ח ר' יעקב ברוך קארפ. מחנך בחסד עליון הרביץ תורה יותר מיובל שנים זכה ללמד ברבים כל הש"ס כמה פעמים בית הכנסת ליובאוויטש במוטרנטרעאל נולד בט"ו טבת ה'תר"פ בעיר פרמפל בפולין ונפטר בשנת תשנ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' מאיר ריבקין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מאיר בהרה"ח ר' נחמן יהושע ריבקין. נפטר בכפר חב"ד בשנת תשל"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת ביילה שמוקלר ע"ה
  מרת ביילה בת הרה"ח התמים ר' מיכאל יהודה שמוקלר. נפטרה בשנת ה'תשל"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת חיה שגלוב
  מרת חיה שגלוב. נפטרה בשנת תשס"ד
  כ אלול

 • הרה"ח התמים ר' יעקב יצחק פנחס פרידלנד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב יצחק פנחס בהרה"ח ר' אברהם פרידלנד. זכה לעמוד בקשרים עם הרבי נשיא דורנו במשך שנים רבות. וזכה לראות דור של חסידים, נכדים ונינים חסידי ושלוחי המלך ברחבי תבל מחשובי חסידי חב"ד טורונטו נולד בשנת ה'תרס"ח באוסטרובצה שבפולין ונפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בטורוטו קנדה

 • הרה"ח התמים ר' יחזקאל פינסון ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יחזקאל בן הרה"ח התמים ר' נחום יצחק פינסון מגזע חסידי חב"ד לדורותם בצעירותו למד שמר ועשה מתוך מס"נ בהדרכת כ"ק אדמו"ר הריי"צ זי"ע עלה לארץ הקודש וזכה להיות מראשוני מקימי כפר חב"ד הקים דורות של תמימים ושליחי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטר בשנת ה'תשס"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' יעקב אלחנן הלוי סגל ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב אלחנן בהרה"ח ר' שלמה יהודה הלוי סגל. מגזע בעל התניא והשו"ע היה מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו שימש גבאי ביהכנ"ס שכון חב"ד ירושלים ת"ו נולד בחברון ונפטר בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ בהר המנוחות
 • הרה"ח ר' מרדכי דובין ע"ה
  הרה"ח ר' מרדכי בהרה"ח ר' שניאור זלמן דובין הנקרא שר של חסד היה מראשי חסידי חב"ד בעיר ריגה וחבר בפרלמנט הלטבי הוא היה ירא שמים מרבים, ידיד לכולם ואהב לעשות טובה לזולת.נולד בשנת תרמ"ט בעיר ריגה ונפטר בשנת תשי"ז מנ"כ במלכובקה
 • מרת לאה ליפשיץ ע"ה
  מרת לאה בת הרה"ח ר' שלמה ליפשיץ נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ בהר מנוחות
 • מרת חוה רחל רייניץ ע"ה
  מרת חוה רחל בת הרה"ח ר' משה שמשון רייניץ. בעלת מידות תרומיות חינכה ילדיה ללכת בדרכי התורה והחסידות נפטרה בשנת ה' תשנ"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת בילא גארעליק ע"ה
  מרת בילא בת הרה"ח התמים ירחמיאל גארעליק אשת הרה"ח התמים מנחם מענדל ז"ל הייתה שותפה נאמנה בעבודת הקודש של בעלה ע"ה וגדלה את ילדיה לתורה ולחסידות מתוך מסירות נפש בתנאים הקשים שמעבר למסך הברזל ניהלה בנאמנות במשך שנים רבות קופת גמילות חסדים בארצנו הקדושה. נולדה ביום ט"ו כסלו ה'תרע"ג ונפטרה בשנת תשנ"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת רחל אפרתי ע"ה
  מרת רחל בת הרה"ח ר' דוד אפרתי. נפטרה בשנת תשמ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
  כא אלול

 • הרה"ח ר' חיים הורוויץ ע"ה
  הרה"ח ר' חיים בהרה"ח ר' אברהם הורוויץ נפטר בשנת תרפ"ז מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת רייזל פייגא זלמנוב ע"ה
  מרת רייזל פייגא בת הרה"ח ר' שבתאי זלמנוב אשת הרה"ח התמים ר' שמואל ז"ל נולדה ביום י' תשרי בשנת תרע"ג בעיר ואיידסלוב ונפטרה בשנת תשנ"ט מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת חי' שרה טעלעשעווסקי ע"ה
  מרת חי' שרה בת הרה"ח ר' ישראל דוב טעלעשעווסקי. נפטרה בשנת תש"מ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת ביילא קזובסקי ע"ה
  מרת ביילא בת הרה"ח ר' ארי ליב קזובסקי. נפטרה בשנת ה'תש"מ מנ"כ בהר הזיתים
  כב אלול

 • הרה"ח התמים ר' שבתאי נח גורדון ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שבתאי נח בהרה"ח ר' משה גורדון. זכה להיות מהתומכים הראשיים של המוסדות לבית 'אוהלי-חב"ד ליובאויטש' שעל הציון הק' הצטיין בנתינת צדקה למוסדות וליחידים בסתר ובגלוי בהרגש אהבת ישראל נפטר בשנת תשס"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' שמואל יצחק רייצעס ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמואל יצחק בהרה"ח ר' יוסף בן ציון רייצעס. עסק בחיות בדא"ח ובעבודת התפלה קירב את בנ"י לתומ"צ ולדא"ח נפטר בשנת תשמ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' יהודה ליב צייטלין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יהודה ליב בהרה"ח ר' אהרן אליעזר צייטלין. עסק בכל לבבו ונפשו למען חנוך ילדי ישראל על טהרת הקודש. נולד ביום א' טבת תרע"ט בעיר אמיל שברוסיה נפטר בשנת תשל"ז מנ"כ במאנטרעאל
 • הרה''ח התמים ר' אברהם פריז ע''ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם בהרה"ח ר' ברוך פריז. היה תלמיד בישיבת 'תומכי-תמימים' בליובאוויטש, וזכה להיות מחסידי כ"ק אדמו"ר הרש"ב, וכ"ק האדמו"ר הריי"צ, וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נולד בעיר בוברויסק בפורים תרנ"ד ונפטר בשנת ה'תשכ"ה מנ"כ פתח תקוה
  חלקה ד, שורה ל מקום 40


 • הרה"ח התמים ר' שמריהו-בנציון-אלתר סטאלאוו ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמריהו-בנציון-אלתר בהרה"ח ר' חיים שרגא פיוויש סטאלאוו מתלמידי התמימים בסניף נעוועל כיהן רב העיר בק"ק קאזאן משנת תש"ה ועד לפטירתו בכ"ב אלול תשכ"ח מנ"כ בעיר קאזאן

 • הרה"ח התמים ר' שמואל נימוטין הי"ד
  הרה"ח התמים ר' שמואל בהרה"ח ר' יהושע נימוטין הי"ד היה מטובי התלמידים ישיבת 'תומכי-תמימים' בליובאוויטש, ונאסר על פעילותו היהודית חסידית ולאחר מאסרו גזרה עליו דיו מוות נולד בשנת תרמ"ג ברוסיה ונהרג על קידוש השם בשנת תרצ"ז

 • הרה"ח התמים ר' מיכאל קצינלבויגן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מיכאל קצינלבויגן. חתן הרה"ח ר' בן ציון ראסקין ע"ה נפטר בשנת תרצ"ח מנ"כ בעיר ראגאטשוב

 • מרת סימקא שמערלינג ע"ה
  מרת סימקא בת הרה"ח ר' יהודה לייב שמערלינג נפטרה בשנת תרפ"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • החי"ל בצבאות ה' מנחם מענדל ע"ה הולצברג
  נפטר בכ'ב אלול תשס"ו
  יהי רצון שימליץ טוב בעדנו ביום הדין.
  כג אלול

 • הרה"ח התמים ר' איסר בריקמאן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' איסר בהרה"ח ר' ברוך בן ציון בריקמאן. פעל בשליחות רבותינו נשיאינו הק' באירלאנד והעמיד תלמים רבים בעיר אלבאני נ"י הפיץ תורה וחסידות ובנה מקוה טהרה שם נפטר בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' מרדכי הלוי לוין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מרדכי בהרה"ח ר' ישראל הלוי לוין. מנעוול חינך בני ובנות ישראל בדרכי התומ"צ היה מנהל בבית ספר למלאכה לבנים בכפר חב"ד התעסק והצליח בהפצת היהדות והחסידות והי' קשור בכל נימי נפשו לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטר בשנת תשמ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' בן ציון סקאלער ע"ה
  הרה"ח התמים ר' בן ציון בהרה"ח ר' אברהם יעקב סקאלער. נפטר בשנת תשכ"א מנ"כ במאנטרעאל

 • הרה"ח ר' מאיר שלמה ינובסקי ע"ה
  הרה"ח ר' מאיר שלמה בן הרה"ח ר' ישראל לייב ינובסקי. הוא היה רב ואב”ד העיר ניקוליעב, העיר בה נולד נכדו כ”ק אדמו”ר נשיא דורנו , ובביתו אף התקיימה ברית המילה שלו, בח”י ניסן. וכ”ק אדמו”ר נשיא דורנו נוהג לומר אחריו “קדיש” ביום זה; בכמה התוועדויות אף דיבר אודותיו והסביר את משמעות שמותיו “מאיר” ו”שלמה”. על פי עדות בתו, הרבנית חנה אם הרבי, הניגון “רחמנא דעני” אותו לימד הרבי - הוא ניגון שלו. נולד בעיר ניקולייב בשנת תר"י ונפטר בשנת תרצ"ז

 • מרת פייגע קארסיק ע"ה
  מרת פייגע בת הרה"ח ר' התמים אליהו קארסיק. נפטרה בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
  כד אלול

 • הרה"ח ר' התמים שלמה דרייליך ע"ה
  הרה"ח ר' התמים שלמה בהרה"ח ר' יחיאל מיכל דרייליך. נפטר בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' מרדכי הלוי שפיגעל ע"ה
  הרה"ח ר' מרדכי בהרה"ח ר' יוסף הלוי שפיגעל. נפטר בשנת תשמ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' יעקב הלוי בייטעלמאן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב בהרה"ח ר' יחיאל מיכל הלוי בייטעלמאן. מסר עצמו לחנך צאצאיו בדרכי התורה והמצות וזכה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצות בדרכי החסידות. נפטר בשנת תשל"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' חיים אברהם אלכסנדר יצחק ריינין ע"ה
  הרה"ח ר' חיים אברהם אלכסנדר יצחק בהרה"ח ר' ברוך ריינין. נפטר בשנת תשי"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' שמואל הכהן כצמן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמואל בהרה"ח ר' זלמן אהרן הכהן כצמן. זכה לקירוב גדול ביותר מאדנ"ע וכן מכ"ק הריי"צ, וגם היה המסדר קידושין שלו. נפטר בשנת ה'תשי"ד

 • הרה"ח ר' אשר יחזקאל הורביץ ע"ה
  הרה"ח ר' אשר יחזקאל הורביץ, הוא היה נצר למשפחת כ"ק אדמו”ר ה”צמח צדק” כיהן כמנהל והנהגת קופת כולל חב”ד בארץ הקודש. נפטר בשנת תר"פ מנ"כ בעיר צפת
  .
 • מרת רבקה סגלוב ע"ה
  מרת רבקה בת הרה"ח ר' אברהם לייב סגלוב. נפטרה בשנת ה'תשמ"ט מנ"כ צפת

 • מרת יוכבד גולדשטיין ע"ה
  מרת יוכבד גולדשטיין נפטרה בשנת תשנ"ט מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת לאה שטאקהאממער ע"ה
  מרת לאה בת ר' זאב שטאקהאממער. נפטרה בשנת תש"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת פרומא איטא סימפסאן ע"ה
  מרת פרומא איטא בת הרה"ח ר' יהושע בנימין סימפסאן. נפטרה בשנת תשכ"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
  כה אלול

 • הרה"ח התמים ר' נתן ראטשילד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' נתן בהרה"ח ר' וואלף בער ראטשילד. מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מסר עצמו והשתמש בכחותיו לחינוך ילדי ישראל ולקירובם לאבינו שבשמים נפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' יעקב סעדי בוטמן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב סעדי בהרה"ח ר' ישראל ברוך בוטמן. מסר נפשו על שמירת התורה ברוסיה ושימש בקודש במשך עשרות שנים בביהכ"נ בעיר לנינגרד. נפטר בשנת ה'תשנ"ג מנ"כ צפת

 • הרה"ח התמים ר' ישראל יהודא פרנקל ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ישראל יהודא בהרה"ח ר' דוד פרנקל. רודף צדקה וחסד משחר ימיו למען הזולת ועזרה למצוקים ונדכאים בהחזקת התורה במסי"נ מאחורי מסך הברזל ובארה"ק עד יומו האחרון ממש יליד עיר באר אוקריינא נפטר בשנת תשמ"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' פינחס לעויטין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' פינחס בהרה"ח ר' משה שלמה לעויטין. נפטר בשנת תשל"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' אברהם שלמה דזשייקאבסאן ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם שלמה בהרה"ח ר' יעקב ליב דזשייקאבסאן היה גדולי חסידי ה"צמח צדק נפטר בשנת תרס"א

 • מרת שמחה בת-שבע מישולובין ע"ה
  מרת שמחה בת-שבע בת יבלחט"א הרה"ח ר' אהרן מענדל מישולובין. מראשוני המתיישבים בנחלת הר חב"ד גדלה ונתהנכה מאחורי מסך הברזל בדרכי התורה והחסידות ובקיום המצוות בהידור קשורה בנפשה לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולדה בטשקנט ביום ג' תמוז ה'תש"ה ונפטרה בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת רחל מלכה סלאווין ע"ה
  מרת רחל מלכה בת הרה"ח ר' אברהם בער סלאווין אשת הרה"ח התמים ר' אברהם לוי'ק הי"ד נפטרה בשנת תשכ"ג מנ"כ בבני ברק
 • הרבנית זעלדא רחל שניאורסאהן ע"ה
  הרבנית זעלדא רחל בת הרה"ח ר' זלמן שניאורסאהן. אמו של הרה"ח ר' המקובל ר' לוי יצחק זקנתו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו היתה בתו של החסיד ר' זלמן חייקין, ממקושרי כ"ק אדמו"ר הצ"צ וכ"ק אדמו"ר מוהר"ש.
 • Moshe ben Shlomo Dubinsky
  Lamad be Tomchei Tmimim beLubavitch, vehaya masur leNesi Doreinu. Niftar 5755 umakom Kvodo al yad haTzion.
  כו אלול

 • הרה"ח ר' יעקב חיים ראזענבלום ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב חיים בהרה"ח ר' אברהם יצחק ראזענבלום. כל עסקו באמונה הקים דורות של תמימים מקושרי ושלוחו כ"ק אדמו"ד נשיא דורנו נפטר בשנת תשנ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' אלתר דובער חסקינד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אלתר דובער בהרה"ח ר' דניאל חסקינד. כ"ק אדמו"ר הריי"צ כותב עליו: "מהמקורבים אלי באמת ובתמים". נולד בשנת ה'תרנ"ז בעיר דולינסק ונפטר בשנת תשי"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' אהרון הכהן ע"ה
  הרה"ח ר' אהרון בהרה"ח ר' יעקב יוסף הכהן

 • מרת ליבא גרודקה ע"ה
  מרת ליבא בת הרה"ח ר' משה אריה לייב גרודקה נפטרה בשנת תש"ל מנ"כ בהר הזיתים

  כז אלול

 • הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן יפה ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן בהרה"ח ר' זאב יפה. נפטר בשנת ה'תש"ס מנ"כ באנגליה

 • הרה"ח התמים ר' צבי הירש שפריצער הי"ד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' צבי הירש בהרה"ח ר' בן ציון שפריצער הי"ד . נפטר בשנת ה'תש"מ בהלכו לדבר מצוה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' שמואל אלעזר שאולזון ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמואל אלעזר בהרה"ח ר' אלתר חיים פרץ שאולזון. מחשובי חסידי חב"ד ירושלים נפטר בשנת ה'תש"מ מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' התמים מרדכי זלצמן ע"ה
  הרה"ח ר' התמים מרדכי בהרה"ח ר' יעקב זעליג זלצמן. נפטר בירושלים עיה"ק בשנת ה'תשל"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' אלטר יהושע הכהן ווינטר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אלטר יהושע בהרה"ח ר' יעקב הכהן ווינטר. הניח דוד ישרים יבורך היה מקושר לרבותינו נשיאי חב"ד נפטר בשנת ה'תשל"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' יעקב אורנשטיין ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב בהרה"ח ר' משה יהודה אורנשטיין נפטר בשנת תש"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת יוכבד וילהלם ע''ה
  מרת יוכבד בת הרה"ח התמים ר' מענדל מענדל וילהלם. אשת הרה"ת פנחס ברוך שי' חינכה אלפי בנים ובנות במסירות נפלאה קרוב לשלושים שנה בארץ ישראל, וינה ולונדון.
  חינכה והעמידה דוד שלוחי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נפטרה במיטב שנותיה, אחרי יסורים רבים בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בהר המנוחות ירושלים

 • מרת מנוחה קלמנסון ע"ה
  מרת מנוחה בת הרה"ח ר' מרדכי ליב קלמנסון נולדה בשנת תרמ"ג בעיר בודילעווע פלך וויטעבסק ברוסיה ונפטרה בשנת תש"ל מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת חנה זאסלאווסקי ע"ה
  מרת חנה בת הרה"ח ר' בן ציון זאסלאווסקי נפטרה בשנת תש"ה

 • הרה"ח התמים ר' ישראל יואל הכהן סוסיבר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ישראל יואל בהרה"ח ר' פינחס הכהן סוסיבר. היה מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו עסק בהפצת ספרי נגלה ודא"ח ונפטר בשנת תשנ"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • שמואל אלעזר שאולזון
  סגן ראש עיריית ירושלים, בן אחר בן להמהרי"ל השארית יהודא, אח האדמו"ר הזקן, ואף מצאצאי האדמו"ר הזקן זיע"א,
  כל ימיו עסק בצ"צ באמונה ובעת זאת נדם ליבו והוא בן 55
  כח אלול

 • הרה"ח התמים ר' ברוך צבי רייניץ ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ברוך צבי בהרה"ח ר' משה קלמן רייניץ חינך יו"ח במסי"נ בדרך התורה והחסידות ומקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד ביום י"ח אדר תרצ"ב בירושלים ונפטר בשנת תש"ס מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח ר' שמואל מיאס ע"ה
  הרה"ח ר' שמואל בהרה"ח ר' משה אליעזר מיאס נפטר בשנת תרמ"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת רעכיל זיסל גלבשטיין ע"ה
  מרת רעכיל זיסל בת הרה"ח ר' יהודה לייב גלבשטיין. אשת הרה"ח ר' הלל אברהם ז"ל נכדת כ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא ובנו כ"ק אדמו"ר האמצעי נפטרה בשנת ה' תשנ"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת איטה לאבקאווסקי ע"ה
  מרת איטה בת הרה"ח ר' עזריאל שלום חיים ברוך לאבקאווסקי. מסרה נפשה על חינוך בניה פעלה במבצעי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטרה בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ בהר הזיתים
  כט אלול

 • יהודה שמעון אסויד ע"ה
  הילד יהודה שמעון נפטר בתאונת דרכים בצרפת אוברויליה בשנת תשנ"ו יהי זכרו ברוך והשם ינקום את נקמת דמו השפוך....
 • הרה''ח התמים ר' יעקב יוסף גורקאוו ע''ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב יוסף בהרה"ח ר' מאיר גורקאוו. מתלמידי התמימים ברוסי' וקירב רבים מבנ"י לאביהם שבשמים נולד בשנת תרס"ז בעיר אמלין ונפטר בשנת תשנ"ג מנ"כ בלונדון

 • הרה"ח התמים ר' חיים רפאל יצחק בליניצקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים רפאל יצחק בן הרה"ח התמים ר' ישראל נח בליניצקי. היה איש אמת ירא אלוקים היה מראשוני תלמידי ישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש נולד בשנת תרע"ד בעיר קרעמנצ'וג נפטר בשנת ה' תנש"א מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת ברכה דבורה וייס ע"ה
  מרת ברכה דבורה בת יבלחט"א הרה"ח ר' נחום וייס. זכתה בז"ך שנותיה להיות מקושרת בכל מאודה לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נולדה בשנת התשל"ה בירושלים ונפטרה בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת רבקה דבורה באב"ד ע"ה
  מרת רבקה דבורה בת הרב יהושע השיל באב"ד. נפטרה בשנת תשמ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת בתי ליבא גאלדין ע"ה
  מרת בתי ליבא בת הרה"ח ר' שמואל גאלדין. אשת הרה"ח התמים ר' יצחק אהרן ז"ל עזרה לבעלה בעבוה"ק במדינה ההיא וחינכה ילדי בדרכי התוהמ"צ עבדה במס"נ עבור מוסדות חינוך ובמיוחד עבור המוסד "בית רבקה" נפטרה בשנת תשמ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת בתיה העסא מילבסקי ע"ה
  מרת בתיה העסא בהרה"ח ר' זושא מילבסקי. אשת הרה"ח התמים ר' צבי ז"ל נולדה בעיר בראהין רוסיה הלבנה ט' טבת ה'תרע"ז ונפטרה בברוקלין בעת ביקורה אצל כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. בשנת ה'תשמ"ב מנ"כ בהר הזיתים