א כסלו

 • הרה''ח התמים ר' יעקב שמחה טייטעלבוים ע''ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב שמחה בהרה"ח ר' מרדכי טייטעלבוים. נולד כ' תמוז ה'תש"ט ונפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' ברוך קופרמן ע"ה
  הרה"ח ר' ברוך בהרה"ח ר' שמעון קופרמן נולד ד' תמוז תרצ"א נפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח ר' יהודה ביסטאן ע"ה
  הרה"ח ר' יהודה בהרה"ח ר' משה יעקב ביסטאן מקושר כל ימיו בכל נימי נפשו לכ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ ולכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטר בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' אברהם פלדמן ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם בהרה"ח ר' שלמה חיים פלדמן מראשוני כפר חב"ד ובוניו נפטר בשנת ה' תשמ"ט מנ"כ בהר הזיתים • הרה"ח ר' גרשון הלוי סגל ע"ה
  הרה"ח ר' גרשון בהרה"ח ר' אהרן מנחם מנדל הלוי סגל. נולד ר"ח סיון ה'תרע"ז בורשא ונפטר בשנת ה'תשמ"ה בכפר חב"ד. מנ"כ בהר הזיתים • הרה"ח התמים ר' אברהם יצחק גלזמן ע"ה
  הרה"ח ר' התמים אברהם יצחק בהרה"ח ר' משה גלזמן היה רב ברוסיא בעיר בארזנא-פלך צרנינו נפטר בשנת ה'בתשכ"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • התמים אברהם יעקב לוין
  התמים אברהם יעקב בהרה"ח ר' פייטל לוין נפטר בשנת ה'תש"ג
 • הרה"ח התמים ר' שלום הלוי גורעוויטש איש הורביץ הי"ד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלום בהרה"ח ר' יעקב הלוי גורעוויטש איש הורביץ הי"ד נרצח על קידוש השם בשנת תש"ב
 • הרב הגאון הצדיק המקובל רבי צדוק שיינגרטן זצ"ל
  נולד יב תמוז תרעב בעיר וורשא נפטר א כסלו תשסו בבורו פרק נטמן בהר המנוחות יחד עם הרבנית [-נפטרה ו כסלו] תנצבה היו מקושרים לבית חיינו היה מפרסם גדלותו של נשיא דורינו בכל החוגים
 • הרה"ח התמים ר' שלמה מטוסוב ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלמה בהרה"ח ר' יצחק-אייזיק מטוסוב מי שזכה להיות השליח הראשון של הרבי בשנת תש"י הוא נשלח על-ידי הרבי לקזבלנקה והקים בה עולה של תורה כשייסד את מוסדות "אהלי יוסף-יצחק ליובאוויטש" - רשת חינוכית שכללה 70 סניפים של תלמודי-תורה ברחבי מרוקו . נולד ביום-הכיפורים תרע"ז ונפטר בשנת תשס"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
  ב כסלו

 • הרה"ח ר' יוסף יהודה גאלאווינסקי ע"ה
  הרה"ח ר' יוסף יהודה בהרה"ח ר' מרדכי גאלאווינסקי. נפטר בשנת ה'תשמ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' נחום מנחם מענדל סגל ע"ה
  הרה"ח ר' נחום מנחם מענדל בהרה"ח ר' שמריהו סגל היה מאסף מעות עבור כולל חב"ד נולד בעיר דודניע ונפטר בשנת תרפ"ב מנ"כ אנשי ליובאוויטש נוסח הארי בניו גירזי

 • מרת גיטל יפה ע"ה
  מרת גיטל בת הרה"ח ר' משה יפה נפטרה בשנת תרע"ט מנ"כ בהר הזיתים
  ג כסלו

 • הרה"ח התמים ר' חיים שלמה גרינהוט ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים שלמה בהרה"ח ר' פינחם גרינהוט. הקדיש ימיו ללמד תשב"ר בישיבת תות"ל רודף צדקה וחסד ובנדיבת לבבו ניהל באמונה עילאית קופת הגמ"ח של ביהמד"ר ליובאוויטש במאנטרעאל היה מקושר לרבותנו הקדושים והיה פעיל בעבודת הפצת המעיינות ומשך שנים עמד בראש חזרת דא"ח בבתי כנסיות בעיר במאנטרעאל נפטר בשנת ה'תשס"ה מנ"כ במאנטרעאל
 • הרה"ח התמים ר' דוב בעריש קיהן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' דוב בעריש בהרה"ח ר' חיים מאיר יחיאל קיהן נפטר בשנת תשל"ו
 • מרת גאלדא איטא יוניק ע"ה
  מרת גאלדא איטא בת הרה"ח ר' שמשון אהרון יוניק. אשת הרה"ח התמים ר' דוד אליהו משה ז"ל נפטרה במונטריאל – קנדה בשנת ה'תשנ"ג מנ"כ צפת

 • מרת חנה טובה הירץ ע"ה
  מרת חנה טובה בת הרה"ח ר' חנניה שרגא הירץ נפטרה בשנת ה'תש"נ מנ"כ בהר הזיתים

 • הילדה חי' מושקא גלאסנער ע"ה
  הילדה חי' מושקא בת הרה"ח ר' ירחמיאל דניאל שיחי' גלאסנער נפטרה בשנת ה'תשמ"ט מנ"כ במאנטרעאל
 • מרת ברכה פיינא רודער ע"ה
  מרת ברכה פיינא בת הרה"ח ר' שמואל דוד רודער נפטרה בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת צפורה רחל אורנשטיין ע"ה
  מרת צפורה רחל בת הרה"ח ר' משה אורנשטיין נפטרה בשנת תרע"ז מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' שאול רסקין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שאול בהרה"ח התמים ר' שלמה רסקין, היה מגזע גדולי החסידים, ממייסדי ומראשוני החקלאים בכפר-חב"ד היה חסיד אמיתי. את כל מעשיו עשה באמת ובתמים, בצניעות ובאצילות נפש ללא חת. קיבל את כולם בסבר פנים יפות והראה פנים שוחקות. השכים קום בכל בוקר לעבודת הבורא, עסק בעבודת אמירת תהלים עד התפילה. בשעותיו הפנויות הרבה באמירת תהילים בנעימות ועריבות מיוחדת. נולד בכ' מנחם-אב תרע"ב ברודניא שעל יד ליובאוויטש נפטר בשנת תשס"ז מנ"כ בהר הזיתים
  ד כסלו

 • הרה"ח התמים ר' צבי הירש ציבין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' צבי הירש בהרה"ח ר' מרדכי ציבין נפטר בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בהר המנוחות
 • הרה"ח ר' חנוך העניך אליעזר ווגשל ע"ה
  הרה"ח ר' חנוך העניך אליעזר בן הרה"ח ר' שלום ווגשל .מחשובי חסידי חב"ד ירושלים. זכה מן השמים בזכות אבותיו הקדושים להאדיר ולהוציא לאור ספרים קדושים מגדולי הקדמונים ראשונים ואחרונים. נולד בשנת תרפ"ט בירושלים ונפטר בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח התמים ר' שלום אליהו וילנקין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלום אליהו בהרה"ח ר' שניאור זלמן וילנקין בנו של "המלמד של הרבי" - הרה"ח ר' שניאור-זלמן וילנקין ע"ה; למד ולימד בישיבות "תומכי תמימים" מחתרתיות ברוסיה הסובייטית; עלה ארצה בשנת תשל"א והתיישב בנחלת הר חב"ד, שם שימש גם כ'משפיע'. נולד בעיר דנייפרופטרובסק שבאוקראינה בח' במר חשון ה'תרע"ז ז ונפטר בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' אהרן רבינוביץ ע"ה
  הרה"ח ר' אהרן בהרה"ח ר' שלמה אביגדור רבינוביץ. קידש שם שמים בשבתו בבתי כלא בערבות סיביר י"ב שנה ולא נשברה רוחו ואמונתו בחסדי ה' זיכה במצות הנחת תפילין לאלפים וביוזמתו הוקם בית כנסת בתחנה המרכזית בירושלים. נפטר בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' זלמן יפה ע"ה
  הרה"ח ר' זלמן בהרה"ח ר' משה יפה נפטר בשנת תרס"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • ר' אברהם מרדכי רטובסקי ע''ה
  ר' אברהם מרדכי רטובסקי ע"ה מתושבי הראשונים של כפר חב"ד. נפטר בצפת במוצאי שבת ד' בכסלו תשע"ג. השאיר אחריו אח יבלחט"א ר' שלום בער רטובסקי כפר חב"ד.
  ה כסלו

 • הרה"ח ר' התמים שמואל גיטלין ע"ה
  הרה"ח ר' התמים שמואל בהרה"ח ר' מנחם מנדל יוסף גיטלין נפטר בשנת ה'תשמ"ד מנ"כ בהר הזיתים • הרה"ח ר' התמים אלי שמואל הכהן כהנוב ע"ה
  הרה"ח ר' התמים אלי שמואל בהרה"ח ר' חיים הכהן כהנוב זכה להפיץ תורה ויר"ש במס"נ במדינות ליטא וגרוזיא הי' מסור בקבלת עול כח ימי חייו להעמיד תלמידים באומנת הזביחה ע"פ רצון רבותינו נשיאנו נולד בשנת תרנ"ז בעיר פאהאר ונפטר בשנת ה'תש"מ מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' אלעזר פנחם וויילער ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אלעזר פנחם בהרה"ח ר' שמאול וויילער עסקן חרוץ ובעל פעולות כבירות להחזקת היהדות והרבצת תורה ביראת שמים וחינוך הכשר נפטר בשנת ה'תשי"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת שפרינצא רעכיל וואלקאווער פלינט ע"ה
  מרת שפרינצא רעכיל בת הרה"ח ר' אברהם מיכאל וואלקאווער פלינט מסרה נפשה לטובת משפחתה ניהלה ביתה בחריצות ואמונה עברה בגבורה את השואה היתה מקושרת בנפשה לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטרה בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת הדסה אופנר ע"ה
  מרת הדסה בת יבלחט"א הרה"ח ר' נחום אופנר . נפטרה בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת מרים לאה צוקר ע"ה
  מרת מרים לאה בת הרה"ח ר' אברהם יעקב צוקר. נפטרה בשנת ה'תשל"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • הרבנית לאה פוטרפאס ע"ה
  הרבנית לאה בת הרה"ח ר' בן ציון פוטרפאס אשת הרה"ח המשפיע ר' מנחם מנדל נולדה בשנת תרע"ב בעיר קארליעוויץ נפטרה בשנת ה'תשס"ג מנ"כ לונדון
 • הבחור התמים שרון הופמן ע"ה
  הבחור התמים שרון הופמן נפטר בשנת תשס"ז מבית העלמין בכרמיאל

  ו כסלו

 • הרה"ח ר' מנחם הכהן בראנשטיין ע"ה
  הרה"ח ר' מנחם בהרה"ח ר' ירוחם פישל הכהן בראנשטיין זכה לראות דוד ישרים יבורך מחונכים בדרכי רבותינו נשיאינו נפטר בשנת ה'תשס"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' מנחם מענדל גארעליק ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מנחם מענדל ברה"ח חיים אלעזר גארעליק מסר נפשו עבור הצלת אנ"ש במדינת ברוסיא ובמיוחד בהעברתם אל מעבר למסך הברזל ישב במאסר למעלה מעשר שנים היה מסור ונתון לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ובפרט בהמבצעים בקרב חיילי ישראל נולד ב'יד אדר תרס"ט בעיר ראגאטשוב ונפטר בשנת ה'תשנ"א מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' משה ליב גולדיס ע"ה
  הרה"ח התמים ר' משה ליב בהרה"ח ר' יצחק גולדיס. נפטר בשנת ה'תשל"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת רייזל רייזל רות שיינגרטן ע"ה
  מרת רייזל רייזל רות בת הרה"ח ר' יחיאל שיינגרטן נולדה למשפחת לייטנר שניהלו המלון ששהו רבותינו נשיאנו בקיץ במרינבד : 50 שנה חינכה וייעצה נשי ובנות חב"ד בקראון הייטס ועוד מתוך מסירות נפש מוחלטת. נפטרה בשנת תשס"ה
 • מרת בילא רחל לאה ווינער ע"ה
  מרת בילא רחל לאה בת הרה"ח ר' ברוך ווינער נפטרה בשנת תשנ"ג מנ"כ חלקת חב"ד בלאס אנדזשעלעס דקליפורניה
 • מרת חנה זלדה חייקין ע"ה
  מרת חנה זלדה בהרה"ח ר' דוב חייקין נפטרה בשנת ה'תש"כ מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת זלאטע שניאורסאהן ע"ה
  מרת זלאטע בת הרה"ח ר' ברוך שלום שניאורסאהן נפטרה בשנת תרי"ב מנ"כ בליובאוויטש
  ז כסלו

 • הרה"ח ר' משה שמשון גולדשטיין ע"ה
  הרה"ח ר' משה שמשון בהרה"ח ר' יוסף שמואל גולדשטיין נולד בשנת תרפ"ח בעיר צאנז ונפטר בשנת ה'תשל"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' חיים אליעזר גורביץ ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים אליעזר בהרה"ח ר' מענדל דוד גורביץ. היה גאון גדול בנגלה מכיריו מעידים כי הוא ידע את הש”ס על-פה לרוחב ולעומק. הוא היה מטובי התלמידים בליובאוויטש שבליובאוויטש. במשך שנים מספר שימש ר’ אליעזר כמשגיח בנגלה בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש דליובאוויטש על פי מינויו של מייסד ונשיא הישיבה כ”ק אדמו”ר ובנו מנהל הרש”ב הישיבה, כ”ק אדמו”ר הריי”צ. נולד בשנת תרס”ב בעיר קאליסק. ונפטר בשנת ה'תשל"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' צבי גינצבורג ע"ה
  הרה"ח התמים ר' צבי בהרה"ח ר' יהודה ליב שאול גינצבורג. מחשובי חסידי חב"ד – תל אביב. נפטר בשנת ה'תשכ"ה מנ"כ צפת

 • הרה"ח ר' מנחם גאלדבערג ע"ה
  הרה"ח ר' מנחם בהרה"ח ר' יוסף גאלדבערג נפטר בשנת תש"א מנ"כ בעיר ניו יורק
 • הרה"ח ר' התמים אבא חן הי"ד ע"ה
  הרה"ח ר' התמים אבא בהרה"ח ר' שרגא פיוויש משה חן הי"ד נהרג במלחמת העולם שני' ונקבע היא"צ ליום ז' כסלו
 • מרת חוה בלינאוו ע"ה
  מרת חוה בת הרה"ח ר' ירחמיאל בלינאוו. יראת ה' אוצרה בעלת מס"נ על תומ"צ וזהירות יתירה בשמירת שבת רודפת צדקה וחסד ביתה פתוח לרוחה בפרט ברוסי' שם מסרה נפשה לקיום משפחתה. נפטרה בשנת ה'תשס"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת חיה מאשא קרונהאון ע"ה
  מרת חיה מאשא בת הרה"ח ר' אברהם אליהו קרונהאון. נפטרה בשנת ה'תשל"ד מנ"כ בהר הזיתים

  ח כסלו

 • הרה"ח ר' התמים אלכסנדר סנדר יודאסין ע"ה
  הרה"ח ר' התמים אלכסנדר סנדר בהרה"ח ר' הלל יודאסין. נשלח ע"י כ"ק אדמו"ר הרש"ב לחרסון ליסד ישיבת תת"ל. שימש רב בעיר בקריוואראג ונשלח לגלות לאי הצפוני סולובוסקי כשוחרר עלה לאה"ק בשנת ה'תרצ"ה. נולד בשנת תרנ"ז בעיר ברוגאטשוב ונפטר בשנת ה'תשמ"ג

 • הרה"ח ר' מנחם אריה הלוי סגל ע"ה
  הרה"ח ר' מנחם אריה בהרה"ח ר' שמואל הלוי סגל. נפטר בשנת ה'תקצ"ט מנ"כ חברון
 • מרת יענטא בריינא רימלער ע"ה
  מרת יענטא בריינא בת הרה"ח ר' משולם זוסיא רימלער. עסקה ועזרה בהתיסדות מוסד הבנות בית רבקה ובעזרת ישיבת תות"ל והשתתפה בהנהלת אירגוני נשים לצרכי ציבור נפטרה בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת שרה שניאורסון ע"ה
  מרת שרה בת הרה"ח ר' מנחם מנדל שניאורסון. נכדתו של כ"ק אדמו"ר מהר"ש. נפטרה בשנת ה'תשמ"ו מנ"כ בהר הזיתים • מרת פרומא תרשיש ע"ה
  מרת פרומא בת הרה"ח ר' אלעזר אהרן תרשיש. נפטרה בשנת תשי"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הילד מנחם-מענדל גינזבורג ע"ה
  הילד מנחם-מענדל בן יבלח"ט הרה"ח התמים ר' יוסף גינזבורג נפטר בשנת תשס"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה''ח אליהו יצחק זילברשטיין
  הרה"ח אליהו יצחק זילברשטיין
  ט כסלו

 • הרה"ח ר' שלום הלוי לעוויטין ע"ה
  הרה"ח ר' שלום אהון בהרה"ח ר' פינחס הלוי לעוויטין נפטר בשנת ה'תשנ"ב
 • הרה"ח ר' בן ציון ישראל מאיר שיינברגר ע"ה
  הרה"ח ר' בן ציון ישראל מאיר בהרה"ח ר' מנחם מאיר שיינברגר. נפטר בשנת תשמ"ח מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח ר' יוסף אברהם פרידמן ע"ה
  הרה"ח ר' יוסף אברהם בהרה"ח ר' אלכסנדר סנדר פרידמן המכונה קגן נפטר בשנת ה'תשל"ז מנ"כ בהר הזיתים • הרה"ח ר' אוריאל צימר ע"ה
  הרה"ח ר' אוריאל בהרה"ח ר' אברהם צימר. היה חסיד ומקושר בלב ונפש לרבי נשיא דורנו . כל כולו חי את הרבי. במאמריו בעיתונות פרסם מאמרים וסקירות רבות אודות הרבי ובשם הרבי. הוא גם פרסם יומנים מהנעשה ב-‏770, ובמשך השנים אף עסק בשליחויות חשאיות שקיבל מהרבי היה נתון ומסור לרבי עד יומו האחרון, זכה שהרבי דאג שיאמרו עליו קדיש, וזאת כיון שהיה חשוך ילדים. גם זה מראה על היחס המיוחד שזכה לקבל מהרבי.. נולד בשנת תר"פ בעיר וינה ונפטר בשנת תשכ"ב מנ"כ אינפלד בלונדון
 • הרה"ח התמים ר' חיים אלעזר גורליק ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים אלעזר בהרה"ח ר' מרדכי גורליק. היה לו חוש מיוחד ללמד ילדים. והם אהבוהו מאוד. מסר נפשו על הפצת והחזקת היהדות ובהרבצת תורה לילדי ישראל מאחורי מסך הברזל. נולד בעיירה פריטש שבביילורסיה בשנת ה'תרל"ב ונפטר בשנת ה'תש"ז מנ"כ במלחובקה
 • הרה"ח ר' התמים ישעי' פרידמן הי"ד ע"ה
  הרה"ח ר' התמים ישעי' בהרה"ח ר' מנחם מענדל פרידמן הי"ד היה שו"ב ומלמד תשב"ר בעיר דולהינוב. ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר הרש"ב לימד תניא. נולד בשנת ה'תרנ"ז בעיר דוקשיץ ונהרג ע"י הגרמנים ימ"ש בשנת תש"ד

 • הרב הגאון חסיד ועניו ראש גולת אריאל כ"ק אדמו"ר רבי דובער בן כ"ק אדמו"ר רבי שניאור זלמן כ"ק אדמו"ר האמצעי ז"ל
  הרב הגאון חסיד ועניו ראש גולת אריאל כ"ק אדמו"ר רבי דובער בן כ"ק אדמו"ר רבי שניאור זלמן כ"ק אדמו"ר האמצעי. ט' כסלו הוא יום ההולדת של כ"ק אדמו"ר האמצעי ויום ההסתלקות שלו. כ"ק אדמו"ר האמצעי נולד בשנת תקל"ד ונקרא ע"ש הרב המגיד שהסתלק שנה לפני כן, ביום י"ט כסלו תקל"ג. ביום ט' בכסלו תקפ"ח הסתלק כ"ק אדמו"ר האמצעי בעיר נעז'ין. בחודש תשרי תקפ"ח שהה אדמו"ר האמצעי בציון אביו רבנו הזקן שבהאדיטש. כשהיה בדרכו חזרה לליובאוויטש, עבר בעיר נעז'ין. שם חלה את מחלתו האחרונה והסתלק ביום הולדתו הנ"ד. ומנוחתו כבוד בנעז'ין. חתנו כ"ק אדמו"ר הצמח צדק אמר: הסתלקות כזאת לא מצינו מיום הסתלקות הרשב"י שהסתלק באמצע אמירת תורה
 • מרת גיטל ראנעס ע"ה
  מרת גיטל בת הרה"ח ר' אלכסנדר זאב ראנעס נפטרה בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ במאנטרעאל

 • מרת גיטל שובאוו ע"ה
  מרת גיטל בת הרה"ח ר' משה שובאוו מסרה נפשה להחזקת היהדות בהיותה ברוסי' ועמלה לחנך בני' בדרכי התורה והמצוה. נפטרה בשנת ה'תשמ"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת רודה מסין ע"ה
  מרת רודה בהרה"ח ר' דוד דוב בער מסין. נולדה בעיר נעוול בשנת תרנ"ו ונפטרה בשנת ה'תשל"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת שרה חיה מרים פרנקל ע"ה
  מרת שרה חיה מרים בת הרה"ח ר' שמואל פרנקל מסרה נפשה למען חינוך על טהרת הקדש מאחורי מסך הברזל מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' אהרן משה טננבוים ע"ה
  נפטר ביום שבת ט' כסלו ה'תשס"ו ומנ"כ בהר הזתים
 • הרה"ח ר' יעקב מענדל פרידמן ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב מענדל פרידמן ע"ה
 • הרב מרדכי זלמן הלוי סגל ע''ה
  הרב מרדכי זלמן הלוי סגל ע"ה כיהן כגבאי בית כנסת חב"ד הותיק בשכונת נחלאות בירושלים. נפטר בשיבה טובה בט' כסלו תשע"ג. מנ"כ בהר המנוחות.

  י כסלו

 • הרה"ח ר' בן ציון הכהן זאבזינסקי ע"ה
  הרה"ח ר' בן ציון בהרה"ח ר' מנחם מנדל הכהן זאבזינסקי נפטר בשנת ה'תשמ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' התמים יצחק הלוי הורוויץ הי"ד ע"ה
  הרה"ח ר' התמים יצחק בהרה"ח ר' שלמה מנחם מענדל הלוי הורוויץ הי"ד המכונה איצע דער מתמיד שימש ר"מ בעיר ראמען, המפורסם בעבודת התפילה שלו והיר"ש. שד"ר של רבוה"ק. אמרו עליו שהוא בדרגת "בינוני" בתרפ"ח עבר לריגא, ונשלח ע"ד כ"ק אדמו"ר הריי"צ לארצה"ב בשנת ה'תרצ"ד ותרצ"ז נולד בשנת תרמ"ב בעיירה ברגזנוואטה ("נהר טוב"), שבפלך חרסון, ונהרג על קדה"ש בשנת ה'תש"ב

 • הרה"ח התמים ר' הלל הלוי הורוויץ הי"ד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' הלל בהרה"ח ר' התמים יצחק הלוי הורוויץ הי"ד היה חתנו של הרה"ח התמים ר' רפאל כהן כיהן כראש ישיבת "תומכי תמימים בעיר גוסטיני. נהרג על קדה"ש יחד אם אביו בשנת ה'תש"ב
 • הרה"ח התמים ר' אליהו חיים אלטהויז הי"ד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אליהו חיים בהרה"ח ר' פנחס טודרוס אלטהויז הי"ד נהרג על קדה"ש בשנת ה'תש"ב
 • הרה"ח התמים ר' יחזקאל פייגין הי"ד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יחזקאל פייגין הי"ד ונהרג על קדה"ש בשנת ה'תש"ב
 • הרה"ח התמים ר' רפאל כהן הי"ד ע"ה
  הרה"ח התמים ר' רפאל כהן הי"ד שכונה בפי כל ר' רפאל גרמנוויצער" הוא שימש כרבם הרשמי של החסידים בריגה. למד בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש ונודע כבעל כשרונות גדולים ואף נחשב לאחד מבעלי הנגלה בליובאוויטש. נולד בעיר גרמנאוויטש עיירה הסמוכה לדווינסק בלטביה ונהרג על קדה"ש בשנת ה'תש"ב
 • הרה"ח ר' זלמן יצחק וושונוק הי"ד ע"ה
  הרה"ח ר' זלמן יצחק וושונוק הי"ד נהרג על קדה"ש בשנת ה'תש"ב
 • מרת מלכה בוקיעט ע"ה
  מרת מלכה בת הרה"ח ר' משה שמואל בוקיעט נפטרה בשנת תשנ"ז
 • מרת טשרנא שרונה קופרמן ע"ה
  מרת טשרנא שרונה בת הרה"ח ר' אליהו קופרמן נפטרה בשנת תשמ"ה
 • מרת ריסא חנזין ע"ה
  מרת ריסא בת הרה"ח ר' ישראל אריה חנזין. נולדה בחודש ניסן ה'תר"פ ונפטרה בשנת תשי"א מנ"כ פתח תקוה
 • ילדה צביה דובראווסקי ע"ה
  ילדה צביה בת הרה"ח ר' אליעזר ליפמאן דובראווסקי נפטרה בשנת תש"ג מנ"כ בעיר סמרקנד
 • מרת ראדע פרידא וושונוק הי"ד ע"ה
  מרת ראדע פרידא וושונוק הי"ד נהרגה על קדה"ש בשנת ה'תש"ב
 • מרת שרה כהן הי"ד ע"ה
  מרת שרה בת הרה"ח ר' יואל כהן הי"ד נהרגה על קדה"ש בשנת ה'תש"ב
 • מרת שיינדל גורארי ע"ה
  מרת שיינדל גורארי נפטרה בשנת תר"פ מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה''ח הרב ישעיהו חנוך הכהן ברכהן הי''ד
  נולד בשנת תרע"ד בעיירה ליוואני, לטביה. קיבל תורה מפי הגאון ר' אלחנן וסרמן (הקדוש). היה חתנו של הרב ר' רפאל כהן (רבם של החסידים בריגה).
  היה מנהל ישיבת תומכי תמימים ואף כיהן כרבה של העיר גוסטני. היה אחיו הבכור של הרה"ח שלום אורי נתן נטע ברכהן ע"ה שכיהן כשליח הרבי ורבה הראשי של ריגה ולטביה.

  נספה יחד עם משפחתו בריגה בשנת 1941 - תש"ב.

  (מתוך הספר 'לטביה בתי כנסת ורבנים 1918-1940')


 • מרת נעכא רבקה חאריטאן ע"ה
  מרת נעכא רבקה בת הרה"ח ר' חיים חאריטאן. נפטרה בשנת ה'תשס"ד מנ"כ במאנטרעאל  יא כסלו

 • הרה"ח ר' אברהם שלמה גלבשטיין ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם שלמה בהרה"ח ר' יעקב גלבשטיין. נפטר בשנת ה'תשנ"ג מנ"כ בהר מנוחות
 • הרה"ח התמים ר' אלחנן יהודה ליב רייצעס ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אלחנן יהודה ליב בהרה"ח ר' שמואל יצחק רייצעס. נתחנך בישיבת תו"ת ליובאוויטש במחתרת ברוסיא מתוך דחקות ועוני חינך ילדיו בדרכי התורה והחסידות ועסק בקירוב יהודים לאילנא דחייא נפטר בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' אהרן גופין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אהרן בהרה"ח ר' ברוך גופין. למד בישיבת תו"ת אשר בליובאוויטש והיה המייסד של התלמוד תורה וישיבה קטנה אשר בכפר חב"ד והי' למנהלה משך עשרות בשנים נולד בשנת ה'תרנ"ג נפטר בשנת ה'תשמ"ב מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' אליעזר ליפמאן דובראווסקי ע"ה
  הרה"ח ר' אליעזר ליפמאן בהרה"ח ר' מנחם מענדל דובראווסקי. נפטר בשנת תש"ב מנ"כ בעיר סמרקנד
 • הרה''ח ר' נח בהרה''ח ר' חיים דוב חיימזון
  הרה"ח ר' נח בהרה"ח ר' חיים דוב חיימזון . נפטר בשנת תרע"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' חיים יעקב קרישבסקי ע"ה
  הרה"ח ר' חיים יעקב בהרה"ח ר' מרדכי קרישבסקי. היה חסיד חב"ד, בתקופת אדמו"ר הצמח צדק, מאיזור יקטרינוסלב. נולד בכ' כסלו תקצ"ט קוטובקה פלך יקטרינוסלאב ונפטר בשנת תר"ע מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת חי פייגל סלונים ע"ה
  מרת חי פייגל בת הרה"ח ר' משה שלמה סלונים. היתה צופי' הליכות ביתה ועוסקת בצ"צ מגזע בעל מגלה עמוקות וכ"ק אדמו"ר הזקן ובנו כ"ק אדמו"ר האמצעי. נפטרה בשנת תשכ"ח מנ"כ בהר מנוחות

 • הרה"ח ר' יצחק חי לדיוב ע"ה
  הרה"ח ר' יצחק חי בהרה"ח ר' אברהם חיים לדיוב (אסיר ציון מנכבדי הקהילה הבוכרית, ששמר על יהדותו במחתרת והפיץ יהדות ברוסיה הסובייטית ואף נשפט בעקבות כך למאסר ממושך בסיביר). נולד בסמרקנד וכבר בצעירותו התקשר בחבלי עבותות לשלוחי הרבי ולחסידי חב"ד. אביו, שהיה מתלמידי הרב שלמה לייב אליעזרוב ע"ה, חינך אותו ואת המשפחה על ברכי חסידות חב"ד.בשנות השבעים עלה ארצה עם משפחתו, ועסק רבות בצרכי ציבור ובפעילות עם הקהילה הבוכרית. מאז עלותו ארצה התגורר בשיכון חב"ד לוד, שם קבע עיתים לתורה ותפילה, כאשר תושבי השיכון מספרים על חסיד ירא ה' וצנוע. נפטר בשנת תשס"ח מנ"כ בהר מנוחות
 • הרב מנחם מענדל לבקובסקי ע''ה
  השליח הרב מנחם מענדל לבקובסקי ע"ה, נפטר לאחר מחלה קשה. אחיו הם: הרב ישראל לבקובסקי משיב ב-770 וראש ישיבת חובבי תורה, הרב שניאור זלמן ראש ישיבת תות"ל המרכזית 770, הרב יוסף יצחק שליח ורב קהילת חב"ד במרסיי, הרב שמואל מגיד שיעור בברינואה, הרב שלום דובער ראש הכולל בכפר חב"ד, ומרת לאה גרינברג באפולו. נפטר בי''א כסלו תשע''ג.

  יב כסלו

 • הרה''ח ר' אליעזר ביטון ע''ה
  הרה"ח ר' אליעזר ביטון מחסידי חב"ד בבאר שבע. נפטר בשנת תשס"ד מנ"כ בהר המנוחות
 • הרה"ח ר' התמים יוסף יצחק קצנלנבויגן (קייזן) ע"ה
  הרה"ח ר' התמים יוסף יצחק בהרה"ח ר' התמים שלמה שניאור זלמן קצנלנבויגן (קייזן) זכה להיות שליח כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ולנהל הב"ד ליובאוויטש בסייגרספיים ודרכה הפיץ דבר ה' ותורתם של רבותינו נשיאנו נפטר בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' שלמה שמואל ארי הכהן קפלנד ע"ה
  הרה"ח ר' שלמה שמואל ארי בהרה"ח ר' יצחק הכהן קפלנד נפטר בשנת ה'תשנ"א
 • הרה"ח ר' חנניה יוסף היילפרין ע"ה
  הרה"ח ר' חנניה יוסף בהרה"ח ר' צבי הירש היילפרין כיהן כרב בשכונת בית ישראל. נצר לרבינו הגדול כ"ק האדמו"ר הזקן ובנו כ"ק האדמו"ר האמצעי זיע"א הרביץ תורה ועסק בגמילות חסדים עשרות בשנים בשכונת בית ישראל ירושלים. נולד בירושלים בז' מר חשון תרס"ב נפטר בשנת ה'תשמ"ח מנ"כ בהר הזיתים • רה''ח ר' שניאור זלמן אטובעל ע''ה
  רה"ח ר' שניאור זלמן בהרה"ח ר' משה חיים אטובעל נפטר בשנת ה'תשמ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' דוד פייסין ע"ה
  הרה"ח ר' דוד בהרה"ח ר' דובער פייסין נפטר בשנת ה'תרצ"ד מנ"כ בלניגרד
 • הרה"ח ר' בנימין בודאווסקי ע"ה
  הרה"ח ר' בנימין בהרה"ח ר' מרדכי בודאווסקי נפטר בשנת תרצ"ג מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י
 • מרת רוזא ריבקין ע"ה
  מרת רוזא בת הרה"ח ר' צבי הירש ריבקין רצונה תמיד ללמד ולעזור ופני' לכל אחד מלאות אור זירזה את בני' למצוה ועבודה ואמיתת כוונתה לקיום התורה נפטרה בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת דינה דובראווסקי ע"ה
  מרת דינה בת הרה"ח ר' שניאור זלמן דובראווסקי נפטרה בשנת ה'תנש"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת חי שמוקלערמאן ע"ה
  מרת חי בת הרה"ח ר' ישראל בער שמוקלערמאן נפטרה בשנת ה'תשל"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
  יג כסלו

 • התמים אלישע דוד פעלליג ע"ה
  התמים אלישע דוד בן יבלחט"א הרה"ח ר' צבי מאיר פעלליג נפטר בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' ישראל הכהן שטאק ע"ה
  הרה"ח ר' ישראל בהרה"ח ר' יעקב אפרים הכהן שטאק נפטר בשנת ה'תשמ"ט
 • הרה"ח ר' שניאור זלמן טאובעל ע"ה
  הרה"ח ר' שניאור זלמן בהרה"ח ר' משה חיים טאובעל קירב רבים לתורה ומצות ועשה רבות בשליחות רבותינו נשיאינו בחינוך והפצת היהדות במאראקא כתת רגליו לעזור ל"בית רבקה " בצרפת ולהשיא כלות עניות נפטר בשנת ה'תשמ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' חיים בער לרמן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' חיים בער בהרה"ח ר' צבי אבא לרמן גלה עם הישיבה לקרעמענצוג בשנת תרפ"ז עבר לאה"ק ולמד בחברון משנת תרצ"ט גר בתל אביב והי' חבר בחברה קדישא עד יומו האחרון נולד בשנת תרס"ג בליובאוויטש נפטר בשנת ה'תש"מ מנ"כ נחלת יצחק תל אביב
 • מרת גיטא רייזל ליפקין ע"ה
  מרת גיטא רייזל בת הרה"ח ר' יעקב משה ליפקין אשת הרה"ח ר' יהושע מרדכי ז"ל נפטרה בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת חנה חי הנה בלוי ע"ה
  מרת חנה חי הנה בת הרה"ח ר' מאיר שמריהו שמריהו בלוי נפטרה בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' מנחם מענדל ברוק
  נולד י"ג חשון תרע"ט בעיירה החסידית בעשענקאוויטש. נקרא ע"ש סבו הרה"ח מ"מ הכהן קראסניק.
  התגלגל עם אביו הרה"ח המשפיע חיים שאול לאוקראינה, שם נעצר אבי המשפחה ונגלה על ידי הרוסים ימ"ש.
  בר"ה תרצ"ז יצא המשפחה מרוסיא ועלו לארץ הקודש. התישבו בתל אביב. בשנת תש"ג אחרי החתונה, עבר לראשון לציון, אחרי למעלה מעשר שנים התישב בירושלים.
  בשנת תשי"ב זכה לגרום נח"ר רב לכ"ר אדמו"ר זי"ע שקרה את בנו לוי יצחק, ע"ש אביו של כ"ק אדמו"ר זי"ע.
  עבר לגור בכפר חב"ד בשנת תנש"א. היה חביב על הבריות. נפטר בשיבה טובה בשנת תשס"ו, והשאיר למעלה מ200 צאצאים כ"י.


 • מרת יוכבד שגלוב
  מרת יוכבד בת הרה"ח ר' משה נח שגלוב נפטרה בשנת תשנ"ד מנ"כ בהר המנוחות

  יד כסלו

 • הרה"ח ר' יעקב יצחק טננבוים ע"ה
  הרה"ח יעקב יצחק טננבוים נפטר בשנת תשס"ה
 • הרה"ח ר' בועז סמואל ע"ה
  הרה"ח ר' בועז בהרה"ח ר' ישראל סמואל. נפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח ר' זאב חייטאן ע"ה
  הרה"ח ר' זאב בהרה"ח ר' חיים דוב חייטאן נפטר בשנת תשנ"ד מנ"כ חלקת חב"ד בלאס אנדזשעלעס דקליפורניה
 • הרה"ח ר' יעקב מושקוביץ ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב בן הרה"ח ר' אייזיק צבי מושקוביץ מגזע המוכיח מפולנאה ור'ישראל חריף מתלמידי הבעש"ט נ"ע קשור בעבותות אהבה במשך עשרות בשנים לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטר בשנת ה'תשנ"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • ילד מנחם מענדל צייטלין ע"ה
  ילד מנחם מענדל בהרה"ח ר' יחיאל יוסף שיחי' צייטלין נפטר בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ במאנטרעאל
 • הרה"ח ר' צבי הירש רבינוביץ ע"ה
  הרה"ח ר' צבי הירש רבינוביץ נפטר בשנת תשכ"ח

 • הרה"ח ר' שמואל שניאורסאן ע"ה
  הרה"ח ר' שמואל בהרה"ח ר' ברוך שלמה שניאורסאן. שימש כרב בעיר ניקוליוב אח של אביו של לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
 • מרת דאבא בריקמאן ע"ה
  מרת דאבא בת הרה"ח ר' שמואל מנחם מענדל בריקמאן ביתה הי' פתוח לרווחה בשליחות בעיר אלבאני עמדה לימין בעלה בהפצת המעיונות ובעסקנות ציבורית ובקירוב רחוקים ובטהרת ישראל נפטרה בשנת ה'תשס"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת חנה ברכה בעקער ע"ה
  מרת חנה ברכה בת הרה"ח ר' איסר בעקער עמדה במסירות נפש נגד כל הנסיונות הקשים במדינת רוסיא זכתה לראות בנים ובני בנים הממשיכים בדרכי' תורה והחסידות נפטרה בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הילדה שטערנא שרה אקונאוו ע"ה
  הילדה שטערנא שרה בת הרה"ח ר' מאיר אקונאוו נפטרה בשנת תשנ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • ילדה בריינא רבקה רייזל קלאר ע"ה
  ילדה בריינא רבקה רייזל בת הרה"ח ר' ברוך לייב הכהן קלאר נפטרה תשנ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת עטקא לבנהרץ ע"ה
  מרת עטקא בת הרה" ר' זלמן יואל לבנהרץ נפטרה בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת גיסא מאטלין ע"ה
  מרת גיסא בת הרה"ח ר' שמעון משה מאטלין חינכה את בנותי' בדרך והמצות ברוסיא הסובייטית מתוך מס"נ חינכה תלמידות רבות במוסד חינוך "בית רבקה" במשך עשרים שנה במסירה ונתינה חיברה ספר "ביאורי תפילה" וכ"ז מתוך מסירה ונתינה לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטרה בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת סלאווע כהן ע"ה
  מרת סלאווע בת הרה"ח ר' משה יוסף כהן אשת הרה"ח התמים ר' ברוך שלום ז"ל נפטרה בשנת תרצ"ה מנ"כ במלכובקה

 • הרה"ח התמים ר' אלחנן אפרים פרידמאן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אלחנן אפרים בהרה"ח ר' דוד נתן פרידמאן נפטר בשנת תשס"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • ילד מנחם מענדל צייטלין ע"ה
  ילד מנחם מענדל צייטלין ע"ה
  ילד מנחם מענדל בהרה"ח ר' יחיאל יוסף שיחי' צייטלין נפטר בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ במאנטרעאל
  טו כסלו

 • הרה''ח ר' התמים מרדכי לוריא ע''ה
  הרה"ח ר' התמים מרדכי בהרה"ח ר' התמים מנחם לוריא. מבחירי תלמידי תומכי תמימים באטוואצק ומהמצטיינים בהשכלה בתורת החסידות ובעבודת התפלה בשנת תש"א היה בקבוצת התלמידים שהצליח כ"ק אדמו"ר הריי"ץ להציל מעמק הבכא ואחרי נדודים הגיעו לשנחאי שבסין שם למד במשך חמש שנים בסניף תומכי תמימים התקשרותו לרבותינו נשיאנו חדרה בכל נימי נפשו כאשר הגיעה הידיעה על הסתלקות כ"ק אדמו"ר הרייצ בקושי הצליחו לעורר אותו מעלפונו. כל ימיו ציפה לביאת המשיח ולא היתה הרצאה או נאום שלא שילב בה בדרך זו או אחרת . היה שו"ב בעיר מאנטרעאל נולד בשנת ה'תרע"ט ונפטר בשנת ה'תש"ס מנ"כ במאנטרעאל • הבחור התמים יוסף מרדכי בלוך ע"ה
  הבחור התמים יוסף מרדכי בן יבלחט"א הרה"ח ר' שבתי חיים בלוך. למד בישבת חב"ד צפת ועסק במבצעים הקדושים לזרוז הגאולה וקבלת פני משיח צדקינו. נולד בשנת תשל"ז בעיר צפת ונפטר בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ צפת

 • הרה''ח התמים ר' מאיר חיים חייקין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מאיר חיים בהרה"ח ר' עזריאל חייקין שימש ברבנות בק"ק סוראז ובערי גרוזיא במדינת רוסיא ושטאקהאלם ומשנת תשי"א ראש ישיבת תו"ת ורב דמתא-במאנטרעאל העמיד תלמידים הרבה מתוך יסורים וזכה להכניס מאות ילדי ישראל בבריתו של א"א מתוך מס"נ נפטר בשנת ה'תשכ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' מענדל ראפפורט ע"ה
  הרה"ח ר' מענדל בהרה"ח ר' יצחק ראפפורט נפטר בשנת ה'תש"כ מנ"כ ברומיא

 • הרה"ח ר' חיים ישעיה שניאורסון ע"ה
  הרה"ח ר' חיים ישעיה שניאורסון נולד בשנת ה'תרכ"ה ונפטר בשנת ה'תרפ"א
 • הרה"ח ר' חיים חייקיל שניאורסאהן ע"ה
  הרה"ח ר' חיים חייקיל שניאורסאהן גיסו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק
 • מרת אסתר פרנס ע"ה
  מרת אסתר בת הרה"ח ר' דוד נתן פרנס. אשת הרה"ח ר' משה יהודה ז"ל נפטרה בשנת תשס"א מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת שיינא פריידא ליפקין ע"ה
  מרת שיינא פריידא בת הרה"ח ר' אהרן ליפקין נפטרה בשנת תרס"ה מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת פריידא רסקין ע''ה
  מרת פריידא בת הרה"ח התמים ר' יעקב זכריה הלוי מאסקאליק הי"ד רסקין נולדה ביום ב' ניסן תרפ"א בעיר זוראוויץ ונפטרה בשנת ה'תש"ם מנ"כ הר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' ישראל צבי הבר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ישראל צבי הבר למד בישיבת 'תומכי-תמימים' בתל אביב, היה שו"ב ופעל רבות בהפצת המעיינות ברומניה נפטר בשנת תשס"ז מנ"כ בהר הזיתים
 • אסתר שירמן [פירה]
  נולדה ברוסיה למשפחת סודקביץ
  טז כסלו

 • הרה"ח ר' שרגא פייוויל ליפשיץ ע"ה
  הרה"ח ר' שרגא פייוויל בהרה"ח ר' יעקב ליפשיץ נפטר בשנת תרע"ז מנ"כ הר הזיתים
 • מרת אסתר לאנגסאם ע"ה
  מרת אסתר בת הרה"ח ר' אליהו לאנגסאם. בסאמארקאנד בזמן המלחמה עסקה מתוך מסי"נ עבור הצלת אחב"י מעבודת הצבא. מקושרת בכל נימי נפשה לרבותינו נשיאינו. נפטרה בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
  יז כסלו

 • הרה"ח ר' משה הכהן כהן ע"ה
  הרה"ח ר' משה בהרה"ח ר' אליהו הכהן כהן. נפטר בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ במאנטרעאל
 • הרה"ח ר' יונתן מאנדעל ע"ה
  הרה"ח ר' יונתן בהרה"ח ר' בנימין ליזר מאנדעל. נפטר בשנת ה'תשנ"א מנ"כ במאנטרעאל

 • הרה"ח התמים ר' אליהו ליב ריבקין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אליהו ליב בהרה"ח ר' יצחק ריבקין. מטיב נגן ויוצר נגוני זמירות מיקירי תושבי כפר חב"ד נפטר בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' יחיאל מיכל הכהן רפפורט ע"ה
  הרה"ח ר' יחיאל מיכל בהרה"ח ר' צבי הכהן רפפורט נפטר בשנת תר"ע מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת חנה עטקא גערליצקי ע"ה
  מרת חנה עטקא בת הרה"ח ר' נטע זאב גערליצקי. עמדה בתוקף על שמירת תורה ומצוות בדרכי החסידות. נפטרה בשנת ה'תשס"א מנ"כ במאנטרעאל
 • הרה''ח משה שמואל הרטמן ז''ל
  יליד צפת דור שלישי. למד בישיבת תורת אמת בחברון לאחר נישואיו עם הרבנית רייזל שושנה ז"ל ילידת חברון. עסק בחינוך. נלב"ע בי"ז בכסלו תשי"ז. מ"כ בירושלים עיה"ק. בנו הוא הרה"ח נחמן שלום שכנא הרטמן ז"ל. יליד חברון. דור שישי להוד כ"ק אדמו"ר הזקן.
 • הגב' שפרה לוין ע''ה
  ד״ר שפרה לוין ברגמן ע"ה "הרופאה של נחלת הר חב"ד", רעייתו של ר' זלמן מרדכי לוין ע"ה, והיא בת 90. בניה הם: ר' שמואל לוין מנחל'ה ור' מיכאל לוין מלוד.
  נפטרה בי"ז כסלו תשע"ב, מנ"כ בהר המנוחות.
  יח כסלו

 • הרה''ח ר' יעקב יצחק הכהן רייכמן ע''ה
  הרה"ח ר' יעקב יצחק הכהן רייכמן ז"ל בן הרה"ח הרה"צ ר' משה יהודה הכהן רייכמאן זצ"ל, נולד ד' אב .... והלך לעולמו בי"ח כסלו תשנ"ג,
  ת. נ. צ. ב. ה.


 • הרה"ח ר' מנחם נחום קרונהאון ע"ה
  הרה"ח ר' מנחם נחום בהרה"ח ר' יחיאל מיכל קרונהאון. נפטר בשנת ה'תשמ"ג מנ"כ בעיר רוסטוב
 • הרה"ח ר' יוסף יצחק מאוורוטש ע"ה
  הרה"ח ר' יוסף יצחק בן כ"ק אדמו"ר מנחם מנדל הצמח צדק מאוורוטש. הוא היה בנו החמישי של צמח צדק נולד בשנת תקפ"ב בעיר ליובאוויטש ונפטר בשנת ה'תרל"ז מנ"כ בעיר אוורוטש
 • הרה"ח ר' אהרן יפה ע"ה
  הרה"ח ר' אהרן בהרה"ח ר' משה יפה נפטר בשנת תרמ"א מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת איטא רבקה לעוויטין ע"ה
  מרת איטא רבקה בת הרה"ח ר' יוסף לעוויטין נולדה בפאריטש בשנת ה'תרפ"ג נפטרה בשנת ה'תשס"ג מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת בתיה דבורה נפרסטק ע"ה
  מרת בתיה דבורה בת הרה"ח ר' אבא נפרסטק מראשוני מתיישבי כפר חב"ד נולדה בשנת תרצ"ו בעיר מוסקבה ונפטרה בשנת ה'תשס"א מנ"כ בהר המנוחות
 • מרת מוסיה זלמנוב ע"ה
  מרת מוסיה בת הרה"ח ר' ישראל הלוי זלמנוב. במשך שנים הייתה מורה לנשים המבוגרות במועדון חיב"ה שבכפר חב"ד והן כל כך אהבו אותה אך היא הייתה מצטנעת ונוהגת לומר תמיד "יותר ממה שאני מלמדת אותן אני לומדת מהן..." בשנותיה האחרונות עם גבור גלי העלייה מרוסיה פעלה רבות בקירובן ליהדות ובהגשת עזרה גשמית ורוחנית לעולות. נפטרה בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ צפת

 • מרת מרים העכט ע"ה
  מרת מרים בת הרה"ח ר' יוסף העכט. מסרה עצמה לעזרת דלים רודפת צדקה וחסד יגעה ועמלה לחנך בני' לתומ"צ. נפטרה בשנת ה'תשל"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הגב' אסתר זרביב
  נולדה בטוניס,והיגרה עם משפחתה לצרפת פאריס. נפטרה בגיל 60 אחרי מחלה קצרה.תנצב"ה אמן.
 • הגב' שושנה סלמון ע''ה מראשל''צ
  הגב' שושנה סלמון ע"ה מראשון לציון, רעייתו של יבלחט"א ר' אברהם סלמון. נפטרה בי"ח כסלו תשע"ג והיא בת 62.
  יט כסלו

 • אדמו"ר הגאון בנגלה ובנסתר כל רז לא אנס ליה הנשר האלקי רבינו דב בער ממזריטש ע"ה
  אדמו"ר הגאון בנגלה ובנסתר כל רז לא אנס ליה הנשר האלקי רבינו דב בער בהרה"ח ר' אברהם המגיד ממזריטש. למד אצל בעל "פני יהושע" בלמברג. מאחר יותר היה מגיד דמתא בטורצ'ין ואחר כך בקוריץ וברובנה. לאחר הסתלקותו של הבעל שם טוב הכתר בכתר המנהיגות של תנועת החסידות וקבע את מושבו במזריטש. הגיוניו בתורת החסידות וחדושיו נכתבו בידי תלמידיו וכנסו בספרים הבאים: "מגיד דבריו ליעקב", "אור תורה", אור האמת", "תורת המגיד". נולד בשנת ה'תס"ד בעיר לוקאץ. ונפטר יום ג' בשנת ה'תקל"ג

 • הרה"ח ר' גאדיל מרדכי זעלערמאיר ע"ה
  הרה"ח ר' גאדיל מרדכי בהרה"ח ר' אברהם אייזיק זעלערמאיר מסר נפשו גם בזמן של הסתר ורדיפות לחנך ילדיו לקיום המצוות נפטר בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' יעקב משה לייזרסון ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב משה בהרה"ח ר' אברהם יוסף לייזרסון נפטר בשנת ה'תשמ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח יוסף מנחם אשבל ע"ה
  הרה"ח יוסף מנחם אשבל. למד בחדר בליובאויטש לאחר נישואיו עבר ליקטרינוסלב ואחר כך עבר לאודסה. בשנת תרנ"ד עלה לארץ ישראל התקבל לכולל חב"ד היה מורה בפתח תקווה. לעת זקנה התפטר מההוראה והתמסר כליל ללימוד תורה. אמר שיעורים בבית הכנסת בתל אביב ופתח תקוה ועסק במצוות וגמ"ח. נולד בכ"ז אלול בשנת ה'תרי"ז בליובאויטש ונפטר בשנת תרצ"ט

 • הרה"ח ר' התמים מרדכי זאב הכהן גוטניק ע"ה
  הרה"ח ר' התמים מרדכי זאב בהרה"ח ר' שניאור חיים הכהן גוטניק משלוחי רביה"ק בעיר טיפליס בגרוזיא. אח"כ רב בלונדון נולד תרנ"ז בעיר פריאסלאב ונפטר בשנת ה'תרצ"ב מנ"כ לונדון

 • הרה"ח ר' משה שאולזון ע"ה
  הרה"ח ר' משה בהרה"ח ר' שואל שאולזון נפטר בשנת תרפ"ד מנ"כ הר הזיתים
 • הרה"ח ר' סעדיה הלוי לעוויט ע"ה
  הרה"ח ר' סעדיה בהרה"ח ר' שניאור זלמן הלוי לעוויט נפטר בשנת תרס"ט מנ"כ הר הזיתים

 • מרת איילה נוטיק ע"ה
  מרת איילה נוטיק נפטרה בשנת תשנ"ח מנ"כ חולון
 • מרת שפרה חן ע"ה
  מרת שפרה בת הרה"ח ר' אלימלך חן נפטרה בשנת ה'תשנ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת פייגא טאובעל ע"ה
  מרת פייגא בת הרה"ח ר' משה חיים טאובעל נפטרה בשנת ה'תשמ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת הענא חיענא דענבורג ע"ה
  מרת הענא חיענא בת הרה"ח ר' יצחק דענבורג אשת הרה"ח התמים ר' ישעי הי"ד נפטרה בשנת תשמ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת ראשע רובאשקין ע"ה
  מרת ראשע בת הרה"ח ר' צבי הירש רובאשקין נפטרה בשנת ה'תשל"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת רחל דוואשא דזשייקאבסאן ע"ה
  מרת רחל דוואשא דזשייקאבסאן נפטרה בשנת תרע"ג
 • מרת מלכה פרידמן ע"ה
  מרת מלכה בהרה"ח ר' אלטר פרידמן נפטר בשנת תרע"ח מנ"כ הר הזיתים
 • הרה"ח ר יעקב יצחק הכהן רייכמן
  הרה"ח ר יעקב יצחק הכהן בן המשפיע הרה"ח הרב משה יהודה הכהן רייכמן נפטר בשנת תשנ"ג מנ"כ בהר הזיתים
  כ כסלו

 • הרה"ח ר' התמים ישעיהו גופין ע"ה
  הרה"ח ר' התמים ישעיהו בן הרה"ח ר' אהרן גופין למד בישיבת תומכי תמימים ברוסי' הסובייטית ופעל שם למען תומכי תמימים באה"ק הי' ממיסדי ומנהל בתי ספר למלאכה על טהרת הקודש בכפר חב"ד. נולד בשנת תרע"ח בעיר מריופאל ונפטר בשנת ה'תשמ"א מנ"כ בהר הזיתים • הרה"ח ר' מנחם מנדל לוי ע"ה
  הרה"ח ר' מנחם מנדל בהרה"ח ר' יהושע אברהם לוי מגדולי חסידי חב"ד בדור של כ"ק אדמו"ר "צמח צדק" נפטר בשנת ה'תרכ"ז

 • הרה"ח ר' זלמן זיסקינד ע"ה
  הרה"ח ר' זלמן זיסקינד היה גאון גדול בנגלה והיה סוחר גדול בעיר וילנה ובעיירות נוספות. ר' זלמן היה מחותנו של כ"ק אדמו"ר ה'צמח צדק' מנ"כ בעיר מקורעניץ

 • מרת רבקה הילדה בנחמו ע"ה
  מרת רבקה הילדה בת הרה"ח ר' יוסף בנחמו הניחה דור ישרים שהולכים בדרך החסידות חב"ד נפטרה בשנת ה'תשנ"ז מנ"כ בהר המנוחות

 • מרת אסתר בייטעלמאן ע"ה
  מרת אסתר בת הרה"ח ר' אייזיק אהרן בייטעלמאן מסרה נפשה לגדל צאצאי' בדרך התורה והמצוה זכתה לראות דור רביעי השאירה דור ישרים יבורך הולכים בדרך התורה והחסידות נפטרה בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת חיה רחל פרידמן ע"ה
  מרת חיה רחל בת הרה"ח ר' אברהם סנדר פרידמן נפטרה בשנת ה'תשמ"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' יהושע זעליג הכהן ריבקין
  בהרה"ח שמעון נפ בשנת 1928 מנ"כ קלימוביץ
 • מרת גאלדה קסטל ע"ה
  נפטרה בשנת ה'תשע"א.
  אשת הרה"ת ר' יהושע תנחום קסטל ע"ה.
  מנ"כ בניו יורק ע"י האהל הק'.
  נפטרה יום לפני יום הולדתה ה-93
  כא כסלו

 • הרה"ח התמים ר' צפריר ולנר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' צפריר בן יבלח"ט הרה"ח ר' אלתר שמואל ולנר נפטר בשנת תשנ"ג מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' שמואל ליובאשיצקי ע"ה
  הרה"ח ר' שמואל בהרה"ח ר' דוד ליובאשיצקי הלך תמים ופעל צדק בימי המרודים ברוסיא ביתו פתוחה היתה תמיד לנצרכים במס"נ ורבות בשנים הי' בין האסירים בסיביר מטעם שמירת התורה ומצות נפטר בשנת ה'תשמ"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' אברהם זאב שארפשטיין ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם זאב בהרה"ח ר' איסור שארפשטיין נפטר בשנת ה'תשי"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת חוה נעכא זאיאנץ ע"ה
  מרת חוה נעכא בת הרה"ח ר' אפרים מנשה זאיאנץ. אשת הרה"ח ר' התמים שמחה יצחק ז"ל נפטרה בשנת ה'תש"ס מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת מרגלית רעכיל לודמיר פרידמן ע"ה
  מרת מרגלית רעכיל בהרה"ח ר' מרדכי זיידל לודמיר פרידמן נכדת כ"ק האדמו"ר הזקן ובנו כ"ק האדמו"ר האמצעי נ"ע עסקה עד סוף ימיה בצדקה וגמ"ח ובהפצת המעיינות חוצה במס"נ נולדה ר"ח שבט תרס"ט נפטרה בשנת ה' תש"נ מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת מרים יוטא ראזענבלאט ע"ה
  מרת מרים יוטא בת הרה"ח ר' יוסף יצחק ראזענבלאט נפטרה בשנת ה'תשמ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת פרידא יעקבסאן ע"ה
  מרת פרידא בת הרה"ח התמים ר' יחימיאל יעקבסאן אשת הרה"ח התמים ר'סימון ז"ל ונפטרה בשנת ה'תשי"ד מנ"כ בטורונטו קנדה .
 • מרת שרה שמערלינג ע"ה
  מרת שרה בת הרה"ח ר' שלום שמערלינג נפטרה בשנת תרפ"ג מנ"כ בהר הזיתים
 • מרת חנה רייזא ליפשיץ ע"ה
  מרת חנה רייזא בת הרה"ח ר' בייניש ליפשיץ נפטרה בשנת תרפ"ג מנ"כ בהר הזיתים
 • simcha bat jaacov
  lo haita nesua
  כב כסלו

 • הרה"ח ר' יהודה לייב הלוי סגל ע"ה
  הרה"ח ר' יהודה לייב בהרה"ח ר' דוד הלוי סגל עסק בחינוך תשב"ר בכפר חב"ד נולד בשנת תרע"ג בעיר סטעפעניץ ונפטר בשנת ה'תשל"ח מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח התמים ר' יוסף חיים סלאווין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יוסף חיים בהרה"ח ר' זאב אברהם סלאווין מסר נפשו על שמירת היהדות ברוסיא עסק בחינוך במסורה ונתינה ופעל הרבה לחיזוק היהדות נפטר בשנת ה'תשל"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת אסתר אלפסי ע"ה
  מרת אסתר בת הרה"ח ר' ימין אלפסי זכתה להתעסק בטהרת הבית היהודי במשך רבות בשנים בפאריז הניחה דור ישרים שהולכים בדרך החסידות חב"ד נפטרה בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בהר המנוחות

  כג כסלו

 • הרה"ח התמים ר' אליהו חיים רויטבלאט (אבאלסקאי) ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אליהו חיים בהרה"ח ר' שמריהו רויטבלאט (אבאלסקאי) הי' מלמד לערך מ' שנה ואח"כ משפיע באהלי תורה נולד בשנת תרס"ח בעיר נעוול ונפטר בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' יעקב זלמן חיים סעמיועלס ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב זלמן חיים בהרה"ח ר' אברהם מרדכי לוי יצחק סעמיועלס מראשוני תלמידי ישיבת תומכי תמימים בארה"ב מסור ונתון בלב ונפש לרצונם הק' של רבותינו נשיאנו הק' נפטר בשנת ה'תשמ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח התמים ר' אברהם ישעיה שפירא ע"ה
  הרה"ח התמים ר' אברהם ישעיה בהרה"ח ר' יהודה לייב שפירא מכונה שייע קאראלעויצ'ר ידוע בעבודת תפלתו באריכות נפטר בשנת תש"ב מנ"כ לנינגראד
 • הרה"ח ר' בנימין מענדל הורוויץ ע"ה
  הרה"ח ר' בנימין מענדל בהרה"ח ר' משה יעקב הורוויץ נפטר בשנת ה'תש"י מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' זאב וואלף זלמנוב ע"ה
  הרה"ח ר' זאב וואלף בהרה"ח ר' חיים זלמנוב. נפטר בשנת תר"ע מנ"כ בלאזאוויץ

 • האשה החשובה מרת ברכה רישא רחל רייכמן ע"ה
  האשה החשובה מרת ברכה רישא רחל ע"ה רייכמן בת הרה"ח ר' יחיאל יוסף רבקין ז"ל אשת הרה"ח ר' התמים יעקב יצחק הכהן ז"ל נפטרה ביום הש"ק פר' וישב כ"ג כסלו ה'תשמ"ב מנוחתה כבוד בהר הזיתים
 • הבחורה יוטא חוב גרינגלאס ע"ה
  הבחורה יוטא חוב בת הרה"ח ר' מנחם זאב גרינגלאס נפטרה בשנת ה'תשכ"ח מנ"כ במאנטרעאל
 • מרת רחל קונין ע"ה
  מרת רחל בת הרה"ח ר' מרדכי קונין מסרה נפשה על חינוך בני' וזכתה לראות בנים ובני בנים לומדי תורה והולכים בדרכי החסידות. נפטרה בשנת ה'תשל"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת פעסיל בערקאוויץ ע"ה
  מרת פעסיל בת הרה"ח ר' אברהם יהודה בערקאוויץ מסרה נפשה לחנך בנותיה בדרכי התורה והחסידות נפטרה בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח התמים ר' מרדכי (מוט'ל) קוזלינר
  הרה"ח התמים ר' מרדכי (מוט'ל) קוזלינר. היה חסיד ומקושר לרבותינו נשיאינו איש מסירות נפש, מייסד ומנהל ישיבת תומכי תמימים בנחלת הר חב"ד. נולד אחרון של פסח ה'תרפ"ט בעיר נעוול ונפטר בשנת ה'תשס"ב. מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח מרדכי קוזילינר
  מקום מנוחתו בהר המנוחות

 • מרת שטערנא פרידא הרצל ע"ה
  מרת שטערנא פרידא הרצל ע"ה, אשת יבחלט"א הרב פנחס לייביש הרצל משפיע אנ"ש בירושלים וזקן משפיעי חב"ד בארה"ק, נפטרה בכ"ג כסלו תשע"ג
  כד כסלו

 • הרה"ח התמים ר' מרדכי (מוט'ל) קוזלינר ע"ה
  הרה"ח התמים ר' מרדכי (מוט'ל) קוזלינר. היה חסיד ומקושר לרבותינו נשיאינו איש מסירות נפש, מייסד ומנהל ישיבת תומכי תמימים בנחלת הר חב"ד. נולד אחרון של פסח ה'תרפ"ט בעיר נעוול ונפטר בשנת ה'תשס"ב. מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' שלום פוזנר ע"ה
  הרה"ח ר' שלום בהרה"ח ר' יצחק זלמן פוזנר תלמיד ישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש חסיד בטל כולו לרבותינו נשיאינו ובשליחותם ניהל ישיבת אחי תמימים בפיטסבורג במשך מ"ה שנים עליו אמר כ"ק אדמו"ר הריי"צ "שלום איז מיינער" נולד בעיר באטורין שברוסיה י"ב מרחשון תרס"ב נפטר בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה''ח התמים ר' שלום דובער בן יבלח''ט הרה''ת ר' יוסף בלוי. נהרג למען שלימות ארץ ישראל. בשנת ה'תשנ''ד מנ''כ בהר מנוחות
  הרה"ח התמים ר' שלום דובער בן יבלח"ט הרה"ת ר' יוסף ישראל בלוי. נהרג למען שלימות ארץ ישראל. בשנת ה'תשנ"ד מנ"כ בהר הזיתים

 • הבחור התמים יצחק יעקב שפירא ע"ה
  הבחור התמים יצחק יעקב בהרה" ח ר' אברהם ישעיה שפירא נפטר בשנת תש"ב מנ"כ לנינגראד
 • הרה"ח ר' דניאל יפה ע"ה
  הרה"ח ר' דניאל בהרה"ח ר' יוסף חיים יפה . נפטר בשנת ה' תרצ"ו מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' יעקב ברוך קרסיק ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יעקב ברוך קרסיק מראשוני תלמידי התמימים בליובאוויטש. משנת תער"ב משגיח על נגלה באולם בליובאוויטש. מנ"כ בעיר בקרמנצוג
 • מרת פעסי פרימערמאן ע"ה
  מרת פעסי בת הרה"ח ר' שמואל יוסף פרימערמאן עזרה לזולת בעת סבלה בימי השואה עסקה בגמ"ח של אמת נפטרה בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת פלה גרוזמן ע"ה
  מרת פלה בהרה"ח ר' יוסף גרוזמן . אשת הרה"ח ר' מרדכי היתה לו לעזר בכל מפעלים פתחה ביתה לחסד אש"ל ברוסיה הסוביטית במס"נ ולחיזוק היהדות והטהרה בר"ג . נפטרה בשנת ה'תשס"ב מנ"כ בית העלמין הישן טבריה.

 • הילדה בתיה חיה פייגלשטוק ע"ה
  הילדה בתיה חיה בת הרה"ח ר' אפרים פייגלשטוק נפטרה בשנת תשמ"ח מנ"כ בלאס אנדזשעלעס דקליפורניה
 • הגב' זהרה חגא'ג
  הגב' זהרה חגא'ג נפטרה בשיבה טובה בערב הנר הראשון של חנוכה בגיל 92.השאירה ילדים ונכדים.
 • הרה"ח ר' מיכאל חיים מינטג' ע"ה
  ת.נ.צ.ב.ה.
 • מרת ברכה רישא רחל רייכמן
  מרת ברכה רישא רחל בת הרה"ח ר יוסף יחיאל ריבקין נפטרה בשב"ק בשנת תשמ"ב מנ"כ בהר הזיתים
  כה כסלו

 • הרה"ח ר' התמים חיים יעקב שמעון גאגרויסקי ע"ה
  הרה"ח ר' התמים חיים יעקב שמעון בהרה"ח ר' אהרן משה גאגרויסקי ממקושרי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מסור ונתון בעניני חינוך שימש ברבנות בכאסאייק נוא דזשערסי נפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרה"ח ר' דוד קונין ע"ה
  הרה"ח ר' דוד בהרה"ח ר' מנחם מענדל קונין זכה להעמיד בנים ובני בנים עוסקים בצ"צ ושלוחים של רבותינו נשיאנו נפטר בשנת ה'תשמ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'


 • הרה"ח ר' ישראל מאיר רוזמינסקי (ראזן) ע"ה
  הרה"ח ר' ישראל מאיר בהרה"ח ר' חיים יצחק רוזמינסקי (ראזן) נפטר בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • המשפיע הרה"ח ר' דוד צבי חן ע"ה
  המשפיע הרה"ח ר' דוד צבי בהרה"ח ר' פרץ חן הוא היה אחד משלשה שנסמכו לרבנות ע"י כ"ק אדמו"ר המהר"ש לאחר שבחנם בעצמו היה גאון עצום בנגלה ובחסידות ושימש ברבנות בעיר טשרניגוב. נולד בשנת תר"ו ונפטר בשנת תרפ"ו מנ"כ בהר הזיתים בירושלים

 • מרת שיינדל מרוזוב ע"ה
  מרת שיינדל בת הרה"ח ר' משה מאניא מרוזוב זכתה לשמש אם המלך הרבנית הצדקנית מרת חנה שניאורסאהן ע"ה נולדה בשנת תרע"ב באוקראינה ונפטרה בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת העניא חאשא מאצקין ע"ה
  מרת העניא חאשא בת הרה"ח ר' נחמן מאצקין הכניסה אורחים במדה מרובה עניים היו בני ביתה בשנות בצורת אנ"ש ותמימים בביתה התגוררו. נפטרה בשנת ה'תשל"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת מרים שטרן ע''ה
  מרת מרים בת הרה''ח ר' חיים ע''ה שטרן נולדה בירושלים ט' סיון ה'תש"ה הצטיינה ביראת שמים ובצניעות. נפטרה לאחר מחלה קשה בשנת ה'תש"ך
  כו כסלו

 • הרה"ח ר' התמים פנחס קליין ע"ה
  הרה"ח ר' התמים פנחס בהרה"ח ר' אהרן מאיר קליין. מבחירי תלמידי תומכי תמימים באטוואצק ומהמצטיינים בהשכלה בתורת החסידות ובעבודת התפלה. נשלח להיות מגיד שיעור בישיבת תומכי תמימים בחעלם ע"י כ"ק אדמו"ר הריי"ץ. היה שו"ב בעיר מאנטרעאל יותר משלשים שנה. נפטר בשנת ה'תשס"ד מנ"כ במאנטרעאל

 • הרה"ח התמים ר' שלום דובער סלווין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' שלום דובער בהרה"ח ר' אברהם לויק סלווין. ממקושרי כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד כ"ו כסלו ה'תרפ"ב נפטר ביום הולדתו בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח התמים ר' יחיאל מיכל דובררוסקין ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יחיאל מיכל בהרה"ח ר' שניאור זלמן דובררוסקין. שימש כרב ומשפיע של העדה החבדית בחיפה והעיר בראילה. נפטר בשנת ה'תשל"ח מנ"כ צפת • הרה"ח ר' פנחס מנדלסון ע"ה
  הרה"ח ר' פנחס בהרה"ח ר' יונה מנדלסון נפטר בשנת תרנ"ו מנ"כ בהר הזיתים
 • הרה"ח ר' יצחק חיים דובער הלוי ווילנסקי ע"ה
  הרה"ח ר' יצחק חיים דובער בהרה"ח ר' מאיר הלוי ווילנסקי היה מגדולי חסידי כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע נולד בין השנים תקצ"ו – תקצ"ח בעיר קרמנצ'וג ונפטר בשנת תרנ"ג מנ"כ בעיר קרמנצ'וג

 • מרת הינדא נעכא הערסאן ע"ה
  מרת הינדא נעכא בת הרה"ח ר' שלמה אהרן הערסאן נולדה בשנת תרס"ב בעיר לובלין ונפטרה בשנת תשנ"ח
 • מרת רחל יפרח ע"ה
  מרת רחל בת הרה"ח ר' תליה יפרח . נולדה בשנת ה' תרע"ד ונפטרה בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • הילד התמים אליהו נסים ע"ה ב"ר חיים שי' שאלט
  חייל בצבאות ה'
  תלמיד בחדר ליובאוויטש ברינוא צרפת
  מקושר לכ"ק אדמו"ר מה"מ
  קיבל יסורים באהבה
  וזכה ליטול חלק בגאולת ישראל
  כז כסלו

 • הרה"ח ר' אברהם מרדכי קיי ע"ה
  הרה"ח ר' אברהם מרדכי קיי נפטר בשנת תשנ"ט • הרה"ח התמים ר' יוסף פרסיה ע"ה
  הרה"ח התמים ר' יוסף פרסיה מחשובי חסידי חב"ד לוד נפטר בשנת תשמ"ז מנ"כ בהר המנוחות

 • הרה"ח ר' התמים שמחה יצחק זאיאנץ ע"ה
  הרה"ח ר' התמים שמחה יצחק בהרה"ח ר' אברהם זאיאנץ. למד בישיבת תומכי תמימים בוורשא. בהסכמת כ"ק אדמו"ר הריי"ץ נ"ע נסע למדינת בראזיל להיות שו"ב. פעל רבות בגשמיות ובפרט ברוחניות להרמת קרן היהדות בברזיל. הי' נציג אגו"ח ומשפיע דאנ"ש בברזיל. נולד בעיירה פאצינוב אשר בפולין בשנת ה'עת"ר ונפטר בשנת תשד"מ בא"י, ומ"כ בהר הזיתים.

 • הרה"ח ר' יהודה לייב הלוי לוין ע"ה
  הרה"ח ר' יהודה לייב בהרה"ח ר' טובי'ה הלוי לוין. פעל במס"נ למען אחב"י ברוסיה נפטר בשנת ה'תשמ"ט מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' מאיר ראבקין ע"ה
  הרה"ח ר' מאיר בהרה"ח ר' אליהו ראבקין. מקושר בכל נימי נפשו לרבותינו נשיאינו כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד בשנת תרצ"ג בעיר ברויסק נפטר בשנת ה'תשנ"ט מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • הרבנית פייגא רבקה שניאורסון ע"ה
  הרבנית פייגא רבקה בת הרה"ח ר' ברוך בענדעט שניאורסון. מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת רחל צירל הלפרין ע"ה
  מרת רחל צירל בת הרה"ח ר' צבי הירש הלפרין. נפטר בשנת בשנת ה'תשמ"ז מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת שרה ראנעס ע"ה
  מרת שרה בת הרה"ח ר' שמעון ראנעס. הי' לה מס"נ להתקשר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו עסקה בהמבצעים במסיבות שבת משך שנים ובסעודות דדוד מלכא משיחא לנשים ובנות מתוך שירה וזמרה לבה וביתה היו פתוחים לכל והביאה חזוק ועדוד להרבה . נפטרה בשנת ה'תשנ"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת רבקה לויטס ע"ה
  מרת רבקה בת הרה"ח ר' יצחק לויטס. נפטרה בשנת תשמ"ח מנ"כ בהר הזיתים

  כח כסלו

 • הרה"ח התמים ר' יעקב בן ציון יורקוביץ ע"ה
  הרה"ח ר' יעקב בן ציון בהרה"ח ר' ברוך בועז יורקוביץ. מסר נפשו על לימוד והרבצת התורה וקיום מצוותי והעמיד תלמידים הרבה. האיר את סביבתו בתורה וחסידות מתוך שמחה ואהבת ישראל מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. נפטר בשנת ה' תשס"ב מנ"כ במאנטרעאל

 • האברך התמים שמואל העכט ע"ה
  האברך התמים שמואל בהרה"ח ר' ישראל העכט אהוב לבריות ומצוין במדות טובות נקטף במיטב שנותיו באסון פתאומי בדרכו למלאכתו בקודש נפטר בשנת ה'תשל"ז מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הבחור התמים ישראל אריה דוברוסקין הי"ד ע"ה
  הבחור התמים ישראל אריה בהרה"ח התמים ר' יחיאל מיכל דוברוסקין הי"ד נולד בט"ז בניסן תרצ"ד בעיר בוקובינה. שברומניה. הוא נרצח ע"י מסתננים ממצרים. בכביש המוביל לכפר חב"ד (ספריא ב' דאז), בדרכו ללמד בבית הספר למלאכה ששכן שם, בשנת תשט"ו

 • מרת יהודית וואגעל ע"ה
  מרת יהודית בת הרה"ח ר' יהודה וואגעל זכתה וצאצאי' עוסקים בשליחותו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטרה בשנת תשס"ד מנ"כ בהר מנוחות
 • מרת סימה גוביץ ע"ה
  מרת סימה בת הרה"ח ר' שלום גוביץ סייעה רבות ליהודים בזמנים הקשים בברית המועצות הסובייטית ובמיוחד להוריו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בהיותם בגלות נפטרה בשנת ה'תש"ס מנ"כ בהר הזיתים • הנערה התמימה בליומא דערען ע"ה
  הנערה התמימה בליומא בת הרה"ח ר' ישראל הכהן דערען נפטרה בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת מרים לעהרער ע"ה
  מרת מרים בת הרה"ח ר' מנחם מענדיל לעהרער נפטרה בשנת ה'תשמ"ד מנ"כ במאנטרעאל
 • הת' יהונתן בן יבלט"א ר' ציון ביטון
  הת' יהונתן בן יבלט"א ר' ציון ביטון למד בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש המרכזית לוד, קרית גת נהרג בתאונת דרכים מחרידה בעת מילוי שליחותו פעילות חנוכה עם חיילי צ.ה.ל.בשנת ה' תשס"ז מנ"כ בהר המנוחות בירושלים
 • מרת העניא בת ר'' יהודה (שמוטקין) ערנטריי
  מרת פייגיל בת הרה"ג ר' משה לייב הי"ד קפילביץ. אשת הרה"ח ר' יהודא ע"ה שמוטקין. נולדה בעיירה החב"דית דוקשיץ. נפטרה בי"ד בסיון תשכ"ה (בגיל נ"ה). מנ"כ בבית החיים קרית שאול.

 • הבחור התמים לוי הנדל בן הרה"ח ישראל יוסף הכוהן שליט"א
  התמים לוי נולד בג אייר תשנ"ג במגדל העמק הצטיין באופן מופלג באהבת ישראל והבריות עבד השם באמת נהרג בנר רביעי דחנוכה יחד עם עוד 2 תלמידי התמימים בדרכם לשמח חיילי צה"ל במצוות חנוכה -תשס"ז באילת למד תורה בישיבת תו"ת ליובוויטש לוד במסירה ונתינה בחיות רב ומתוך עזר לזולת וחית ושמחה היה "חסיד באמת
 • התמים לוי בן יבלח"ט ישראל יוסף הנדל
  הת לוי נולד בג אייר תשנ"ג למד בישיבות תומכי תמימים במגדל העמק ולוד עסק בתורה מתוך מסירות והצטיין באהבת ישראל נהרג בדרכו למבצע חנוכה בתאונת דרכים
 • התמים לוי בן יבלחט"א הרה"ח ישראל יוסף הכהן הנדל
  נולד ג אייר תשנג למד בתומכי תמימים מגדל העמק ולוד נהרג באילת בתאונת-דרכים בד חנוכה בדרכו למבצע חנוכה עם חיילי צה"ל הצטיין מאוד בעבודת השם עזרה לזולת ושמחה מנו"כ בבית החיים מגדל העמק
 • הת' משה בן יבלט"א ר' דוד גולן
  הת' משה בן יבלט"א ר' דוד גולן למד בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש המרכזית לוד, קרית גת נהרג בתאונת דרכים מחרידה בעת מילוי שליחותו פעילות חנוכה עם חיילי צ.ה.ל.בשנת ה' תשס"ז מנ"כ בהר הזיתים בירושלים
  כט כסלו

 • הרה"ח ר' נפתלי יוניק ע"ה
  הרה"ח ר' נפתלי בהרה"ח ר' דב יוניק. נולד ב'ו אדר ב' תרס"ב בעיר פרילוקי ונפטר בשנת ה'תשנ"ה מנ"כ במאנטרעאל

 • ילד יצחק מרינובסקי ע"ה
  ילד יצחק בהרה"ח ר' בצלאל מרינובסקי. משלוחי ליובאוויטש ביוסטאן טעקסאם נפטר בשנת ה'תשמ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • הרה"ח ר' צבי אהרן קליבנוב
  הרה"ח ר' צבי אהרן בהרה"ח ר' מנחם מענדל קליבנוב. מחסידי חב"ד בעיר נעוול שמסר נפשו על שמירת ש"ק ועשיית חסד ברוסיה נולד ז' מרחשון תרס"ב בעיר נעוול ונפטר בשנת ה'תשמ"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • הרה"ח ר' מרדכי מייזליש ע"ה
  הרה"ח ר' מרדכי בהרה"ח ר' אברהם בן ציון מייזליש. סופר סת"ם מגזע הרה"ח ר' משה מייזליש נ"ע מגדולי תלמידי אדמו"ר הזקן נפטר בשנת ה'תשמ"א מנ"כ בהר הזיתים • הרה"ח ר' אלי סימפסאן ע"ה
  הרה"ח ר' אלי בהרה"ח ר' שמעון אהרן סימפסאן. רב דביהמ"ד אהבת אחים צמח צדק בברוקלין כחמישים שנה מראשי חוזרי דא"ח בליובאוויטש אצל כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע הקדיש כל ימיו להשפיע תורה וחסידות באהבה וקירוב שימש כעשר שנים בקודש פנימה אצל כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע ובהצנע לכת מילא תפקידו על משמרתו ומקושר לרבותינו נשיאנו עד היום האחרון. נולד בשנת תרמ"ט בעיר ברויסק ונפטר בשנת ה'תשל"ו מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת שרה פייגה ברזל ע"ה
  מרת שרה פייגה בת הרה"ח ר' יהושע ברזל . נפטרה בשנת תש"ח מנ"כ בהר הזיתים

 • מרת שיינא בשא ריבקין
  אשת ר' יהושע זעליג ריבקין בת ר' מרדכי פויזנער מכ"נ ב"ב
 • מרת שיינא בשא ריבקין
  אשת ר' יהושע זעליג בת הרה"ח ר' מרדכי פויזנער נפ' בשנת ה'תשכ"ו מנ"כ בני-ברק
  ל כסלו

 • הרה"ח התמים ר' ניסן גארדאן ע"ה
  הרה"ח התמים ר' ניסן בהרה"ח התמים ר' יוחנן גארדאן נפטר בשנת תש"נ מנ"כ בית שמש

 • מרת חנה רחל גרין ע"ה
  מרת חנה רחל בת הרה"ח ר' ישעי גרין. מסרה נפשה על שמירת תו"מ עמדה לימין בעלה לקרב בנ"י לאביהם שבשמים נפטרה בשנת ה'תשנ"ח מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'

 • מרת חנה הייס. רויטבורד ע"ה
  מרת חנה בת הרה"ח ר' משה הייס. רויטבורד עסקה בהפצת היהדות והחסידות השפיעה על רבים לקרבם לתורה ומצוות . נפטרה בשנת ה'תשס"ב מנ"כ בניו יורק ליד אהל הק'
 • מרת גיסא ליפשיץ ע"ה
  מרת גיסא בת הרה"ח ר' נחום לייב ליפשיץ נפטרה בשנת תרפ"ט מנ"כ בהר הזיתים