קבע כעמוד הבית
|
הוספה למועדפים
|
פרסם אצלנו
|
צור קשר
|"ומה הם חיים אף משה רבנו חי" • כתי"ק
(יום שלישי, ז' אדר )
"ובכל עת דור ויום אשר רואה אדם עצמו כאילו הוא יצא ממצרים ומודה להקב״ה ומברך נותן התורה - לשון הווה - חיים עניינו ופעולתו של משה, ומה הם חיים אף משה רבנו חי" • כתי"ק של הרבי על ז' אדר, יום לידתו ופטירתו של משה רבינו • לתמליל המלא

והביאור בזה, כי משה הי׳ רועה, עד שלא בא לעולם נתייחד להיות רועה וגואל ישראל, להיות גואלם ממצרים ולהביאם אל הר האלקים חורבה לקבל התורה.

ובכל עת דור ויום אשר רואה אדם עצמו כאילו הוא יצא ממצרים ומודה להקב״ה ומברך נותן התורה - לשון הווה - חיים עניינו ופעולתו של משה, ומה הם חיים אף משה רבנו חי.

ואף שנשתנה אופן פעולה זו לאחרי מות משה עבד ה׳ כי באה על ידי תלמידי ואתפשטות דמשה - כדאי הוא יום הלידה שיכפר על המיתה ושינוי הבא על ידי׳

כיון שביום הלידה בקע והתחיל לזרוח שמש משה בעולם וגם עתה מאיר הוא אף כי בשינוי.

שביום הלידה: ראה סוטה יב, א. ובס׳ כד הקמח אות נ״ח בשם מדרש: כשנולד כו׳ מתחלת תולדותיו הי׳ ראוי להאיר את כל העולם ע״י התורה.

| הסר תמונה
הדפסה |
שלח לחבר:  שמך: אימייל הנמען:
תגובות
הוספת תגובה
כותרת:

תגובה:


אין כרגע תגובות לכתבה זו


© 2019 COL תקשורת - כל הזכויות שמורות אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ואמיתותן