א טבת

 • הרה''ח ר' אשר וילהלם ע''ה
  הרה"ח ר' אשר בהרה"ח ר' חיים דוד וילהלם. איש חסיד ישר במעשיו נעים הליכות ואהוב על הבריות הקים דוד ישרים יבורך בדרכי החסידות היה מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. מחשובי חסידי חב"ד ירושלים נולד בירושלים ונפטר בשנת ה'תשנ"ה. מנ"כ בהר המנוחות
 • הרה"ח ר' שמעון גלפרין ע"ה
  הרה"ח ר' שמעון בהרה"ח ר' שמואל גלפרין. נפטר בשנת ה'תשמ"ב מנ"כ בהר הזיתים • הרה"ח התמים ר' אליהו פאר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אליהו בהרה"ח ר' משה פאר היה חסיד ומקושר בלב ונפש לשלושה מרבותינו נשיאינו. הרבי הרש”ב, הרבי הריי”צ והרבי נשיא דורנו נולד בשנת תר”מ ונפטר בשנת תשכ"ג

 • הרה"ח ר' אברהם מייזליש ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם בהרה"ח שמריה מייזליש נפטר בשנת תרס"ב מנ"כ הר הזיתים

 • הרה"ח ר' פיוויש מיאס ע"ה
  הרה"ח ר' פיוויש בהרה"ח משה מיאס נפטר בשנת תרל"ט מנ"כ הר הזיתים

 • הרה"ח ר' אהרן הכהן ע"ה
  הרה"ח ר' אהרן בהרה"ח מאיר הכהן נפטר בשנת תר"נ מנ"כ הר הזיתים
 • הרה"ח ר' דוב בער ע"ה שימש שו"ב דמאהליב
  הרה"ח ר' דוב בער בהרה"ח שלום שימש שו"ב דמאהליב נפטר בשנת תרמ"ד מנ"כ הר הזיתים
 • testtest
  testtest
  ב טבת

 • הרב החסיד ר' יונה בן ר' יהודה לייב איידלקאפף תשכ''ז
  הרה"ח הרה"ת ר' יונה בהרה"ח ר' יהודה לייב איידעלקאפף היה קשור בכל נימי לבו ונפשו לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו עבודתו בשטח הפצת המעיינות והמבצעים לא ידעה גבולות בהקמת "חדרי תורה אור" בהפצת תורתו של רבינו, בארגון שיעורים זכה להיות חסיד ומקושר לרבותינו נשיאינו ולהיות ממקימי כפר-חב"ד. הראשון לצאת במבצע תפילין שנים רבות לפני שהרבי יצא במבצע זה בפומבי.
  בחסידות . כינויו מאת הרבי נשיא דורינו 'רב יונה עושה אידישקייט'.נולד בעיר ניקולייב ונפטר בשנת תשכ"ז מנ"כ הר מנוחות • הרה"ח ר' חיים יוסף משה ע"ה
  הרה"ח ר' חיים יוסף בהרה"ח ר' ישעי' משה נפטר בשנת תשמ"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' יעקב כולי סלונים ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב כולי בהרה"ח ר' משה שלמה זלמן סלונים בעלה של הרבנית מנוחה רחל בתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי. היה בנו של הרה"ח ר' זלמן רייזעס מגדולי תלמידיו של כ"ק אדמו"ר הזקן בשנת תר"ה עלו הרה"ח ר' יעקב כולי יחד עם זוגתו הרבנית מנוחה רחל וילדיהם לארה"ק והתיישבו בעיר חברון בה היתה לכ"ק אדמו"ר האמצעי נחלה. היה גאון בתורה ועמקן בתורת החסידות, נפטר בשנת ה'תרי"ז מנ"כ בהר הזיתים בירושלים

 • מרת צירל גולדברג ע"ה
  מרת צירל בת הרה"ח ר' זאב וואלף גולדברג.זכתה להיות אשת חבר לבעלה המשפיע ועמדה לימנו בכל עת ושעה כדי שיוכל להביא טרף לביתו ולעסוק בתורה ובעבודת ה' נפטרה בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת עטל ברונשטיין ע"ה
  מרת עטל בת הרה"ח ר' התמים חיים עזרא הסופר ברונשטיין. סבל ותלאות עברו עליה משחר נעוריה עזרה לזולתה מסרה נפשה להציל משפחות יתומים ואלמנות מגיא הצלמות בעמק הבכא ברוסיה נפטרה בשנת ה'תש"ס מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת שיינא רחל גרונר ע"ה
  מרת שיינא רחל בת הרה"ח ר' אלכסנדר גרונר. נפטרה בשנת ה'תש"ג מנ"כ בטאשקענט
 • מרת פעשא זיסקינד ע"ה
  מרת פעשא בת הרה"ח ר' אלכסנדר זיסקינד. נפטרה בשנת ה'תש"ג מנ"כ בטאשקענט
 • ר' משה מלקוב
  איש צנוע ועניו הרבה במעשה חסד
  הלך לעולמו בנר שמיני של חנוכה בתשס"ו והוא בן 68 בלבד יהי זכרו ברוך
  ג טבת

 • הרה"ח התמים ר' העסקן דובער רבינוביץ ע"ה
  הרה"ח ר' העסקן דובער בהרה"ח ר' שמואל בן ציון רבינוביץ. היה חסיד נאמן ומקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הטיל את כל כובד משקלו והשפעתו למען פיתוחם והרחבתם של מוסדות התורה והחינוך של חב"ד בירושלים. נולד בשנת ה'תרצ"ג בירושלים העתיקה שבין החומות, ונפטר בשנת ה'תשס"א מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' יוסף מנחם מענדל טענענבוים ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יוסף מנחם מענדל בהרה"ח ר' יצחק טענענבוים. מבחירי תלמידי תות"ל באטוואצק ומהמצטיינים בהשכלה בתורת החסידות ובעבודת התפלה וזכה להיות מהחוזרים בפני כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ממייסדי ישיבת תות"ל במאנטריאל. נולד בשנת תרע"ז בעיר קאצק בפולין ונפטר בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה''ח התמים ר' משה אהרן גייסינסקי ע''ה
  הרה"ח התמים ר' משה אהרן בהרה"ח ר' בן ציון גייסינסקי. למד תורה מתוך מס"נ העמיד תלמידי והרביץ תורה ברבים היה בעל קריאה מעולה ודייקן קשור בעבותות אהבה לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נולד ב'כא טבת תרע"ז בעיר קיוב ונפטר בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה''ח התמים ר' שלמה טעלושקין ע''ה
  הרה"ח התמים ר' שלמה בהרה"ח ר' ניסן טעלושקין. זכה להיות מנהל החשבונות קרוב ליובל שנים במוסדות ליובאוויטש המרכזיים. נפטר בשנת ה'תשמ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' חיים מאיר ליס ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים מאיר בהרה"ח ר' אהרן אליעזר ליס שימש משפיע בישיבת תו"ת בורשה קירב עשרות בחורים ואברכים ליובאוויטש. נפטר בגלות בשנת תש"ב מנ"כ בסמרקנד

 • מרת הינדא רחל זעליגזאן ע"ה
  מרת הינדא רחל זעליגזאן בת הרב יצחק מאיר הכהן שו"ב ע"ה האשה החשובה והכבודה אשת חיל משכלת ומלומדת עמדה תמיד לימין בעלה הדגול ע"ה שהי' "רופא בית הרב" חינכה במסירות מיוחדת את בני' שליט"א זכתה לקירובים מיוחדים מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו דורנו נפטרה בשנת ה'תשס"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת אסתר שפרה קורוליצקי ע"ה
  מרת אסתר שפרה בת הרה"ח ר' אלימלך קורוליצקי. נפטרה בשנת ה'תשכ"ז מנ"כ בהר המנוחות
 • מרת פריידל חנזין ע"ה
  מרת פריידל בת הרה"ח ר' מרדכי חנזין. נולדה בשנת ה'תרל"ה בעיירה קוזליץ ונפטרה בשנת ה'תשט"ו מנ"כ במוסקבה

 • מרת שושא דבורה פלזנשטיין ע"ה
  מרת שושא דבורה בת הרה"ח ר' ירחמיאל לייב פלזנשטיין אשת הרה"ח ר' אליעזר ז"ל נפטרה בשנת תש"ב מנ"כ בעיר סמרקנד
  ד טבת

 • הרה"ח התמים ר' דובער קאפלאן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' דובער בהרה"ח ר' יצחק קאפלאן. נפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ במאנטרעאל

 • ילד משה חיים קארלעבאך ע"ה
  ילד משה חיים בהרה"ח ר' עמנואל שלום מנחם קארלעבאך. נפטר בשנת ה'תש"ס מנ"כ במאנטרעאל

 • הרה"ח התמים ר' חיים צבי ליפסקר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים צבי בהרה"ח ר' אליהו עקיבא ליפסקר. נפטר בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' שלום יחי' אליאוויטש ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלום יחי' בן יבלחט''א הרה"ח ר' יוסף אליאוויטש. שימש שליח כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו במילנו שבאיטלי' אהוב על הבריות. נולד בג' אייר ה'תשכ"ח באנטוורפען בלגיה ונקטף בדמי ימיו בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' פסח משה זיידה ע"ה
  הרה"ח התמים ר' פסח משה בהרה"ח ר' יעקב זיידה. נולד בשנת תרפ"ו בעיר קייב ונפטר בשנת ה'תשנ"ג מנ"כ בני ברק

 • הרה"ח התמים ר' אברהם מנחם געלקען ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם מנחם בהרה"ח ר' חנוך געלקען. נפטר בשנת ה'תשמ"ח מנ"כ במאנטרעאל

 • הרה"ח ר' חיים שניאור זלמן שניאורסון ע"ה
  הרה"ח ר' חיים שניאור זלמן בן כ"ק אדמו"ר מנחם מנדל שניאורסון. הוא היה בנו השלישי של צמח צדק, וחותנו של אדמו"ר שמואל בן רבי מנחם מנדל מהר"ש נולד בליובאוויטש בשנת ה'תקע"ד נפטר בשנת ה'תר"מ מנ"כ בליאדי

 • מרת צביה ברוק ע"ה
  מרת צביה ברוק בת הרה"ח ר' מנחם מענדל הכהן קראסניק אשת המשפיע הנודע ר' חיים-שאול ברוק נפטרה בשנת בשנת ה'תשט"ז מנ"כ ראשל"צ

 • מרת רחל שוסטערמאן ע"ה
  מרת רחל בת הרה"ח ר' אהרן צבי שוסטערמאן אשת הרה"ח ר' אליהו ז"ל נפטרה בשנת תשי"ד מנ"כ בטאשקענט
  ה טבת

 • הרה"ח התמים ר' יוסף שמואל גולדשטיין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יוסף שמואל בהרה"ח ר' משה שמשון גולדשטיין נולד בי"ט כסלו ה'תש"ט באי קפריסין ונפטר בשנת ה'תשס"ד מחשובי חסידי חב"ד צפת מנ"כ צפת

 • הרה"ח התמים ר' נתנאל שלוש ע"ה
  הרה"ח התמים ר' נתנאל בן הרב יבלח"ט ר' דוד שלוש הוא העניק סכומי כסף גדולים מאד למוסדות תורה וחסד, הוא מעולם לא חיפש את הכבוד המגיע לו עבור מיליוני הדולרים שחילק לצדקה על-תנאי שהדבר לא יפורסם. הוא היה חסיד של ה’מתן בסתר’. הוא תרם לישיבות חב”ד, לארגון ביקור חולים, לכולל-חב”ד ולסיומי הרמב”ם, ולמוסדות רבים נוספים”, נולד ב'יז שבט תשי"ג בנתניה ונפטר בשנת תשס"ד מנ"כ בהר מנוחות

 • הרה"ח התמים ר' אהרן קוזניצוב ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אהרן בן הרה"ח ר' דב זלמן קוזניצוב נפטר בשנת ה'תשמ"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' יוסף אליעזר מילגרוד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יוסף אליעזר בהרה"ח ר' מנחם מנדל מילגרוד. שימש שו"ב ברוזין ברוסיא. נפטר בשנת ה'תשי"א מנ"כ צפת • הרה" ח ר' מרדכי דובער סלונים ע"ה
  הרה" ח ר' מרדכי דובער בהרה"ח ר' יעקב כולי סלונים. נכדו של כ"ק אדמו"ר האמצעי היה ממנהלי כולל חב"ד בארה"ק נולד בליובאוויטש בשנת ה'ת"ר נפטר בשנת ה'תרע"ו. מנ"כ בחברון

 • מרת סעדה מזל ג'רופי ע"ה
  מרת סעדה מזל ג'רופי. נפטרה בשנת ה'תשס"ה מנ"כ בראשון-לציון.

 • מרת גאלדא ראזענבערג ע"ה
  מרת גאלדא בת הרה"ח ר' יהודה אריה ראזענבערג. נפטרה בשנת ה'תשס"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת ליבא דוואשע סלונים ע"ה
  מרת ליבא דוואשע בת הרה"ח ר' לייב סלונים נפטרה בשנת תרס"ח מנ"כ בהר הזיתים
  ו טבת

 • הרה"ח ר' ישראל קוק ע"ה
  הרה"ח ר' ישראל בהרה"ח ר' נתן קוק. מסר נפשו עבור הצלת אחב"י והספקת בשר כשר ושמירת היהדות מאחורי מסך הברזל זיכה אלפים רבים במבצע תפילין ומזוזה וכל המבצעים בהם עסק במס"נ נולד בשנת תרע"א בעיר מוג'ייסק שברוסיה ונפטר בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' חיים שלום דובער בוטמן ע"ה
  הרה"ח ר' חיים שלום דובער בהרה"ח ר' ישראל ברוך בוטמן. נפטר בשנת ה'תש"מ מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח יצחק מתתיהו שניאורסון ע"ה
  הרה"ח יצחק מתתיהו בהרה"ח חיים יוסף שלמה שניאורסון. הי"ד . נהרג בשנת תש"ה מנ"כ תל אביב

 • מרת רבקה מאטיל כהן ע"ה
  מרת רבקה מאטיל בת הרה"ח ר' אברהם כהן. נפטרה בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת רוזה מיידנצ'יק ע"ה
  מרת רוזה בת הרה"ח ר' יצחק מאיר מיידנצ'יק . מסרה לבה ונפשה ללימוד והפצת בשורת הגאולה והגואל ולכל המבצעים של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נפטר בשנת תשס"ב מנ"כ עמק לוד

 • מרת אסתר וראסל ע"ה
  מרת אסתר בת הרה"ח ר' זאב וראסל ווינער. נפטרה בשנת ה'תשמ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת אסתר ריבקין ע"ה
  מרת אסתר בת הרה"ח ר' שניאור זלמן ריבקין אשת הרה"ח ר' בן ציון ז"ל נפטרה בשנת ת"ש מנ"כ בהר הזיתים
  ז טבת

 • הרה"ח ר' דוד שאול ונקרט ע"ה
  הרה"ח ר' דוד שאול בהרה"ח ר' אברהם גדי ונקרט. נפטר בשנת ה'תשל"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת מיכלא היילפרין ע"ה
  מרת מיכלא בת הרה"ח ר' יעקב מאיר היילפרין. נולדה בחודש אדר תרע"א בירושלים ונפטרה בשנת תשס"ב מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת שושנה ימיני ע"ה
  מרת שושנה בת הרה"ח ר' שלום ימיני נפטרה בשנת ה'תשס"ב

 • הרבנית שפרה ע"ה
  הרבנית שפרה בת הרה"ח ר' צבי הירש. היתה בתו של הרה"ח ר' צבי הירש מאולע, מגדולי תלמידי אדמו"ר הזקן, ונישאה להרה"ח ר' משה, בנו הצעיר של אדמו"ר הזקן. לאחר שאסרו את בעלה, עלתה לארץ הקודש יחד עם ילדיה, נפטרה בשנת ה'תר"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת ביילא ריזא שניאורסאהן ע"ה
  מרת ביילא ריזא שניאורסאהן. אשת הרה"ח ר' ברוך שמואל בן כ"ק אדמו"ר אמצעי. נפטרה בשנת ה'תר"ט מנ"כ בהר הזיתים
  ח טבת

 • הרה"ח התמים ר' אברהם אשר הכהן קוגן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם אשר בן הרה"ח ר' יצחק אייזיק הכהן קוגן. מסר נפשו למען תורה ומצוות וחסידות במוסקווה תחת השלטון הסובייטי ומקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד בעיר נעוול ונפטר בשנת ה' תשס"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' שמואל חיים קבלקין ע"ה
  הרה"ח ר' שמואל חיים בהרה"ח ר' אברהם קבלקין נולד בשנת תר"ן בעיר מוגילוף שברוסיה ונפטר בשנת תש"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' חיים אברהם אהרן שניאורסאהן ע"ה
  הרה"ח ר' חיים אברהם אהרן בהרה"ח ר' פנחס אלי שניאורסאהן. נפטר בשנת ה'תש"א מנ"כ בהר הזיתים • הרה"ח ר' מנחם מענדל שניאורסאהן ע"ה
  הרה"ח ר' מנחם מענדל שניאורסאהן. נפטר בעיר חרקוב בשנת ת"ש מנ"כ חרקוב

 • הרה"ח ר' נחום דובער שניאורסון ע"ה
  הרה"ח ר' נחום דובער בן הרה"ח ר' יוסף יצחק שניאורסון.נכדו של כ"ק אדמו"ר צמח צדק. נולד בליובאוויטש בשנת ה'תר"ב נפטר בשנת ה'תרנ"ו מנ"כ בקיוב באוקריינא
 • מרת ברכה סערעבריאנסקי ע"ה
  מרת ברכה סערעבריאנסקי ע"ה בת ר' מנחם מענדל אשת הרב שניאור זלמן ע"ה סערעבריאנסקי נפטרה במלבורן אוסטרליא ושם מ"כ
 • מרת שיינדל רייצעס ע"ה
  מרת שיינדל בת הרה"ח ר' יעקב יוסף רייצעס. כעשרים שנה חינכה ילדי ישראל ב"מוסדות דעי קער מענטער" נפטרה בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרבנית בת שבע בוטראשוילי ע"ה
  הרבנית בת שבע בת הרה"ח ר' מאיר שמחה בוטראשוילי. אשת הרה"ח התמים ר' יהודה ז"ל נפטרה בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בהר הזיתים • מרת אסתר גריגגלאס ע"ה
  מרת אסתר בת הרה"ח ר' משה גריגגלאס. אשת חבר הרה"ח המשפיע ר' מנחם זאב הלוי. נפטרה בשנת ה'תשמ"ב מנ"כ במאנטרעאל

 • הרבנית חיה מושקא בת כ"ק אדמו"ר רבי דובער ע"ה
  הרבנית חיה מושקא בת כ"ק אדמו"ר רבי דובער זוגתו של אדמו"ר הצמח צדק. היתה מרבה באמירת תהילים הכל יום. פעם אמר אדמו"ר הצמח צדק לבניו : התדעו שההצלחה שהיתה לי בפטרבורג היא בזכות פרקי התהילים שאמרה אמכם! נולדה בשנת ה'תק"ן בליובאוויטש ונפטרה בשנת ה'תרכ"א בהסתלקותה אמר כ"ק אדמו"ר הצמח צדק : "עולמי חשך בעדי". ומנוחתה כבוד באוהל הרבניות בליובאוויטש
 • אלה בת הרה"ח ר'מיכל שטינמץ ע"ה
  נולדה בבולניק בליטא. עברה עם משפחתה לפוניבז. בת משפחה של הרב לנדא.עלתה לארץ מההכשרה בשנת תרצ,ה.גידלה שלושה ילדים. הבכור הוא ר"מיכה שטינמץ תושב כפר-חב,ד נפטרה בשנת תשמ"ח יהיה זיכרה ברוך. ותהיה מליצת יושר עבור משפחתה ועבור כל עם ישראל.
 • הרבנית בת שבע חן
  הרבנית בת שבע חן בת הרה"ח ר' מאיר שמחה חן אשת הרה"ח הרה"ת ר' יהודה קולאשר {בוטראשוילי} נלב"ע ח' טבת ה'תשנ"ח
 • הרה"ח התמים ר' יוסף אליעזר מילגרוד ע"ה

  הרה"ח התמים ר' יוסף אליעזר מילגרוד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יוסף אליעזר בהרה"ח ר' מנחם מנדל מילגרוד. שימש שו"ב ברוזין ברוסיא. נפטר בשנת ה'תשי"א מנ"כ צפת


 • מרת איטא וואגעל ע"ה
  איטא בת ר' אהרון וחיה רייזל וואגעל
  נפטרה בשנת תשמ"ו לאחר מחלה קשה
  אשת חסד גדולה כל חייה .
  ט טבת

 • מרת דינה גולדשמיד ע"ה
  מרת דינה בת הרה"ח ר' נחום דוב בער גולדשמיד. נפטרה בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת דבורה רוקח ז"ל
  אשת הרה"ח הקדוש גרשון רוקח ז"ל גם היא עבדה בחברה-קדישא מתוך מסירות.מרת דבורה ז"ל היא ביתו של הרה"ח הידוע אלתר מנחם מענדל שטיינברג זצ"ל ובבית זה ספגה תורה יראת-שמיים וחסידות.מנ"כ הר המנוחות ירושליים.
  י טבת

 • הרה"ח ר' התמים אפרים זאב וועלוול הכהן קארען ע"ה
  הרה"ח ר' התמים אפרים זאב וועלוול בהרה"ח ר' משב הכהן קארען. מראשוני התלמידם של ישיבת הדר התורה היה תמיד בשמחה וציפה לביאת המשיח. נפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' יוסף ראביגאוויץ ע"ה
  הרה"ח ר' יוסף בהרה"ח ר' אליעזר ראביגאוויץ. נפטר בשנת ה'תשס"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' יוסף יצחק זילבערשטיין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יוסף יצחק בהרה"ח ר' שמואל מאיר זילבערשטיין. נפטר בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ במאנטרעאל

 • הרה"ח התמים ר' ישראל הכהן כהנסון ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ישראל בהרה"ח ר' צבי יוסף הכהן כהנסון. זכה ללמד ילדי ישראל תורה עד סוף ימיו. נפטר בשנת ה'תשל"ז מנ"כ בהר הזיתים • הרה"ח ר' אליעזר שנדריי ע"ה
  הרה"ח ר' אליעזר בהרה"ח ר' שאול שנדריי. נפטר בשנת ה'תרע"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת רייזל ריבקין ע"ה
  מרת רייזל בת הרה"ח ר' אליעזר ריבקין. נפטרה בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת יהודית לוין ע''ה
  מרת יהודית בת הרה"ח התמים ר' אברהם לוין. היתה אשתו של הרב מרדכי לוין ע"ה ובתו של המשפיע הרב אברהם דריזין ( מאייר)
  שמשה אחות ראשית במרפאת כפר חב"ד במשך שנים רבות ועזרה למשפחות הצילה ורפאה חולים רבים זכתה לגדל ילדי' לתורה ולחסידות נפטרה בשנת ה'תשמ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרבנית נחמה דינה שניאורסאהן ע"ה
  הרבנית נחמה דינה בת כ"ק הרה"ק אברהם שניאורסאהן. אשת כ"ק אדמו"ר הריי"צ נפטרה בשנת ה'תשל"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרב חיים אלעזר ברוין ע''ה
  הרב חיים אלעזר ברוין ע"ה. הרב ברוין הוא בן למשפחת רבנים מפורסמת. אביו הוא הרב שלמה זלמן ברוין, שכיהן כרב ופוסק בשכונת פלטבוש וחיבר את סידרת הספרים המפורסמת "שערים מצויינים בהלכה" על קיצור שולחן-ערוך, נפטר בי' טבת תשע"ג.

  יא טבת

 • הרה''ח התמים ר' שלמה זלמן מנדלסון ע"ה
  הרה"ח שלמה זלמן בן הרה"ח יונה זאב מנדלסון מסור לתורה לחסידות רודף צדקה וחסד בסתר מקרב את הבריות באהבה ובשמחה היה מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד כ"ח כסלו תשי"ב ונפטר י"א טבת תשס"המנ"כ בהר המנוחות • הרה"ח ר' יצחק טווערסקי ע"ה
  הרה"ח ר' יצחק בהרה"ח ר' דוד יהודה לייב טווערסקי. מסר נפשו ברוסיא הסובייטית לחינוך ילדי ישראל ולשמירת התורה והמצות ולגידול ילדיו ברדך היהדות נפטר בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' מתתיהו חאריטאן ע"ה
  הרה"ח ר' מתתיהו בהרה"ח ר' יצחק יעקב חאריטאן. נפטר בשנת ה'תשמ"ח מנ"כ במאנטרעאל

 • הרה"ח התמים ר' שמואל אבנר שראגא ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמואל אבנר בהרה"ח ר' שרגא פייוויש שראגא. נפטר בשנת ה'תשל"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הבחור התמים נחום יונתן ראוענבלום ע"ה
  הבחור התמים נחום יונתן בהרה"ח ר' נטע זאב ראוענבלום. נפטר בשת ה'תשי"א מנ"כ במאנטרעאל

 • מרת נעמי לנדמן ע"ה
  מרת נעמי בת הרה"ח ר' יוסף לנדמן. נולדה בי"ג סיון ה'תשכ"ט ונפטרה בשנת תשס"ד

 • מרת שרה רבקה פדלמן ע"ה
  מרת שרה רבקה בת הרה"ח ר' שלמה יהודה ליב פדלמן. מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה''ח התמים רפאל קוגל ע''ה
  הרה"ח רפאל קוגל מנ"כ בהר הזיתים
  יב טבת

 • הילד שלמה אהרן דערען ע"ה
  הילד שלמה אהרן בן הרה"ח התמים ר' ישראל הכהן שליט"א דערען נולד מוצאי יום הקדוש ה'תשנ"א ונפטר בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' שלמה יהודה לייב סלונים ע"ה
  הרה"ח ר' שלמה יהודה לייב בן הרה"ח ר' יעקב יוסף חיים סלונים. נפטר בשנת ה'תשמ"ט מחשובי חסידי חב"ד בחברון מנ"כ בהר המנוחות • הרה"ח ר' רפאל ארי בונימוביץ ע"ה
  הרה"ח ר' רפאל ארי בהרה"ח ר' חיים בונימוביץ. נפטר בשנת ה'תש"ך מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' יואל דוידסאן ע"ה
  הרה"ח ר' יואל בהרה"ח ר' פייבל דוידסאן. שימש כרב דעיר אוסוועט רוסיא היה ממקושרי נשיאי חב"ד. נפטר בשנת ה'תער"ב מנ"כ בעיר אוסוועט

 • מרת גולדה ליפש ע"ה
  מרת גולדה בת תבלחט"א הרה"ח ר' נחום ליפש. נפטרה בשנת ה'תשס"ד מנ"כ עמק לוד

  יג טבת

 • הרה"ח התמים ר' יוסף בלכין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יוסף בהרה"ח ר' אריה לייב בלכין. נפטר בשנת ה'תשס"ב מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח ר' אהרן אופן ע"ה
  הרה"ח ר' אהרן בהרה"ח ר' המקובל מאיר אופן. מסר נפשו על חינוך ילדיו ועסק הרבה במבצעים ממקושרי בלו"נ לכ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נפטר בשנת ה' תשנ"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' משה וישצקי ע"ה
  הרה"ח ר' משה בהרה"ח ר' יצחק פנחס וישצקי. למד והרביץ תורה וחסידות כל ימיו בכל זמן ובכל מקום ומאחורי מסך הברזל במסירות נפש נאסר והוגלה ברוסיה על עבודתו למען הכלל כיהן כמשפיע רוחני בביה"ס למלאכה בכפר חב"ד עד יומו האחרון מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נולד בשנת ה'תרע"ב בעיר ויטבסק נפטר בשנת ה'תשמ"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת פאיא חאסיא פרוס ע"ה
  מרת פאיא חאסיא בת הרה"ח ר' שמרי' פרוס. העמידה במס"נ דוד ישרים יבורך נפטרה בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן קליין
  הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן בהרה"ח ר' שמואל מנחם קליין. נלחם במסירות נפש לשמירת ולחינוך חסידי לילידיו היא שמח ומשח נולד בעיר בפולטבה ו סיון בשנת תרפ"ה ונפטר בשנת תשס"ז מנ"כ בהר הזיתים
  יד טבת

 • הרה''ח ר' יוסף בלקין ע"ה
  הרה"ח ר' יוסף בהרה"ח ר' אריה לייב בלקי ונולד בפרילוקי אוקריינה
  ישב בכלא הרוסי בסיביר
  זכה לעלות לארץ בשנת תשלא
  מנ"כ הר המנוחות


 • הרה"ח התמים ר' אהרן כתריאל הלוי גורעוויטש ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אהרן כתריאל בהרה"ח ר' יצחק הלוי גורעוויטש. למד בישיבת תומכי תמימים בעיר לויבאוויטש נפטר בשנת ה'תשמ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' יעקב ישראל זובער הי"ד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב ישראל בהרה"ח ר' מנחם מענדל זובער הי"ד. נסמך לרבנות ושמש כרב בסטרשין ואח"כ נשלח ע"י הרבי לסטשכרי גרוזיה. בן ז"ך יצא את רוסי, לריגא, ואח"כ לשטוקהולם שבדי' פעל לטובת הפלטים בעת המלחמה. הי' בקי בש"ס. נולד בשנת ה'תרנ"ו בשצדרין ונהרג בידי שודדים בבוסטון בשנת ה'תשט"ז

 • מרת פייגא פרידלנד ע"ה
  מרת פייגא פרידלנד. נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ טורונטו

 • מרת יוכבד סקאלער ע"ה
  מרת יוכבד בת הרה"ח ר' יצחק משה סקאלער. נפטרה בשנת תשל"ד מנ"כ במאנטרעאל

 • הרב מרדכי מאיר בריסקי ע''ה
  הרב מרדכי מאיר הכהן בריסקי ע"ה, מתלמידי ישיבת "תומכי תמימים" באוטוצק ובשנחאי, והוא בן 88 ● זמן קצר לאחר שהגיע הרב בריסקי ע"ה לאמריקה משנחאי, שלח אותו אדמו"ר הריי"צ נ"ע בשליחות למונטריאול. מאוחר יותר הוא חזר לקראון הייטס עם משפחתו, שם התגורר במשך 40 שנה, נפטר בי''ד טבת תשע''ב.

  טו טבת

 • הרה"ח ר' ישראל ריזל ע"ה
  הרה"ח ר' ישראל ריזל ע"ה בן יבדלח"א הרה"ח ר' חיים רזיאל ריזל שיחי' נפטר בט"ו בטבת ה'תשס"ד, עסק רבות במבצעיו הק' של הרבי, השאיר אחריו אישה, בנים, בנות, נכדים ונכדות שיחי'. מנ"כ בהר המנוחות.

 • הבחור התמים יוסף יצחק דגן ע"ה
  הבחור התמים יוסף יצחק בהרה"ח דוד דגן. למד בישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש שבצפת. נולד ביום כ”ו אדר תשד”מ בניו יורק, ונפטר בתאונת דרכים מחרידה בדרכו למבצעים בישוב כפר תפוח שבשומרון. בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בהר המנוחות

 • הילד לוי יצחק טעלעשעווסקי ע"ה
  הילד לוי יצחק בהרה"ח ר' משה יעקב טעלעשעווסקי. נפטר בשנת ה'תשכ"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת חיה מושקא פירסון ע"ה
  מרת חיה מושקא בת הרה"ח ר' דוד פירסון נפטרה בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת הדוניא סלומון ע"ה
  מרת הדוניא בת הרה"ח ר' מנחם מענדל סלומון. פעלה רבות בחינוך בני ובנות ישראל ובפרט בגן חב"ד יפו בשליחות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטרה בשנת ה' תשס"א מנ"כ בהר המנוחות
  טז טבת

 • הרה"ח התמים ר' יעקב גרוסמן ע"ה
  הרה"ח ר' התמים יעקב בהרה"ח ר' מנחם מנדל גרוסמן. מבחירי התלמידים בישיבת תומכי תמימים נולד ב'א מנחם אב בעיר ביאטרה שבצ'כיה ונפטר בשנת תשנ"א מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' ראובן עמרמי ע"ה
  הרה"ח ר' ראובן בהרה"ח ר' בנימין עמרמי. נפטר בשנת ה'תש"ס מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' אלי משה ליס ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אלי משה בהרה"ח ר' אהרן אליעזר ליס. עסק בהרבצת תורה וחינוך יותר מיובל שנה נתמנה ע"י כ"ק אדמו"ר מהריי"צ נ"ע למשגיח ומשפיע בישיבת תו"ת בווארשא המשיך בעבודה זו בישיבות תו"ת בלאדז בווילנא ובברוקלין נפטר בשנת ה'תשמ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' בן ציון שניאורסון ע"ה
  הרה"ח ר' בן ציון בהרה"ח ר' אברהם שניאורסון. נפטר בשנת ה'תשל"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • ח הרה"ר' גרשון גארדאן ע"ה
  הרה"ח ר' גרשון בהרה"ח ר' שאול גארדאן נפטר בשנת תש"ד מנ"כ אנשי ליובאוויטש נוסח הארי בניו גירזי

 • הרה"ח ר' שמרי' נח מבברויסק ע"ה
  הרה"ח ר' שמרי' נח בהרה"ח ר' יהודה לייב מבברויסק נכדו של כ"ק אדמו"ר צמח צדק. הוא היה בן הזקונים של אביו המהרי"ל. לאחר הסתלקות זקנו, כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, נסע עם אביו לקאפוסט. לאחר הסתלקות אביו חזר לליובאוויטש,. הוא נשא לאשה את בת דודו אדמו"ר המהרי"ן מנעז'ין. בשנת תרל"ב מינה אותו דודו כ"ק אדמו"ר המהר"ש כרב עדת החסידים בעיר בברויסק . בשנת תרס"א יסד ישיבה בבברויסק בה למדו עשרות בחורים מצויינים מישיבה זו יצאו רבנים ששימשו בעירם הגדולות ברוסיה. הוא גם חיבר חיבור גדול בחסידות "שמן למאור" נולד בליובאוויטש בשנת ה'תר"ב נפטר בשנת תרפ"ד מנ"כ בעיר בבויסק • מרת אסתר בילה ליס ע"ה
  מרת אסתר בילה בת הרה"ח ר' יעקב שלמה ליס. אשת הרה"ח התמים ר' חיים מאיר ז"ל נפטרה בשנת ה'תש"מ מנ"כ בהר הזיתים • מרת ביילה שפיגלמן ע"ה
  מרת ביילה בת הרה"ח ר' חיים אברהם אהרן שפיגלמן. נפטרה בשנת ה'תשל"ז מנ"כ בהר הזיתים • מרת נחמה גורביץ ע"ה
  מרת נחמה בהרה"ח ר' חיים גורביץ. אשת הרה"ח התמים ר' חיים אליעזר ז"ל נפטרה בשנת ה'תשל"ו מנ"כ בהר הזיתים • הרה"ח ר' דוד צבי שכטין ע"ה
  הרה"ח ר' דוד צבי בהרה"ח ר' אהרן זליג שכטין. היה מלמד תשב"ר בריגא. נפטר בשנת ה'תרע"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת גישה גניה שמואלי ע"ה
  מרת גישה גניה בת הרה"ח הרב אפרים שמואלי
  נפ' ט"ז טבת ה'תשס"ד ,מנ"כ באבן יהודה
  יז טבת

 • הרה"ח ר' אליהו נחום שקליאר ע"ה
  הרה"ח ר' אליהו נחום בהרה"ח ר' לוי יצחק שקליאר. היה עוסק בצ"צ באמונה חבר פעיל ב"חברה קדישא" מעת הוסדה נולד בשנת תרס"ג בעיר זלאבין ונפטר בשנת ה'תש"נ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' אליעזר קובלגוב ע"ה
  הרה"ח ר' אליעזר בהרה"ח ר' חיים קובלגוב נפטר בשנת תשל"ב מנ"כ בלנינגרד

 • הרה"ח ר' יעקב מנחם מענדל הלפרן ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב מנחם מענדל בהרה"ח ר' ארי ליב הלפרן. נפטר בשנת ה'תרע"ה מנ"כ צפת • מרת חנה דבורה פלאטקין ע"ה
  מרת חנה דבורה בת הרה"ח ר' אלטער ניסן פלאטקין. נפטרה בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ במאנטרעאל

 • מרת מינה רבקה עזרקוביץ
  מרת מינה רבקה בת הרה"ח ר' אריה לייב עזרקוביץ. נפטרה בשנת ה'תש"ס מנ"כ בהר הזיתים • מרת מרים שאונס ע"ה
  מרת מרים בת הרה"ח ר' ארי שאונס. מסורה ונתונה להפעולות בית חב"ד שארלאט צפון קאראליינע נפטרה בשנת ה'תשמ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' דוד צבי שכטין ע"ה
  הרה"ח ר' דוד צבי בהרה"ח ר' אהרן זליג שכטין. היה מלמד תשב"ר בריגא. נפטר בשנת ה'תרע"ד מנ"כ בהר הזיתים • הרה"ח ר' רפאל עמוס קרניאל ע"ה
  הרה"ח ר' רפאל עמוס בר' אהרן קרניאל ז"ל נלב"ע י"ז טבת ה'תשס"ח ומ"כ בהר המנוחות מיקירי וותיקי כפר חב"ד עסק בחינוך ילדי ישראל
 • הרה"ח ר' רפאל עמוס קרניאל ע"ה
  הרה"ח ר' רפאל עמוס בר' אהרן קרניאל ז"ל נלב"ע י"ז טבת ה'תשס"ח ומ"כ בהר המנוחות מיקירי וותיקי כפר חב"ד עסק בחינוך ילדי ישראל

 • הרב אליהו שטרן ז''ל
  הרה"ח ר' אליהו בהרה"ח ר' נפתלי הרץ שטרן נפטר בשנת תש"ע מנ"כ בהר מנוחות
  ת.נ. צ. ב. ה.
  יח טבת

 • הרה"ח ר' דוד נחמן קירשנבוים ע"ה
  הרה"ח ר' דוד נחמן בהרה"ח ר' אברהם משה קירשנבוים נפטר בשנת ה'תשס"א מנ"כ בהר מנוחות

 • הרה"ח התמים ר' הלל לוינזון ע"ה
  הרה"ח התמים ר' הלל בהרה"ח ר' יעקב לוינזון. היה ממקושרי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בעל מדות טובות להפליא שמח בחלקו עזר לנזכאים במסירה ונתונה ובהצנע לכת. נולד בשנת תרצ"ב בירושלים ונפטר בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' משה יצחק הכהן זיסקוויץ ע"ה
  הרה"ח ר' משה יצחק בהרה"ח ר' זלמן יעקב הכהן זיסקוויץ. נפטר בשנת תשמ"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • התמים יעקב דוד קאטלארסקי ע"ה
  התמים יעקב דוד בהרה"ח ר' צבי יוסף קאטלארסקי. נפטר בשנת ה'תשכ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' יעקב ברוך קרסיק ליס ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב ברוך בהרה"ח ר' נחום קרסיק ליס. מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת יעל פרידמן ע"ה
  מרת יעל בת הרה"ח ר' ראובן פרידמן. נפטרה בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת חיה טויבע רוטליבוב ע"ה
  מרת חיה טויבע בת הרה"ח ר' חנוך העניך רוטליבוב. נפטר בשנת ה'תש"מ מנ"כ צפת • מרת ויטה איידעלקאפף ע"ה
  מרת ויטה איידעלקאפף אשת הרה"ח ר' יונה ז"ל נפטרה בשנת תשכ"ו מנ"כ בהר מנוחות
 • דוד סויסה בן דונה
  יח יום קבורתו לעילוי נישמתו זל/
 • הרה"ח ר' יעקב שפרינגר ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב שפרינגר ע"ה, מראשוני כפר חב"ד. המנוח בשנות התשעים לחייו, היה יהודי ירא שמים הקובע עיתים לתורה, שהתפרנס מחנות ה'טמבור' המיתולוגית במרכז כפר חב"ד

  יט טבת

 • הרה''ח התמים ר' עוזיאל בהרה''ח ר' משה יעקב חזנוב ע"ה
  הרה"ח התמים ר' עוזיאל בהרה"ח ר' משה יעקב חזנוב מקושר לאילנא דחיי חוט המשולש כ"ק אדמו"ר הרש"ב וממלא מקומו כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו עבד כשו"ב בליובאוויטש שברוסי' מסר נפשו להעמיד דוד ישרים יבורך. נולד בעיר בביחוב בט"ו בניסן ה'תרס"ב נפטר בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' פתחיה מנקין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' פתחיה בהרה"ח ר' אריה לייב מנקין נפטר בשנת תש"ז מנ"כ במוסקבה

 • הרה"ח התמים ר' המשפיע חנוך הענדיל קוגל ע"ה
  הרה"ח התמים ר' המשפיע חנוך הענדיל קוגל. היה אחר ממחנכיו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ בילדותו הוא היה מקרבו ומחבבו. וכמים הפנים אל פנים אדמו"ר מוהריי"צ היה מחבבו ביותר הוא מחשיבו בין שלשת החסידים שהיו חביבים עליו ביותר בילדותו. דרכו בקודש היתה לקרב נשמות ישראל לאביהן שבשמים. ואכן זכה שכ"ק אדמו"ר הרש"ב ציווה לחקוק על מצבתו את המילים: "ורבים השיב מעוון". נולד בכפר קטן סמוך לעיירה פלעשניץ. ונפטר בשנת ה'תר"ס מנ"כ ברוסיה
  כ טבת

 • הרה"ח ר' אברהם יעקב וולוצקי ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם יעקב וולוצקי נפטר בשנת תשס"ה

 • הרה"ח ר' מרדכי דוד וייס ע"ה
  הרה"ח ר' מרדכי דוד בן הרה"ח ר' משה יהודה וייס. נפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בהר הזיתים • הרה"ח התמים ר' זלמן צייטלין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' זלמן בהרה"ח ר' יהודה לייב צייטלין. ונפטר בשנת ה'תשכ"ב מנ"כ בעיר הומיל

 • הרה"ח התמים ר' מנחם מעדל דייטש ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מנחם מעדל בהרה"ח ר' יוסף דייטש. מקושר לאילנא דחיי חוט המשולש כ"ק אדמו"ר הרש"ב וממלא מקומו כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטר בשנת ה'תשכ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' ישראל פבזנר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ישראל בן הרה"ח ר' שמואל פבזנר. זכה לפעול במסירות נפש בהחזקת התורה והיהדות מחשובי חסידי חב"ד רמת גן מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מנ"כ בהר הזיתים • מרת חנה בעזפאלאוו ע"ה
  מרת חנה בת הרה"ח ר' חיים בעזפאלאוו נפטרה בשנת ה'תשמ"נ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת שרה רחל פעווזנער ע"ה
  מרת שרה רחל בת הרה"ח ר' משה פעווזנער אשת התמים ר' דוד ע"ה היו בעלי צדקה ביד רחבה ותמכו בהפצת תורה וחסידות בזמן הגזרות במדינת רוסיא בעיר חארקאוו. נפטרה בשנת ה'תש"נ ביום הולדתה התשעים ושלש מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

  כא טבת

 • הרה"ח ר' חיים צבי לעפקאוויץ ע"ה
  הרה"ח ר' חיים צבי בהרה"ח ר' משה אהרן לעפקאוויץ עסק בצרכי צבור במסירה ונתינה ובמיוחד בניהול צרכי ביהכנ"ס "ריינעם" נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' פרץ מאצקין ע"ה
  הרה"ח ר' פרץ בהרה"ח ר' יהודה לייב מאצקין מתלמידי תומכי תמימים בליובאוויטש במחיצת כ"ק אדמו"ר אור עולם כ"ק שלום דובער זי"ע וממקושרי בנו כ"ק אדמו"ר אור עולם כ"ק יוסף יצחק זי"ע וממקושרי כ"ר אדמו"ר נשיא דורנו הצטיין במדת החסד והצדקה בתמיכת אנ"ש בימים המרודים ברוסיא וביחוד בעד החזקת תומכי תמימים במס"נ נולד בחודש שבט תרנ"ד בעיר נעוול ונפטר בשנת ה'תשמ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' יצחק אלחנן הלוי שגלוב הי"ד
  הרה"ח התמים ר' יצחק אלחנן בהרה"ח ר' יהודה לייב הלוי שגלוב הי"ד נולד בשנת תרנ"ו בעיר וויעטקא נהרג על קדה"ש בשנת ה'תש"ו

 • הרה"ח ר' מנחם מנדל חייקין ע"ה
  הרה"ח ר' מנחם מנדל בן הרה"ח ר' יואל מאיר חייקין נפטר בשנת ה'תש"ח מנ"כ בהר הזיתים • הרה"ח ר' משה טרשצנסקי ע"ה
  הרה"ח ר' משה בהרה"ח ר' שאול טרשצנסקי כיהן הגאב"ד דעיר קרמנצ'וג נפטר בשנת תש"ב מנ"כ ברסטוב

 • הרבנית ליבא הכט ע"ה
  הרבנית ליבא בת הרה"ח ר' ברוך הכט. אשת הרה"ח ר' אברהם דוב שליט"א עמדה לימין בעלה בשליחות כ"ק אדמו"ר הריי"צ בעבודתו ברבנות ובעסקנותו הכללית ולמלאות רצון כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו כמעט ששים שנה זכתה להעמיד דורות ת"ח יראים ושלמים שלוחי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בכל רחבי תבל. נפטרה בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת רגינה דבורה שניאורסון ע"ה
  מרת רגינה דבורה בת הרה"ח ר' צבי מאיר שניאורסון. אשת הרה"ח ר' ישראל ארי לייב אחיו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נפטרה בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ צפת

 • הרבנית פשה הדסה היילפרין ע"ה
  הרבנית פשה הדסה בת הרה"ח ר' זאב דוב היילפרין. אשת הרה"ח ר' צבי הירש ז"ל נפטרה בשנת ה'תש"ט מנ"כ ליד בית חולים שער צדק ישן ירושלים
 • מרת הנקא סימפסאן ע"ה
  מרת הנקא בת הרה"ח ר' מרדכי סימפסאן נפטרה בשנת ה'תש"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת חי' אסתר חייקין ע"ה
  מרת חי' אסתר בת הרה"ח ר' צדוק חייקין. אשת הרה"ח ר' יואל מאיר חייקין ז"ל נפטרה בשנת ה' תרע"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • הילד אברהם-דוד ליברוב ע''ה
  חייל צבאות ה' בנו של הרב שניאור זלמן ליברוב שליח הרבי בפלטבוש, נהרג בכ''א טבת תש''ע בתאונת דרכים קטלנית.
  התאונה אירעה בדרך חזרה משמחה משפחתית שהתקיימה בפנסילבניה, אביו נפצע באורח קשה, ואמו ושאר בני המשפחה שהיו ברכב יצאו בדרך נס עם פגיעות קלות. מנ"כ על-יד האוהל הק'.  כב טבת

 • הרה"ח ר' לוי יצחק שניאורסאהן ע"ה
  הרה"ח ר' לוי יצחק בהרה"ח ר' ברוך שלום שניאורסאהן נכדו של כ"ק אדמו"ר צמח צדק היה רב בעיירה פודוברנקה ובסוף ימיו נתמנה לרב העיר בשינקוביטש. מנ"כ בעיר קייב
 • הרה"ח ר' ישעיה הורביץ ע"ה
  הרה"ח ר' ישעיה בהרה"ח ר' אשר יחזקאל הורביץ היה מגדולי רבני חב”ד, כיהן כרבה של קהילת חב”ד בצפת, והוא כיהן ברבנות ביד רמה במשך ארבעים וחמש שנים. הוא נולד למשפחה חבדי”ת מיוחסת; מצד אביו - דודו זקנו הוא הרבי הצמח-צדק, ומצד אמו הוא מיוחס לרב ישראל יפה, מחסידי אדמו”ר הזקן. בגיל עשרים וחמש מונה לרבה של קהילת חב”ד בצפת, שנה לאחר מכן מונה לדיין בבית דינו של הגאון הרב יעקב דוד בן זאב וילוסקי, שהיה מגאוני דורו ובעל פירוש נודע על תלמוד הירושלמי. הוא היה מפורסם כדיין אמת שסייע תמך ופעל רבות למען הקהילה. נולד בחודש אלול תרמ”ג בעיר צפת, ונפטר בשנת תשל"ח מנ"כ בעיר צפת
 • הרה"ח ר' אהרן משה קאבאלקין ע"ה
  הרה"ח ר' אהרן משה בהרה"ח ר' שמעון קאבאלקין נפטר בשנת תרנ"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' משה טאראדשאנסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה טאראדשאנסקי מנ"כ בעיר בסטאראדוב

 • מרת יהודית בת הרה"ח ר' אלכסנדר זוסיא פרידמאן
  מרת יהודית בת הרה"ח ר' אלכסנדר זוסיא פרידמאן. אשת הרה"ח ר' יעקב הלוי ז"ל עמדה לימין בעלה ועסקה בפרנסת ביתה כדי שבעלה יכול לעסוק בצדקה וחסד גם מסרה נפשה לעזור לאחותה לנסוע אתה לארץ גזרה. הקימה משפחה לתפארת בני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. נפטרה בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בהר מנוחות

 • מרת מרים שפרינגר ע"ה
  מרת מרים בת הרה"ח ר' נפתלי שפרינגר נפטר בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת עלקא אייכלר ע"ה
  מרת עלקא בת הרה"ח ר' שלמה אייכלר נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת רבקה דובינסקי ע"ה
  מרת רבקה בת הרה"ח ר' ברוך בן ציון דובינסקי נפטרה בשנת ה'תשס"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

  כג טבת

 • הרה"ח ר' חיים צבי לפקבוביץ ע"ה
  הרה"ח ר' חיים צבי לפקבוביץ נפטר בשנת תשס"ה

 • הרה"ח התמים ר' רפאל פנחס הלוי גולדשטיין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' רפאל פנחס בן הרה"ח ר' חיים משה בנימין הלוי גולדשטיין ראשית דרכו ביראת ה' כל השנים פנה מכל עסקים לעזור לדלים ועניים אוהב את הבריות ומקרבן ליראת שמים מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' ישראל קוגעל ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ישראל בהרה"ח התמים ר' חיים יצחק קוגעל נפטר בשנת ה'תש"מ מנ"כ בני ברק

 • הרה''ח התמים ר'משה רובינסון ע''ה
  הרה"ח התמים ר'משה בהרה"ח ר' בנציון הי''ד רובינסון המכונה קאראלעוויצער שימש כראש ישיבת (הראשון) תומכי תמימים ליובאוויטש בברינוא
  נולד בשנת תרע"ה בעיר קרולץ נפטר בשנת ה'תש"ט ומ"כ בטבריה ת"ו

 • הרה"ח ר' לוי יצחק מסיראטין ע"ה
  הרה"ח ר' לוי יצחק מסיראטין חתן הרה"ח ר' חיים שניאור זלמן בן כ"ק אדמו"ר הצמח צדק חותנו היה מחבב אותו והיה לומד אתו שעות רבות תורת חסידות חב"ד והוא עשה חיל בלימוד זה. נולד בוורשה ונפטר בשנת ה'תרס"ה מנ"כ בוורשה.

 • הילדה שטערנא שרה גלפרין ע"ה
  הילדה שטערנא שרה בת יבלח"ט הרה"ח התמים ר' זלמן יעקב גלפרין נפטרה בשנת ה'תשנ"א מנ"כ במאנטרעאל

 • הילדה אלטא מינא טייכטל ע"ה
  הילדה אלטא מינא בת יבלח"ט הרה"ח התמים ר' ישכר שלמה טייכטל תלמידת בית רבקה חברה בצבאות ה' זכתה לקירוב מיוחד מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטרה בשנת ה'תש"נ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת בריינה קאניקאוו ע"ה
  מרת בריינה בת הרה"ח ר' משה יצחק קאניקאוו נפטרה בשנת ה'תשל"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת טאנא רבקה חייקין ע"ה
  מרת טאנא רבקה בת הרה"ח ר' זלמן חייקין. נפטרה בשנת ה'תרפ"ב כ"כ מלונדון
 • הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן יצחק חאנין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן יצחק בהרה"ח ר' משה חיים חאנין. אשר עסק במס"נ בחיזוק התורה נפטר בשנת ה'תרפ"ב

 • רבי משה אשכנזי
  רב קהילת חב"ד בתל אביב וזקן חסידי חב"ד בארץ הקודש,נפטר בכ"ג טבת תשס"ז,מנוחתו כבוד בטבריה
 • מרת רויטל אפרת מעודה
  מרת רויטל אפרת ע"ה מעודה אשת הרה"ח ר' יאיר מעודה ובת לשלמה ורחל כרמי.
  נפטרה ט"ז תמוז תשס"ט ומ"ק בראש העין


 • הרב החסיד מרדכי ע"ה שניאור
  היה חסיד אמיתי
  כד טבת

 • הרב הגאון חסיד ועניו ראש גולת אריאל כ"ק אדמו"ר שניאור זלמן בן רבי ברוך אדמור הזקן ע"ה
  הרב הגאון חסיד ועניו ראש גולת אריאל כ"ק אדמו"ר שניאור זלמן בן רבי ברוך אדמור הזקן במשך ששים שנה בנה רבנו הזקן ושכלל את עסקנות הכלל על ארבעה עמודים אהבת ישראל, הרבצת התורה, עבודה במסירות נפש, גמילות חסדים וצדקה, וינחיל לזרעו נשיאי חב"ד אחריו דרך סלולה ומסילה רחבה בעסקנות הכלל. לאחר הסתלקותו הובילו אותו לעיר האדיטש, ושם על גדות נהר פסל מנוחתו כבוד. נפטר בליל מוצש"ק פ' שמות בשנת ה'תקע"ג

 • הרה"ח התמים ר' אהרן בן שושן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אהרן בן שושן, ששימש כראש כולל חסידות לזקנים 'לוי-יצחק' בעכו וזכה בעבר בתואר חתן התנ"ך העולמי. למד אצל הרה"ח ר' ניסן נעמענוב ואצל הרה"ח ר' יוסף גולדברג בברינווא, היה פעיל בבית חב"ד 'מרכז מנחם'. נפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בעיר עכו

 • הרה"ח ר' התמים יואל איידעלמאן ע"ה
  הרה"ח ר' התמים יואל בן הרה"ח ר' ארי דוב איידעלמאן למד בישיבת תומכי תמימים והי' מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטר בשנת ה'תשנ"א מחשובי חסידי חב"ד צרפת מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' מנחם בן ציון וילהלם ע"ה
  הרה"ח ר' מנחם בן ציון בהרה"ח ר' חיים דוד וילהלם. כיהן כמגיד שיעור בישיבת "תורת אמת" הצליח לקרב רבים לחב"ד ולרבי נשיא דורנו בזכות הפשטות, התמימות, והרצינות החסידית שלו, אי אפשר למצוא אדם אחד שנפגע ממנו אי פעם... קשה למצוא היום חסידים מהזן הזה... נפטר בשנת ה'תשנ"א מחשובי חסידי חב"ד ירשלים מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח ר' חיים נחמן קאוואלסקי ע"ה
  הרה"ח ר' חיים נחמן בהרה"ח ר' משה קאוואלסקי עוסק בצרכי צבור באמונה ומקושר בכל לבבו לרבותינו ונשיאנו עד יום האחרון נולד בעיר ווארשה ונפטר בשנת ה'תשל"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' משה זילבערשטיין ע"ה
  הרה"ח ר' משה בהרה"ח ר' אהרן דוד זילבערשטיין נפטר בשנת תש"ו

 • התמים יקותיאל חאנין הי"ד ע"ה
  התמים יקותיאל בהרה"ח ר' שניאור זלמן יצחק חאנין הי"ד . שגוע במצור לנינגרד בשנת ה'תש"ח

 • התמים שמואל חאנין הי"ד ע"ה
  התמים שמואל בהרה"ח ר' שניאור זלמן יצחק חאנין הי"ד . שגוע במצור לנינגרד בשנת ה'תש"ח

 • הרה"ח ר' דובער רבינוביץ ע"ה
  הרה"ח ר' דובער בהרה"ח ר' משה רבינוביץ. היה מקושר לכ"ק אדמו"ר שמואל מלויבאוויטש. נפטר בשנת ה' תתרס"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת זעלדא ווילנקין ע"ה
  מרת זעלדא בת הרה"ח ר' חיים מיכאל ווילנקין נפטרה בשנת ה'תשכ"ה

 • מרת ליבא לוין ע"ה
  מרת ליבא בת הרה"ח ר' יהודה לייב לוין נפטרה בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בהר הזיתים • מרת מניא עטא אסתר גארעליק ע"ה
  מרת מניא עטא אסתר בת הרה"ח ר' שניאור זלמן גארעליק
 • חי' מושקא נימוטין (מוסי)
  יש לכם

  כה טבת

 • הרה"ח התמים ר'מרדכי לייב גאראדעצקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר'מרדכי לייב בהרה"ח ר' בנימין אליהו גאראדעצקי ממצוייני תלמידי תומכי תמימים ליובאוויטש זכה לחיבה מיוחדת מכ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטר בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' אברהם ראנעס ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם בהרה"ח ר' שלום שכנא ראנעס נפטר בשנת ה'תשנ"א מנ"כ במאנטרעאל

 • הרה"ח ר' חנוך העניך רפופורט ע"ה
  הרה"ח ר' חנוך העניך בן הרה"ח ר' מאיר זאב רפופורט למד והרביץ תורה וחסידות כל ימיו בכל זמן ובכל מקום ומאחורי מסך הברזל במסירות נפש נאסר והוגלה ברוסיה על עבודתו למען הכלל מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטר בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת שרה לעווין ע"ה
  מרת שרה בת הרה"ח ר' משה חיים לעווין ספוגה ביר"ש טהורה משחר נעורי' במיצר ומצוק מתוך מס"נ חנכה ילדי' תמיד היתה עסוקה במצות ומעשים טובים בחסד ודברי עידוד לרחוקים ולקרובים. נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הילדה חנה קריימאן ע"ה
  הילדה חנה בת הרה"ח ר' נחמן בער שיחי קריימאן ונפטרה בשנת תשנ"ט מנ"כ חלקת חב"ד בלאס אנדזשעלעס דקליפורניה

 • מרת לאה קרסיק ע"ה
  מרת לאה בת הרה"ח התמים ר' נתן קרסיק. זכתה לקבל ברכת כ"ק אדמו"ר שלום דובער ובנו כ"ק אדמו"ר יוסף יצחק וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נפטרה בשנת ה'תשל"ד מנ"כ בית העלמין הישן טבריה

 • מרת שרה אקונאוו ע"ה
  מרת שרה בת הרה"ח ר' אברהם אקונאוו נפטרה בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' יצחק אלחנן הלוי שגלוב הי"ד
  הרה"ח התמים ר' יצחק אלחנן בהרה"ח ר' יהודה לייב הלוי שגלוב הי"ד נולד בשנת תרנ"ו בעיר וויעטקא נהרג על קדה"ש בשנת ה'תש"ו
  כו טבת

 • הרה"ח התמים ר' חיים הלוי הורוויץ ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים בהרה"ח ר' משה אברהם הלוי הורוויץ (טאשקענטער ) מסור ונתון בלב ונפש לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מסר נפשו לטבול במקוה בשלג ובקרח היה שד"ר ליתות"ל צרפת והפיץ רוח של תורה וחסידות בכל מקום בואו. נולד בשושן פורים ה'תרס"ב בעיר סוראזש ונפטר בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' יעקב יצחק הלוי בייטש ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב יצחק בהרה"ח ר' אהרן יואל הלוי בייטש. נולד פורים ה'תרס"ז ונפטר בשנת ה'תשנ"ג מנ"כ צפת • הרה"ח התמים ר' אלי'הו וואלאצקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אלי'הו וואלאצקי מתלמידי ישיבת תו"ת נפטר בשנת ה'תש"ב מרעב ברוסיא במלימת העולם השני

 • מרת חי פוזנר ע"ה
  מרת חי בת הרה"ח ר' יהודה לייב פוזנר מסרה נפשה לחיות כל ימיה ע"פ הוראות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטרה בשנת ה'תש"נ מנ"כ בהר הזיתים • מרת חיה ברכה הלפרין ע''ה
  מרת חיה ברכה בת הרה"ח התמים ר' זושא שיחי' הלפרין. נפטרה בשנת ה'תש"נ מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת מלכה ריקל באום ע"ה
  מרת מלכה ריקל בת הרה"ח ר' יחזקאל באום מסרה נפשה כל ימי חיי' לגדל ולחנן בני' לתורה ולמצוות. נפטרה בשנת ה'תשל"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת חי'ה פוזנר
  מרת חי' בת הרב יהודה לייב צייטלין נפ' כ"ו טבת ה'תש"נ מנ"כ בהר הזיתים עיה"ק ירושלים
  כז טבת

 • הרה"ח ר' התמים משה יצחק העכט ע"ה
  הרה"ח ר' התמים משה יצחק בהרה"ח ר' יהושע העכט משלוחיו הראשונים של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בארצות הברית ייסד וניהל בניו הייווען קאנג. ישיבה ומתיבתא אחי תמימים ליובאוויטש ו"בית חנה" הראשון שקד יובל שנים יום ולילה בעבודת השליחות במס"נ ובשמחה עד יומו האחרון ממש הקים מוסדות לתפארת והעמיד תלמידים הרבה שימש ברבנות ועסק בצ"צ באמונה ובאהבה ובאלפי נאומין חוצבי להבות אש עורר הלבבות לתורה ולחסידות מסור ונתון בכל מאודו לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נולד בברוקלין שבניו יורק בשנת ה'תר"פ נפטר בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' חיים מאיר בוקיעט ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים מאיר בהרה"ח ר' אברהם שמואל בוקיעט מבחירי תלמידי תות"ל באטוואצק ומהמצטיינים בהשכלה בתורת החסידות ובעבודת התפלה שימש למעלה מיובל שנים בראש ישיבה ומשגיח בישיבת תות"ל ורב ומנהיג רוחני בביהכנ"ס עוונג שבת באיסט פלעטטבוש חבר בועד הפועל דרבני ליובאוויטש הכללי מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נולד כד מנחם אב תרע"ט בעיר אטוואצק ונפטר בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' שלום עגן ע"ה
  הרה"ח ר' שלום בהרה"ח ר' מנחם מענדל עגן נפטר בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' שלמה יהודה לייב אליעזרוב ע"ה
  הרה"ח ר' שלמה יהודה לייב בן הרה"ח ר' אליעזר שמעון אליעזרוב שימש בכהונת הרבנות בחברון כעשר שנים גדול בתורה וביראה ותיק וחסיד עשה הרבה שנים בגולה לטובת מוסדות הציבור שבחברון ושבירושלים. בליובאוויטש שהה תקופה ממושכת ובה הניח את היסוד לישיבת "תורת אמת" שבחברון שקד ליצור לה מקורות הכנסה וגם להעביר מספר רב של בחירי התלמידים מישיבת ליובאוויטש אל ישיבתו שבחברון נולד בשנת ה'תרכ"ז נפטר בשנת ה'תשי"ב מנ"כ בהר המנוחות • הגאון הרה"ח ר' דוב זאב ואלף קוז'ווניקוב ע"ה
  הגאון הרה"ח ר' דוב זאב ואלף קוז'ווניקוב. כיהן כרבה של יקטרינוסלב הוא היה דמות מיוחדת במינה ומיחידי הסגולה שבין חסידי חב"ד. כבר בבחרותו ביקר אצל כ"ק אדמו"ר הצמח צדק", והיה מזקני החסידים של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש. היה ידוע כגאון בנגלה ובחסידות, ולמרות גאונותו המופלגת היה הצנע לכת ביותר. מעולם לא אהב להתפלפל בתורה ברבים והיה נחבא אל הכלים מלבד כאשר, בתור תפקידו כרב, נאלץ לכך, היה מראה את כוחו העצום ולמדנותו המופלגת. נולד בעיר דובריאנקה בעיירה של גדולים וענקים בתורה, בנגלה ובנסתר. ידוע שהיה כאיש קדוש וכאשר אחרי עבור יותר מעשרים וחמש שנה לפטירתו התכוננו השלטונות להרוס ולחסל את בית העלמין והיו נאלצים להעביר את עצמותיו למקום אחר נדהמו המתעסקים כאשר פתחו את קברו ומצאו את גופו שלם לגמרי כאילו נקבר אותו יום עצמו! ונפטר בשנת ה'תרס"ח מנ"כ בעיר יקטרינסלב
 • מרת חי' מושקא נענאיטין ע"ה
  מרת חי' מושקא בת הרה"ח ר' שמואל נענאיטין היתה מקושרת בכל נימי נפשה לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו זכתה לגור ביחד ולשמש את אם המלך הרבנית חנה במחנה העקורים פאקיגנ ולאח"ז בארצה"ב אחרי תלאות ויסורים רבים מהמלחמה התממרה בכל נפשה ומאודה לעבודתה בתומכי תמימים יותר מיובל שנים נפטרה בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת תמר קרביצקי ע"ה
  מרת תמר בת הרה"ח ר' נתן קרביצקי נולדה בשנת תרע"א נפטרה בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בהר הזיתים • מרת ריקל ראזענבלום ע"ה
  מרת ריקל בת הרה"ח ר' יהושע דוד ראזענבלום מסרה עצמה על חינוך כשר לבני' בתקיפות ובלי פשרות נפטרה בשנת ה'תשמ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת חנה עלקה קריגר ע"ה
  מרת חנה עלקה בת הרה"ח ר' אליעזר קריגר נפטרה בשנת ה'תשט"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת נחמה זילבערשטיין ע"ה
  מרת נחמה בת הרה"ח ר' יצחק זילבערשטיין נפטרה בשנת ה'תש"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
  כח טבת

 • הרה"ח ר' יעקב ביסקאו ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב בהרה"ח ר' אברהם ביסקאו. נפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' אליעזר מישולבין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אליעזר בהרה"ח ר' יצחק מישולבין בהיותו תחת מחיצת הברזל ברוסיה ביתו היה פתוח ליר"א לתלמוד תורה ולתפילה להתוועדות חסידים ומנוס לנרדפים ממאסר. נולד ביום יח אייר תרנ"ט בעיר ויטבק ונפטר בשנת ה'תשל"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' מרדכי דובער לאקשין ע"ה
  הרה"ח ר' מרדכי דובער בהרה"ח ר' נחמן לאקשין מסר נפשו לחנך בניו בתורה ומצות בדרכי החסידות נפטר בשנת ה'תשל"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' יחיאל דוב שער
  הרה"ח ר' יחיאל דוב בהרה"ח ר' שלמה יצחק שער זכה להסתופף בצלו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק. נולד בשנת ת"ר בעיר ראקשיק שבליטא ונפטר בשנת תרצ"ב מנ"כ בעיר וואוסטר

 • הרה"ח ר' יהושע העשיל לוין ע"ה
  הרה"ח ר' יהושע העשיל לוין נפטר בשנת ה'תר"פ מנ"כ בעיר האמעל ברוסיה

 • מרת חיה פעסיה גולנבוויץ ע"ה
  מרת חיה פעסיה בת הרה"ח ר' מנחם מענדל גולנבוויץ מסרה נפשה על קיום התו"מ ברוסיא בשנות האימה נולדה כ' חשון ה'תרע"ד נפטרה בשנת ה'תש"ס מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת פייגא תומרקין ע"ה
  מרת פייגא בת הרה"ח ר' משה תומרקין נפטרה בשנת ה'תשי"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת רחל וויזנער ע"ה
  מרת רחל בת הרה"ח ר' מנחם משה וויזנער נפטרה בשנת תשס"ד
  כט טבת

 • הרה"ח ר' גרשון ראטה ע"ה
  הרה"ח ר' גרשון בהרה"ח ר' משה יחיאל ראטה נולד ביום יט כסלו תרס"ח בירושלים ונפטר בשנת תשנ"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה''ח ר' שמואל דוד אלטר ניימרק ע"ה
  הרה"ח ר' שמואל דוד בהרה"ח ר' שלמה זלמן אלטר ניימרק זכה שכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע היה אצלו סנדק נולד ברוסטוב בשנת תרפ"ד נפטר בשנת ה'תשמ"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' ברוך שניאור שניאורסאהן ע"ה
  הרה"ח ר' ברוך שניאור בהרה"ח ר' לוי יצחק שניאורסאהן. אביו של הרה"ח ר' לוי יצחק סבו של אדמו"ר נשיא דורנו. הוא היה מחסידיו ומשומעי לקחו של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש, זקני אנ"ש שהכירוהו מספרים עליו שהיה תלמיד חכם עצום אשר ידע ש"ס בעל –פה ובעל זכרון נפלא. הוא נולד בעיירה פודוברונקה, ליד האמיל אשר ברוסיה הלבנה. עיירה זו ידועה היתה כעיירה של תורה יראת שמים וחסידות נולד כד תמוז תרי"ג בעיר פודוברונקה ונפטר בשנת תרפ"ו

 • הרה"ח ר' יקותיאל זלמן לנדא ע"ה
  הרה"ח ר' יקותיאל זלמן לנדא מגדולי ומחשובי חסידי חב"ד ר"מ ורב בויטבסק נפטר בשנת ה'תרנ"ה

 • הרה"ח ר' יוסף אליהו ריבלין ע"ה
  הרה"ח ר' יוסף אליהו ריבלין . היה תלמיד חכם ועוסק בתורה, וממנהלי "כולל חב"ד". נפטר בשנת ה'תרצ"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • הנערה התמימה זעלדא נעמאנאוו ע"ה
  הנערה התמימה זעלדא בת יבלח"ט הרה"ח התמים ר' יצחק נעמאנאוו נולדה כה שבט תשל"ה בצרפת ונפטרה בשנת ה'תשנ"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת חסיא הדסה ליס ע"ה
  מרת חסיא הדסה בת הרה"ח ר' צבי ליס. מסרה עצמה על לגדל ולחנך בני' לתורה ולמצות ולמעש"ט נפטרה בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הילדה ציפה סלאווין ע"ה
  הילדה ציפה בת יבלח"ט הרה"ח התמים ר' מיכאל סלאווין. נפטרה בשנת ה'תשמ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'