א סיון

 • הרה''ח התמים ר' שלום דובער הכהן אייכהורן ע''ה
  הרה"ח התמים ר' שלום דובער הכהן בהרה"ח ר' גרשון העניך אייכהורן זכה לשמש בקודש אצל כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בתפקיד זה שימש עד להסתלקות ביו"ד שבט ה'תש"י נולד בשנת ה'תרפ"ט בעיירה לובמאל שבפולין ונפטר בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה''ח ר' חיים מענדל רוזנברג ע''ה
  הרה"ח ר' חיים מענדל בהרה"ח ר' שלמה מאיר רוזנברג כיהן כמגיד שיעור בישיבת "תורת אמת" נפטר בשנת ה'תשנ"ז ירושלים מנ"כ הר מנוחות
 • הרה''ח התמים ר' דוד חן ע''ה
  הרה"ח התמים ר' דוד בהרה"ח ר' פרץ חן נפטר בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה''ח ר' יעקב יוסף חיים סלונים ע''ה
  הרה"ח ר' יעקב יוסף חיים בהרה"ח ר' לוי יצחק סלונים היה עסקן ציבורי פעיל ושנים רבות היה חבר ועד הנהלת העדה האשכנזית. ביתו היה פתוח לרווחה והצטיין במידת הכנסת אורחים. נולד בחברון בשנת ה'תר"כ ונפטר בשנת ה'תרע"ז מנ"כ בחברון
 • הרה''ח ר' משה שניאורסאהן ע''ה
  הרה"ח ר' משה בן כ"ק אדמו"ר שניאור זלמן שניאורסאהן בנו הצעיר של כ"ק אדמו"ר הזקן הוא היה בעל כשרונות נפלאים, בעל מח חריף ביותר ומופלא בכל מקצועות ההשכלה. היה לו פה מפיק מרגליות בהגיון נפלא. נולד בשנת תק"מ בליוזנא ונפטר בשנת תרל"ח מנ"כ בעיר ראדומיסל
 • מרת רישא אזימאוו ע''ה
  מרת רישא בת הרה"ח התמים ר' שמואל אזימאוו אשת הרה"ח ר' חיים הלל אזימאוו ע"ה. משך השנים עמדה במסירות לימין בעלה שהיה מקושר בכל נימי נפשו לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ומחייליו הנאמנים יחד פעלו והשקיעו בענין חינוך בני ובנות ישראל עטה"ק. נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת טילה הולצברג ע"ה
  מרת טילה בת הרה"ח ר' מרדכי הולצברג נפטרה בשנת ה'תשס"ד מנ"כ כפר קומימיות

 • מרת ליבא לעב ע"ה
  מרת ליבא בת הרה"ח ר' יצחק לעב נפטרה בשנת ה'תשס"א מנ"כ במאנטרעאל

 • מרת חי' אסתר חרך ע"ה
  מרת חי' אסתר בת הרה"ח ר' פרץ חרך נפטרה בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת עלא גרוענבערג ע"ה
  מרת עלא בת הרה"ח ר' משה גרוענבערג מסרה נפשה להדריך בני' ובתה בדרך התורה והחסידות היתה מקושרת בכל נפשה לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו וזכתה להיות מורה בחדר ליובאוויטש במיניסוטא נפטרה בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת בתי יודאסין ע"ה
  מרת בתי בת הרה"ח ר' דוד יודאסין נולדה בשנת תרנ"ט נפטרה בשנת תשמ"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת רוזא גרינבערג ע"ה
  מרת רוזא בת הרה"ח ר' ליפא גרינבערג נפטרה בשנת תשמ"א מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י

 • מרת חי מוסיא גארפינקל ע"ה
  מרת חי מוסיא בת הרה"ח ר' אשר גארפינקל אשת הרה"ח התמים ר' יוסף שמואל ז"ל נפטרה בשנת ה'תשל"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת רייזל צייטלין ע"ה
  מרת רייזל בת הרה"ח ר' שואל צייטלין נפטרה בשנת ה'תשל"ה מנ"כ בבלפריה

 • מרת דבורה פייגא לודמיר ע"ה
  מרת דבורה פייגא בת הרה"ח ר' זאב דוב לודמיר. נפטרה בשנת ה'תשי"ד מנ"כ בהר המנוחות

 • הרבנית דבורה לאה מצרקס ע"ה
  הרבנית דבורה לאה בת כ"ק אדמו"ר דובער מצרקס. בת כ"ק אדמו"ר האמצעי נפטרה בשנת ה'תרל"ו מנ"כ בליובאוויטש
 • הרה"ח ר' אברהם דובער הלוי קרעמער ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם דובער בהרה"ח ר' משה אליעזר הלוי קרעמער עושה ומעשה עסקן חרוץ לטובת חיזוק הידות והתורה בכלל ומוסדות חב"ד בפרט מחשובי ונכבדי אנשי חב"ד נפטר בשנת תש"ך מנ"כ בעיר בניו יורק
 • הרה"ח התמים ר' יעקב הרה"ח ר' התמים שמואל נוטיק ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב הרה"ח ר' התמים שמואל נוטיק ע"ה שהיה מעמודי התווך של ישיבות 'תומכי-תמימים' מאחורי מסך הברזל - רוסיה גרוזיה ובוכרה. לאחר עלייתו ארצה והשתקעותו בנחלת הר-חב"ד היה ממיסדי, גזבר, חבר הנהלה, מגיד שיעור ומשפיע בישיבת 'תומכי תמימים' של הרב מוט'ל קוזלינר ע"ה נפטר בשנת תשס"ז
 • מרת טילא הולצברג ע"ה
  נולדה בשנת תש"ח ברומניה להוריה ר' מרדכי ורעכל קאהן, עלתה לארץ בגיל שנתיים, והתגוררה במושב "בית חלקיה". נישאה לר' ישראל הולצברג שי' שעברו לגור בנחלת הר חב"ד עפ"י הוראת הרבי. נפטרה לאחר מחלה קצרה בשנת תשס"ד והותירה אחריה דור ישרים מקושרים לכ"ק אדמו"ר.
  ב סיון

 • הרה"ח התמים ר' אהרון לייב גורדון ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אהרון לייב בהרה"ח ר' אברהם יוסף גורדון. היה רב חסד ומרבה להיטיב אוהב את הבריות ומקרבן לתורה כיתת רגליו במסירות למען הכלל והפרט לזכותם ברוחניות ובגשמיות ועסק בצרכי ציבור באמונה נולד ביום כ"ה אדר תש"ה בפאראגוואי ונפטר בשנת תשס"ה מנ"כ פתח תקוה

 • הרה"ח ר' חיים אלבז ע"ה
  הרה"ח ר' חיים בהרה"ח ר' שלמה אלבז היה מחנך ילדי ישראל למעלה משלושים שנה. היה ידוע כאיש עניו, אהוב על הבריות, יהודי שמח ומאיר פנים שרץ לכל עניין שבקדושה והיה שמח בשמחתו של יהודי כאילו היה בנו. כיהן מספר שנים כחבר המועצה הדתית בעיר קרית גת וסייע ככל שניתן למוסדות חב"ד. נולד במרוקו בחג הסוכות בשנת ה'תש"י ונפטר בשנת ה'תשס"ג מחשובי חסידי חב"ד בקריית גת מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' שלמה הכהן איידלמן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלמה בהרה"ח ר' ישראל מרדכי הכהן איידלמן איש החסד ורב המעשים ממייסדי קהילת חב"ד בעיר רחובות באה"ק ת"ו ושימש שם כגבאי בבית הכנסת חב"ד במשך שנים רבות מסור בלו"נ לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נולד בשנת ה'תש"ה בפתח תקוה. ונפטר בשנת ה'תש"ס מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' בצלאל וילשאנסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' בצלאל וילשאנסקי שימש רב ושו"ב ומוהל וחזן בעיר באטום, גרוזיא. וכמה שנים בצרפת וכחצי יובל באוסטרליא. נולד ביום כ"א שבט התמים שנת ה'תרנ"ח במושבה נהר טוב ע"י חרסון ונפטר בשנת ה'תשמ"א מנ"כ אוסטרליה

 • הרה"ח ר' שלמה רסקין ע"ה
  הרה"ח ר' שלמה רסקין. נפטר בשנת ה'תש"ד

  ג סיון

 • הרה"ח התמים ר' צבי משה פריברט ע"ה
  הרה"ח התמים ר' צבי משה בן יבדלח"ט הרה"ח ר' יצחק פריברט. נולד ביום א' בטבת תשמ"ג ונפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בהר מנוחות

 • הרה"ח ר' חיים ע"ה
  הרה"ח ר' חיים בהרה"ח ר' בן ציון נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' פנחס גראש ע"ה
  הרה"ח ר' פנחס בן הרב יצחק גראש נפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' ראובן דובער נפרסטק ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ראובן דובער בהרה"ח ר' יחזקאל גדליה נפרסטק למד בישיבת תו"ת בווארשא מסר נפשו לחנך ב"ב בדרכי החסידות גם בהיותו בארץ גזירה. נולד בערב פסח ה'תרס"ו בעיר מינסק מזיביצק בפולין. ונפטר בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' זאב אברהם סלאווין ע"ה
  הרה"ח ר' זאב אברהם סלאווין מנ"כ במאנטרעאל

 • מרת רבקה רחל חנון ע"ה
  מרת רבקה רחל בהרה"ח ר' אברהם אליקום חנון נפטרה בשנת ה'תשמ"ה מנ"כ בהר הזיתים
  ד סיון

 • הרה"ח התמים ר' מאיר יונתן האטט ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מאיר יונתן בהרה"ח ר' יצחק האטט עסק בצרכי צבור באמונה לטובת אנ"ש במאנסי הדריך את משפחתו להיות מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ולעדת החסידים נפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר'חיים דוב בער חן ע"ה
  הרה"ח התמים ר'חיים דוב בער בהרה"ח ר' פרץ חן מסר נפשו לחינוך ב"ב למד ולימד תורה עם תשב"ר בארץ רוסיא וגם נשלח שם לארץ גזירה עסק בצורכי ציבור באמונה מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו זכה להיות שד"ר וממונה על כל קופות הצדקה באה"ק ת"ו מטעם כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטר בשנת ה'תש"נ מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' שמואל מנחם קליין ע"ה
  הרה"ח ר' שמואל מנחם בהרה"ח ר' יהודה צבי קליין. נפטר בשנת ה'תשכ"ב מנ"כ טאשקנט

 • מרת צפורה קפלון ע"ה
  מרת צפורה בת הרה"ח ר' משה צבי קפלון נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ בהר מנוחות

 • מרת לאה לרמן ע"ה
  מרת לאה בת הרה"ח ר' יעקב יחזקאל ברוך לרמן. נפטרה בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת סימא מאי ע"ה
  מרת סימא בת הרה"ח ר' ארי' ליב מאי נפטרה בשנת ה'תשל"ח מנ"כ במאנטרעאל

 • הרה"ח אלתר משה בלוי ע"ה
  הרה"ח אלתר משה בהרה"ח ר' יעקב זלמן בלוי נפטר בשנת תשס"ז מנ"כ בהר מנוחות

  ה סיון

 • הרה"ח התמים ר' נטע שלמה וילהלם ע"ה
  הרה"ח התמים ר' נטע שלמה בן יבלחט"א הרה"ח ר' משה אהרן וילהלם תלמיד ישיבת תו"ת מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו פעל בשליחותו במבצעי הק' ובמיוחד במבצע מזוזה מתוך הצנע לכת נפטר בשנת ה'תשס"ב מחשובי חסידי חב"ד ירושלים מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' נחמיה ליס ע"ה
  הרה"ח התמים ר' נחמיה בהרה"ח ר' אברהם ליס. מיקירי תושבי כפר חב"ד. נפטר בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' מיכאל דבורקין ע"ה
  הרה"ח ר' מיכאל בהרה"ח ר' חיים יצחק דבורקין בעל מסירת נפש כל ימיו בהנהגת דרכי החסידות נולד בעיירה אוסוועס שליד נעוועל בחודש טבת ה'תרכ"ו ונפטר בשנת ה'תש"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' חיים אבהרם דובער הכהן ע"ה
  הרה"ח ר' חיים אבהרם דובער בהרה"ח ר' שניאור זלמן הכהן נפטר בשנת תרצ"ה מנ"כ אנשי ליובאוויטש נוסח הארי בניו ג'ירסי
 • מרת רייזיל זילבר ע"ה
  מרת רייזיל בהרה"ח ר' יקותיאל זילבר. נפטרה בשנת ה'תש"מ מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת חיה זיידמן ע"ה
  מרת חיה בת הרה"ח ר' אברהם זיידמן אשת הרה"ח ר' ישראל נחמן ז"ל נפטרה בשנת תש"מ מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת חנה קאלטאן ע"ה
  מרת חנה בת הרה"ח ר' אליהו קאלטאן נפטרה בשנת ה'תשל"א מנ"כ במאנטרעאל
 • מרת רחל ריינשטיין ע"ה
  מרת רחל בת הרה"ח ר' זלמן ריינשטיין נפטרה בשנת ה'תרפ"ג מנ"כ בהר הזיתים
  ו סיון

 • הבחור התמים אלעזר יונה גינסבערג ע"ה
  הבחור התמים אלעזר יונה בהרה"ח ר' משה יוסף גינסבערג נפטר בשנת תשס"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' גרשון חן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' גרשון בהרה"ח ר' דוד חן אב"ד אלכסנדריא באוקראינה, ורב בחיפה ובירושלים ת"ו נולד בשנת ה'תרמ"ו בעיר רוגטשוב. ונפטר בשנת ה'תשל"ח מנ"כ בהר הזיתים.

 • הרה"ח ר' שלמה יהודה פרידמאן ע"ה
  הרה"ח ר' שלמה יהודה בהרה"ח ר' משה פרידמאן נפטר בשנת ה'תשכ"ו מנ"כ במאנטרעאל

 • הרה''ח התמים ר' אברהם סענדר נעמצאוו ע''ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם סענדר בהרה"ח ר' יעקב הרה"ח התמים ר' אברהם סענדר בהרה"ח ר' יעקב נעמצאוו מתלמידי תומכי תמימים בליובאוויטש במחיצת כ"ק אדמו"ר אור עולם כ"ק שלום דובער זי"ע. . הוא גדל במשפחה חסידית בה ספג חינוך ליראת שמיים ודרכי החסידות כשו"ב במאנצעסטער אנגליה בסוף ימיו גר בארה"ב נולד בשנת ה' תרל"א בעיר קמין בילורוסיה ונפטר בשנת ה'תשכ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' יהודה לייב רסקין ע"ה
  הרה"ח ר' יהודה לייב בהרה"ח ר' יצחק רסקין. נהג להתפלל באריכות, בפרט בשבתות. בשנת תרמ"ג נתמנה לרב ומורה הוראה ולמשפיע בעיר רומנובא הסמוכה להארקי. הוא לא הספיק לכהן בה אלא חודשים ספורים בלבד, והוא אברך בן 38 בלבד נולד בשנת ה'תר"ה בעיר הארקי ונפטר בשנת תרמ"ג מנ"כ דוברובנא

 • הרה"ח ר' צבי אבא לרמן ע"ה
  הרה"ח ר' צבי אבא לרמן מנ"כ בעיר בליובאוויטש

 • מרת אסתר שאולזון ע"ה
  מרת אסתר בת הרה"ח ר' יוסף צבי שאולזון נפטרה בשנת תשל"ד מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת אסתר איידעלמאן ע"ה
  מרת אסתר בת הרה"ח ר' צבי הירש איידעלמאן נפטרה בשנת ה'תשכ"ח מנ"כ במאנטרעאל

 • הרה"ח ר' משה אליעזר הלוי קרעמער ע"ה
  הרה"ח ר' משה אליעזר בהרה"ח ר' יחיאל מיכל הלוי קרעמער היה מראשי מיסדי אגודת חב"ד בארה"ב וקנדה נפטר בשנת תרפ"ה מנ"כ בעיר בניו יורק

  ז סיון

 • הרה"ח התמים ר' יהודה ליב ברזין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יהודה ליב בהרה"ח ר' שמואל ברזין נפטרה בשת תשמ"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' פנחם שניאורסון ע"ה
  הרה"ח ר' פנחם בהרה"ח ר' יהודה לייב שניאורסון. נולד ברציצה בחודש שבט ה'תרנ"ג ונפטר בשנת ה'תשל"ד מנ"כ תל אביב
 • הרה"ח ר' הלל דוד ראבקין ע"ה
  הרה"ח ר' הלל דוד בהרה"ח ר' משה ראבקין נפטר בשנת תרצ"ח מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י

 • מרת דבורה דאבא לאה עלגארטן ע"ה
  מרת דבורה דאבא לאה בת הרה"ח ר' ישעי פינחס עלגארטן מסרה שיעורים לנשי ובנות ישראל נפטרה בשנת ה'תשס"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת פאולין רות ע"ה
  מרת פאולין בת הרה"ח ר' יצחק רות נפטרה בשנת ה'תש"ס

 • מרת חנה גיטלבאמזע ע"ה
  מרת חנה גיטל בת הרה"ח ר' אברהם העשיל באמזע נפטרה בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ במאנטרעאל
 • מרת לאה צייטלין ע"ה
  מרת לאה צייטלין נפטרה בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ בבלפריה
 • מרת דינה מנדלסון ע"ה
  מרת דינ מנדלסון ע"ה אשת הרה"ח ר' אברהם דוב מנדלסון ע"ה מירושלים נפטרה ביום ז' סיון התשס"ז ומנ"כ בסמוך לקבר בעלה שנפטר שנה קודם ערב ל"ג בעומר התשס"ו
  ח סיון

 • הרה"ח התמים ר' ישראל יהודה הלוי לוין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ישראל יהודה בהרה"ח ר' אפרים הלוי לוין מזקני וחשובי חסידי חב"ד בכפר-חב"ד. עלה מרוסיה בשנת תש"ו לאחר תלאות ונדודים והיה מראשוני המתיישבים בכפר-חב"ד. נולד ביום שבת קודש ז' תמוז תרע"ב בעיר זיוויטב שבאוקראינה ונפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בהר מנוחות

 • הרה"ח ר' יעקב הלל פריצקר ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב הלל בהרה"ח ר' יחיאל פריצקר נפטר בשנת תשמ"א מנ"כ בהר הזיתים
 • הילד נתן אלימלך סטרענגער ע"ה
  הילד נתן אלימלך בהרה"ח ר' מנשה צבי סטרענגער נקטף על ידי אסון בשנת תשל"ה מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י

 • הילד יחזקאל יואל סטרענגער ע"ה
  הילד יחזקאל יואל בהרה"ח ר' מנשה צבי סטרענגער נקטף על ידי אסון בשנת תשל"ה מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י
 • הרה''ח התמים ר' שניאור זלמן גרליק ע''ה
  הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן בהרה"ח ר' יהושע גרליק מראשוני תלמידי תו"ת. בשנת ה'תרס"ב נתמנה לרב בעיר בערוזנא. אח"כ רב בסנאבסק, טאשקענט, פאריז. שימש רבה של כפר חב"ד. במשך עשרים וחמש שנים, עד יומו האחרון. נולד בכ"ה סיון ה'תר"מ בעיר רוגטשוב ונפטר בתאונת דרכים בשנת ה'תשל"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה''ח התמים ר' ישעיה וייס ע''ה
  הרה"ח התמים ר' ישעיה בהרה"ח ר' מרדכי דוד וייס. נולד בחודש כסלו תש"א בני ברק נקטף בדמי ימיו בתאונת דרכים בשנת ה'תשל"ד מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה''ח התמים ר' יחיאל מאיר יהודה גולדברג ע''ה
  הרה"ח התמים ר' יחיאל מאיר יהודה בהרה"ח ר' דוד גולדברג נולד בשנת תש"י בירושלים נקטף בדמי ימיו בתאונת דרכים בשנת ה'תשל"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן משה סקאבלו ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן משה בהרה"ח ר' יצחק סקאבלו מתלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש עסק בהוצאת מאמרי דא"ח של כ"ק אדמו"ר רבי שלום דובער מליובאוויטש נולד ביום ג' סיון תרנ"ב ונפטר בשנת ה'תשל"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת חנה סטרענגער ע"ה
  מרת חנה בת הרה"ח ר' מנחם מענדל סטרענגער נקטפה על ידי אסון בשנת תשל"ה מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י
 • מרת נחמה רוזנברג ע"ה
  מרת נחמה בת הרה"ח ר' בעריש רוזנברג נולדה ביום י”ב מנחם-אב תשי”ד בלוד נקטפה בתאונת דרכים בשנת ה'תשל"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת שרה עינטא גרינברג ע"ה
  מרת שרה עינטא בת הרה"ח ר' יצחק מאיר גרינברג נפטרה בשנת תשל"ג

 • מרת פעריל שאולזון ע"ה
  מרת פעריל בת הרה"ח ר' אברהם שאולזון. נפטרה בשנת ה'תרע"ד מנ"כ בהר הזיתים
  ט סיון

 • הרה"ח ר' דוד בנהמו ע"ה
  הרה"ח ר' דוד בהרה"ח ר' מאיר בנהמו נפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' משה זלמן שניאורסון ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה זלמן בהרה"ח ר' ישראל יוסף שניאורסון מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו עסק בחינוך עטה"ק ביתו פתח לרווחה לעניים ומדוכאים מיקירי תושבי כפר חב"ד נולד ביום י"א כסלו ה'תרצ"ה ונפטר בשנת ה'תשס"ב מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת חי' דרייזא מינקאוויץ ע"ה
  מרת חי' דרייזא בת הרה"ח ר' שמואל מינקאוויץ נפטרה בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת חנה הנלה אייזנשטדטץ ע"ה
  מרת חנה הנלה בת הרה"ח ר' אבנר אייזנשטדטץ נפטרה בשנת ה'תש"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת רחל גאלדבערג ע"ה
  מרת רחל בת הרה"ח ר' יהודה ארי ליב גאלדבערג נפטר בשנת תש"י מנ"כ בעיר ניו יורק
 • מרת שפרה הארעליק ע"ה
  מרת שפרה בת הרה"ח ר' ראובן הארעליק נפטרה בשנת תר"ס מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' משה-ברוך קאטלארסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה-ברוך ברה"ח ר' יעקב דוד קאטלארסקי נפטר בשנת תשס"ו מנ"כ בהר המנוחות

  י סיון

 • הרה"ח ר' שלום ראזענבלום ע"ה
  הרה"ח ר' שלום בהרה"ח ר' אברהם יצחק ראזענבלום נפטר בשנת תשס"א מנ"כ במאנטרעאל
 • הרה"ח ר' ארי ליב לאופר ע"ה
  הרה"ח ר' ארי ליב בהרה"ח ר' פסח הלל לאופר נפטר בשנת ה'תשמ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' שניאור זלמן דוד אזימאוו ע"ה
  הרה"ח ר' שניאור זלמן דוד בהרה"ח ר' מאיר בער אזימאוו נפטר בשנת ה'תש"מ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' דובער פלטיאל ע"ה
  הרה"ח ר' דובער בהרה"ח ר' אליעזר פלטיאל מרביץ תורה ברבים בגלות רוסיא מסר עצמו על תורה ומצות ועל חינוך ילדיו ליהדות נפטר בשנת ה'תשל"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת רחל סגל ע"ה
  מרת רחל בת הרה"ח ר' צבי מאיר סגל. נפטרה בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ בהר המנוחות
 • מרת פייגא וילימובסקי ע"ה
  מרת פייגא בת הרה"ח ר' יעקב וילימובסקי אשת הרה"ח התמים ר' זושא המכווה דעם רבי'נס פרטיזן מחשובי עסקני אנ"ש באה"ק ת"ו. נולדה בשנת תרע"ט בעיר יאסי שברומניה ונפטרה בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ פתח תקוה

 • מרת רייזל ננס ע"ה
  מרת רייזל בת הרה"ח ר' אברהם אליהו ננס. תמכה בבעלה במסירות נפש אשר ישב כ' שנה במאסר ברוסיא על שעסק בהפצת תוה"ק נפטרה בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' אברהם הלוי לויטאנסקי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם בהרה"ח ר' יצחק אייזיק הלוי לויטאנסקי, כיהן כשליח הרבי בס' מוניקה בקליפורניה. הוא היה מראשוני השלוחים שיצאו לחוף המערבי של ארה"ב ופעל במסירות רבה הוא קירב מאות יהודים לחיי תורה ומצוותוהיה אהוב על כולם. נפטר בשנת תשס"ז מנ"כ מאונט אוליוו בעיר קומרס קליפורניה
 • מרת טילה בלניצקי ע"ה
  מרת טילה בלניצקי ע"ה בתו של אבא לוין(סבא יואל)
  נפטרה בשנת ה'תשס"ט בכפר חב"ד הובאה למנוחת עולמים בהר הזיתים שבירושלים
 • ששונוף ברוך בן חנה וחייא ע"ה
  מר ששונוף ברוך נפטר ב- י סיון תשס"ט בן 69
  המנוח היה אדם טוב ונדבן גדול כמו כן תמך בהתלהבות לבית חב"ד בגבעת אולגה בחדרה את ימיו האחרונים הקדיש בשיפוץ המקום והיה שם מבוקר עד השעות המאוחרות של הלילה למרות שהיה חולה לב ועליו יאמר
  " והלך צדקך לפניך " ת.נ.צ.ב.ה
  יא סיון

 • הרה"ח ר' יוסף מנקין ע"ה
  הרה"ח ר' יוסף בהרה"ח ר' פתחיה מנקין. נפטר בשנת תשס"ג

 • הרה"ח ר' יצחק ליפשיץ ע"ה
  הרה"ח ר' יצחק בהרה"ח ר' ברוך ליפשיץ נפטר בשנת תש"ס מנ"כ בהר מנוחות
 • הרה"ח התמים ר' משה אריה ליב שפירא ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה אריה ליב בהרה"ח ר' מאיר בנימין שפירא. מראשוני תלמידי ישיבת "תורת אמת" בחברון. מגדולי רבני וחסידי חב"ד בירושלים. ראש ישיבת "תורת אמת" עשרות שנים. רב ומורא צדק בשכונת בית ישראל בירושלים. חיבר ספרים על הש"ס ועל קצות השולחן. נפטר בשנת ה'תשל"ב מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת גיטא פיגא קרול ע"ה
  מרת גיטא פיגא בת הגה"ח ר' יעקב קרול נפטרה בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הרבנית שרה טושנא יהודית העלער ע"ה
  הרבנית שרה טושנא יהודית בת הרה"ח ר' גרשון העלער. מורה ומחנכת במוסד בית רבקה ועוד בתי ספר לנערות למעלה מעשרים שנה ומסרה שיעורים והרצאות לנשי ובנות ישראל וזכתה לקרב רבות לתורה לחסידות וליהדות בכלל נפטרה בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת שרה נעכא שטיין ע"ה
  מרת שרה נעכא בת הרה"ח ר' הקדוש אברהם שטיין נפטרה בשנת ה'תשמ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת ביילא בליניצקי ע"ה
  מרת ביילא בת הרה"ח ר' משה בליניצקי נפטרה בשנת תשמ"ב מנ"כ בהר הזיתים
  יב סיון

 • הבחור התמים ברוך ראובן שמעון הלוי סגל ע"ה
  הבחור התמים ברוך ראובן שמעון בהרה"ח ר' יעקב אלחנן הלוי סגל. נפטר בשנת ה'תשס"א מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח ר' גרשון הניך כהן ע"ה
  הרה"ח ר' גרשון הניך בהרה"ח ר' משה דוד כהן. היה קשור באמת ובלב ונפש לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו וקיים הוראותיו הק' במיוחד בזיכוי יהודים בתפילין ובהפצת מעיינות החסידות נפטר בשנת ה'תש"ס מנ"כ בהר המנוחות
 • הרה"ח ר' יהודה הלוי שעכטער ע"ה
  הרה"ח ר' יהודה בהרה"ח ר' מנחם מענדל הלוי שעכטער נפטר בשנת ה'תש"נ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' שאול דובער זיסלין ע"ה
  הרה"ח ר' שאול דובער בהרה"ח ר' ניסן זיסלין רב אב"ד בארשא ותל אביב נפטר בשנת תשכ"ד מנ"כ ותל אביב • מרת רבקה הרשברג ע"ה
  מרת רבקה בת הרה"ח ר' זירה הרשברג נפטרה בשנת ה'תש"נ מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת בת שבע ברונשטיין ע"ה
  מרת בת שבע בת הרה"ח ר' אברהם ברוך ברונשטיין נפטרה בשנת תשל"ב מנ"כ בהר המנוחות
  יג סיון

 • הבחור התמים שמואל גערליצקי ע"ה
  הבחור התמים שמואל בן יבדלחט"א הרה"ח התמים ר' אברהם יצחק ברוך שליט"א גערליצקי נפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' מאיר שמחה לייטער ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מאיר שמחה בהרה"ח ר' חיים יהודה ליב לייטער נפטר בשנת ה'תשס"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' משה מרדכי אפשטיין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה מרדכי בהרה"ח ר' צבי הירש אפשטיין שמש ברבנות במס"נ יותר מחמישים שנה בלנינגרד נתייסר בגלות רוסי' נפטר בשנת ה'תשל"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' אלי מיכל האפט ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אלי מיכל האפט נפטר בשנת תשל"ב
 • הרה''ח התמים ר' יוסף-יצחק איידלמן ע''ה
  הרה"ח התמים ר' יוסף-יצחק בן יבדלחט"א הרה"ח ר' שלום איידלמן התחנך במוסדות חב"ד במרוקו אותם הקימו הוריו ושלוחי חב"ד במרוקו היה חבר מערכת "אוצר החסידים", חבר מכון "אהלי שם", ובמהלך חייו זכה להגיה עשרות מספרי המאמרים ומתורתו של הרבי. הרב איידלמן היה איש ספר מובהק, בקיא בספרות ובהיסטוריה של חסידות חב"ד, בשנותיו האחרונות היה מעורכי השבועון 'התקשרות' ועבד בשנים האחרונות באגף ההוצאה לאור של צעירי חב"ד. נפטר בשנת תשס"ו מנ"כ בהר הזיתים

  יד סיון

 • הילד אלימלך פאנפעדער ע"ה
  הילד אלימלך בהרה"ח ר' ישעיה יעקב פאנפעדער נולד כ"ו טבת ה'תשל"ז בניו יורק ונפטר בשנת ה'תשמ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' ישעי שפיגעל ע"ה
  הרה"ח ר' ישעי בהרה"ח ר' יהודה ארי שפיגעל נפטר בשנת תשל"ט מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' אברהם אליעזר הלוי באראש ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם אליעזר בהרה"ח ר' דוב הלוי באראש נפטר בשנת ה'תשל"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' שמעון שמערלינג ע"ה
  הרה"ח ר' שמעון בהרה"ח ר' חיים שמערלינג. נפטר בשנת ה'תרנ"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' מרדכי זיסקע זיסקינד ע"ה
  הרה"ח ר' מרדכי זיסקע בהרה"ח ר' שניאור זלמן זיסקינד שימש רב בעיר קורעניץ והיה גדול מאוד בתורה ובחסידות, והיה מקושר מאוד לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק. נפטר בשנת תרמ"ד מנ"כ בקורעניץ

 • הרה"ח ר' שניאור זלמן הארער ע"ה
  הרה"ח ר' שניאור זלמן בהרה"ח ר' מנחם מנדיל הארער נפטר בשנת תר"ס מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת ברנציא דוברוסקין ע"ה
  מרת ברנציא בת הרה"ח ר' מנחם מענדל דוברוסקין. נפטרה בשנת ה'תשס"א מנ"כ צפת

 • מרת צביה חיה רפופורט ע"ה
  מרת צביה חיה בת הרה"ח התמים ר' שלמה זלמן רפופורט. נפטרה בטורונטו קנדה בשנת תשמ"ד מנ"כ צפת
 • מרת פעשא הדסה ריבלין ע"ה
  מרת פעשא הדסה בת הרה"ח ר' אלתר ריבלין נפטרה בשנת ה'תרע"ז מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת פייגא שמוטקין
  מרת פייגיל בת הרה"ג ר' משה לייב הי"ד קפילביץ. אשת הרה"ח ר' יהודא ע"ה שמוטקין. נולדה בעיירה החב"דית דוקשיץ. נפטרה בי"ד בסיון תשכ"ה (בגיל נ"ה). מנ"כ בהר הזיתים
 • רפאל לוי יוסף בן יצחק סידס
  ר' לוי יוסף, בן 49, מקהילת אנ"ש בפריז ובירושלים, היה ידוע כנדיב שתמך ביד רחבה בעשרות משפחות ומוסדות תורה וחסד בצרפת ובאה"ק. בשנים האחרונות פגעה בו המחלה הידועה בצורה אנושה, אולם למרות הסבל הרב, קבל את היסורים באהבה, והמשיך כל העת לחייך ולשמוח, והשתדל לעודד את בני משפחתו ומכיריו.
  המנוח הותיר אחריו את רעייתו גב' ג'ואל, ביתו גב' שטערנא שרה, בנו ר' מיכאל , ביתו גב' דינה, ביתו גב' רחל, ביתו גב' ציפורה, בנו מנחם מענדל, אמו, אחים ואחיות, ונכדים.
  נפטר ביד סיון תשסז ומנוחתו כבוד בגבעת שאול בירושלים
  טו סיון

 • הרה"ח ר' שלום דוב שטיינברג ע"ה
  הרה"ח ר' שלום דוב בן יבדלחט"א הרה"ח ר' בנימין צבי שטיינברג. זיכה הרבים בספריו חומש פירוש רש"י המפורש בית המקדש והמשכן וכליו ועוד שאר ספרים גמל חסד בגופו ובממונו הרבה להטיב בסבר פנים יפות. נפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' חיים יעקב רפאל שרייבר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים יעקב רפאל בן הרה"ח ר' ישראל פנחס שרייבר עסק במלאכת שמים בלימוד וחינוך תשב"ר וכגזבר ביהכנ"ס "בית מנחם" בכפ"ח ביושר ובנאמנות היה מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטר בשנת ה'תשס"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן גורעוויטש ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן בהרה"ח ר' מנחם מענדל גורעוויטש. מגזע וותיקי חסידי חב"ד עסקן חרוץ רודף צדקה וחסד תמך במסירה ונתינה מוסדות חב"ד והקים בנין בי"ס בית רבקה במאנטרעאל נפטר בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ במאנטרעאל
 • הרה"ח ר' משה שלמה הלוי לויטן ע"ה
  הרה"ח ר' משה שלמה בהרה"ח ר' יצחק הלוי לויטן נפטר בשנת תש"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' שמואל בצלאל שעפטיל ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמואל בצלאל בן הרה"ח ר' שלום שעפטיל היה מורו ורבו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב מינה את הרשב"ץ למחנכו ומדריכו של בנו כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ משנת תרנ"ד עד שנת תר"ס . בשנת תר"ס נתמנה למשפיע ראשי בישיבת תומכי תמימים הוא שימש בתפקיד זה עד פטירתו . נפטר בשנת ה'תרס"ה

 • מרת פריידא סימפסאן ע"ה
  מרת פריידא בת הרה"ח ר' בנימין אליהו סימפסאן נפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת סימא חסיה וישצקי ע"ה
  מרת סימא חסיה בת הרה"ח התמים ר' בן ציון וישצקי אשת הרה"ח התמים משה ז"ל מסרה נפשה ברוסיא על חינוך ילדיה לתרוה וחסידות נפטרה בשנת ה'תשמ"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה''ח התמים ר' שו''ב נתן אשכנזי ע''ה
  הרה"ח התמים ר' שו"ב נתן בן הרה"ח ר' משה אשכנזי ע"ה. היה חסיד אהוב וחביב על כל מכריו וידידיו. חוט של חן וחסד היה משוך על כל הליכותיו והצטיין כבעל שמועה המהווה אוצר בלום של סיפורי חסידים ותולדותיהם, בעל מנגן ובעל תפילה שקולו הערב והמרגש מעורר וממס את הלבבות. נולד בשנת תש"ו בתל אביב ונפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בית העלמין הישן טבריה

 • הרה"ח ר' הררי יונה דוב בלומברג ע"ה
  הרה"ח ר' הררי יונה דוב בהרה"ח ר' יהודה בלומברג . מחסידי כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" בשנת תרס"ז עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב . חיבר שני ספרים. שילם במיטב כספו כדי לרכוש מאמרי חסידות. נולד בסרדניק במנחם אב ה'תר"י ונפטר בשנת תר"צ מנ"כ טרומפלדור בתל אביב
  גוש: 01 אזור: ב שורה: יט מקום: 43

  טז סיון

 • הרה"ח ר' חיים סטילמאן ע"ה
  הרה"ח ר' חיים בהרה"ח ר' ישראל צבי סטילמאן נפטר בשנת תשמ"ז מנ"כ חלקת חב"ד בלאס אנדזשעלעס דקליפורניה

 • הרה"ח התמים ר' משה נתן גארעליק ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה נתן בהרה"ח ר' בן ציון גארעליק מתלמידי ישיבת תו"ת בליובאוויטש הרביץ תורה ברבים בארץ הדמים וחינך ילדי ישראל על טהרת הקודש מתוך מסירת נפש ממש נפטר בשנת ה'תשמ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרבנית דבורה אשכנזי ע''ה
  הרבנית דבורה בת הרה"ח ר' אליעזר אשכנזי. אשת הרה"ח ר' משה אשכנזי ע"ה, רב קהילת חב"ד בתל-אביב. היתה ממייסדות נשי ובנות חב"ד באה"ק. נולדה בשנת תרפ"ב בעיר רוסטוב ונפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ בית העלמין הישן טבריה

 • מרת חיה לאה מייזליש ע"ה
  מרת חיה לאה בת הרה"ח ר' אברהם חיים מייזליש נפטרה בשנת ה'תשס"ד

 • מרת פריידא מזל ע"ה
  מרת פריידא בת שמשון מזל אשת הרה"ח ר' ישראל אברהם ז"ל נפטרה בשנת תשמ"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • הרבנית פריידא ע"ה
  הרבנית פריידא בת כ"ק אדמו"ר רבי שניאור זלמן אדמו"ר הזקן התבטא פעם על בתו שנשמתה היא בעצם מ"עלמא דדוכרא" אלא שמסיבה מסויימת התלבשה נשמה זו בגוף של אשה. נולדה בשנת ה'תקכ"ד נפטרה בשנת תקע"ג מנ"כ בהאדיטש.
 • הרה''ח התמים ר' ישעי' ליפש ע''ה
  הרה"ח התמים ר' ישעי' בהרה"ח ר' יוסף יהודה ליפש נפטר בשנת תשכ"ט בשנה הל"ט לחייו ונטמן בהר המנוחות ירושלים.
 • הרה''ח התמים ר ישעיהו ליפש ע''ה
  הרה"ח התמים ר ישעיהו בן ר יוסף יהודא ליפש
  נולד על הנהר בעיירה סווארוש במחוז לובלין שבפולין
  לאביו ר יוסף יהודא שהיה חסיד ראדזין,לאחר השואה שבה נהרגו רוב בני משפחתו הי"ד,
  הצטרף עם אביו ואחיו למחנה העקורים פוקינג
  שבגרמניה, ושם עם בני משפחתו מחסידי
  חב"ד חבר לקהילת חב"ד שבהמשך היו ראשוני
  המקימים את כפר חב"ד.
  נפטר בשנת תשכ"ט מנ"כ בהר המנוחות


  יז סיון

 • הרה"ח ר' אהרן פרייס ע"ה
  הרה"ח ר' אהרן בהרה"ח ר' שלום שכנא פרייס . נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ סטאר אוף דוויד פלורידה
 • הרה"ח ר' ד"ר צבי דניאל קרסנוקוקי ע"ה
  הרה"ח ר' ד"ר צבי דניאל בן הרב פנחס קרסנוקוקי מסר נפשו, גופו ומאודו עשרים וארבע שעות ביממה לרפא ולהציל חיים של רבים מבני ישראל ובתוכם רבים מאנ"ש שיחיו נפטר בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' אברהם יצחק רפפורט ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם יצחק בהרה"ח ר' יעקב טוביה רפפורט נפטר בשנת תשל"ט מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח מרדכי מירבאם ע"ה
  הרה"ח מרדכי בהרה"ח ר' מתתיהו מירבאם. נפטר בשנת ה'תשל"ט מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' ישראל דזשייקאבסאן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ישראל בהרה"ח ר' יעקב ליב דזשייקאבסאן רב דביהכנ"ס באברויסק בבראנזויל משפיע דא"ח בישיבת תומכי תמימים מעושי רצונם של כ"ק רבותינו נשיאינו ביסוד וחזוק ישיבות תו"ת אחי תמימים בית רבקה והדר התורה באמעריקא. נולד בג' כסלו תרנ"ו בעיר זוראוויץ, נפטר בשנת ה'תשל"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת גיטע לאה בערזין ע"ה
  מרת גיטע לאה בת הרה"ח ר' שמואל בערזין. נולדה ט"ו ניסן ה'תרפ"ו בנעבל ונפטרה בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת חנה איטע סקלצקי ע"ה
  מרת חנה איטע בת הרה"ח ר' יעקב סקלצקי נפטרה בשנת ה'תש"מ מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת מנוחה רחל גרונר ע"ה
  מרת מנוחה רחל בת הרה"ח ר' אברהם זלמן גרונר. אשת הרה"ח ר' מרדכי גרונר ילידת חברון. נפטרה בשנת ה'תשל"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת מלכה פריעד ע"ה
  מרת מלכה בת הרה"ח ר' מרדכי פריעד. אשת חבר הרה"ח ר' אליהו הכהן ז"ל נפטרה בשנת ה'תשי"ח מנ"כ במאנטרעאל
 • ר' חיים יעקב רפאל ע"ה שרייבר
  נולד לאביו הרב החסיד התמים ר' פינחס ע"ה שו"ב מראקישיק שהיה מחשובי התמימים בליובאוויטש ומשפיע בעירו ראקישיק (היה מכונה פינייע ראקשיקר).
  ר' חיים ע"ה שימש שנים רבות כמחנך ןמנהל התלמוד תורה בכפר חב"ד. כאשר פרש מעבודתו שימש במשך שנים כגזבר וגבאי בית הכנסת "בית מנחם" בכפר חב"ד. נפטר בשנת תשס"ב ומנוחתו כבוד בהר הזיתים בירושלים. ת . נ . צ . ב . ה .
 • הרה"ח התמים ר' חיים יעקב רפאל שרייבר
  הרה"ח התמים ר' חיים יעקב רפאל בן הרה"ח ר' ישראל פנחס שרייבר עסק במלאכת שמים בלימוד וחינוך תשב"ר וכגזבר ביהכנ"ס "בית מנחם" בכפ"ח ביושר ובנאמנות היה מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטר בשנת ה'תשס"ב מנ"כ בהר הזיתים

  יח סיון

 • הרה"ח התמים ר' אלקנה שטיין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אלקנה בהרה"ח ר' יוסף חיים שטיין נפטר בשנת תשנ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' יצחק נח סילווער ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יצחק נח בהרה"ח ר' משה מנחם מענדל סילווער פעל ועשה למעמד בית חיינו נפטר בשנת ה'תשמ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'


 • מרת רבקה פייגא סגל ע"ה
  מרת רבקה פייגא בת הרה"ח ר' חיים אברהם סגל. אשת הרה"ח ר' יעקב אלחנן הלוי סגל ז"ל . נפטרה בשנת ה'תש"נ מנ"כ בהר המנוחות
  יט סיון

 • הרה"ח התמים ר' משה יצחק קאניקאוו ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה יצחק בהרה"ח ר' חיים צבי קאניקאוו נפטר בשנת ה'תשמ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' שלום דובער פעווזנער ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלום דובער בהרה"ח ר' שמואל פעווזנער למד בתו"ת מתוך מס"נ ומסר עצמו ללימוד דא"ח ועבודת ה' עסק בהדפסת ספרי דא"ח שנים רבות "בדפוס עזרא" נולד בשנת ה'תרפ"ז בעיר קלימאוויטש ונפטר בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הבחור התמים אליהו יואל ראנעס ע"ה
  הבחור התמים אליהו יואל בהרה"ח ר' אברהם ראנעס נפטר בשנת ה'תשנ"ג מנ"כ במאנטרעאל

 • הרבנית נעכא פייגל ריבקין ע"ה
  הרבנית נעכא פייגל בת הרה"ח ר' יעקב טוביה ריבקין אשת הרה"ח ר' משה דובער זצ"ל נפטרה בשנת תשמ"ח מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת מריאשא קרסיק ע"ה
  מרת מריאשא בת הרה"ח ר' גרשון קרסיק נפטרה בשנת תשמ"ג מנ"כ בהר המנוחות
  כ סיון

 • הרה"ח התמים ר' קלמן יהודה מארלאו ע"ה
  הרה"ח התמים ר' קלמן יהודה בהרה"ח ר' אברהם ישעיה מארלאו שימש כר"מ בישיבת תות"ל והעמיד תלמידים הרבה מרא דאתרא דביהכנ"ס ליובאוויטש שבליובאוויטש (דברוקלין) וחבר הבד"ץ דשכונת קראון הייטס מקושר פנימי לרבותינו נשיאינו ולתורתם ובמיוחד לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו אשר ממנו זכה לקירוב פנימי מסר נפשו להורות לעם ה' דרכיו וחיזק רוחם של אנ"ש בהתקשרות לנשיא הדור והוראותיו ובפרט בעניני גאולה ומשיח נולד בח' אדר ה'תרצ"ב בפרנקפורט ונפטר בשנת ה'תש"ס מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' אליעזר בערקאוויץ ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אליעזר בהרה"ח ר' זוסיא בערקאוויץ עסק שנים רבות בתור מנקר מומחה ובעל תפילה בעיר וואוסטער ומסר עצמו שם לחנך בנותיו בדרכי התורה והחסידות נפטר בשנת ה'תשנ"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' יעקב יצחק צוקרמן ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב יצחק בהרה"ח ר' ירחמיאל צוקרמן נפטר בשנת ה'תשי"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' אהרן מרדכי זוין ע"ה
  הרה"ח ר' אהרן מרדכי זוין. שימש כרבה של קאזמיראוו נפטר בשנת ה'תרס"ג מנ"כ בקאזמיראוו

 • מרת שפרה זלמנוב ע"ה
  מרת שפרה בת הרה"ח ר' אברהם דוב זלמנוב הייתה קשורה ללימוד החסידות ולדרכיה נפטרה בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת פייגא רחל וגשל ע"ה
  מרת פייגא רחל בת הרה"ח ר' חיים ישראל וגשל. נפטרה בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת טובה יפה הרשקוביץ ע"ה
  מרת טובה יפה בת הרה"ח שאול יוסף הרשקוביץ. נפטרה בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • הנערה נחמה וויכנא מייזעס ע"ה
  הנערה נחמה וויכנא בת הרה"ח ר' מנחם מנדל מייזעס נפטרה בשנת ה'תשי"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • HaRav HaTomim HaChosid, R. Avrohom Kievman, z"l
  ben HaRav HaChosid HaBeinoni R. Dovid Menachem Mendel (Horedoker) Kievman. Passed away on 20 Sivan , in 1957. - 5717
 • מרת עטל צערנא ע"ה חדקוב
  (מתוך נוסח המצבה):
  האשה החשובה ויראת ה' הרבנית מרת עטל צערנא ע"ה אשת הרה"ח הר"ר חיים מרדכי אייזיק ז"ל חדקוב
  משך שנים רבות חינכה תלמידות במוסד חינוך "בית רבקה" ולפנ"ז בכמה מוסדות חינוך מעבר לים ובארצה"ב
  ידועה בנאומי' הרבים ל"נשי ובנות חב"ד" ועוד
  ע"פ הוראת רבותינו נשיאינו תרגמה הספר "דער רב" לאידית, עליו כתב כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו "וה"ז חלק מהפצת המעינות חוצה"
  זכתה וכ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ לקחה- ביחד עם בעלה – אתו עמו לארצה"ב
  נפטרה בשם טוב ובשיבה טובה עש"ק כ"ף סיון ה'תשס"ו
 • מרת יפה שיינדל אבני לבית ב"ק
  מרת יפה ע"ה דור שמיני לאדוה"ז זכתה להקים משפחה לתפארת. התאלמנה והיא רק בת 40 שנה
  נסעה לכ"ק אדמו"ר וספגה ממנו הרבה יר"ש


 • מרת יפה אבני לבית ב"ק
  נצר לבית חב"ד דור שמיני לאדמו"ר הזקן. אשה יראת שמים ונעימת הליכות בטאה עולם ומלואו ברישומה.
  ת.נ.צ.ב.ה.


  כא סיון

 • הרה"ח ר' חיים שטרן ע"ה
  הרה"ח ר' חיים בהרה"ח ר' שמואל שטרן היה חסיד נלהב, מקושר בכל לב ונפש לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ותומך נאמן במוסדות חב"ד . היה בין מייסדי ביכנ"ס חב"ד בשכונת סנהדריה.בירושלים. הי'ה חבר ועדת המצב ואחראי על חלוקת המזון בירושלים בזמן מלחמת השחרור, וזכה לעזור להרבה אדמו"רים, רבנים ויחידים בזמן המלחמה. זכה לקירובים רבים מהרבי שהתבטא עליו פעם א' "זכית ונהיית שותף להקב"ה במעשה בראשית ע"י השכנת שלום" ופעם אחרת אמר הרבי: "אם הי'ה מישהו מירושלים שגרם לי נחת רוח רבה הי' זה ר' חיים". נתמנה לועדת הבנין דישיבת תורת אמת בהוראת הרבי. הי'ה ידוע כאיש חסד שדלתו פתוחה לעזרה לכל נצרך. כשהודיעו לרבי על פטירתו הגיב: "וואס מיט א מאל?" נולד בשנת תרע"ח בדונא סערדעהעל צ'כסלובקי'ה. ונפטר בשנת ה'תשמ"ח מנ"כ הר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' יעקב ליפסקער ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב בהרה"ח ר' חיים צבי ליפסקער מסר נפשו בעד ישיבת תות"ל בקוטאים זכה לשמש את כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בפריז עסק במסירה ונתינה בעניני חינוך והפצת הידות ובעניני ביהכנ"ס ליובאוויטש שבליובאוויטש (דברוקלין) נפטר בשנת ה'תשמ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח יהושע בלוך ע"ה
  הרה"ח יהושע בהרה"ח ר' מרדכי בלוך. נפטר בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ צפת
 • הרה"ח ר' שלמה זלמן אלתר נימרק ע"ה
  הרה"ח ר' שלמה זלמן אלתר בהרה"ח ר' אברהם אליהו נימרק נפטר בשנת ה'תשל"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' מאיר יחיאל יהודה גולדברג ע"ה
  הרה"ח ר' מאיר יחיאל יהודה בהרה"ח ר' יעקב שלמה גולדברג נפטר בשנת ה'תשי"א מחשובי חסידי חב"ד ירושלים מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' יעקב שפירא ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב בהרה"ח ר' יצחק מנחם זונדל שפירא מחשובי חסידי חב"ד ירושלים נפטר בשנת תרט"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' אברהם זלמן שניאורסאהן ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם זלמן בהרה"ח ר' שלום שניאורסאהן. נין ונכד לכ"ק אדמו"ר הזקן ובנו הוד כ"ק אדמו"ר האמצעי. נפטר בשנת ה'תרצ"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת בילא פרומט פרידמאן ע"ה
  מרת בילא פרומט בת הרה"ח ר' אשר פרידמאן נפטרה בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת סטרנה בודניצקי ע"ה
  מרת סטרנה בת הרה"ח ר' אליעזר בודניצקי נפטרה בשנת תשנ"ח מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת אסתר שניאורזון ע"ה
  מרת אסתר בת הרה"ח ר' יעקב ליב שניאורזון נולדה ביום י"ג אדר תרס"ז ונפטרה בשנת תשנ"ה מנ"כ בהר המנוחות

 • הבחור התמים בן ציון בערל קלר ע"ה
  הבחור התמים בן ציון בערל בן הרה"ח משה פייוול קלר נפטר בשנת תשס"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • דב חיים בן ברוך הכהן סולומון
  איש חסד אוהב ישראל
  שפעל למען הציבור בלי לבקש תמורה
  נפטר בשם טוב ביום כ"א סיון ה תשס"ח
 • הר"ר שמואל זליג רוחמקין זצ"ל
  הר"ר שמואל זליג בהרה"ג הרב אריה לייב רוחמקין זצ"ל. מיקירי ירושלים. חתנו של הרה"ח הרב חיים מנחם מנדלזון זצ"ל מחשובי חסידי חב"ד בירושלים. נפטר תשנ"ט. מנ"כ בהר המנוחות בירושלים.
  כב סיון

 • הרה"ח ר' ציון מימון ע"ה
  הרה"ח ר' ציון בהרה"ח ר' יוסף מימון נפטר בשנת תשנ"ד מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' יוסף גאלדבערג ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יוסף בן הרה"ח ר' יעקב קאפיל גאלדבערג ראש ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש צרפת למד והרביץ תורה במס"נ והעמיד תלמידים הרבה במשך ביובל שנים ברוסיא ובצרפת נולד בשנת ה'תרע"ד בטיראספול ונפטר בשנת ה'תשמ"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' יעקב אורנשטיין ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב בהרה"ח ר' ישעי אורנשטיין. שימש ראש כולל חב"ד בארץ הקודש. נפטר בשנת ה'תרס"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה''ח ר' שניאור זלמן שניאורסאהן ע"ה
  הרה"ח ר' שניאור זלמן בהרה"ח ר' שמואל שניאורסאהן כיהן גאב"ד טשעכנאווצי מנ"כ בוורשה

  כג סיון

 • הרה"ח חכם רפאל אלאשוילי ע"ה
  הרה"ח חכם רפאל בהרה"ח חכם יוסף אלאשוילי, כיהן כרבה הראשי של יהדות גרוזיה בארץ ובעולם במשך 50 שנה מתוך מסירות נפש. היה ידוע בדרשותיו המיוחדות ובדרכו המיוחדת בקירוב רחוקים. היה קשור בכל נימי נפשו לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו וזכה לקירובים מיוחדים. נולד ביום ז"ך בניסן תרצ"ד בעיירה קולאשי שבגרוזיה ונפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בעיר בלוד.

 • הרה"ח התמים ר' צבי הירש ברונשטיין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' צבי הירש בהרה"ח ר' שניאור זלמן ברונשטיין מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו עסק בחינוך ובמבצעי הרבי במסירת נפש היה מראשוני המחנכים ב"רשת אהלי יוסף-יצחק" בישראל, ומאוחר יותר בישיבה דפלטבוש. בשנים האחרונות לחייו, היה ממנהלי הארגון FREE לעזרת יהודים יוצאי מדינות חבר-העמים. נפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' שלמה זלמן ראם ע"ה
  הרה"ח ר' שלמה זלמן ראם. נפטר בשנת ה'תרמ"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' מאיר בלומנפלד ע"ה
  הרה"ח ר' מאיר בהרה"ח ר' חיים יעקב בלומנפלד

 • מרת צביה רחל בראנשטיין ע"ה
  מרת צביה רחל בת הרה"ח ר' שלמה יהודה בראנשטיין נפטרה בשנת ה'תשמ"ב מנ"כ במאנטרעאל

 • מרת מערא סקאבלו ע"ה
  מרת מערא בת הרה"ח ר' גוטמן סקאבלו נולדה ר"ח תמוז תרפ"ג ונפטרה בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה''ח ר' דניאל אליהו ע''ה זקס
  הרה"ח התמים ר' דניאל אליהו בהרה"ח ר' חיים אריה לייב זקסמראשוני המתנחלים בכפר חב"ד נפטר בשנת תשס"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • מאיר בן חיים יעקב בלומענפעלד
  כורך שפרים, קיבל האמנות מכמה דורות, צאצאיו חסידי חבד בארגנטינה, מתגעגים אליו.
  כד סיון

 • הרה"ח התמים ר' שמואל מאצקין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שמואל בהרה"ח ר' פרץ מאצקין זכה והי' לו א נישמאק א אידן א טובה טאן הציל רבים מרעב בימי המלחמה פזר צדקה וגמ"ח ביד רחבה ובהצנע וביחוד להצלת אנ"ש מרוסיא נאסר והוגלה לעבודת פרך בסיביר מקושר להרבי נשיא דורנו והיבה יתירה נודעת לו להתוועדות חסידים . נפטר בשנת ה'תשס"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' לוי יצחק שפירא ע"ה
  הרה"ח התמים ר' לוי יצחק בהרה"ח ר' ליפמאן שפירא זכה לעסוק הרבה שנים בחינוך ילדי ישראל ימים לרבות הלילות במסירה ונתינה ובשנים האחרונות גם בתור סגן מנהל במוסד חינוך אהלי תורה פעל הרבה על התלמידים כולל גם בענין חזרת משניות בע"פ. נפטר בשנת ה'תש"נ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' ברוך ישראלי ע"ה
  הרה"ח ר' ברוך בהרה"ח ר' שלום ישראלי נפטר בשנת תשמ"ג מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' משה לייב ברקמן ע"ה
  הרה"ח ר' משה לייב בהרה"ח ר' אברהם ברקמן נפטר בשנת תשל"ט

 • הרה"ח התמים ר' עוזר וינוקוקורסקי
  הרה"ח התמים ר' עוזר בהרה"ח ר' אריה וינוקוקורסקי למד בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש בחיי כ"ק אדמו"ר הרש"ב נפטר בשנת ה'תשל"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' אלכסנדר זאב וואלף הלוי סאממער ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אלכסנדר זאב וואלף בהרה"ח ר' אלי הלוי סאממער נפטר בשנת ה'תשל"ד מנ"כ במאנטרעאל
 • הרה"ח התמים ר' פרץ חן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' פרץ בהרה"ח ר' דוד חן נפטר מסר נפשו על שמירת התורה ומצות ומקושרי כ"ק אדמו"ר אור עולם כ"ק שלום דובער זי"ע ובנו כ"ק אדמו"ר אור עולם כ"ק יוסף יצחק זי"ע וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. ונפטר בשנת ה'תשל"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' דוד בראומן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' דוד בהרה"ח ר' חיים בראומן מחשובי תלמידי תו"ת ליובאוויטש עסק בצורכי ציבור במסירות רבה עבור כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו שימש כיו"ר ועד כפר חב"ד עד שנפטר בדמי ימיו נולד בר"ח ניסן בשנת ה'תרע"א בחרסון ונפטר בשנת ה'תשי"ט מנ"כ צפת

 • הרה" ח ר' יהושע הלפרן ע"ה
  הרה" ח ר' יהושע בהרה"ח ר' יעקב מנחם הלפרן. נפטר בשנת ה'תרפ"ב מנ"כ צפת
 • הרה"ח ר' יהודה ליב בער וואלפינסאהן ע"ה
  הרה"ח ר' יהודה ליב בער בהרה"ח ר' דוד וואלפינסאהן נפטר בשנת ה'תרנ"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת שיינא שרה נעמצאוו ע"ה
  מרת שיינא שרה בת ר' דוד יהודה לייב נעמצאוו אשת הרה"ח ר' אברהם סענדר ז"ל נפטרה בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת יוכבד אבר ע"ה
  מרת יוכבד בת הרה"ח ר' אליעזר אבר. נפטרה בשנת ה'תשל"ג מנ"כ בהר הזיתים
  כה סיון

 • הרה"ח ר' ברוך שמעון שניאורסאהן ע"ה
  הרה"ח ר' ברוך שמעון בהרה"ח ר' יוסף משה שניאורסאהן. אב"ד טשעבין נפטר בשנת ה'תשס"א מנ"כ הר המנוחות
 • הרה"ח ר' ברוך בן ציון רייצין ע"ה
  הרה"ח ר' ברוך בן ציון בהרה"ח ר' משה רייצין. נולד ביום ד' אדר ה'תר"ן ונפטר בשנת ה'תשל"ט . מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת שיינא מיכלא גורארי ע"ה
  מרת שיינא מיכלא בת הרה"ח ר' יוחנן גורארי ונפטרה בשנת תשכ"א
 • הרה"ח ר' פישל בראון ע"ה
  הרה"ח ר' פישל בראון. ר' פישל הקים את מקווה הטהרה החב"ד הראשון בקליבלנד, ובמשך שנים רבות הפיץ את מעיינות החסידות בקרב הקהילה היהודית. נפטר בשנת תשס"ו מנ"כ מקליבלנד, אוהיו
 • הרה"ג הראשל"צ ר' מרדכי אליהו זצוקלל"ה
  הראשל"צ מקושר לרבי גדול הדור
  היה ביחידויות רבות אצל הרבי והיה ידיד נפש של הרבי מנוחתו כבוד כ"ה סיון ה'תש"ע
  ונטמן בהר המנוחות יהי זכרו ברוך.


 • חיה מושקא אשכנזי
  הילדה מוסי נפטרה בגיל 7 בלבד

  כו סיון

 • הילד שמרי זאקאן ע"ה
  הילד שמרי בהרה"ח ר' התמים אהרן זאקאן היה תלמיד הישבות אחי תמימים ואהלי תורה מגזע כ"ק אדמו"ר הצמח צדק. נפטר בשנת ה'תש"ל מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת ביילא גיטל יאראסלאוויטש ע"ה
  מרת ביילא גיטל בת הרה"ח ר' שמואל שמעלקא יאראסלאוויטש נולדה ביום י"ח ניסן ה'תרפ"ו ונפטרה בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בהר הזיתים
  כז סיון

 • הרה"ח התמים ר' ישראל אבאפליסקין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ישראל אבא בהרה"ח ר' שאול פליסקין מסר נפשו לחינוך ילדי ישראל ברוסיא הסובייטית זכה להקים דוד ישרים יבורך הולכים בדרכי החסידות. נולד בשנת ה'תרס"ה בעיר פליסא ונפטר בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' יהודה בוטראשוילי ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יהודה בהרה"ח ר' מרדכי בוטראשוילי עסק בהפצת תורה ויהדות במס"נ במדינת רוסיא ואח"כ בארה"ק. נולד קולאשי שבגרוזיה ונפטר בשנת ה'תשמ"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • הבחור התמים אברהם אליעזר גאלדמאן הי"ד ע"ה
  הבחור התמים אברהם אליעזר בהרה"ח ר' משה פסח גאלדמאן הי"ד נרצח בימי עלומיו בעסקו במצוה ויצא נשמתו בטהרה באהלה של תורה נפטר בשנת ה'תשל"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' מאיר דן אידליש ע"ה
  הרה"ח ר' מאיר דן בהרה"ח ר' אברהם אבא אידליש נפטר בשנת ה'תשל"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' מנחם מענדל מוורקי ע"ה
  הרה"ח ר' מנחם מענדל בהרה"ח ר' יצחק מוורקי נולד בשנת תקע"ט ונפטר בשנת תרל"ה מנ"כ בוורשה

 • מרת שרה קיובמאן ע"ה
  מרת שרה בת הרה"ח התמים ר' שמואל יצחק קיובמאן מסרה נפשה להצלת בני ובנות ישראל בהיותה מאחורי מסך הברזל נפטרה בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת אידל גיל פרידמן ע"ה
  מרת אידל בת הרה"ח ר' שמואל גיל פרידמן בעלת צדקה וחסד ובמיוחד למוסדות של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטרה בשנת ה'תש"ס מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת חי' לאה חאנין ע"ה
  מרת חי' לאה בת הרה"ח ר' שמואל חאנין זכתה לשמש את בית הרב וביתה הי' תמיד אור לצדקה וחסד ולהחזקת התורה ולתוועדויות חסידים בימים המרודים זכתה להציל ולתת מזור ותרופה למאות מאחב"י מתוך מס"נ. נפטרה בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת חיענא אבצן ע"ה
  מרת חיענא בת הרה"ח ר' יהודה לייב אבצן מסרה נפשה ל"ב שנים בעיר דעטרויט להפצת התורה והיהדות בטהרת בנות ישראל בחינוך ע"פ טהרת הקודש ובהכנסת בנ"י לבריתו של אאע"ה ובמיוחד פעלה בין עולי רוסיא בגו"ר .נפטרה בשנת ה'תשמ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק' מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • ר' חיים ליברמן
  הרב חיים ליברמן ע"ה נולד בכ"ו תמוז תרנ"ב בעיירה פלשניץ לאביו ר' ראובן ליברמן, היה מזכירו של הרבי הריי"ץ שאף נכנס יחד עימו לכלא בתרפ"ט, ומנהל וספרן בספריית אגודת חסידי חב"ד מיום הקמתה. הרב ליברמן היה דמות מוכרת בשדה הספר התורני. ומידי יום שלישי היה נכנס אל הרבי לשיחה בעניני ספרים וסיפרות. ספרו "אוהל רח"ל" נחשב כספר חובה אצל כל חוקרי הביבלוגרפיה.
  במשך 40 שנה לא מש מפתח ביתם של הרבי הרש"ב והרבי הקודם
  נפטר בכ"ז סיון ה'תנש"א- ומנ"כ בהר הזיתים בירושלים
  כח סיון

 • הרה''ח התמים ר' חונה חיים הכהן כהנא ע''ה
  הרה"ח התמים ר' חונה חיים בהרה"ח ר' אברהם יוסף הכהן כהנא נולד ביום ט"ז אדר א' תרצ"ב ונפטר בשנת תשס"ב מנ"כ בהר המנוחות. • הבחור התמים נפתלי אלרון נאדה ע"ה
  הבחור התמים נפתלי אלרון נאדה. נולד בשנת ה'תשל"ז בירושלים ונפטר בשנת תשנ"ג מנ"כ בהר מנוחות
 • הרה"ח ר' חיים אהרן הורויץ ע"ה
  הרה"ח ר' חיים אהרן בהרה"ח ר' מאיר הורויץ נפטר בשנת ה'תרמ"א מנ"כ בהר הזיתים

 • הנערה חנה דובקין ע"ה
  הנערה חנה בת יבדלחט"א הרה"ח ר' יואל דובקין. נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ בצפת

 • מרת סלאווא איידעלמאן ע"ה
  מרת סלאווא בת הרה"ח ר' יואל איידעלמאן. אשת הרה"ח ר' ארי דוב ז"ל גידלה את ילדיה ונכדיה לתורה ולחסידות מתוך מסירות נפש נפטרה בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת חיה שצערא קליובגאנט ע"ה
  מרת חיה שצערא בת הרה"ח ר' שמעון קליובגאנט אשת הרה"ח התמים ר' איסר זצ"ל נפטרה בשנת תשל"ט מנ"כ באוסטרליא מעלבארן
 • מרת חי'ה לאה חאנין ע"ה
  מרת חי' לאה בת הרה"ח ר' שמואל חאנין זכתה לשמש את בית הרב וביתה הי' תמיד אור לצדקה וחסד ולהחזקת התורה ולתוועדויות חסידים בימים המרודים זכתה להציל ולתת מזור ותרופה למאות מאחב"י מתוך מס"נ. נפטרה בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרבנית הצדקנית מושקא דבורה ז''ל לעווין
  נולדה בחברון לאביה הגה"ח רבי יהודה לייב סלונים זצ"ל שהיה בנה בכורה של הרבנית הצדקנית מנוחה רחל סלונים בתו של כ"ק האדמו"ר האמצעי. היא קיבלה לאחר נישואיה את דירתה של ה"באבע מנוחה רחל" בחברון.בזיוו"ר היתה נשואה להרה"ח נחמן אפשטיין ז"ל ובזיוו"ש היתה נשואה להר"ר מנחם מענדל לעווין ז"ל.היתה צדקנית, צנועה ואצילית. סיפרה הרבה ממה ששמעה מסבתה המפורסמת. נלב"ע בשם טוב בכ"כ בסיון תשי"ד.
  כט סיון

 • הרה"ח התמים ר' יעקב פיל ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב בהרה"ח ר' בן ציון פיל, הוא זכה לעלות לאה"ק עם נפילת מסך הברזל, שם עמד בראש בית בית הספר הממלכתי בעיר מטעם שלטונות הקומניזם, ובמסגרת תפקידו סייע לרבים מיהודי האיזור לעקוף את חובת הלימודים בשבת מתוך מסירות נפש עילאית. נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ לוד

 • הרה"ח התמים ר' שלום נאה ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלום בהרה"ח ר' יוסף יצחק נאה נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בהר מנוחות
 • הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן פריז ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שניאור זלמן בהרה"ח ר' ברוך פריז. תלמיד חכם וירא שמים בקי במאמרי חסידות חסיד אמתי ומקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בכל נימי נפשו כל ימיו היו קודש ללמוד תורה ולעבודת ה' למד בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש נולד ביום י"ב כסלו תשי"ב ונפטר בשנת תשנ"א מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' חיים אליהו מישולבין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים אליהו בהרה"ח ר' אליעזר מישולבין. זכה לקבל חינוך חסידי ע"י המשפיעים הרה"ח ר ניסן נעמינוב והרה"ח ר' שמואל נוטיק והרה"ח ר' יונה כהן. אהב מאוד להיות נוכח בהתוועדויות חסידיות ולשמוע סיפורי חסידים. בזמן המלחמה עבר עם הוריו לסמרקנד, שם ניהל את לימודי המחתרת של ילדי ישראל בבתים פרטיים. הוא היה דואג לרוב ענייני היהדות, ואף סיפק מסתור לאנ"ש שנמלטו מידי השלטונות.זכה לעלות לאה"ק בשנת תשכ"ט. נולד בוויטבסק בשנת תר"ץ ונפטר בשנת ה'תשל"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' מרדכי ווענגער ע"ה
  הרה"ח ר' מרדכי בהרה"ח ר' אליעזר ווענגער נפטר בשנת ה'תשי"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' משה אביגדור חייקין ע"ה
  הרה"ח ר' משה אביגדור בהרה"ח ר' ישראל שרגא חייקין. מגדולי חסידי כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב, הנודע בשם הדיין מלונדון נולד ביום ב' בכסלו ה'תרי"ב נפטר בשנת ה'תרפ"ח מנ"כ בלונדון
 • הרה"ח ר' שמעון מנשה חייקין ע"ה
  הרה"ח ר' שמעון מנשה בהרה"ח ר' משה חייקין. ראש היישוב החב"די בחברון ורב שם עשרות שנים. נולד בשנת ה'תקל"ז נפטר בשנת ה'תרנ"ג מנ"כ בחברון

 • הרה"ח ר' שמואל גרשון לעוין ע"ה
  הרה"ח ר' שמואל גרשון בהרה"ח ר' אברהם דוב לעוין נפטר בשנת תרנ"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' חיים אברהם מלאדי ע"ה
  הרה"ח ר' חיים אברהם בן כ"ק אדמו"ר שניאור זלמן מלאדי שניאורסאהן בנו של כ"ק אדמו"ר הזקן היה גדול מאוד בתורה ובחסידות. היה בעל מידות טובות וניחן בחכמה נפלאה. נולד אלול תקל"ז בליוזנא ונפטר בשנת ה'תר"ח מנ"כ בליובאוויטש
 • מרת הינדא גאלדא ווינטער ע"ה
  מרת הינדא גאלדא בת הרה"ח ר' אהרן משה ווינטער נפטרה בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת חיה פערקע גרינוולד ע"ה
  מרת חיה פערקע בת הרה"ח ר' אהרן אברהם גרינוולד נפטרה בשנת תשל"ט מנ"כ בהר המנוחות
  ל סיון

 • ילד ישראל נח קורנפלד ע"ה
  ילד ישראל נח בן יבדלחט"א הרה"ח התמים ר' מנחם מענדל קורנפלד. נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ באטלנטה גו'רג'יה

 • הרה"ח התמים ר' יעקב שלמה וילהלם ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב שלמה בהרה"ח ר' חיים דוד וילהלם חשובי אנ"ש ירושלים נפטר בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח ר' דוב אליעזר הבלין ע"ה
  הרה"ח ר' דוב אליעזר בהרה"ח ר' שלמה זלמן הבלין נולד בשנת ה'תר"פ בראסטוב ונפטר בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה''ח התמים ר' דוד מרוזוב הי''ד
  הרה"ח התמים ר' דוד בהרה"ח ר' פנחס מרוזוב הי"ד נולד ביום א' אלול תרצ"ה בלנינגרד. נהרג על גדות תעלת סואץ ע"י פגז מצרי, שבת ל' סיון תשכ"ז מנ"כ מנ"כ בהר מנוחות

 • הרה"ח ר' שמואל מנחם קליין ע"ה
  הרה"ח ר' שמואל מנחם בהרה"ח ר' יהודה צבי קליין נולד יח אלול תרנ"א בעיר טאשקענט. ונפטר בשנת ה'תשכ"ב מנ"כ בטאשקענט

 • מרת מוסיא פייגא חצרנוב ע"ה
  מרת מוסיא פייגא בת הרה"ח ר' דוב בער חצרנוב. נפטרה בשנת ה'תשל"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה''ח התמים ר' שלום מרוזוב ע''ה
  הרה"ח התמים ר' שלום בהרה"ח התמים ר' אלחנן-דב מרוזוב היה מראשי ישיבת 'תומכי-תמימים' המרכזית ב-770. "הוא היה גאון אמיתי, למדן, עמקן ובקי מופלג", הוא מונה על-ידי הרבי להנהלת הישיבה ושימש כמשפיע, מגיד שיעור ומשגיח במשך השנים. היה גם חבר ועד המורחב של אגודת-חסידי-חב"ד העולמית, חבר הנהלת המרכז-לענייני-חינוך ומחנה ישראל ונציג ליובאוויטש באגודת הרבנים בארה"ב וקנדה. נולד ביום ד' שבט תרפ"ג בעיר רוסטוב ונפטר בשנת תשס"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'