א ניסן

 • הרה"ח ר' בנימין משה כהן ע"ה
  הרה"ח ר' בנימין משה בהרה"ח ר' יצחק אייזיק כהן נפטר בשנת תשנ"ג מנ"כ חלקת חב"ד בלאס אנדזשעלעס דקליפורניה
 • הילד משה לוי מאריס ע"ה
  הילד משה לוי בן יבלח"ט הרה"ח ר' חיים מאריס. נפטר בשנת תשנ"ג מנ"כ ניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' התמים אברהם זושא זיסקינד ע"ה
  הרה"ח ר' התמים אברהם זושא בהרה"ח ר' יצחק מאיר זיסקינד נפטר בשנת ה'תשכ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' חיים שניאור זלמן איטקין ע"ה
  הרה"ח ר' חיים שניאור זלמן בהרה"ח ר' פנחס זאב וולף איטקין מחשובי חסידי חב"ד נעוול נפטר בשנת תר"פ מנ"כ בעיר נעוול
 • מרת חיה קיבמן ע"ה
  מרת חיה קיבמן נפטרה בשנת תשס"ה
 • מרת שיינא שרה פינסקי ע"ה
  מרת שיינא שרה בת הרה"ח ר' חיים פינסקי נולדה בשנת תר"ס בעיר אוזריטש ברוסיה ונפטרה בשנת תשמ"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת ציפא טאטער ע"ה
  מרת ציפא בת הרה"ח ר' שמעון טאטער נפטרה בשנת תרס"ט מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' אברהם משה קירשנבוים ע"ה
  בתמונה בצד שמאל עם השטרמל, יליד ירושלים, שימש במשך ארבעים שנה כבעל קורא, וכבעל תפילה ביומים נוראים, וכבעל תוקע בראש השנה, בבית הכנסת חב"ד מאה שערים בירושלים, נפטר בא' ניסן תשכ"ג

  ב ניסן

 • הרב הגאון חסיד ועניו ראש גולת אריאל אדמו"ר שלום דובער האדמו"ר מהרש"ב ע"ה
  הרב הגאון חסיד ועניו ראש גולת אריאל אדמו"ר שלום דובער בן כ"ק אדמו"ר רבי שמואל האדמו"ר מהרש"ב הכתר בכתר ההנהגה של חסידות חב"ד החל מחדש תשרי תרמ"ג. מקבל כמעמיק ביותר ברזי תורת חב"ד הרבה ספרים וקונטרסים של רעיונותיו והגיגיו בתורת החסידות הוצאו לאור. בשנת תרנ"ז יסד והקים את ישיבות "תומכי תמימים", שהתרחבו והסתעפו לרשת שלמה בכל תפוצות ישראל. נולד כ' מר חשון ה'תרכ"א נפטר במוצאי שבת פרשת ויקרא, אור ליום ראשון בשנת ה'תר"פ הוא נטמן בבית העלמין הישן של רוסטוב. בשנת ת"ש רצו השלטונות להרס את בית העלמין הישן, ונאלצו להעביר את הציון לבית העלמין החדש.
 • הרה"ח ר' יוסף פרץ זיאץ ע"ה
  הרה"ח ר' יוסף פרץ זיאץ, נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בית החיים "הלבנון" שבקווינס ניו יורק.
 • הרה"ח ר' שמואל חיים רעשעווסקי ע"ה
  הרה"ח ר' שמואל חיים בהרה"ח ר' יעקב רעשעווסקי נפטר בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הבחור התמים עובדיה גוראריה ע"ה
  הבחור התמים עובדיה בהרה"ח ר' נתן גוראריה נולד ביום י'ז טבת ה'תשכ"א ונפטר בשנת ה'תשנ"א מנ"כ במאנטרעאל

 • הרה"ח התמים ר' חיים אליעזר הלוי הבר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים אליעזר בהרה"ח ר' שמואל הלוי הבר נפטר בשנת תשמ"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' יחיאל מיכל ליסון ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יחיאל מיכל בהרה"ח ר' אברהם ליסון היה מרה לבנה, וזייער חסידיש נפטר בשנת ה'תר"פ

 • הרה"ח התמים ר' אברהם לוי'ק סלווין הי"ד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם לוי'ק בהרה"ח ר' ישראל נתן סלווין הי"ד . שימש בתור רב וראש ישיבה במדינת גרוזיה משך חצי יובל שנים בשליחות מורו ורבו כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב והרביץ שם תורה וחסידות לאלפים, ונאסר והוגלה למחנות עבודת פרף בסיביר שם גווע ונאסף על קידוש השם, ועקבותיו לא נודעו עד היום הזה. נולד בעיר ברוגאצ'וב, בשנת תרנ"א
 • מרת חיה שרה גורודצקי ע"ה
  מרת חיה שרה בת הרה"ח ר' שמואל גורודצקי נולדה בשנת ה'תרס"ז בעיר דוקשיק ונפטרה בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת טויבא בראכין ע"ה
  מרת טויבא בת הרה"ח ר' יהודה לייב בראכין נפטרה בשנת תרס"ט מנ"כ בהר הזיתים
  ג ניסן

 • הרה"ח ר' מנחם מנדיל גלקוף ע"ה
  הרה"ח ר' מנחם מנדיל בהרה"ח ר' כתריאל גלקוף נפטר בשנת תשל"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' לוי יצחק סלונים ע"ה
  הרה"ח ר' לוי יצחק בן הרה"ח ר' יעקב כולי סלונים בן הרבנית מנוחה רחל בת כ"ק אדמו"ר האמצעי הוא עלה עם משפחתו לארה"ק בהיותו בן י"ב שנים היה ראש הקהל בעיר חברון וכל עניני הקהילה היו נקבעים על פיו בנוסף לכך היה ממנהלי כולל חב"ד בארה"ק הוא נסע כמה פעמים לרוסיה לרבותינו נשיאינו, נולד בשנת ה'תקצ"ג נפטר בשנת ה' תרנ"ה מנ"כ בעיר חברון

 • התינוקת חיה מושקא אביטבול ע"ה
  התינוקת חיה מושקא בת יבלח"ט הרה"ח התמים ר' יעקב חיים אביטבול. נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ צפת

 • מרת רחל קליין ע"ה
  מרת רחל בת הרה"ח ר' יחזקאל אריה קליין נפטרה בשנת ה'תשס"ד
 • הילדה ליבא דבורה גוטניק ע"ה
  הילדה ליבא דבורה בת הרה"ח התמים ר' מרדכי זאב הכהן גוטניק נפטרה בשנת תשנ"ג מנ"כ באוסטרליא

 • מרת יהודית קיונסון ע"ה
  מרת יהודית בת הרה"ח ר' יצחק קיונסון נפטרה בשנת ה'תשל"ו מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת דבורה האדא חאדאס ע"ה
  מרת דבורה האדא בת הרה"ח ר' זאב וואלף חאדאס נפטרה בשנת תרצ"ב מנ"כ בפעטראדאוואדסק בריה"מ

 • מרת בלומה לעווין ע"ה
  מרת בלומה בת הרה"ח ר' יעקב יוסף לעווין נפטרה בשנת תרפ"ט מנ"כ אנשי ליובאוויטש נוסח הארי בניו ג'ירסי
 • הרה''ח ישראל יהונתן בנימין הלוי בורגן
  הרה''ח התמים ר' ישראל יהונתן בנימין הלוי בורגן נפטר בשנת תשס"ז מנ"כ הר מנוחות

  ד ניסן

 • הרה"ח התמים ר' יעקב מנחם מענדל הכהן שפערלין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב מנחם מענדל בהרה"ח ר' רפאל משה הכהן שפערלין היה תלמיד בישיבת 'תומכי-תמימים' בליובאוויטש, אצל כ"ק אדמו"ר הרש"ב, ונתמנה ע"י כ"ק האדמו"ר הריי"צ, להיות שד"ר להחזקת ישיבת 'תומכי-תמימים' הי' רב בק"ק אושאץ רוסיא ושימש כשו"ב ומוהל בכמה עיירות ברוסיא באשכנז וארצות הברית. נולד בדרויע שברוסיה הלבנה ונפטר בשנת ה'תש"נ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' יעקב גינדי ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב בהרה"ח ר' עזרא גינדי מקהילת ארם צובה עסק בהחזקת תשב"ר והעמיד דוד ישרים יבורך במסירות נפש נפטר בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' משה ליפ וילנסקי ע"ה
  הרה"ח ר' משה ליפ בהרה"ח ר' יוסף שבתאי וילנסקי נפטר בשנת תש"מ מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' שלמה אזגווי ע"ה
  הרה"ח ר' שלמה בהרה"ח ר' יצחק אזגווי נפטר בשנת תשל"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח מנחם מענדל חנזין ע"ה
  הרה"ח מנחם מענדל בהרה"ח ר' יחיאל מיכל חנזין. נולד ביום ל"ג בעומר ה'תר"ל בקונוטופ פלך טשרניגוב ונפטר בשנת ה'תרצ"ה מנ"כ במוסקבה.
 • הרה"ח ר' מיכאל ברוך רייזיס ע"ה
  הרה"ח ר' מיכאל ברוך בהרה"ח ר' דוד רייזיס היה ממנהל כולל חב"ד בארץ הקודש נפטר בשנת תרס"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' זלמן אלי אלפרוביץ ע"ה
  הרה"ח ר' זלמן אלי אלפרוביץ נפטר בשנת תרס"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' זאב וואלף ע"ה
  הרה"ח ר' זאב בהרה"ח ר' חיים וואלף נפטר בשנת תר"נ מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת דבורה קייבמן ע"ה
  מרת דבורה קייבמן נפטרה בשנת תשנ"ט

 • מרת מטיל רחל קנובסקי ע"ה
  מרת מטיל רחל בת הרה"ח ר' אהרן קנובסקי היתה מקושרת בכל נימי נפשה לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו פעלה ללא לאות בכל המבצעים ובפרט במבצע טהרת המשפחה נפטרה בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת רחל לאה שוסטערמאן ע"ה
  מרת רחל לאה בת הרה"ח ר' שלום ישעי שוסטערמאן מסרה נפשה על חינוך בנות ישראל ובדרכי דרכי נועם קרבה רחוקות לדרכי השם. נפטרה בשנת ה'תשמ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת חנה שרה אלפנביין ע"ה
  מרת חנה שרה בת הרה"ח ר' שרגא אלפנביין נפטרה בשנת ה'תש"מ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • חיה רחל סגל ע"ה
  חיה רחל בת הרה"ח ר' שלמה יעקב סגל נפטרה בשנת תש"מ מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' יהודה לייב הלוי וולס
  הרב יהודה לייב ב"ר אברהם הלוי נולד בירושלים בשנת תרצ"ד עסק בצדקה וחסד כל ימי חייו זכה להעמיד דור ישרים מבורך, הקפיד על קלה ובחמורה.
  נפטר בשנת תשס"ז. מנוחתו כבוד בהר הזיתים.
  ה ניסן

 • הרה''ח התמים ר' דב ישראל אלראי ע''ה
  הרה"ח התמים ר' דב ישראל בן הרב מרדכי יעקב אלראי. חסיד ומקושר בלב ונפש לרבי,רוב שנות עבודתו משך כ-25שנים היו בשדה החינוך וזכה לחנך מאות תלמידים מתוך התמסרות אמיתית לכל הוראותיו של הרבי בפשטות. בערוב ימיו הקדיש חלק ניכר מיומו לכתיבת תפילין ומזוזות. מדי יום שישי היה יוצא כחייל נאמן למבצע תפילין ותמיד היה חוזר עם נהרה על פניו כשבתחתיו צרור
  השגחות פרטיות מהפעילות. היה יהודי תמיד עם חיוך על הפנים ומחפש לעזור לזולת בכל דרך שהיא. נולד ביום י"ט אדר תש"ז בצרפת ונפטר בשנת ה'תשס"ג מנוחתו כבוד בהר הזיתים.שיהיה מליץ יושר עבור משפחתו ועבור כלל ישראל והקיצו ורננו שוכני עפר תייכף ומיד ממש.


 • הרה"ח התמים ר' אברהם אבא יצחק בלאך ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם אבא יצחק בהרה"ח ר' מרדכי בלאך נפטר בשנת ה'תשס"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' אברהם יעקב לעוויטין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם יעקב בהרה"ח ר' שמואל לעוויטין מסר נפשו ברוסיא על לימוד התורה וקיים מצוותי מסור ונתון לביהכנ"ס של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 770 וגבאי לשיעורי תורה ברבים במשך שנים רבות נפטר בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' דובער ליווי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' דובער בהרה"ח ר' חיים אליעזר ליווי תלמיד ישיבת תו"ת באטוואצק מראשוני התלמידים בתו"ת בארצה"ב שלוחם של רבותינו נשיאנו להפצת התורה והיהדות ולקירוב רחוקים לדרכי ה' מראשוני העסקנים ברוסיא משך שנים רבות לטובת אחב"י שם ולקירובם ליהדות. נולד ברונקס שבניו יורק ונפטר בשנת ה' תשמ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' סעדי ליבעראוו ע"ה
  הרה"ח התמים ר' סעדי בהרה"ח ר' צבי הירש ליבעראוו למד בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש וזכה להיות שליח כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ולהרביץ תוי"ש ולהפיץ מעייני תורת החסידות במדינות מרוקו ובלגיא והעמיד בנים ובני בנים יראים ושלמים ועוסקים בתורה וחסידות. נפטר בשנת תשמ"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' אריה ליב רוך ע"ה
  הרה"ח ר' אריה ליב בהרה"ח ר' פסח רוך נפטר בשנת תשמ"ב מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' חיים אליעזר קרסיק ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים אליעזר בהרה"ח מרדכי שמואל קרסיק. שימש כרב בעיר נאוואסאקאלניק, שצעדרין, וביהכ"נ מרכז חב"ד בת"א. מנה"ל תו"ת בת"א. ידוע כלמדן. זכה שכ"ק אדמו"ר מהריי"צ היה המסדר קדושין שלו בראסטאוו. נולד בחוד טבת תרנ"ח בעיר בלאפיטש נפטר בשנת ה'תש"כ מנ"כ בית העלמין הישן טבריה

 • הגאון הרה"ח המשפיע ר' שניאור זלמן פראדקין ע"ה
  הגאון הרה"ח המשפיע ר' שניאור זלמן בהר"ח ר' שלמה פראדקין מלובלין בעל התורת חסד הוא היה גאון עצום בתורת הנגלה ובתורת החסידות ומגדולי חסידי כ"ק אדמו"ר צמח צדק וכ"ק אדמו"ר מהר"ש בתחלה שימש כמשפיע בעיר פולוצק אח"כ נאלץ לעבור לעיר לובלין ונתמנה שם לרב ואב"ד. בערוב ימיו בשנת תרנ"ב עלה לארה"ק ונתמנה לאב בי"ד של כל עדות החסידים נפטר בשנת ה'תרס"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' שלמה ליב פלדמן ע"ה
  הרה"ח ר' שלמה ליב בהרה"ח ר' דוב פלדמן נפטר בשנת תרמ"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת פעשי דינה כאהן ע"ה
  מרת פעשי דינה בת הרה"ח ר' דוד צבי כאהן נפטרה בשנת תש"ז מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י
 • מרת רחל תומארקין ע"ה
  מרת רחל תומארקין נפטרה בשנת ה'תש"ז
 • מרת חוה וועבר ע"ה
  מרת חוה בת הרה"ח ר' אלימלך וועבר נפטרה בשנת ה'תשכ"ו מנ"כ בהר המנוחות
 • מרת סלאווה רבקה היילפרין ע"ה
  מרת סלאווה רבקה היילפרין. נפטרה בשנת ה'תרח"ץ מנ"כ בהר הזיתים
  ו ניסן

 • הרה"ח ר' נחמן פרידמאן ע"ה
  הרה"ח ר' נחמן בהרה"ח ר' שמעון פרידמאן נפטר בשנת תרע"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת אסתר איטה מרגולין ע"ה
  מרת אסתר איטה בת הרה"ח ר' מאיר יצחק מרגולין עמדה במסירת נפש בארץ הדמים לחינוך בניה ובנותי לתורה ויר"ש חינכה בנות ישראל במוסד "בית רבקה נ"י נפטרה בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת יוכבד סגל ע"ה
  מרת יוכבד בת הרה"ח נחמן סגל. ילידת חברון נפטרה בשנת תשנ"ג מנ"כ הר מנוחות

 • מרת פעשא רייטפארט ע"ה
  מרת פעשא בת הרה"ח ר' יצחק רייטפארט אשת הרה"ח ר' חיים ז"ל נפטרה בשנת תשל"א מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י

 • מרת צפורה דרייזה אורנשטין ע"ה
  מרת צפורה דרייזה בת הרה"ח ר' משה יהודא ליב אורנשטין אשת הרה"ח ר' יעקב ז"ל נפטרה בשנת תרצ"ו מנ"כ בהר הזיתים
  ז ניסן

 • הרה"ח התמים ר' צבי הירש שירמן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' צבי הירש בהרה"ח ר' ניסן שירמן השתדל בהצלת כו"כ מאחבנ"י מאחורי מסך הברזל עסק בחינוך ובמבצעי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטר בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' צבי הירש זאבין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' צבי הירש בהרה"ח ר' דוד זאבין. מסר נפשו על קיום התו"מ גם בהיותו שנים רבות בגולה בסיביר עם חבריו התמימים מליובאוויטש. נפטר בשנת ה'תשל"ט מנ"כ במאנטרעאל

 • הרה"ח המשפיע ר' אלטער שמעון חיים ניסן שימחוביץ ע"ה
  הרה"ח המשפיע ר' אלטער שמעון חיים ניסן בהרה"ח ר' יצחק שימחוביץ מעיר פאטשאפ. מהז' שלוחים לתורת אמת שבחברון. ואח"כ משפיע דתומכי תמימים ווארשא ותורת אמת ירושלים מפורסם על עבודתו. נולד בשנת תרנ"ה בעיר פאטשאפ נפטר בשנת ה'תרצ"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' יעקב יוסף חיים סלונים ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב יוסף חיים בהרה"ח ר' מאיר סלונים. נפטר בשנת ה'תרס"ג מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' חיים יעקב יוסף קאליסקר ע"ה
  הרה"ח ר' חיים יעקב יוסף בהרה"ח ר' אהרן יצחק קאליסקר נפטר בשנת תרס"ג מנ"כ בהר הזיתים
 • הילד חיים יצחק קאסלארסקי ע"ה
  הילד חיים יצחק בהרה"ח ר' צבי יוסף קאסלארסקי מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת אסתר מענדעלאוויץ ע"ה
  מרת אסתר בת הרה"ח ר' נחמיה מענדעלאוויץ עשתה צדקה וחסד במסירה ונתינה לטובת מוסדות חב"ד ובפרט לישיבת תומכי תמימים נפטרה בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת גוטא ברכהן ע"ה
  מרת גוטא בת הרה"ח ר' אברהם בער ברכהן נפטרה בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת מראשא שיף ע"ה
  מרת מראשא בת הרה"ח ר' אברהם אשר שיף נפטרה בשנת ה'תש"ן מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת גיטל כהנסון ע"ה
  מרת גיטל בת הרה"ח ר' ישראל כהנסון. נפטרה בשנת ה'תשמ"ד מנ"כ בהר הזיתים
 • הילד מנחם מענדל יהודה רויטבלאט ע"ה
  הילד מנחם מענדל יהודה רויטבלאט ע"ה נפטר כשהוא בן השלוש וחצי בלבד. מנחם מענדל יהודה סבל בשנותיו האחרונות ממחלה קשה.בנם של יבלחט"א ר' ישראל ורונית רויטבלאט. נפטר בשנת תש"ע ומנוחתו כבוד באחיעזר
 • חיה מושקא ליפש
  ח ניסן

 • הרה"ח ר' שמואל חיים טאטרסק ע"ה
  הרה"ח ר' שמואל חיים בהרה"ח ר' אברהם טאטרסק נפטר בשנת תרס"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת דבוניא גורוצצקי ע"ה
  מרת דבוניא בת הרה"ח ר' משה גורוצצקי. ברוסיה כולם היו צריכים להלחם כדי לשרוד, אבל מאבק ההישרדות של מרת גורודצקי היה מרגש ומפליא מרבים. בכוחותיה הדלים כנערה צעירה, הצליחה לחולל גדולות, ולהראות דוגמה של נערה חסידית. נולדה בעיר גורקי נפטרה בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת חיה בתיה גוטניק ע"ה
  מרת חיה בתיה בת הרה"ח ר' אברהם גוטניק אשת ואם משפחת רבנים ומנהיגים בישראל מראשוני שלוחי רבותינו נשיאינו באוסטרליא מעלבארן נפטרה בשנת תשנ"ז מנ"כ באוסטרליא
 • מרת מאטיל סטאק ע"ה
  מרת מאטיל בת הרה"ח התמים ר' בן-ציון סטאק נפטרה בשנת תשס"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הילד מנחם מענדל יהודה רויטבלאט ע"ה
  הילד מנחם מענדל יהודה רויטבלאט ע"ה נפטר כשהוא בן השלוש וחצי בלבד. מנחם מענדל יהודה סבל בשנותיו האחרונות ממחלה קשה.בנם של יבלחט"א ר' ישראל ורונית רויטבלאט. נפטר בשנת תש"ע ומנוחתו כבוד באחיעזר
  ט ניסן

 • הרה"ח התמים ר' רפאל נימוטין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' רפאל בהרה"ח ר' שמואל נימוטין. היה קרוב ושמש נשיאי חב"ד סבל יסורים גדולים ורדיפות והוגלה לשבע עשרה שנה עבד את בוראו במסירות נפש וענוה היה דמות מופת לתלמידים והעמיד שוחטים רבים. נולד ט' ניסן תרס"ט בעיר דווינסק ונפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר'חיים שניאור זלמן מאראזאוו ע"ה
  הרה"ח התמים ר'חיים שניאור זלמן בהרה"ח ר' דוד ארי' לייב מאראזאוו. בעל מדות בר אבהן ובר אורין שו"ב העמיד תלמידים הרבה באומנות הזביחה. פה מפיק מרגליות רודף צדקה וחסד ביתו פתוח לרווחה ובית ועד לחסידים הרביץ תורת החסידות ברבים מחנך ומדריך מופלא. מקושר בכל נימי נפשו הטהורה לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ במאנטרעאל

 • הרה"ח התמים ר' אברהם גורביץ ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם בהרה"ח ר' רפאל דובער גורביץ למד במחתרת בישיבת תומכי תמימים וקיים תורה ומצות במסירות נפש מאחורי מסך הברזל קבע עיתים לתורה ולמבצעי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לימד תורה לעולים שהגיעו מאחורי מסך הברזל חינך את ילדיו להתקשרות לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד ביום ג' מרחשון ה'תרצ"א ברוסיה ונפטר בשנת ה'תשס"א מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' שניאור זלמן צבי ויסמן ע"ה
  הרה"ח ר' שניאור זלמן צבי בהרה"ח ר' יהודה אריה ויסמן פעל רבות בהפצת היהדות ובמבצעים ומיקירי תושבי כפר חב"ד נולד כ"ד טבת תשי"ז בפתח תקווה נפטר בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן פרידמן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן בהרה"ח ר' אלכסנדר פרידמן נולד הושע"ר בשנת ה'תרע"ז ונפטר בשנת ה'תשמ"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' אברהם דוד קוק ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם דוד בהרה"ח ר' נתן קוק פעל רבות במסירות נפש למען יציאת אנ"ש מאחורי מסך הברזל ומיקירי תושבי כפר חב"ד נפטר בשנת תשמ"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' שמואל זלמנוב ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמואל בהרה"ח ר' יחיאל יהודה זלמנוב נולד בשנת תרמ"ח לאזאוויטש הי' שו"ב בקורסק כעשרים שנה והעמיד תלמידים באומנות הזביחה. שימש כשו"ב ומוהל בתל אביב עד יום פטירתו בשנת ה'תשט"ז מנ"כ בצפת.

 • הרה"ח התמים ר' דוד קייוומן ע"ה
  הרה"ח ר' התמים דוד קייוומן. שימש כרב בעיר וויעטקא. כ"ק אדמו"ר הריי"צ אמר עליו אשר היה כדאי ליסד תו"ת רק בשבילו. עסק בתורה ועובד יומם ולילה. אמרו עלוי שהוא בדרגת בינוני שבתניא. נפטר בשנת ה'תש"ג
 • רה"ח ר' התמים אלחנן דוב בער (חאניע) מאראזאוו הי"ד ע"ה
  רה"ח ר' התמים אלחנן דוב בער (חאניע) בהרה"ח ר' צבי הירש ארי' ליב מאראזאוו הי"ד מהתלמידים הראשונים של ישיבת תו"ת הי' מקושר ומשמש בקדש של כ"ק אדמו"ר מהורש"ב וכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שימש כמשגיח דא"ח בליובאוויטש. ועסק בחזוק התורה והיהדות ורבים השיב מעון ונאסר עבור זה ברוסיא. נולד בשנת ה'תרל"ז נהרג על קדה"ש בשנת ה'תרח"ץ

 • הרה"ח התמים ר' יצחק רסקין הי"ד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יצחק בהרה"ח ר' יהודה לייב רסקין הי"ד נהרג על קדה"ש בשנת ה'תרח"ץ

 • מרת בת שבע אלטהויז ע"ה
  מרת בת שבע בת הרה"ח ר' אליהו חיים אלטהויז נולדה בעיר ניקולאייב נפטר בשנת תשנ"ח

 • מרת שרה קצנלבויגן הי"ד ע"ה
  מרת שרה בת הרה"ח ר' חיים בן ציון קצנלבויגן הי"ד פעלה במסירות נפש מאחורי מסך הברזל בשמירת היהדות. נולדה כו תשרי תרנ"א ברודניא נפטרה בשנת תשי"ב מנ"כ רוסיה

 • מרת רייזיל קאבאלקין ע"ה
  מרת רייזיל קאבאלקין נפטרה בשנת תר"ס מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת חנה באשא טננבוים ע"ה
  מרת חנה באשא בת הרה"ח ר' יעקב משה טננבוים נפטרה בשנת תשס"ז מנ"כ באוסטרליא

  י ניסן

 • הרה"ח התמים ר' משה יוסף גינסבערג ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה יוסף בהרה"ח ר' אלעזר יונה גינסבערג. מראשוני התלמידים והמחנכים בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש במונטריאל. נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' יעקב משה הכהן פרידמן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב משה בהרה"ח ר' מאיר ישראל איסר הכהן פרידמן. נאסר ועונה בעיר פראג בעד פעילותו בהצלת אלפי נפשות ובתוכן מאות יתומים אחרי מלחמת העולם השני' נולד בשנת תרפ"ד בעיר קרעניץ ונפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה''ח המשפיע ר' התמים ר' אברהם (מאיור) דריזין ע''ה
  הרה"ח המשפיע ר' התמים ר' אברהם (מאיור) בהרה"ח ר' דובער דריזין . מקושר לאילנא דחיי חוט המשולש כ"ק אדמו"ר הרש"ב וממלא מקומו כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ובגיל 29 היה המנהל הכללי של כל הישיבות המחתרתיות כל רחבי בריה"מ. ממיסדי ישיבת תומכי תמימים המרכזית בלוד. נולד בעיר מיור שברוסיה הלבנה ב' א חשון ה'תרס"א ונפטר בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • התמים יוסף יצחק גארארעצקי הי"ד ע"ה
  התמים יוסף יצחק בהרה"ח ר' אברהם גארארעצקי הי"ד נפטר בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' חיים צבי יעקב חייקין ע"ה
  הרה"ח ר' חיים צבי יעקב בן הרה"ח ר' מנחם מנדל חייקין מחשובי חסידי חב"ד חברון נפטר בשנת ה'תרפ"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת יהודית ולדנברג ע"ה
  מרת יהודית בת הרה"ח ר' חיים שלו' ולדנברג. נפטרה בשנת ה'תש"ס מנ"כ בהר המנוחות

 • הילדה נחמה מרים קריימאן ע"ה
  הילדה נחמה מרים בת הרה"ח ר' נחמן בער שיחי קריימאן ונפטרה בשנת תשנ"ג מנ"כ חלקת חב"ד בלאס אנדזשעלעס דקליפורניה

 • מרת האשקע שמוטקין ע"ה
  מרת האשקע בת הרה"ח ר' אברהם שמוטקין נפטרה בשנת תרפ"ט מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' יצחק נמס ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יצחק בהרה"ח ר' אהרן מאיר נמס נולד בפינלנד נפטר בשנת תשס"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת מנוחה רחל ע"ה קטן
  מרת מנוחה רחל ע"ה אשת -יבלחט"א-הר"ר שמואל שיחי' קטן מכפר חב"ד. בתם של ר' שאול ומרת פריידא רסקין ע"ה מהמתיישבים הראשונים בכפר חב"ד בהוראת כ"ק אדמו"ר הריי"צ.בעלת מדות טובות וחכמת חיים ביתה היה פתוח לרווחה וקיבלה את כולם בסבר פנים יפות
  יא ניסן

 • הרה"ח ר' יצחק אשכנזי ע"ה
  הרה"ח ר' יצחק בן הרה"ח ר' צבי אשכנזי ונפטר בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בהר הזיתים

 • הבחור התמים דוד נוהוזער ע"ה
  הבחור התמים דוד בהרב צירל נוהוזער נפטר במלוי תפקידו עבור בית חב"ד וועסטווד בלאס אנדזשעלעס דקליפורניה בשנת תש"נ מנ"כ חלקת חב"ד בלאס אנדזשעלעס דקליפורניה

 • הבחור התמים מאיר תומארקין הי"ד ע"ה
  הבחור התמים מאיר בהרה"ח התמים אהרן תומארקין הי"ד נהרג במלחמת העולם בשנת תש"ד

 • הרה"ח ר' חיים יעקב צבי חייקין ע"ה
  הרה"ח ר' חיים יעקב צבי בהרה"ח מנחם מענדיל חייקין נפטר בשנת תרפ"ח מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' ראובן עלמאן ע"ה
  הרה"ח ר' ראובן בהרה"ח ר' יחיאל דובער עלמאן. נפטר בשנת ה'תרפ"ד

 • מרת שרה מאשע זילבערשטיין ע"ה
  מרת שרה מאשע בת הרה"ח ר' דוד זילבערשטיין נפטרה בשנת תשנ"ה מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת חי פריידא קאוארנאווסקי ע"ה
  מרת חי פריידא בת הרה"ח ר' אשר קאוארנאווסקי. אשת הרה"ח התמים ר' שלמה אהרן ז"ל עסקה במרץ עשרות בשנים בעד ישיבת תת"ל ובית רבקה ממיסדי נשי חב"ד בארה"ב עשתה חסד כל ימי חיי' ונפטרה בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת לאה מינדל זילבערשטיין ע"ה
  מרת לאה מינדל בת הרה"ח ר' אליהו זילבערשטיין נפטרה בשנת תשכ"ו
 • מרת פעשע רומאנאף ע"ה
  מרת פעשע בת הרה"ח ר' משה רומאנאף ונפטרה בשנת ה'תשכ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת הינדא זאלקינד ע"ה
  מרת הינדא בת הרה"ח ר' מרדכי זאלקינד נפטרה בשנת תרס"ח מנ"כ בהר הזיתים
  יב ניסן

 • הרה"ח ר' יצחק גלאסמאן ע"ה
  הרה"ח ר' יצחק בהרה"ח ר' משה גלאסמאן נפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ במאנטרעאל

 • הרה"ח התמים ר' חיים יוסף פאגעלמאן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים יוסף בהרה"ח ר' יהודה צבי פאגעלמאן נפטר בשנת ה'תשס"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' שרגא פייוול ראקסין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שרגא פייוול בהרה"ח ר' רפאל אליעזר ראקסין נפטר בשנת ה'תשס"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח המשפיע ר' חיים שאול ברוק ע"ה
  הרה"ח המשפיע ר' חיים שאול בהרה"ח ישראל בן ציון ברוק הי' רב באילינו, ברדיצוב היה חכם גדול ומחנן נפלא. בקי בש"ס ופוסקים. העמיד מאות תלמידים. בשנת ה'תרצ"ה עבר לארה"ק הי' משפיע ומחנך בתת"ל בעיר תל אביב ואח"כ בראשון לציון. נולד בעיר סנובסק באוקראינה בשנת ה'תרנ"ד ונפטר בשנת ה'תשכ"ה מנ"כ בראשון לציון

 • הרה"ח ר' חיים שפרינגר הי"ד ע"ה
  הרה"ח ר' חיים בהרה"ח ר' יעקב שפרינגר הי"ד נפטר בגלות סיביר בשנת תש"ה

 • הרה"ח ר' אהרן דב בער גמזו הי"ד ע"ה
  הרה"ח ר' אהרן דב בער בהרה" ח ר' יצחק גמזו הי"ד נפטר במחנה ריכוז בשנת תש"ב

 • מרת אסתר ברמן ע"ה
  מרת אסתר בת הרה"ח ר' ניסן ברמן. אשת הרה"ח התמים ר' ארי לייב ז"ל נפטרה בשנת תשמ"ה מנ"כ בהר הזיתים
  יג ניסן

 • הרב הגאון חסיד ועניו ראש גולת אריאל כ"ק אדמו"ר רבי מנחם מנדל ע"ה
  הרב הגאון חסיד ועניו ראש גולת אריאל כ"ק אדמו"ר רבי מנחם מנדל בן רבי שלום שכנא. כ"ק אדמו"ר הצמח צדק נולד ביום כ"ט באלול בשנת תקמ"ט תקס"ב התחיל לכתוב חידושי תורה בנגלה ובחסידות. בתקפ"ח קיבל את הנשיאות, אז הייתה זאת תקופת הקנטוניסטים, הרבי הציל אלפים ורבבות משמד וממיתה. בשנץ תר"ב קיבל תעודת אזרח נכבד בחתימת הקיסר ובתר"ה קיבל עוד תעודת אזרח נכבד אך לדורותיו. באור ליום חמישי בשנת ה'תרכ"ו נסתלק ומ"כ בעיר ליובאוויטש.
 • הרה"ח התמים ר' אברהם גולדברג ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם בהרה"ח ר' יצחק גולדברג שליח כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לעיה"ק צפת. יסד וניהל את בית לוי יצחק ולאחר מכן היה ממקימי ביה"ס והסמינר לבנות "בית חנה" בו כיהן כסגן המנהל במשך יותר משני עשורים. בשנת ה'תשמ"ב הגה ויזם את הרעיון של הדפסת ספר התניא בלבנון. נולד ביום י"ב בתמוז ה'תשי"א בעיר צ'יליאבינסק שברוסיה ונפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בצפת

 • הרה"ח התמים ר' יקותיאל דובער קלמנסון ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יקותיאל דובער בהרה"ח ר' שניאור זלמן קלמנסון עבד כל ימיו בעבודת בקודש בישיבת תו"ת רבריגוא והעמיד תלמידים הרבה מקושר כל ימיו בכל נימי נפשו לכ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ ולכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו עסק בהמבצעים במס"נ עד ימיו האחרונים ממש וקירב כו"ב מבנ"י לתומ"צ ונפטר בשנת ה'תשמ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' חיים נחום ליבערמאן ע"ה
  הרה"ח ר' חיים נחום בהרה"ח ר' אברהם דוב ליבערמאן ונפטר בשנת ה'תשל"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר'יעקב שניאור זלמן פעווזנער ע"ה
  הרה"ח התמים ר'יעקב שניאור זלמן בהרה"ח ר' יואל פעווזנער. הרביץ תורה כל ימיו העמיד תלמידיםהרבה . נולד כ' חשון ה'תרנ"ב ונפטר בשנת ה'תשל"א מנ"כ בטשקנט

 • הרה"ח ר' אליהו מני ניאזוב ע"ה
  הרה"ח ר' אליהו מני ניאזוב נולד בשנת תרנ"ה בסמרקנד ונפטר בשנת תש"ב מנ"כ סמרקנד

 • הרה"ח ר' שמואל הכהן אברמוביץ ע"ה
  הרה"ח ר' שמואל בהרה"ח ר' שלום צבי זאב הכהן אברמוביץ מגדולי מפיצי תורה ויהדות במסי"נ תחת השלטון הקומוניסטי עסק בתורה ובעבודת השי"ת בהתלהבות עצומה היה בעל קורא קבוע בימין משה ירושלים מחשובי חסידי חב"ד ירושלים מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת בריינא היילפרין ע"ה
  מרת בריינא בת הרה"ח ר' שמואל אלעזר היילפרין ונפטרה בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת חוה שקליאר ע"ה
  מרת חוה בת הרה"ח ר' מאטיל שקליאר נפטרה בשנת ה'תשמ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת לאה לדין ע"ה
  מרת לאה בת הרה"ח ר' דוד לייב לדין נפטרה בשנת תשכ"ב מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י

 • הרה"ח ר' חיים מנחם מנדילזאהן
  הרה"ח ר' חיים מנחם בהרה"ח ר' פנחם צבי מנדילזאהן נפטר בשנת תשכ"ו מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' מנחם מנעדל שם טוב ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מנחם מנעדל בהרה"ח ר' הרה"ח התמים ר'בן ציון שם טוב איש חסד ובעל צדקה מקראון-הייטס, ייסד את מתיבתא חב"ד באוהל הק', היה חבר הנהלת צעירי-אגודת-חב"ד המרכזית ותמך בעשרות שלוחי הרבי ומוסדות חב"ד נפטר בשנת תשס"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
  יד ניסן

 • הרה"ח המשפיע ר' משה יהודה הכהן רייכמאן ע"ה
  הרה"ח המשפיע ר' משה יהודה בהרה"ח ר' אליעזר צבי הכהן רייכמאן יותר משלושים שנה שימש בקודש משפיע ומנהל רוחני בישיבת תורת אמת הרביץ תורה ברבים והעמיד תלמידים הרבה. נפטר בשנת ה'תשל"א מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' ישעיהו זיבר ע"ה
  הרה"ח ר' ישעיהו בהרה"ח ר' יוסף יהודה זיבר. נפטר בשנת ה'תשל"ו מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים המשפיע ר' אברהם ברוך פעווזנער ע"ה
  הרה"ח התמים המשפיע ר' אברהם ברוך בהרה"ח ר' הלל פעווזנער עמד על משמרתו כרב ומשפיע במינסק ואח"כ בחרקוב עד מאסרו בט"ז אדר ה'תרצ"ט נולד בשנת ה'תר"ן בעיר פוצעפ.ונפטר בארץ גזירה בשנת ה'ת"ש ומ"כ בעיר קזיל ארדא רוסיא

 • הרה"ח ר' אליהו גולומב ע"ה
  הרה"ח ר' אליהו גולומב

 • מרת פרידא מעניא סאסאנקא ע"ה
  מרת פרידא מעניא בת הרה"ח ר' אפרים שמואל סאסאנקא עסקה בעניני גאולה ומשיח ובשאר המבצעים של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ונפטרה בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת מנוחה לאנא אלטהויז ע"ה
  מרת מנוחה לאנא בת הרה"ח ר' שמעון אלטהויז אשת הרה"ח התמים ר' שמואל בצלאל זצ"ל בחכמה בנתה ביתה וכפה פרשה לעני עזרה לבעלה בכל עניני צדקה ובפרט למוסדות חב"ד נפטרה בשנת תשס"ב מנ"כ באוסטרליא

 • מרת עליזה שאונם ע"ה
  מרת עליזה בת הרה"ח ר' נפתלי שאונם מקושרת לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו עסקה במרץ במבצעים הקדושים השפיעה דרכי החסידות להרבה תלמידות בעלת חסד דגולה ונפטרה בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הגה"ח רבי חיים אשכנזי ע"ה
  הרב חיים אשכנזי היה רבה של קהילת חב"ד בתל אביב. משגיח ומשפיע בישיבות חב"ד לוד ואור יהודה. שימש כממלא מקום אביו באגודת חסידי חב"ד בארץ הקודש. כתב טור פופולארי בשבועון בית משיח

  בכ"ג תמוז שנת תש"י נולד הרב אשכנזי לרב משה ודבורה אשכנזי, בתל אביב. בילדותו למד ב'חדר' בני תמימים תל אביב, לאחר מכן המשיך בישיבות חב"ד בארץ ישראל.

  בשנת תשכ"ט, לקראת חג הפסח נסע לשנת קבוצה (שהיה באותה תקופה מפסח לפסח) ושהה שם עד לפסח תש"ל. באותה תקופה הוסמך לרבנות על ידי הרב ישראל יצחק פיקרסקי, ראש ישיבת תומכי תמימים המרכזית ב-‏770.

  לאחר נישואיו היה כעשרים שנה משגיח ראשי בישיבת תומכי תמימים לוד. בתקופה זה העמיד אלפי תלמידים לתורה ולהנהגה חסידית. בעקבות פתיחת מחלקת ישיבה קטנה בלוד בשם 'חריפתא' עבר לעבוד במסגרת זו, לאחר שהרבי הורה לו לבדוק שאין בזה משום הסגת גבול. בשנותיו האחרונות עבר לשמש כמשפיע בישיבת תומכי תמימים אור יהודה.

  הרב אשכנזי עשה רבות למען החייאת הקהילה החב"דית בתל אביב. יחד עם המשפיע הרב שלום בער בוטמן הרחיבו את מעגל השיעורי תורה והפעילות הכללית של בית כנסת נחלת בנימין. בחודש טבת שנת תשס"ז כאשר נפטר אביו - הרב משה אשכנזי - רב קהילת חב"ד בתל אביב הוכתר הרב אשכנזי כממלא מקומו וממשיך דרכו ברבנות. משפחת הרב אשכנזי עברה להתגורר בתל אביב, בבית אביהם וסבם הרב אליעזר קרסיק.

  נפטר מאירוע לב בי"ג ניסן תש"ע.  טו ניסן

 • הרה"ח התמים ר' יחזקאל הלוי ברוד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יחזקאל בהרה"ח ר' חיים בנימין הלוי ברוד. למד ב'תומכי תמימים עשר שנים מתרצ"ז עד תש"ז. נולד ביום כ"ה בניסן ה'תרפ"ג בעיירה מז'יבוז' שבאוקראינה. ונפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק' • הרה"ח התמים ר' שלמה מיידנצ'יק ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלמה בהרה"ח צבי הירש מיידנצ'יק.הנודע בקרב אנ"ש בכינו החיבה "שלמה'קע", היה עסקן נמרץ שפעל ללא לאות, בעקיבות ובמסירות גדולה, למען פיתוח ושגשוג כפר חב"ד ולמען כלל ענייניו הק' של הרבי בארץ ישראל והתאפיין במרצו הבלתי נדלה, בפקחותו הנדירה ובעיקר בלבביות הכנה, בגישה האנושית הפשוטה, בצניעות המופלגת ובענוות החן שהקרין.תכונות שעשו אותו אהוב, חביב ומקובל בקרב חוגים רחבים מאוד, גם כאלה שהיו רחוקים מאוד מחיי תורה וחסידות. נפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ עמק לוד • הרה"ח התמים ר' משה יהושע פרלוב ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה יהושע בהרה"ח ר' יוסף פרלוב נפטר בשנת ה'תש"ס מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' דוד ארי יארמוש ע"ה
  הרה"ח התמים ר' דוד ארי בהרה"ח ר' אברהם שלמה יארמוש מקושר כל ימיו בכל נימי נפשו לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ולכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו זכה להיות מלמד תשב"ר קרוב ליובל שנים נולד ביום כ' במנחם אב ה'תרפ"א בוויליאמסבורג, ברוקלין ונפטר בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' ניסן אייזיק אנדרוסיער ע"ה
  הרה"ח ר' ניסן אייזיק בהרה"ח ר' רפאל אנדרוסיער עסק בצ"צ באמונה ומסר עצמו גם בזמנים קשים בעיר מאנטרעאל לגדל בניו ובנותיו בדרכי התורה והחסידות ונפטר בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' יוסף חיים סופרין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יוסף חיים בהרה"ח התמים יצחק סופרין. נפטר בשנת תשמ"ה

 • הרה"ח ר' שרגא פייבל וילנר ע"ה
  הרה"ח ר' שרגא פייבל בהרה"ח ר' יעקב זאב וילנר נפטר בשנת תש"ו מנ"כ הר הזיתים

 • הרה"ח המשפיע ר' שלמה זלמן הבלין ע"ה
  הרה"ח המשפיע ר' שלמה זלמן בהרה"ח אליעזר הבלין נולד ביום י' אלול תרל"ז בעיר פאריץ ונפטר בשנת תרצ"ו מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' נחום זלמן שניאורסון ע"ה
  הרה"ח ר' נחום זלמן בהרה"ח ר' אהרן משה שניאורסון. נפטר בשנת ה'תרע"ז
 • הרה"ח ר' צבי שמערלינג ע"ה
  הרה"ח ר' צבי בהרה"ח ר' חיים שמואל שמערלינג נפטר בשנת תרס"ז מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת חוה גיטל ראפופורט ע"ה
  מרת חוה גיטל בת הרה"ח ר' חיים אליעזר ראפופורט נפטרה בשנת ה'תשס"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת חיה ליבה קליין ע"ה
  מרת חיה ליבה בת הרה"ח צבי איזיק קליין. נפטרה בשנת ה'תשמ"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת זהבה בן חיים ע"ה
  מרת זהבה בת הרב סוליקה בן חיים נפטרה בשנת תשל"ט מנ"כ בהר הזיתים
 • ישככר דוב הלוי גוורעויטש
  בן ר' שלום, נולד בעיירה ז'לובין, נאסר על הפצת היהדות.
  שליח כ"ק אדמו"ר ומנהל מוסד "בית רבקה" שב"יער" צרפת במשך למעלה מיובל שנים.
  מנ"כ בהר הזיתים ירושלים.
  טז ניסן

 • הרה"ח ר' יוסף סיטבון ע"ה
  הרה"ח ר' יוסף בהרה"ח ר' מאיר חי סיטבון נפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח ר' אביגדור פטמן ע"ה
  הרה"ח ר' אביגדור בהרה"ח ר' פייביש פטמן עסק בצ"צ באמונה במשך שנים רבות ברוסיה ובשנים האחרונות בכפר חב"ד נפטר בשנת ה'תשל"ט מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' מרדכי דב טברסקי ע"ה
  הרה"ח ר' מרדכי דב בהרה"ח ר' מנחם נחום טברסקי. נכדו של כ"ק אדמו"ר האמצעי. שימש רב בעיר טומשפאל נולד ביום ט' תשרי ונפטר בשנת ה'תר"פ מנ"כ טומשפאל

 • הרה"ח ר' דובער היצחקי ע"ה
  הרה"ח ר' דובער היצחקי שימש כשוחט בעיר נעוויל נפטר בשנת ה'תרע"ט
 • מרת פייה פיימן ע"ה
  מרת פייה בת הרה"ח ר' אברהם פיימן נפטרה בשנת תשמ"ו מנ"כ בהר הזיתים
  יז ניסן

 • הרה"ח התמים ר' חיים וולוביק ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים בהרה"ח ר' יוסף צבי וולוביק הלך תמים ופעל צדק השליך חייו מנגד ברוסיא הקומוניסטית ומסר נפשו לחנך בניו בדרך התומ"צ ונפטר בשנת ה'תשנ"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' מאיר גורקאוו ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מאיר בהרה"ח ר' שמואל דוד גורקאוו נולד בשנת תרמ"ה ונפטר בשנת תשל"ה
 • הרה"ח ר' ישראל נח שניאורסאהן ע"ה
  הרה"ח ר' ישראל נח בן כ"ק אדמו"ר רבי מנחם מעדל שניאורסאהן הוא היה בנו הרביעי של צמח צדק הוא היה עניו מאד ובעל בכי גדול דרך עבודותו היתה במרירות מתחלת התפילה ועד סופה היה בוכה ללא הפסק .נולד בליובאוויטש בשנת ה'תקע"ה ונפטר בשנת ה'תרמ"ג מנ"כ נעזין באהל זקנו כ"ק אדמו"ר האמצעי.

 • הרה"ח ר' יהודה דובער שיין ע"ה
  הרה"ח ר' יהודה דובער בהרה"ח ר' ישראל שמעון שיין נפטר בשנת תרפ"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' יצחק משה מיאסי ע"ה
  הרה"ח ר' יצחק משה מיאסי שימש ראש חסידי חב"ד ביאסי על מצבתו נחקק : "יצק מים על ידי האדמו"ר הזקן, היה דולה ומשקה מתורתו הקדושה ומשקה לעדרי צאן". ונפטר בשנת ה'תרכ"א
 • מרת פייגא טויבא פרוש ע"ה
  מרת פייגא טויבא בת הרה"ח ר' נח פרוש נפטרה בשנת ה'תש"מ מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת פייגה ספרנוביץ ע"ה
  מרת פייגה בת הרה"ח ר' יעקב ספרנוביץ נפטרה בשנת תשל"ה מנ"כ בהר הזיתים

  יח ניסן

 • הרה"ח התמים ר' ליאור אליהו ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ליאור בן יבלח"ט הרב חיים צבי אליהו. פעל רבות לקירוב יהודים לאביהם שבשמים בדרכי נועם ובמאור פנים פעל והפיץ "שיחות לנוער" והיה מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' אלימלך הלוי פרידבערג ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אלימלך ברה"ח שלום הלוי פרידבערג היה תלמיד בתו"ת הוציא לאור חדשות מבית חיינו במשך בשנתיים נפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' שמואלהי"ד ברנשטוק ע"ה
  הרה"ח ר' שמואל בהרה"ח ר' לייב וולף הי"ד ברנשטוק נהרג על קידוש השם בשנת תש"ג
 • מרת מאריאשא מלכה דובראווסקי ע"ה
  מרת מאריאשא מלכה בת הרה"ח ר' זלמן מנחם מענדל דובראווסקי בעלת מדות טובות וחסודות חייה הקדישה במסירות נפש לטובת הזולת לקשי רוח היתה לסעד ולמשען ויסורי' הסתירה מעין זולתה. נפטרה בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת בלה שר ע"ה
  מרת בלה בת הרה"ח ר' אברהם שר. נולדה בשנת ה'תרס"ח ונפטרה בשנת ה'תשל"ז מנ"כ בהר הזיתים
  יט ניסן

 • הרה"ח התמים ר' משה דב גנזבורג ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה דב בהרה"ח ר' שמחה גנזבורג. שימש כרב בעיירה וורכנעפראווסט למד בליובאוויטש. בשנת תרצ"ז הגר לא"י והיה ממיסדים ישיבת אחי תמימים נולד בשנת תר"נ ביקטרינוסלב שבאוקראינה ונפטר בשנת ה'תש"ך מנ"כ צפת

 • מרת יאשא ליבא גראסבוים ע"ה
  מרת יאשא ליבא בת הרה"ח ר' דוד גראסבוים ותגדלה לתו"מ מתוך מס"נ במדינת רוסיא חינכה משפחתה בדרך רבותינו נשיאנו ונפטרה בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת הענדל אלעניק ע"ה
  מרת הענדל בת הרה"ח ר' יצחק יואל אלעניק רדפה טוב וחסד כל ימי חיי' ביתה הי' פתוח לכל עסקה במרץ לטובת היחיד והכלל ובפרט בעניני "חברה קדישא" בחינוך ילדי ישראל ובקירוב לבבות לאבינו שבשמים מסורה ונתונה לבית חיינו עד יומה האחרון נפטרה בשנת ה'תשמ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת צביה אמסעל ע"ה
  מרת צביה בת הרה"ח ר' יעקב יצחק אמסעל נפטרה בשנת ה'תשל"ב מנ"כ במאנטרעאל
 • מרת רייזה גלפרין ע"ה
  מרת רייזה בת הרה"ח ר' ראובן גלפרין נפטרה בשנת תש"ל מנ"כ בעיר טאשקענט
  כ ניסן

 • הרה"ח התמים ר' שלמה יהודה דייטש ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלמה יהודה בהרה"ח ר' יוסף אליהו דייטש היה דבוק בכל נימי נפשו כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. מייסד וראש מוסדות אנשי מעמד לתורה וחסידות. פעולות החסד שלו נעשו בהוד ובהדר, במאור פנים, בחיוך נצחי, בחום ובאהבה לאין קץ. מחשובי חסידי חב"ד ירושלים ונפטר בשנת תשנ"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • הבחור התמים רפאל אליהו יחזקיהו ע"ה
  הבחור התמים רפאל אליהו בן יבלח"ט הרה"ח ר' לוי יחזקיהו מיקירי תלמידי תורת אמת חב"ד בעיה"ק ירושלים ת"ו בעל מדות טובות ואהוב על הבריות שנקטף באיבו והוא בן ט"ז שנה לאחר סבל ויסורים קשים שקיבל באהבה ובאמונה טהורה ובאומץ רוח ונפטר בשנת ה'תש"ן מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' משה אריה גאטעסמאן ע"ה
  הרה"ח ר' משה אריה בהרה"ח ר' יחיאל מיכאל גאטעסמאן נפטר בשנת ה'תשמ"ט מנ"כ במאנטרעאל
 • הרה"ח ר' אהרן גבאי ע"ה
  הרה"ח ר' אהרן בהרה"ח ר' יצחק גבאי מסר נפשו על תומ"צ והפצתם באלג'יר ובפאריז ונפטר בשנת ה'תשמ"ט מחשובי חסידי חב"ד פאריז מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' אברהם אבא אוסישקין ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם אבא בהרה"ח ר' מנחם מענדיל אוסישקין נפטר בשנת תרנ"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' יצחק דובער שניאורסאהן ע"ה
  הרה"ח ר' יצחק דובער בהרה"ח ר' חיים שניאור זלמן שניאורסאהן נכד של כ"ק אדמו"ר צמח צדק חיבר את הסידור מהרי"ד נולד בליובאוויטש בשנת ה'תקצ"ה ונפטר בשנת ה'עת"ר מנ"כ בליאדי

 • מרת פעשא זיסקינד ע"ה
  מרת פעשא בת הרה"ח ר' דוד זיסקינד נפטרה בשנת ה'תשמ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת רבקה קליינמן הי"ד ע"ה
  מרת רבקה בת הרה"ח ר' זלמן זוסיא קליינמן הי"ד נפטרה מרעב במצוד של העיר לענינגראד בשנת ה'תש"ב מנ"כ לענינגראד
  כא ניסן

 • הרה"ח התמים ר' אליעזר יעקב שפיצער ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אליעזר יעקב בהרה"ח ר' מרדכי שפיצער נפטר בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ במאנטרעאל

 • התמים יוסף יצחק זקלס ע"ה
  התמים יוסף יצחק בהרה"ח ר' צבי זאב זקלס נפטר בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' יעקב יוסף רסקין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב יוסף בהרה"ח ר' חיים בנציון רסקין היה מראשוני תושבי כפר חב"ד שימש שו"ב ומוהל יותר מיובל שנים ברוסי' נולד בניסן תרס"א בעיר גזאטסק פלך סמולנסק נפטר בשנת ה'תשמ"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' התמים מיכאל ארי' יהודה לייב כהן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' התמים מיכאל ארי' יהודה לייב בהרה"ח ר' ברוך שלום כהן למד בתת"ל. היה זמן קצר שו"ב בחרקוב. ובשנת ה'תרצ"ו הגיע לארה"ק ועסק בחינוך. נולד במוסקבה בשנת תרס"ה נפטר בשנת ה'תשל"א מנ"כ הר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' שמואל מנחם קאנטאראף ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמואל מנחם בהרה"ח ר' יהושע אפרים קאנטאראף מראשוני תלמידי התמימים בליובאוויטש נפטר בשנת ה'תשי"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת מרים לאש (קוק) ע"ה
  מרת מרים בת הרה"ח ר' יעקב לאש (קוק) אשת הרה"ח ר' ישראל ז"ל מכפר חב"ד. נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת קיילא חיטריק ע"ה
  מרת קיילא בת הרה"ח ר' אהרן חיטריק מסרה נפשה לחינוך בניה על טהרת הקדש עסקה במס"נ לחינוך ילדי ישראל בהקמת תלמודי תורה ברוסיא השקיעה מיטב כחותיה ביסוד וארגון נשי חב"ד ובית רבקה בעיר מאנטראל נולדה ביום ד אייר תרס"ח בעיר חרקוב ונפטרה בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת פרומעט נחמה אושפאל ע"ה
  מרת פרומעט נחמה בת הרה"ח ר' יהודה ארי לייב אושפאל. נפטרה בשנת ה'תשל"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
  כב ניסן

 • הרה"ח התמים ר' שלום דובער גארדאן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלום דובער בהרה"ח ר' יוחנן גארדאן מראשוני תלמידי תו"ת בארה"ב שליח רבותינו הק' קרוב לששים שנה עסק במרץ בחינוך ובשיעורי תורה ברבים. נולד ביום כד אייר תרפ"א בעיר דאקשיץ בליטא ונפטר בשנת ה'תשס"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הבחור התמים זלמן דוד מאראזאוו ע"ה
  הבחור התמים זלמן דוד בהרה"ח ר' יוסף משה מאראזאוו למד בישיבות אהלי תורה ותומכי תמימים בבאן ובפאריז ובמאריסטאון נפטר בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' יהודה גרין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יהודה בהרה"ח ר' אהרן אליהו גרין מסר עצמו בלב ונפש לקרב את בנ"י לאביהם שבשמים ולעזור להנזקקים לרפואה. נפטר בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' ברוך פריז ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ברוך בן הרה"ח ר' אברהם פריז. מיקירי תלמידי תורת אמת חב"ד הי' מלמד תשב"ר כשלושים שנה בתומכי תמימים באה"ק כל ימיו היו קודש לתורה ומצוות, לתפילה ועבודת הבורא. היה קשור בלהט רב ובכל נימי נפשו אל כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נולד בערב חג השבועות בשנת תרפ"א בעיר וויטעבסק אשר ברוסיה ונפטר בשנת ה'תשל"ו מנ"כ בהר הזיתים • מרת גולדה כהנא ע"ה
  מרת גולדה בת הרה"ח ר' אליעזר כהנא אשת הרה"ח ר' אברהם יוסף ז"ל נפטרה בשנת תשנ"א מנ"כ בהר מנוחות
  כג ניסן

 • הרה"ח ר' חנוך הענדל דייטש ע"ה
  הרה"ח ר' חנוך הענדל בהרה"ח ר' מנחם מענדל דייטש נפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' יוסף יצחק אלטיין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יוסף יצחק בהרה"ח מרדכי דוב אלטיין. למד תורה מתוך יסורים נוראים לעשות רצון אבינו שבשמים זכה לברכות וקירובים מיוחדים מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נפטר בשנת ה'תש"ס מנ"כ בהר המנוחות
 • הרה"ח התמים ר' אליהו גרין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אליהו בהרה"ח ר' אברהם אהרן גרין יקר רוח ומעורב עם הבריות לב טוב ושמח ובעל מדות טובות העמיד דוד ישרים יבורך נפטר במיטב שנותיו בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ במאנטרעאל

 • מרת סאניא גורקאוו ע"ה
  מרת סאניא בת הרה"ח ר' חיים אליעזר גורקאוו כל חיי' עמדה לימין בעלה בעבודת השליחות של כ"ק אדמו"רמוהריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטרה בשנת ה'תשס"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה''ח הר''ר יעקב זלמן בלויא ע''ה
  הרה"ח הר"ר יעקב זלמן בהרה"ח ר' צבי בלויא ע"ה היה מחשובי אנ"ש בירושלים בצעירותו למד בישיבת תורת אמת לאחר נישואיו עם אחיינתו של המשפיע ר' שייע ליפקין זצ"ל שימש כגבאי ובעל תפילה בבית כנסת חב"ד בעל התניא במאה שערים וכשעבר לשכונת כרם אברהם בנה שם את בית כנסת הר צבי בו כיהן כגבאי ואף ייסד בו שיעורים לתורת החסידות.ר' יעקב זלמן היה סופר סת"ם מפורסם בירושלים ופעם שאל את הרבי כי ברצונו להפסיק ממלאכתו זאת כיון שכבר תש כוחו ענה לו הרבי "חסרים בירושלים סופרים ירא שמים ולכן תמשיך במלאכה זו" ואכן המשיך במלאכתו זו עד שנותיו האחרונות.נפטר בשנת תשס"ב מנ"כ בהר מנוחות
  כד ניסן

 • הילד שלום-דובער כהן ע"ה
  הילד שלום-דובער בן יבלח"ט הרה"ח ר' זאב כהן נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בישוב יצהר
 • הילד יצחק ברייטקופף ע"ה
  הילד יצחק בהרה"ח ר' שמואל ירמי' ברייטקופף נפטר בשנת ה'תשל"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' יהודה לייב סלונים ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יהודה לייב בהרה"ח ר' זאב דב סלונים. בתחילת שנות ה-20 עבר לירושלים והחל לשקם את הריסות היישוב היהודי בעיר העתיקה, ובכלל זה את בית הכנסת "צמח צדק". מאוחר יותר עבר להתגורר במאה שערים. ניהל למעלה מ-50 שנה, את בית הכנסת "אהל יצחק" ובמקביל שימש כאחד הממונים של "כולל חב"ד". נולד בחברון נפטר בשנת ה'תש"מ מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' שניאור זלמן מרדכי שניאורסאהן ע"ה
  הרה"ח ר' שניאור זלמן מרדכי בן הרה"ח ר' יוסף יצחק שניאורסאהן נכד של כ"ק אדמו"ר צמח צדק. היה גאון עצום בגיל שבע עשרה נתמנה לרב העיר ז'יטומיר. הוא נפטר בגיל צעיר בחיי אביו, כשבועיים אחרי הסתלקות זקנו כ"ק אדמו"ר צמח צדק. נפטר בשנת ה'תרכ"ו

 • הרה"ח ר' חיים יצחק חייקין ע"ה
  הרה"ח ר' חיים יצחק חייקין

 • מרת כוכה חביב ע"ה
  מרת כוכה בת הרה"ח ר' משה חיים חביב נפטרה בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת נחמה רחל רייצעס ע"ה
  מרת נחמה רחל בת הרה"ח ר' חיים יהושע רייצעס עסקה בהמבצעי קדש ביתה הי' פתוח להכנסת אורחים ובסבר פנים יפות ורוח הבריות נוחה הימנה חינכה ילדים על טהרת הקדש במוסדות דיי קער עד ימי' האחרונים נפטרה בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' ישראל בן ציון ברוק ע"ה
  הרה"ח ר' ישראל בן ציון ברוק ע"ה אביו של המשפיע הנודע ר' חיים-שאול ברוק (ר"י אחי תמימים ומיסדה) נפ' ברוסיא
  כה ניסן

 • הרה"ח ר' יעקב יצחק קוט ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב יצחק בהרה"ח ר' חיים נח קוט נפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בהר המנוחות
 • הרה"ח התמים ר' משה-זעליג הלוי (ג'יי) הלוי ליטווין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה-זעליג הלוי (ג'יי) בהרה"ח ר' דוד הלוי ליטווין.היה מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ופעל בשליחותו בצעירי אגודת חב"ד באה"ק עסק בכל מאודו לסייע לזולת ולהצלת ילדי ישראל במאמרים שכתב ופירסם נגע בלבבות רבים והפיץ אמונה ובטחון בה' נפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח ר' יצחק ליב פדרמן מונדשטיין ע"ה
  הרה"ח ר' יצחק ליב פדרמן בהרה"ח ר' אשר יעקב מונדשטיין נפטר בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' חיים יוסף שלמה גרינוולד ע"ה
  הרה"ח ר' חיים יוסף שלמה בהרה"ח ר' יצחק אייזיק גרינוולד נפטר בשנת תשמ"ד מנ"כ בהר המנוחות
 • הרה"ח התמים ר' גבריאל שלמה זלקינד כגן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' גבריאל שלמה זלקינד בן הרה"ח ר' דוד מרדכי כגן ונפטר בשנת ה'תשל"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' שלום דובער ליין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלום דובער בהרה"ח המשפיע ר' יהושע ליין חניך ישיבת תומכי תמימים עסק בחינוך על טהרת הקדש במסירה ונתינה נפטר בשנת תשכ"ח מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח ר' ברוך יצחק חיימזון ע"ה
  הרה"ח ר' ברוך יצחק בהרה"ח ר' נח חיימזון. נפטר בשנת ה'תרע"ו מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' מנחם מנדל פוטרפאס ע"ה
  הרה"ח ר' מנחם מנדל פוטרפאס. נפטר בשנת תרס"ו מנ"כ בעיר פלעשצעניץ

 • מרת מרים קריצבסקי ע"ה
  מרת מרים בת הרה"ח ר' אשר קריצבסקי מסורה בלו"נ לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ולעניניו הק' פעלה רבות לחינוך ילדי ישראל על טה"ק ועזרה בגו"ר לאחב"י העולים מבריה"מ נולדה בשנת ה'תש"ז ונפטרה בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת הענדעל גבאי ע"ה
  מרת הענדעל בת הרה"ח ר' מאיר גבאי עבדה כמזכירה בבית חב"ד בפאריס למעלה מכ' שנה זכתה שכל ילדיה עובדים בשליחות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ונפטרה בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת גוטע בילה קורטין ע"ה
  מרת גוטע בילה בת הרה"ח ר' מנחם מעדיל קורטין. אשת הרה"ח ר' משולם שילם היה החוזר והמשפיע ומבחירי תלמידי תומכי תמימים ליובאוויטש נפטרה בשנת ה'תשל"ג מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת קייליע ברזין ע"ה
  מרת קייליע בת הרה"ח ר' יהודה ליב ברזין. נפטרה בשנת ה'תשל"א מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת לאה הוכשטין ע"ה
  מרת לאה בת הרה"ח ר' אברהם הוכשטין נפטרה בשנת תרצ"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • מאיר יהודה הירשפלד
  סב השליח שגיא הר שפר נצול שואה מותיקי חב"ד בבודהפשט
  כו ניסן

 • הרה"ח ר' גרשון רוטשילד ע"ה
  הרה"ח ר' גרשון בהרה"ח ר' יעקב רוטשילד היה מיוחד ביחסו לבריות יהודי בעל נשמה טובה חביב ועושה חסד עם הזולת. נהרג בתאונת דרכים סמוך לקבר רבי עקיבא בעה"ק טבריא נפטר בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ ראשל"צ

 • הרה"ח ר' חיים ישראל הלטובסקי ע"ה
  הרה"ח ר' חיים ישראל בהרה"ח ר' יהושע העשיל הלטובסקי. נפטר בשנת ה'תשמ"ד מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח ר' אברהם בורוכוב ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם בהרה"ח ר' ישעיהו בורוכוב. נולד ביום ' כ"ב תשרי תרס"ז בסמרקנד נפטר בשנת תשמ"ג
 • הרה''ח התמים ר' שרגא פייטל לוין ע''ה
  הרה"ח התמים ר' שרגא פייטל בהרה"ח ר' דוד אבא לוין היה בקי בש"ס ופוסקים בע"פ, וכן בספר חסידות ולמרות זאת היה שתקן. לא רצה להנות רק מיגיע כפיו. היה בעל מזג טוב ורחב לב. תפילתו היתה באריכות ובנעימות יתר. נולד בעיר נעוול בשנת ה'תרמ"ה ונפטר בשנת ה' תש"ב מנ"כ בטאשקענט

 • הרה"ח ר' אברהם יצחק אייזיק פאייקין ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם יצחק אייזיק בהרה"ח ר' מיכאל דוד פאייקין נפטר בשנת תרצ"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' משה בצלאל לוריא ע"ה
  הרה"ח ר' משה בצלאל בהרה"ח ר' שרגא פייבוש לוריא

 • מרת רבקה חן ע"ה
  מרת רבקה בת הרה"ח ר' נחמן חן. אשת הרה"ח ר' דוד לייב חן נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת אסתר ריבקין ע"ה
  מרת אסתר בת הרה"ח ר' אברהם נפתלי ריבקין. אשת הרה"ח ר' אליהו לייב ז"ל. נפטרה בשנת ה' תשנ"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת קראת אברמוף ע"ה
  מרת קראת בת הרה"ח ר' אבא אברמוף נפטרה בשנת תשמ"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת רבקה פרידמן ע"ה
  מרת רבקה בת הרה"ח ר' זאב פרידמן נפטרה בשנת תר"פ מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה''ח התמים ר' נתן גורארי ע"ה
  הרה''ח התמים ר' נתן בהרה''ח ר' שניאור זלמן גורארי היה מקושר בכל נימי נפשו לאדמו''ר הרש''ב נ''ע ועשה רצונו במסירת נפש נפטר בשנת תרפ''א נטמן על פי פקודת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ''ע ליד ציון הק' של האדמו''ר הרש''ב בראסטאוו בבית החיים הישן ולאחר שהעבירו מקום הציון נטמן עוד הפעם ליד הציון הק'
  כז ניסן

 • הרה"ח התמים ר' יוסף חיים גלבשטיין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יוסף חיים בן יבלח"ט הרה"ח ר' משה מנחם מענדל גלבשטיין. למד בישיבות חב"ד ממקושרי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו המשיך בעבודת הק' והחסד בדרכי אבותיו כשלושים שנה. נולד בשנת תש"א בירושלים ונפטר בשנת ה' תשנ"ה מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' אברהם אלעזר הלוי סגל ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם אלעזר בהרה"ח ר' שלמה יהודה הלוי סגל. זכה לנהל במסירות נפש תלמוד תורה תורת אמת חב"ד בירושלים עיר הקודש ת"ו עסק בתורה תפילה וגמ"ח חסיד ומקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נפטר בשנת ה' תשנ"ד מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן קלמנסון ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן בהרה"ח ר' ישראל שמעון קלמנסון נולד ביום ב' תמוז תרפ"ו בעיר וויטבסק ברוסיה ונפטר בשנת תשל"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' משה מרדכי לאופר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה מרדכי בהרה"ח ר' שמואל שבתי לאופר נפטר בשנת תש"ו בגלות רוסי ליד העיר קוליסק ולא נודע לנו מקום קבורתו

 • הבחור התמים יצחק דענבורג הי"ד ע"ה
  הבחור התמים יצחק בהרה"ח ר' ישעיה הי"ד שנהרג עקה"ש בשנת ה'תש"ג

 • הרה"ח התמים ר' ישעי דענבורג הי"ד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ישעי דענבורג הי"ד בגיל צעיר נכנס לתת"ל ולמד שנים רבות. זכרונו הי' להפליא וידע ש"ס בע"פ.נולד בשנת תרנ"ו בעיר שצדרין שנהרג עקה"ש בגלות טאשקענט בשנת תש"ג

 • הרה"ח ר' משה ויטנברג ע"ה
  הרה"ח ר' משה בהרה"ח ר' ראובן ויטנברג. שימש ראש כולל חב"ד בארץ הקודש נולד בויטבסק שברוסיה ונפטר בשנת ה'תרנ"ט מנ"כ תל אביב

 • הנערה ברכה דבורה לאה כהן ע''ה
  הנערה ברכה דבורה לאה בת יבלח"ט הרה"ח ר' בן ציון כהן. כל חייה ביקשה וחיכתה למשיח ולגואל. נולדה ביום ל' כסלו ה'תשמ"ב ונפטרה בשנת ה'תשס"ב מנ"כ אחיעזר

 • מרת גלית ברונשטיין ע"ה
  מרת גלית בת יבדלח"ט הרה"ח ר' יוסף אהרן ברונשטיין. התחנכה במוסד "בית חנה" בעיה"ק וזכתה להקים בית חסידי. נפטרה בדמי ימיה בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ צפת

 • מרת שיינא זלדה שניאורסון ע"ה
  מרת שיינא זלדה בת הרה"ח ר' שלום שלמה מישקובסקי –שניאורסון שהיתה מפורסמת בשם "המשוררת זלדה ". עסקה בהורה, ובכתיבת שירים, שהיו ספוגי יראת שמים ואמונה טהורה, והתפרסמה כמשוררת דגולה. נפטרה בשנת ה'תשמ"ד מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת שיינדל טובה ויספיש ע"ה
  מרת שיינדל טובה בת הרה"ח ר' נח ויספיש נפטרה בצרפת בשנת ה'תשל"ו מנ"כ בהר הזיתים
  כח ניסן

 • הרה"ח התמים ר' אברהם שרגא פייוול כרין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם שרגא פייוול בהרה"ח ר' יעקב בירך כרין נפטר בשנת ה' תשמ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' יהיה צבי שפיגדלר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יהיה צבי בהרה"ח ר' ראובן שפיגדלר נפטר בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ במאנטרעאל
 • הרה"ח התמים ר' אריה ליב בערמאן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אריה ליב בהרה"ח ר' שבתי בערמאן. נפטר בשנת ה'תש"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' יוסף שמואל גארפינקל ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יוסף שמואל גארפינקל חתן הרה"ח המפורסם ר' אשר שו"ב מניקאלאיעוו. נפטר בגלות בשנת תש"ג מנ"כ בעיר בפערגאנא רוסיא

 • מרת שושנה וסרשטיין ע"ה
  מרת שושנה בת הרה"ח ר' אליהו וסרשטיין. נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ בני ברק

 • מרת יעל זלמנוב ע"ה
  מרת יעל בת הרה"ח ר' אריה לייב זלמנוב אשת יבלח"א הרה"ח ר' ישראל יוסי זלמנוב. היתה אשת חינוך דגולה, והעמידה תלמידות הרבה בכלל וב"בית רבקה" בפרט. נפטרה בתאונה מחרידה בשנת ה'תשמ"ב, ומ"כ בהר המנוחות
 • מרת מלכה לאה גורביץ ע"ה
  מרת מלכה לאה בת הרה"ח ר' יהודה לייב גורביץ. נפטרה בשנת ה'תש"ם
 • רב אברהם שניאור זלמן יפה זצ''ל
  כח אדר שנת תש"מ
  הלך לב"ע הצדיק החסיד מדור היחס דור שמיני לבעל הלבוש זי"ע הרב רבי שניאור זלמן יפה זצ"ל מירושלים נטמן בחלקת החסידים בהר המנוחות
  כט ניסן

 • הרה"ח ר' יעקב זלמן בלוי ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב זלמן בלוי נולד בירושלים בשנת תרפ"ח נפטר בשנת תשס"ב מנ"כ בהר המנוחות
 • הרה"ח ר' משה סילווערשטיין ע"ה
  הרה"ח ר' משה בהרה"ח ר' יחיאל אשר סילווערשטיין נפטר בשנת ה'תשל"ב מנ"כ במאנטרעאל

 • הרה"ח ר' ישראל רוזנבלאט ע"ה
  הרה"ח ר' ישראל בהרה"ח ר' זכרי' רוזנבלאט נפטר בשנת ה' תשכ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' אהרן יהונתן שפירא ע"ה
  הרה"ח ר' אהרן יהונתן בהרה"ח ר' דוד שפירא נפטר בשנת תרנ"ז מנ"כ בהר הזיתים
  ל ניסן

 • הרה"ח ר' מאיר צרפתי ע"ה
  הרה"ח ר' מאיר בהרה"ח ר' משה צרפתי נפטר בשנת תשס"ג מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' דוב בארבער ע"ה
  הרה"ח התמים ר' דוב בהרה"ח ר' אליהו בארבער. נולד ביום ב' חשון ה'תרצ"ב בעיר קראקא ונפטר בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' אברהם ארלימרן ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם בהרה"ח ר' ישראל ארלימרן. נפטר בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' חנן הלוי לעווין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חנן בהרה"ח ר' אברהם הלוי לעווין. קיים מצות תפילין במסי"נ בימי שרותו בצבא במלחה"ע השני' שימש קרוב ליובל שנה כשד"ר לטובת יתות"ל ברינוא צרפת. זכה להעמיד דורות ישרים בנים ובני בנים עוסקים בעבודת בקודש. ונפטר בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' דוד אליהו משה יוניק ע"ה
  הרה"ח התמים ר' דוד אליהו משה בהרה"ח ר' נפתלי יוניק. מגזע קדושים דור שישי להרה"ק ר' פנחס מקאריץ ולהרה"ק ר' לוי"צ מבארדיטשוב דוד שביעי להרה"ק ר' מ"נ מטשערנאביל הכניס ילדי ישראל בבריתו של אברהם אבינו וזכה להקים דוד ישרים יבורך. נפטר באנטווערפן בלגי' בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ צפת • הרה"ח התמים ר' צבי הירש לרנר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' צבי הירש בהרה"ח ר' שמריהו לרנר פעל רבות לקיום תורה ומצוות במסירות נפש בגלות אוקראינה סיביר ואסיה זיכה את הרבים שימש ותמך בתלמידי חכמים והיה קשור לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נולד בשנת עת”ר, בעירה צ’רץ’ על יד קמיניצק-פודולסק שבאוקראינה נפטרבשנת תשנ"א . מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' שמריהו רטובסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמריהו בהרה"ח ר' חיים רטובסקי נפטר בטשקנט בשנת ה'תש"ב מנ"כ בטשקנט

 • הרה"ח ר' שמואל ווילער ע"ה
  הרה"ח ר' שמואל בהרה"ח ר' משה חיים ווילער בהיותו בן שמונה שנים הציגו אביו בפעם הראשונה לפני כ"ק אדמו"ר צמח צדק וכל ימי חייו היה מקושר אליו בשנת תרל"ד קבע דירתו בריגא ומשך כחמשים שנה עסק בהרבצת תורה לרבים והצטין ביראת שמים ובמלחמת התורה בקיץ תרפ"ג עלה לארץ ישראל נולד אחרון של פסח בשנת תר"ב ונפטר בשנת תרפ"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הבחור אברהם הלוי סגל ע"ה
  הבחור אברהם בהרה"ח ר' דובער הלוי סגל נפטר בשנת תרמ"ה. מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת בינה כהן ע"ה
  מרת בינה בת הרה"ח ר' מאיר כהן. אשת הרה"ח ר' גרשון הניך ז"ל . נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת חנה גורעוויטש ע''ה
  מרת חוה בת הרה"ח התמים ר' שמואל גורעוויטש נפטרה בשנת תש"ס מנ"כ בהר הזיתים • מרת שפרינצא פערל הבר ע"ה
  מרת שפרינצא פערל בת הרה"ח ר' נח הבר נולדה בשנת תרס"ה בעיר באוסטרבצה פולין ונפטרה בשנת תשמ"ד מנ"כ בהר הזיתים